Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Ηλ. Διακυβέρνησης Συνάντηση για την Εφαρμογή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Ηλ. Διακυβέρνησης Συνάντηση για την Εφαρμογή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Ηλ. Διακυβέρνησης Συνάντηση για την Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης Διάλογος Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα 26 Μαΐου 2016, Υπ. Εξωτερικών, Αμφ. Κρανιδιώτη Διοικητική Μεταρρύθμιση για Βιώσιμη Ανάπτυξη Προτεραιότητες & Δράσεις Υλοποίησης Δημήτρης Τσουκαλάς – Αν. Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣΔΑ Επιμέλεια: Σταύρος Τασιόπουλος, Επιστ. Σύμβουλος, PhD (c) in Law, LLM Public Law, MSc Environmental Governance & Sustainable Development ggd@ydmed.gov.gr st.tasiopoulos@gmail.com ggd@ydmed.gov.grst.tasiopoulos@gmail.com

2 Στόχος 16 – υποστόχοι 5,6,7 Οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και συμμετοχικών θεσμών διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα Υποστόχος 5: μείωση διαφθοράς και δωροδοκίας κάθε μορφής Υποστόχος 6: ανάπτυξη αποτελεσματικών, αξιόπιστων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα Υποστόχος 7: διασφάλιση της υπεύθυνης, συμμετοχικής, αντιπροσωπευτική και χωρίς αποκλεισμούς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα

3 Πλαίσιο Μεταρρυθμίσεων Εξειδίκευση των προτεραιοτήτων και των δράσεων με βάση τη Συμφωνία Δανεισμού με τον ΕΜΣ (13/7/2015 & ν.4336/2015) Ισόρροπη προσέγγιση και εφαρμογή των τριών βασικών πυλώνων: αποτελεσματικότητα, αποκομματικοποίηση, μείωση κόστους Με την ενίσχυση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΣΕΣ 2014-2020 Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε επίπεδο και υπηρεσία Αξιοποίηση της συμμετοχής στην Επιτροπή Δημόσιας Διακυβέρνησης – ΟΟΣΑ και στον Διεθνή Οργανισμό Ανοικτής Διακυβέρνησης Διαφάνεια, Λογοδοσία και Βελτίωση της Ποιότητας των υπηρεσιών μέσω αξιολόγησης και εκπαίδευσης,

4 Δράσεις Θεσμικής Βελτίωσης Επανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης – υπεύθυνο για την στρατηγική και τον έλεγχο των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο (Δεκέμβριος 2015) Θέσπιση μέτρων για πρώτη φορά: ν. 4325/2015 - ρυθμίσεις για την καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ρυθμίσεις ηλ. διακυβέρνησης - Στόχος για ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών και διασύνδεση ΑΦΜ-ΑΔΤ-ΑΜΚΑ - Επικείμενη ρύθμιση αποκλειστικά ηλ. Διαδικασίας έκδοσης εγγράφων στο Δημόσιο ν. 4369/2016 - νέο σύστημα αξιολόγησης, με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια: γνώση, εμπειρία, επίτευξη στόχων, συνεργασία - e-goal Setting – ηλεκτρονική πλατφόρμα ως εργαλείο για την στοχοθεσία και την μέτρηση επίτευξης στόχων για κάθε υπηρεσία - θέσπιση της θέσης επί 5ετία, του Διοικητικού Γραμματέα σε κάθε Υπουργείο

5 Ανοικτή & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ά μέρος Νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018, σύμφωνα με τη συμμετοχή στον Διεθνή Οργανισμό Ανοικτής Διακυβέρνησης, καλοκαίρι 2016 Υπογραφή της Διακήρυξης για Ανοικτή Διακυβέρνηση για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – Οκτώβριος 2015 Βελτίωση της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης – opengov για την κατάρτιση των νομοσχεδίων: α) προ-νομοθετική διαβούλευση πλαισίου και αξόνων ν/σ β) αξιοποίηση και θεσμική βελτίωση των σχολίων των πολιτών (ν.4048/2012) Θέσπιση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κωδικοποίηση και την Μεταρρύθμιση της ελληνικής νομοθεσίας – θέσπιση Εθνικής Στρατηγικής – αρ. 40, ν. 4369/2016 Θέσπιση κοινωνικού ελέγχου των Υπηρεσιών με την Ακρόαση των Πολιτών και Φορέων με βάση το αρ. 24 ν. 4369/2016

6 Ανοικτή και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Β΄μέρος Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 470 εκ. ευρώ με 9 έργα-σημαίες για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου, έμφαση στην ηλ. Διακυβέρνηση Βελτίωση του Προγράμματος Διαύγεια – καλύτερη και ταχύτερη αναζήτηση α) βελτίωση για τους πολίτες με περιορισμένες γνώσεις Η/Υ, β)ένταξη και των μη κυβερνητικών φορέων που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στα Υπουργεία και έπειτα σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού Νομοθετική ρύθμιση για αποκλειστικά Ηλ. Διαδικασία έκδοσης εγγράφων μέσω Συστήματος Ηλ. Διαχείρισης Εγγράφων – 400εκ. ευρώ προσδοκώμενο όφελος ετησίως Εφαρμογή του έργου CRMS project – Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις Εφαρμογή του έργου Κωδικοποίηση Ελληνικής Νομοθεσίας - Δημιουργία Portal Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Νομοθεσίας

7 Διεθνείς Επαφές & Συνεργασίες Συμμετοχή με εισήγηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ (PGC) και επιχειρησιακή παρακολούθηση των θεμάτων, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα ( Παρίσι, Απρίλιος 2015-2016 ) Συμμετοχή σε συνέδριο του ΟΟΣΑ με την Ιταλική Γερουσία για την προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων (Ρώμη, Ιούνιος 2015) Συμμετοχή στην Τακτική Συνάντηση του Open Government Partnership (Μεξικό, Οκτώβριος 2015) Επαφή και συνεργασία με το What Works and Why Initiative του Cabinet Office της κυβέρνησης της Μ. Βρετανίας (Λονδίνο, Νοέμβριος 2015) Επαφή με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Κοινωνικών θεμάτων του ΟΗΕ (UN DESA) (Νέα Υόρκη, Απρίλιος 2016)

8 Δημόσια Διοίκηση φιλικότερη προς το περιβάλλον Δράσεις σύμφωνα με τους SDGs – Agenda 2030 Μείωση κόστους μέσω μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης (κτιρίων, και λειτουργίας υπηρεσιών) Σχέδιο ως το 100% για ενεργειακή βελτίωση στο Δημόσιο με: α) Εγκατάσταση μετρητών ενεργειακής κατανάλωσης β) Προγραμματικές δράσεις και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Δημοσίου και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα γ) Εφαρμογή των ηλεκτρονικών διαδικασιών και μείωση της κατανάλωσης χαρτιού

9 Συμπεράσματα Το Σχέδιο Δράσης για Μεταρρυθμίσεις και Ανοικτή Διακυβέρνηση έχει τεθεί, και συνδέονται με το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με βάση και τη Συμφωνία Δανεισμού της χώρας 2015-2018 Έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας για τις δράσεις της διοίκησης που αφορούν το δημόσιο χρήμα και τη λήψη αποφάσεων Ψηφιακή Υπογραφή και ηλεκτρονική Διασύνδεση των Υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων Μείωση κόστους του Δημοσίου μέσω παράλληλων & πολύπλευρων δράσεων εξοικονόμησης κονδυλίων με άμεσο και μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα Το Δημόσιο στο 2020 και η Διοικητική Μεταρρύθμιση για Βιώσιμη Ανάπτυξη


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Ηλ. Διακυβέρνησης Συνάντηση για την Εφαρμογή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google