Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΔΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2014 - 15.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΔΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2014 - 15."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΔΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2014 - 15

2 . Η δίγλωσση εκπαίδευση είναι "ένα απλό όνομα για ένα σύνθετο φαινόμενο". Στην αρχή, είναι ανάγκη να κάνουμε μια οριοθέτηση ανάμεσα στην εκπαίδευση που χρησιμοποιεί και προάγει δύο γλώσσες και σ' εκείνη που απευθύνεται σε παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων. Πρόκειται για διαφορά ανάμεσα σε μια τάξη όπου η επίσημη διδασκαλία καλλιεργεί τη διγλωσσία και σε μια άλλη, όπου υπάρχουν μεν δίγλωσσα παιδιά, αλλά όπου το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν καλλιεργεί τη διγλωσσία.

3 δίγλωσση εκπαίδευση Ο γενικός όρος, δίγλωσση εκπαίδευση, αναφέρεται και στις δύο περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να είναι ασαφής και ανακριβής. Για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, χρειάζεται να προσδιορίσουμε τους κύριους τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης.

4 . Από μια πρώτη και λεπτομερή κατάταξη της δίγλωσσης εκπαίδευσης, περιγράφονται 90 περίπου διαφορετικές μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης. Λαμβάνονται υπόψη: οι γλώσσες του σπιτιού, Οι γλώσσες του Αναλυτικού Προγράμματος, οι γλώσσες της κοινότητας στην οποία βρίσκεται το σχολείο και το διεθνές και τοπικό κύρος των γλωσσών.

5 Στόχοι δίγλωσσης εκπαίδευσης Για να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση των τύπων δίγλωσσης εκπαίδευσης είναι να εξετάσουμε τους στόχους τους. Ένας συχνός διαχωρισμός ως προς τους στόχους γίνεται μεταξύ της μεταβατικής δίγλωσσης εκπαίδευσης και της δίγλωσσης εκπαίδευσης με στόχο τη διατήρηση.

6 H Mεταβατική Δίγλωσση Εκπαίδευση Στοχεύει στη μετάβαση του παιδιού από τη μειονοτική γλώσσα του σπιτιού στην κυρίαρχη γλώσσα της πλειονότητας. Βασικός της, δηλαδή, στόχος είναι η κοινωνική και πολιτισμική αφομοίωση από τη γλωσσική πλειονότητα.

7 Η Δίγλωσση Εκπαίδευση διατήρησης Επιχειρεί να καλλιεργήσει τη μειονοτική γλώσσα στο παιδί ενισχύοντας μέσα του την αίσθηση της πολιτισμικής του ταυτότητας και επιβεβαιώνοντας τα δικαιώματα μιας εθνικής μειονότητας μέσα σ' ένα άλλο έθνος. Διαχωρισμός γίνεται μεταξύ των στόχων της στατικής διατήρησης και της εξελικτικής διατήρησης

8 Στατική- Εξελικτική διατήρηση Η στατική διατήρηση στοχεύει να κρατήσει τις γλωσσικές δεξιότητες στο επίπεδο του παιδιού που μόλις αρχίζει το σχολείο. (Επιχειρεί να αποτρέψει την απώλεια της γλώσσας του σπιτιού, χωρίς, όμως, να αυξήσει τις δεξιότητες στην πρώτη αυτή γλώσσα). Η εξελικτική διατήρηση στοχεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες του παιδιού στη γλώσσα του σπιτιού σε πλήρη επάρκεια, και σε πλήρη διγλωσσική ή μονογλωσσική ικανότητα στον γραπτό λόγο (έχει "στόχο να αναπτύξει επάρκεια και ικανότητα στον γραπτό λόγο στη γλώσσα του σπιτιού ισοδύναμες μ' εκείνες της γλώσσας που χρησιμοποιείται). Πρόκειται για τη λεγόμενη συχνά Δίγλωσση Εκπαίδευση Εμπλουτισμού για τα παιδιά των γλωσσικών μειονοτήτων. (Ο όρος Δίγλωσση Εκπαίδευση Εμπλουτισμού χρησιμοποιείται επίσης για την περίπτωση των παιδιών της γλωσσικής πλειονότητας, τα οποία μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα στο σχολείο). Η Δίγλωσση Εκπαίδευση Εμπλουτισμού στοχεύει να υπερβεί τη στατική διατήρηση, επεκτείνοντας την ατομική και ομαδική χρήση των μειονοτικών γλωσσών και οδηγώντας στον πολιτισμικό πλουραλισμό και στην κοινωνική αυτονομία μιας εθνικής ομάδας.

9 Δέκα παραδείγματα διαφορετικών στόχων της δίγλωσσης εκπαίδευσης 1.Nα αφομοιώσει άτομα ή ομάδες στο κύριο ρεύμα της κοινωνίας και να κοινωνικοποίησει τους ανθρώπους ώστε να έχουν πλήρη συμμετοχή στην κοινότητα. 2. Να ενοποιήσει μια πολυγλωσσική κοινωνία και να φέρει την ενότητα σ' ένα πολυεθνικό ή πολυφυλετικό και γλωσσικά διαφοροποιημένο κράτος. 3. Να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο. 4. Να παράσχει εμπορεύσιμες γλωσσικές δεξιότητες ώστε να διευκολύνει την εργασιακή απασχόληση και την κοινωνική θέση. 5. Να διατηρήσει την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα.

10 Δέκα παραδείγματα διαφορετικών στόχων της δίγλωσσης εκπαίδευσης 6. Να συμφιλιώσει και να διαμεσολαβήσει ανάμεσα σε διαφορετικές γλωσσικές και πολιτικές κοινότητες. 7. Να διαδώσει τη χρήση μιας αποικιοκρατικής γλώσσας, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική προσαρμογή ενός ολόκληρου πληθυσμού στην αποικιοκρατική κατάσταση. 8. Να ενισχύσει τις ελιτίστικες ομάδες και να διατηρήσει τη θέση τους στην κοινωνία. 9. Να προσδώσει σε επίπεδο νόμων ισότιμο κύρος σε γλώσσες, οι οποίες δεν είναι ισότιμες στην καθημερινή ζωή. 10. Να εμβαθύνει την κατανόηση της γλώσσας και του πολιτισμού.

11 . Η δίγλωσση εκπαίδευση δεν αφορά υποχρεωτικά την εξισορροπημένη χρήση δύο γλωσσών στην τάξη. Πίσω από τη δίγλωσση εκπαίδευση βρίσκονται ποικίλες και αντικρουόμενες φιλοσοφίες σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Τα κοινωνικοπολιτιστικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα είναι πάντοτε παρόντα στη διαμάχη για την παροχή δίγλωσσης εκπαίδευσης.


Κατέβασμα ppt "ΕΙΔΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2014 - 15."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google