Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικές έννοιες προγραμματισμού Κεφάλαιο 7 ο. Βασικές έννοιες προγραμματισμού Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικές έννοιες προγραμματισμού Κεφάλαιο 7 ο. Βασικές έννοιες προγραμματισμού Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικές έννοιες προγραμματισμού Κεφάλαιο 7 ο

2 Βασικές έννοιες προγραμματισμού Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου-εξόδου Δομή προγράμματος

3 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ Κεφαλαία γράμματα ελληνικού αλφαβήτου ΑΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ Πεζά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου ααβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω Κεφαλαία γράμματα λατινικού αλφαβήτου AABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Πεζά γράμματα λατινικού αλφαβήτου aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz Αριθμητικά ψηφία 00123456789 Ειδικοί χαρακτήρες ++ - * / = < > ^ _ ( ) [ ]., : ‘ ! & κενός χαρακτήρας

4 Τύποι δεδομένων Αριθμητικοί  Ακέραιος τύπος 1, 3409, 0, -980  Πραγματικός τύπος 3.14159, 2.71828, -112.45, 0.45 Χαρακτήρες ‘Κ’, ‘Κώστας’, ‘σήμερα είναι Τετάρτη’ Λογικός τύπος ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥΔΗΣ

5 Σταθερές (Constants) Οι σταθερές είναι προκαθορισμένες τιμές που δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος ΣΤΑΘΕΡΕΣ Όνομα1 = σταθερή_τιμή1 Όνομα2 = σταθερή_τιμή2.. ΌνομαΝ = σταθερή_τιμήΝ

6 Μεταβλητές (Variables) Μεταβλητή είναι μια ποσότητα που η τιμή της μπορεί να μεταβάλλεται  Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σ’ ένα πρόγραμμα αντιστοιχούνται απ’ το μεταγλωττιστή σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης του υπολογιστή  Η τιμή της μεταβλητής είναι η τιμή που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση μνήμης και μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος

7 Απόδοση τιμής σε μεταβλητή Μια μεταβλητή μπορεί να πάρει τιμή με εντολή  Εκχώρησης  ΔΙΑΒΑΣΕ

8 Μεταβλητές (Variables) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ τύπος-1: λίστα-μεταβλητών-1 τύπος-2: λίστα-μεταβλητών-2.. τύπος-Ν: λίστα-μεταβλητών-Ν

9 Ονοματολογία Τα ονόματα  Προγραμμάτων  Υποπρογραμμάτων  Σταθερών  Μεταβλητών επιτρέπεται να αποτελούνται μόνο από  γράμματα πεζά ή κεφαλαία του ελληνικού ή του λατινικού αλφαβήτου  αριθμητικά ψηφία  το χαρακτήρα κάτω παύλα (underscore) _ πρέπει υποχρεωτικά να αρχίζουν με γράμμα δεν επιτρέπεται η χρήση δεσμευμένων λέξεων (πχ Διάβασε, Αν, τότε κλπ)

10 Ονοματολογία (παραδείγματα) Αποδεκτά ονόματα  Α100  Όνομα  Τιμή  Τυπική_απόκλιση Μη αποδεκτά ονόματα  100Α  _Τιμή  Μέση τιμή  Γράψε

11 Αριθμητικοί τελεστές Αριθμητικός τελεστήςΠράξη +Πρόσθεση -Αφαίρεση *Πολλαπλασιασμός /Διαίρεση ^Ύψωση σε δύναμη DIVΑκέραια διαίρεση MODΥπόλοιπο ακέραιης διαίρεσης

12 Ενσωματωμένες συναρτήσεις ΗΜ(x)Ημίτονο ΣΥΝ(x)Συνημίτονο ΕΦ(x)Εφαπτομένη Τ_Ρ(x)Τετραγωνική ρίζα ΛΟΓ(x)Φυσικός λογάριθμος Ε(x)exex Α_Μ(x)Ακέραιο μέρος Α_Τ(x)Απόλυτη τιμή

13 Αριθμητικές εκφράσεις (expressions) Όταν μια τιμή προκύπτει από υπολογισμό, τότε αναφερόμαστε σε εκφράσεις Για τη σύνταξη μιας αριθμητικής έκφρασης χρησιμοποιούνται  σταθερές  μεταβλητές  συναρτήσεις  αριθμητικοί τελεστές  και παρενθέσεις Υλοποιούν απλές ή σύνθετες μαθηματικές πράξεις

14 Ιεραρχία των πράξεων Πράξεις μέσα σε παρενθέσεις Ύψωση σε δύναμη Πολλαπλασιασμός και διαίρεση Πρόσθεση και αφαίρεση Όταν η ιεραρχία είναι ίδια τότε οι πράξεις γίνονται απ΄αριστερά προς τα δεξιά

15 Εντολή εκχώρησης Χρησιμοποιείται για την απόδοση τιμών στις μεταβλητές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος Όνομα-Μεταβλητής <- έκφραση  Α <- 132  Μήνας <- ‘Ιανουάριος’  Εμβαδόν <- Α*Β

16 Εντολή εκχώρησης Υπολογίζεται η τιμή της έκφρασης δεξιά απ’ το βέλος και εκχωρείται αυτή τη τιμή στη μεταβλητή αριστερά απ’ το βέλος Η εκχώρηση δεν είναι εξίσωση Η μεταβλητή και η έκφραση πρέπει να είναι του ιδίου τύπου

17 Εντολές εισόδου-εξόδου ΔΙΑΒΑΣΕ λίστα-μεταβλητών ΓΡΑΨΕ λίστα-στοιχείων

18 Δομή του προγράμματος Επικεφαλίδα Τμήμα δηλώσεων  Σταθερές  Μεταβλητές Κύριο μέρος Υποπρογράμματα

19 Δομή του προγράμματος ΕπικεφαλίδαΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παράδειγμα1 Τμήμα δηλώσεων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Κυρίως τμήμα ΑΡΧΗ εντολές ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

20 Σχόλια και συνέχιση γραμμής Κάθε εντολή γράφεται σε ξεχωριστή γραμμή Αν μια εντολή πρέπει να συνεχιστεί και στην επόμενη γραμμή τότε ξεκινάει με το & Ό,τι ξεκινάει με θαυμαστικό (!) είναι σχόλιο του προγραμματιστή που δεν εκτελείται


Κατέβασμα ppt "Βασικές έννοιες προγραμματισμού Κεφάλαιο 7 ο. Βασικές έννοιες προγραμματισμού Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google