Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 1 Javascript H γλώσσα JavaScript γεννήθηκε το 1995 Χαρακτηρίζεται σαν μία scripting γλώσσα Στη σύνταξή της μοιάζει με τη γλώσσα Java,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 1 Javascript H γλώσσα JavaScript γεννήθηκε το 1995 Χαρακτηρίζεται σαν μία scripting γλώσσα Στη σύνταξή της μοιάζει με τη γλώσσα Java,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 1 Javascript H γλώσσα JavaScript γεννήθηκε το 1995 Χαρακτηρίζεται σαν μία scripting γλώσσα Στη σύνταξή της μοιάζει με τη γλώσσα Java, είναι δηλαδή αντικειμενοστρεφής (object-oriented), αλλά διαφέρει σε πολλά σημαντικά σημεία χωρίς οι δύο γλώσσες να βρίσκονται σε συναγωνισμό Το βασικότερο πλεονέκτημα της JavaScript είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε μεταγλώττιση ούτε ειδικά προγράμματα για να εκτελεστεί αρκεί η παρουσία ενός απλού φυλλομετρητή Στην πραγματικότητα, η JavaScript έχει ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο, αυτό της δημιουργίας και διαχείρισης κώδικα HTML, κάτι που της επιτρέπει να συμπορεύεται με την HTML

2 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 2 Οι βασικές διαφορές των δύο γλωσσών είναι: Πρώτον, η JavaScript είναι γλώσσα που απαιτεί ένα διερμηνευτή (interpreted), σε αντιθέσει με την γλώσσα Java όπου ο κώδικας περνάει από ένα στάδιο μεταγλώττισης (compiling). Δεύτερον, ο κώδικας της JavaScript ενσωματώνεται σε ένα αρχείο HTML σε τέτοιο βαθμό που χωρίς τη γλώσσα HTML δεν θα είχε λόγο ύπαρξης, ενώ τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java βρίσκονται σε διαφορετικά αρχεία, στα οποία υπάρχουν αναφορές στον κώδικα HTML μέσα σε ειδικές ετικέτες. Τρίτον, η JavaScript δεν είναι τόσο αυστηρή γλώσσα όσο η Java π.χ. η δήλωση των μεταβλητών στη JavaScript δεν είναι υποχρεωτική, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη στην εκμάθηση και πιο άνετη κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων. Τέταρτον, η JavaScript δεν είναι πλήρης αντκειμενοστεφής γλώσσα αφού δεν ενσωματώνει την έννοια της κληρονομικότητας (heritage) και οι έννοιες των κλάσεων είναι πολύ απλοποιημένες.

3 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 3 Μειονεκτήματα της JavaScript Το σημαντικότερο μειονέκτημα της JavaScript είναι ότι ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί Πολλές από τις κλήσεις και τις μεθόδους που περιγράφονται σε διάφορες πηγές και είναι έτοιμες προς χρήση, στην πραγματικότητα δεν λειτουργούν πάντοτε ομοιόμορφα Η JavaScript δεν είναι πλήρης γλώσσα προγραμματισμού, με αποτέλεσμα να υστερεί σε πολλούς τομείς όπως, για παράδειγμα, αυτός των εφαρμογών πελάτη-διακομιστή (client-server) όπου διακρίνουμε την υπεροχή της Java

4 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 4 Σύνταξη και θέση ενός προγράμματος JavaScript Ο κώδικας της JavaScript πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά μέσα σε κώδικα της HTML τον οποίο και εμπλουτίζει με δυνατότητες που δεν τις παρέχει η HTML Υπάρχουν τρεις διακεκριμένες μορφές που επιτρέπουν να ενσωματωθεί κώδικας JavaScript μέσα σ’ ένα αρχείο HTML: 1. Με τη χρήση της ετικέτας σαν μια συνάρτηση 2. Με τη βοήθεια μιας αναφοράς σε μια διεύθυνση του διαδικτύου (URL) όπου τοποθετείται κώδικας JavaScript 3. Με την επίκληση ενός γεγονότος

5 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 5 Η γενική μορφή μιας ετικέτας είναι: εντολές της JavaScript... Μπορούμε να δηλώσουμε μια συνάρτηση της JavaScript είτε στην περιοχή της επικεφαλίδας Όταν τοποθετηθεί στην περιοχή της επικεφαλίδας, μπορεί να κληθεί από κάθε σημείο του κυρίως σώματος του κώδικα HTML είτε στην περιοχή του κυρίως σώματος Όταν τοποθετηθεί στην περιοχή του κυρίως σώματος του κώδικα HTML απλά εκτελείται αυτόματα με το άνοιγμα της σελίδας

6 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 6 Ένα απλό πρόγραμμα σε JavaScript function close_win( ) { window.close( ) } document.write(‘Μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο πατώντας’); ΕΔΩ ή μετακινώντας το ποντίκι πάνω από ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ parad1.htm

7 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 7 Αν προσπαθήσει να δει το πρόγραμμα ένας χρήστης του διαδικτύου μέσα από ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο δεν υποστηρίζει τη JavaScript ή την έχει απενεργοποιήσει, θα εμφανιστεί ολόκληρος ο κώδικας της JavaScript στην οθόνη του χρήστη Για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων μπορούμε να κρύψουμε τον κώδικα της JavaScript από τους φυλλομετρητές οι οποίοι δεν την υποστηρίζουν τοποθετώντας ολόκληρο τον κώδικα της JavaScript με τη μορφή σχολίων της HTML. Πρέπει δηλαδή, να γράψουμε:

8 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 8 Μπορούμε να γράψουμε και το εξής: Προσοχή, αυτή η σελίδα περιέχει κώδικα JavaScript και η σελίδα σας δεν μπορεί να τον εμφανίσει. Δοκιμάστε να αναβαθμίσετε το φυλλομετρητή ή να ενεργοποιήσετε τη JavaScript.

9 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 9 Γεγονότα Ένα πρόγραμμα σε JavaScript είναι καθοδηγούμενο από γεγονότα (events) Τα γεγονότα είναι ενέργειες που εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα, συνήθως ως αποτέλεσμα της επέμβασης του χρήστη Π.χ., ένα κλικ σε ένα κουμπί είναι ένα γεγονός, η αλλαγή της διάστασης της σελίδας (resizing) είναι ένα γεγονός, όπως επίσης γεγονός είναι και η υποβολή μιας συμπληρωμένης φόρμας Ένα γεγονός, επίσης, είναι η δράση που προκαλεί ένας χειριστής γεγονότος (event handler). Ο χειριστής γεγονότος διευκρινίζει ποιος κώδικας JavaScript πρέπει να εκτελεστεί.

10 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 10 Συχνά, ο χειριστής ενός γεγονότος τοποθετείται μαζί με την ετικέτα της HTML η οποία δημιουργεί το αντικείμενο στο οποίο το γεγονός ενεργεί: Αν γράψουμε: Ο σύνδεσμος στο γεγονός MouseOver, σημαίνει ότι ο χειριστής αυτού του γεγονότος θα ενεργοποιηθεί όταν περνά το ποντίκι πάνω απ’ αυτή τη σύνδεση.

11 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 11 Σημαντική Παρατήρηση Το σύνολο όλων των γεγονότων που μπορούν να εμφανιστούν, είναι μέρος του πρότυπου αντικειμένου εγγράφου (DOM- Document Object Model), και όχι της ίδιας της JavaScript. Αυτό έχει σαν συνέπεια, οι φυλλομετρητές που κυκλοφορούν και πιο ειδικά αυτοί της Netscape και της Microsoft να μη επεξεργάζονται με τον ίδιο τρόπο τα γεγονότα, ούτε υπόκεινται όλα τα στοιχεία των σελίδων στα ίδια γεγονότα αφού χρησιμοποιούνται διαφορετικά DOM Στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν μερικά από τα συνηθέστερα γεγονότα που υποστηρίζονται και από τα δύο DOM

12 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 12

13 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 13 Βασικά στοιχεία της JavaScript Χρήση των γραμμάτων Η γλώσσα JavaScript είναι ευαίσθητη, όπως και η γλώσσα C, στους χρησιμοποιούμενους χαρακτήρες (case sensitive) και απαιτεί τη πιστή τήρηση γραφής των εντολών της όπως έχουν προκαθοριστεί ή όπως έχουν δηλωθεί τα ονόματα των μεταβλητών. Σχόλια Η JavaScript προτείνει δύο τρόπους εισαγωγής σχολίων. Α. Εισαγωγή σχολίων σε μια γραμμή με την πρόσθεση δύο πλάγιων γραμμών // (slash) στην αρχή της γραμμής Β. Εισαγωγή σχολίων που μπορούν να επεκταθούν και σε περισσότερες από μια γραμμές με το ζεύγος των συμβόλων /* και */

14 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 14 Μεταβλητές Η δήλωση των μεταβλητών δεν είναι υποχρεωτική Μπορούμε να δηλώσουμε τις μεταβλητές είτε εκτός του σώματος μιας συνάρτησης, οπότε και θεωρείται γενική μεταβλητή (global variable) είτε εντός της δήλωσης μιας συνάρτησης οπότε και θεωρείται τοπική μεταβλητή (local variable) με τη χρήση της λέξης κλειδί var

15 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 15 Δεν χρειάζεται να δηλώσουμε κάποιο συγκεκριμένο τύπο για τις μεταβλητές Ο τύπος μιας μεταβλητής ορίζεται αυτόματα από τη JavaScript τη στιγμή της ανάθεσης τιμής. Αν δεν πάρει τιμή μια δηλωθείσα μεταβλητή τότε θεωρείται απροσδιόριστη (undefined). Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γλώσσας JavaScript είναι η δυνατότητα που παρέχεται σε μια μεταβλητή να μπορεί να αλλάζει τύπο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Δηλαδή, μπορούμε να αναθέσουμε μια νέα τιμή σε μια μεταβλητή διαφορετικού τύπου από τον προηγούμενο. Π.χ. var Name=’Κώστας’..... var Name=15..

16 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 16 Τύποι μεταβλητών Υπάρχουν τρεις διακεκριμένοι τύποι για τις μεταβλητές ανάλογα με την τιμή που αναθέτουμε: Α. Αριθμοί (number) Οι αριθμοί μπορεί να είναι ακέραιοι ή πραγματικοί Β. Χαρακτήρες ή αλφαριθμητικοί χαρακτήρες( string) Οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα σε δύο διπλά η απλά εισαγωγικά Γ. Λογικές τιμές (boolean) Οι λογικές τιμές είναι οι δύο τυπικές τιμές για το αληθές το true και για το ψευδές το false.

17 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 17 Πίνακες Οι πίνακες στη JavaScript είναι δυναμικοί δηλαδή, το μέγεθός τους μπορεί και να αλλάξει ανά πάσα στιγμή Η δήλωση ενός πίνακα γίνεται με τη βοήθεια του κατασκευαστή (constractor) Array( ) Π.χ.Π.χ. var tab = new Array( ) Η πρώτη θέση ενός πίνακα έχει πάντοτε δείκτη το μηδέν (όπως στη γλώσσα C ένας μονοδιάστατος πίνακας) Με τη δήλωση όλων των τύπων των μεταβλητών μπορούμε ν’ αναθέσουμε ταυτόχρονα και αρχικές τιμές. Π.χ.Π.χ. var Week = new Array(‘ΔΕΥΤΕΡΑ’,‘ΤΡΙΤΗ’, ’ΤΕΤΑΡΤΗ’,‘ΠΕΜΠΤΗ’,’ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’,’ΣΑΒΒΑΤΟ’, ‘ΚΥΡΙΑΚΗ’)

18 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 18 Τελεστές Οι τελεστές που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό με τη γλώσσα JavaScript διακρίνονται σε: Α. Αριθμητικούς Β. Λογικούς Γ. Δυαδικούς Δ. Αντικατάστασης Ε. Σύγκρισης Οι αριθμητικοί τελεστές είναι τα τέσσερα γνωστά σύμβολα +, -, *, /. Επίσης, στη JavaScript μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους τελεστές: %, ++, --. Οι λογικοί τελεστές είναι οι τρεις γνωστοί τελεστές: && για τη λογική τομή || για τη λογική ένωση ! το αντίθετο

19 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 19 Οι δυαδικοί τελεστές επιτρέπουν την επεξεργασία ενός ακεραίου αριθμού εκφρασμένου στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης bit προς bit. Κάθε ακέραιος αριθμός στη JavaScript εκφράζεται στον ισοδύναμό του στο δυαδικό σύστημα σε ένα σύνολο 4 bytes δηλαδή, σε 32 bits. Στη JavaScript έχουμε τους ακόλουθους δυαδικούς τελεστές: &για τη λογική τομή |για τη λογική ένωση ^για την αποκλειστική ένωση <<μετατόπιση προς τ’ αριστερά >>μετατόπιση προς τα δεξιά >>> μετατόπιση προς τα δεξιά χωρίς διατήρηση του πρόσημου

20 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 20 Οι τελεστές αντικατάστασης βελτιώνουν την απλή αντικατάσταση μιας τιμής σε μια μεταβλητή με το συνδυασμό αριθμητικών και δυαδικών τελεστών. Έχουμε τους ακόλουθους τελεστές αντικατάστασης: X + = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ + Ζ X - = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ - Ζ X * = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ * Ζ X / = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ / Ζ X % = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ % Ζ X << = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ << Ζ X >> = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ >> Ζ X >>> = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ >>> Ζ X & = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ & Ζ X ^ = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ ^ Ζ X | = ZΑντιστοιχεί σε Χ = Χ | Ζ

21 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 21 Οι τελεστές σύγκρισης επιτρέπουν να δημιουργηθούν λογικές εκφράσεις και χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση δύο τιμών Οι τελεστές σύγκρισης είναι: = =Επιστρέφει αληθές όταν οι δύο τελεστέοι είναι όμοιοι ! =Επιστρέφει αληθές όταν οι τελεστέοι δεν είναι όμοιοι < =Επιστρέφει αληθές όταν ο πρώτος τελεστής είναι μικρότερος ή ίσος του δεύτερου > =Επιστρέφει αληθές όταν ο πρώτος τελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος του δεύτερου <Επιστρέφει αληθές όταν ο πρώτος τελεστής είναι μικρότερος του δεύτερου >Επιστρέφει αληθές όταν ο πρώτος τελεστής είναι μεγαλύτερος του δεύτερου

22 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 22 Εντολές Όπως όλες οι γλώσσες προγραμματισμού έτσι και η JavaScript διαθέτει ένα σύνολο εντολών για να μπορεί ο προγραμματιστής ν’ αντεπεξέλθει σε κάθε πρόβλημα όσο σύνθετο και αν είναι Οι εντολές ελέγχου της JavaScript είναι: Α. if … else Π.χ. if ( συνθήκη ) { εντολές } else { εντολές }

23 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 23 Β. switch … case switch ( συνθήκη ) { case τιμή 1 :............... break;............... case τιμή n1 :............... break; default :............... }

24 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 24 Οι εντολές ανακυκλώσεων της JavaScript είναι: Α. for … in for (μεταβλητή in πίνακα ) { εντολή 1............... εντολή n1 } Με την εντολή ανακύκλωσης for … in μπορούμε να διατρέξουμε τα στοιχεία ενός πίνακα

25 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 25 Β. do … while do { εντολή 1............... εντολή n1 } while ( συνθήκη ) Γ. while while ( συνθήκη ) { εντολή 1............... εντολή n1 }

26 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 26 Συναρτήσεις Η σύνταξη μιας function είναι: function όνομα_συνάρτησης ( παράμετροι ) { εντολή 1............... εντολή n } Όταν η function επιστρέφει και μια τιμή τότε η σύνταξη της συνάρτησης γίνεται: function όνομα_συνάρτησης ( παράμετροι ) { εντολή 1............... return τελική_τιμή }

27 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 27 Ιδιαιτερότητα των συναρτήσεων στη γλώσσα JavaScript Κ ατά τη κλήση μιας συνάρτησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες ή λιγότερες από τις δηλωμένες παραμέτρους της συνάρτησης. Όταν καλούμε μια συνάρτηση με λιγότερες παραμέτρους από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δήλωσή της τότε, οι επί πλέον παράμετροι της συνάρτησης θα έχουν μέσα στο σώμα της συνάρτησης την τιμή μηδέν. Όταν καλούμε μια συνάρτηση με περισσότερες παραμέτρους από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δήλωσή της τότε, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις επί πλέον τιμές με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου πίνακα που έχει όνομα arguments και ο οποίος περιέχει το σύνολο των παραμέτρων της συνάρτησης. Ο αριθμός των παραμέτρων μιας συνάρτησης εκφράζεται από την τιμή της μεταβλητής arguments.length. Έτσι, arguments[0] είναι η τιμή της πρώτης παραμέτρου της συνάρτησης και arguments[arguments.length-1] είναι η τιμή της τελευταίας παραμέτρου.

28 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 28 Αντικείμενα Στη JavaScript τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου λέγονται ιδιότητες (properties) και τα εργαλεία λέγονται μέθοδοι (methods) Βασικό στοιχείο ενός αντικειμένου είναι η έννοια της κλάσης (class). Μια κλάση είναι μια οικογένεια αντικειμένων που έχουν κοινή δομή και συμπεριφορά Όταν οριστεί μια κλάση, πρέπει να ορίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθούν τα στοιχεία που θα ανήκουν σ’ αυτή τη κλάση. Ο τρόπος αυτός λέγεται δημιουργία στιγμιότυπων (instances). Το εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία ενός στιγμιότυπου μιας κλάσης λέγεται κατασκευαστής (constructor).

29 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 29 Η JavaScript επιτρέπει να ορίσουμε μια κλάση και ένα κατασκευαστή ταυτόχρονα με τη δήλωση μιας συνάρτησης. Π.χ.Π.χ. function man ( name1, name2, birthday ) { this. name1 = X this. name2 = Y this. birthday = Z } Για τη δημιουργία ενός νέου στιγμιότυπου γράφουμε: όνομα_στιγμιότυπου = new κατασκευαστής ( παράμετροι ) Δηλαδή, η εντολή new υποδεικνύει τη δημιουργία ενός στιγμιότυπου και δεν αποτελεί μια κλήση σε συνάρτηση.

30 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 30 Για να έχουμε πρόσβαση στις διάφορες ιδιότητες ενός στιγμιότυπου πρέπει να γράψουμε: όνομα_στιγμιότυπου.μέθοδος ( παράμετροι ) Π.χ. αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα στιγμιότυπο που θα εκπροσωπεί ένα πρόεδρο (President) μπορούμε να γράψουμε: President = new man ( ‘Νικόλαος’, ‘Νικολάου’, ‘18/5/1950’ )

31 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 31 Διαχείριση γεγονότων Μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά τη στατική μορφή και εμφάνιση των σελίδων που γράφουμε σε HTML με την κατάλληλη διαχείριση των γεγονότων. Επίσης, μπορούμε να ελαττώσουμε τις συναλλαγές μεταξύ του διακομιστή και του υπολογιστή του χρήστη που επισκέπτεται μια σελίδα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η άσκοπη απασχόληση του διακομιστή και η καθυστέρηση στην απάντησή του.

32 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 32 Παράδειγμα Πρόγραμμα εμφάνισης πληροφοριών onMouseOver=”alert(‘Η σελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες για την εγκατάστηση του Dreamweaver’)”>Πατήστε εδώ για ξεκινήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος parad2.htm

33 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 33 Βελτιώσεις Βελτιωμένο πρόγραμμα εμφάνισης πληροφοριών Πατήστε εδώ για ξεκινήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος function Information () { alert('Η σελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες για την εγκατάστηση του Dreamweaver') } // Αναφορά της συνάρτησης στη διαχείριση των γεγονότων window.document.links[0].onmouseover = Information

34 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 34 Θέματα ασφάλειας Ενα πρόγραμμα (script) γραμμένο σε JavaScript φορτώνεται και εκτελείται στον υπολογιστή του χρήστη που καλεί τη σελίδα που περιέχει αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα χωρίς την έγκρισή του. Αυτό το γεγονός προκαλεί την υποψία για ενδεχόμενη κακόβουλη επίθεση

35 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 35 password <!— var wrong="wrong.htm"; var pass="xanthi"; var name=prompt("Δώστε τον κωδικό εισαγωγής (password)", ""); if (name == pass ) {confirm("OK μπορείτε να συνεχίσετε") } else { location.href = wrong } // --> Η εμφάνιση του περιεχομένου της σελίδας μπορεί να συνεχιστεί... pass.htm

36 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 36 Cookie Τα Cookie είναι σύντομες πληροφορίες που μπορούμε να αφήσουμε μέσω ενός προγράμματος εγκατεστημένου σε μια σελίδα στο σκληρό δίσκο ενός χρήστη του διαδικτύου. Τα Cookie είναι εξαιρετικά χρήσιμα ειδικά, όταν θέλουμε να θυμηθούμε πληροφορίες για επισκέπτες οι οποίοι επανέρχονται στην ίδια σελίδα. Τα Cookie έχουν εισαχθεί από την έκδοση του Netscape 2.0 και του MSIE 3.0. Επειδή τα Cookie περιλαμβάνουν γράψιμο και ανάγνωση σκληρών δίσκων των χρηστών, γι αυτό προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

37 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 37 Περιορισμοί Οι σημαντικότεροι περιορισμοί είναι:  τα Cookie δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 4 Kbytes  Κάθε περιοχή (domain) επιτρέπει μόνο 20 Cookie  Δεν δέχονται τα Cookie όλοι οι φυλλομετρητές  Δεν διαθέτουν όλοι «φιλικούς» φυλλομετρητές

38 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 38 Συνάρτηση αποθήκευσης ενός Cookie function setCookie() { var the_name = prompt("Ποιο είναι το όνομά σου?",""); var the_cookie = "the_text=" + escape("username:" + the_name); document.cookie = the_cookie; alert("ΟΚ, τώρα πήγαινε στην επόμενη σελίδα."); } Αν γράψουμε: Alex Karakos Θα αποθηκευτεί: the_text = username%3AAlex%20Karakos

39 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 39 Συνάρτηση ανάγνωσης του Cookie function readCookie() { var the_cookie = document.cookie; /* Το cookie έχει τη μορφή: wm_javascript=username%3ΑAlex%20Karakos */ var the_cookie = unescape(the_cookie); var broken_cookie = the_cookie.split(":"); var the_name = broken_cookie[1]; alert("Your name is: " + the_name); }

40 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 40 Παράθυρο που ανοίγει αυτόματα Συμβαίνει πολύ συχνά να χρειάζεται να ανοίξει ένα βοηθητικό παράθυρο στην οθόνη για να παρασχεθούν άμεσα πληροφορίες προς τους επισκέπτες. Έτσι, αντί να φύγει ο επισκέπτης της σελίδας για να βρεί κάπου αλλού χρήσιμες γι αυτόν πληροφορίες, μπορούμε να του τις παράσχουμε με το άνοιγμα ενός παραθύρου αυτόματα. Π.χ. αν θέλουμε να παράσχουμε άμεσα το υπόδειγμα της αίτησης για να διευκολύνουμε τους υποψήφιους στην κατάθεση των δικαιολογητικών μπορούμε να έχουμε την εμφάνιση της εικόναςεικόνας

41 Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 41 Untitled Document <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> <!-- function new_win(url) { link = window.open(url,"Link"," toolbar=0, location=0, directories=0, status=0, menubar=0, scrollbars=0, resizable=1, width=500, heigth=200, left=100, top=100"); } //--> Για να συμπληρώσετε την αίτησή σας και να την καταθέσετε έγκαιρα πρέπει....


Κατέβασμα ppt "Δ.Π.Θ. JavaScrpt - 1 Javascript H γλώσσα JavaScript γεννήθηκε το 1995 Χαρακτηρίζεται σαν μία scripting γλώσσα Στη σύνταξή της μοιάζει με τη γλώσσα Java,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google