Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Key Action 2: Co-operation for Innovation and Good Practices Συνεργασία για Καινοτομία και Καλές Πρακτικές 4. KA2 - Strategic Partnerships/ Στρατηγικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Key Action 2: Co-operation for Innovation and Good Practices Συνεργασία για Καινοτομία και Καλές Πρακτικές 4. KA2 - Strategic Partnerships/ Στρατηγικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Key Action 2: Co-operation for Innovation and Good Practices Συνεργασία για Καινοτομία και Καλές Πρακτικές 4. KA2 - Strategic Partnerships/ Στρατηγικές Συμπράξεις Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013 Τσίκλη Αγάπη

2 Μια νέα δράση που στηρίζεται στο παρελθόν: LLP: Εταιρικές Σχέσεις (+ Regio) Πολυμερή Σχέδια και Δίκτυα Μεταφορά/ Ανάπτυξη Καινοτομίας YiA 4.4 Καινοτομία και ποιότητα 4.5 Πληροφορία 1.2 Πρωτοβουλίες νέων

3 Στόχοι ποιότητα και καινοτομία συνεργασία, δικτύωση ανάπτυξη και επικύρωση ικανοτήτων ένταξη των νέων ανάπτυξη ικανοτήτων των συμμετεχόντων οργανισμών

4 Με ποιόν τρόπο; Στρατηγικές Συμπράξεις

5 προωθούν διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες ανάλογα με τον τομέα (πχ. ανώτατη εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET), εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία) προωθούν διατομεακές συνεργασίες σχετικές με περισσότερους από έναν τομείς (πχ. εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία) προωθούν συνεργασίες ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους φορέων (δημόσιος τομέας, αγορά εργασίας, κοινωνία των πολιτών)

6 Παραδείγματα Σχεδίων Συμπράξεις ανάμεσα σε πανεπιστήμια, φορείς ΕΕΚ, ΜΚΟ νεολαίας, βιομηχανίες στο χώρο του πολιτισμού, μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό να ενισχυθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας για ελεύθερους επαγγελματίες προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

7 Συμπράξεις ανάμεσα σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς αναγνώρισης τίτλων, επαγγελματικούς φορείς, εμπορικά επιμελητήρια, φορείς επαγγελματικού προσανατολισμού, για τη δημιουργία ενός σχεδίου για την προώθηση των προσόντων όσων αναζητούν εργασία

8 Ποιός μπορεί να κάνει αίτηση; Τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές χώρες και όχι παραπάνω από 10 φορείς συνολικά Πανεπιστήμια Σχολεία, ινστιτούτα, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί, ΜΚΟ Δημόσιες, ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ένας δημόσιος φορέας τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής κλίμακας Επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, επαγγελματικοί σύλλογοι Βιβλιοθήκες, μουσεία, πολιτιστικοί οργανισμοί Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων Ερευνητικά κέντρα, Ιδρύματα Άλλοι

9 Διάρκεια των σχεδίων 2 έως 3 χρόνια η διάρκεια πρέπει να καθορίζεται από την πρόταση η διάρκεια μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες, χωρίς μεταβολή του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης, μετά από αίτημα του δικαιούχου προς την ΕΜ και εφόσον ο συνολικός χρόνος δε ξεπερνά τα 3 χρόνια

10 Πού υποβάλω αίτηση; Στην Εθνική Μονάδα της χώρας που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί ο φορέας. Στα πλαίσια του ERASMUS+ ένας οργανισμός θα ηγείται της σύμπραξης, και θα έχει το συντονισμό του σχεδίου. Οι υπόλοιποι οργανισμοί θα εμφανίζονται ως εταίροι. Διαφόρων μεγεθών στρατηγικές συμπράξεις θα είναι επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικρότερους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

11 Διάγραμμα διαδικασιών Επιλογή των αιτήσεων από την ΕΜ της χώρας του συντονιστή φορέα Υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο φορέα και την ΕΜ Έλεγχος των φορέων Έλεγχος για double funding Αίτηση από το συντονιστή φορέα με σαφή αναφορά του πεδίου με το οποίο σχετίζεται το σχέδιο Αξιολόγηση της ποιότητας της αίτησης από την ΕΜ

12 Επικοινωνία και παρακολούθηση του σχεδίου μόνο μέσα από το συντονιστή Μεταφορά της επιχορήγησης από το συντονιστή στους εταίρους Καταβολή της επιχορήγησης από την ΕΜ στο συντονιστή φορέα

13 Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης Πρόκληση- η ποικιλία στα είδη των Στρατηγικών Συμπράξεων Μικρά και μεγάλα σχέδια Πολύπλοκα και απλά σχέδια Έμπειροι αλλά και νέοι εταίροι Απλοποίηση- μονάδες κόστους απόδειξη της δράσης και όχι της επιλεξιμότητας της δαπάνης επικέντρωση στην ποιότητα των παραδοτέων λιγότερος χρόνος για τη διοικητική διαχείριση του σχεδίου μείωση των ποσοστών λάθους

14 Χρηματοδότηση-Κατηγορίες δαπανών Αρχή FR: ίδιο ποσό χρηματοδότησης για την ίδια δράση ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΥΣ/ UNIT COSTS Διαχείριση Σχεδίου και Υλοποίηση: χρηματοδότηση ανά εταίρο ανά μήνα Διακρατικές συναντήσεις της σύμπραξης: χρηματοδότηση ανά συμμετέχοντα Παραδοτέα: δαπάνες προσωπικού Πολλαπλασιαστικές δράσεις Κατάρτιση, εκπαίδευση, μάθηση: χρηματοδότηση για τη δαπάνη μετακίνησης ανάλογα με την απόσταση, χρηματοδότηση ανά ημέρα για τη διαβίωση, χρηματοδότηση για γλωσσική υποστήριξη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ/ REAL COSTS Δαπάνες υπεργολαβίας, δαπάνες εξοπλισμού Συμμετέχοντες άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

15 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 150.000 ΕΥΡΩ/ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ Διαχείριση σχεδίων/ Project management ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 500 ευρώ/μήνα 250 ευρώ/μήνα 2.750 ευρώ/μήνα Διακρατικές Συναντήσεις ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Μέχρι 100 χλμ- δωρεάν Από 100 έως 1999 χλμ 575ευρώ/συμμετέχοντα/ συνάντηση Πάνω από 2000 χλμ 760ευρώ/συμμετέχοντα/ συνάντηση 23.000 ευρώ/ έτος

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ Πνευματικά προϊόντα ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (παράδειγμα Ελλάδα) per manager per day: 164 € per researcher/teacher/trainer per day 137€ Per technician per day: 102 € Per administrative per day:78 € Πολλαπλασιαστικές Δράσεις ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 100 ευρώ / συμμετέχοντα από τη χώρα διεξαγωγής της δράσης 200 ανά συμμετέχοντα από άλλη χώρα 30.000 ευρώ/ σχέδιο

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ Ειδικές κατηγορίες δαπανών: δαπάνες υπεργολαβίας, δαπάνες εξοπλισμού Πραγματικά κόστη/ real costs 75% των επιλέξιμων δαπανών 50.000 ευρώ/σχέδιο Συμμετέχοντες: άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) Πραγματικά κόστη/ real costs (επιπρόσθετα κόστη που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων) 100% των επιλέξιμων δαπανών *το αίτημα για αυτή τη δαπάνη πρέπει να δηλώνεται από την αίτηση

18 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Πληροφορίες: Δαγρέ Ελίνα, edagre@iky.gredagre@iky.gr Τσίκλη Αγάπη, atsikli@iky.gr


Κατέβασμα ppt "Key Action 2: Co-operation for Innovation and Good Practices Συνεργασία για Καινοτομία και Καλές Πρακτικές 4. KA2 - Strategic Partnerships/ Στρατηγικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google