Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όραμα και η έννοια της εταιρικής αποστολής. Παρουσίαση, Δημήτρης Λαμπρουλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όραμα και η έννοια της εταιρικής αποστολής. Παρουσίαση, Δημήτρης Λαμπρουλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Όραμα και η έννοια της εταιρικής αποστολής. Παρουσίαση, Δημήτρης Λαμπρουλης.

2 H Δήλωση της Αποστολής. Αποστολή (Mission) – Εκθέτει το βασικό σκοπό της επιχείρησης. – Καθορίζει τη σχέση της εταιρείας με άλλους οργανισμούς. – Θέτει συγκεκριμένους στόχους. Όραμα (Vision). – Σκιαγραφεί το σχήμα της επιχείρησης μελλοντικά. – Θέτει γενικούς στόχους. – Οδηγεί τη στρατηγική και αποστολή. Φιλοσοφία (Philosophy). – Ενσωματώνει οργανωτικές άξιες, ορίζει γενικές αρχές και δεοντολογική συμπεριφορά. – Καθορίζει το χαρακτήρα των σχέσεων με τα μέρη που η επιχείρηση συναλλάσσεται. – Καθορίζει το στυλ διοίκησης.

3 H πραγματική ανάγκη για εταιρική Αποστολή. Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση θα πρέπει να επιθυμεί να υιοθετήσει μια δήλωση αποστολής. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: – Eασφαλίζει ομοφωνία σχετικά με τον επιχειρησιακό σκοπό, – Βοηθά στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. – Δίνει το γενικό επιχειρησιακό στίγμα και κλίμα, – Λειτούργει ως το κεντρικό σημείο αναφοράς με το οποίο οι μονές ταυτίζονται με τον επιχειρησιακό σκοπό, και ξεχωρίζει επίσης όσους δεν μπορούν να ταυτιστούν. – Διευκολύνει τη μετάφραση των επιχειρησιακών στόχων σε καθημερινές λειτουργικά κατανεμημένες αρμοδιότητες, – Καθορίζει τους επιχειρησιακούς σκοπούς με τέτοιο τρόπο ούτος ώστε κόστος, χρόνος και απόδοση να μπορούν να ελέγχουν.

4 Μη εμφανείς λόγοι χρησιμοποίησης της εταιρικής εντολής. Η αποστολή χρησιμεύει ως κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών. Για παράδειγμα, Intel αξιολογεί τα στελέχη της με βάση Η αποστολή χρησιμεύει την επιτυχημένη στελέχωση του οργανισμού. Με μια σωστή εταιρική αποστολή μπορεί να γίνει εύκολη διάκριση υπάλληλων που ενστερνίζονται η όχι τις οργανωτικές άξιες. Η αποστολή χρησιμεύει ως καθημερινός οδηγός κατεύθυνσης. Όπως κάποιο ανώτερο στέλεχος της ΙΒΜ είπε «Όταν διοικείς την εταιρεία με οδηγό κάποιες εμπνευσμένες αρχές, δε χρειάζεται καθημερινά να προστρέχεις στο βιβλίο κανόνων της εταιρείας.

5 Παράγοντες Επιτυχίας μιας Δήλωσης Αποστολής. Πρέπει να παρέχει πληροφόρηση αλλά είναι και πηγή έμπνευσης για τους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένη, αλλά όχι περιοριστική Πρέπει να είναι ευέλικτη και ευπροσάρμοστη, αλλά και ρεαλιστική Πρέπει να εμπνέει τους ανθρώπους, αλλά και να είναι ρεαλιστική. Πρέπει να βασίζεται σε πραγματικές ανάγκες των πελατών, αλλά και οι ανάγκες των λοιπών ομάδων μέσα και έξω από την επιχείρηση πρέπει να μην παραγνωρίζονται. Πρέπει να θέτει ένα στόχο στο χρόνο. Πρέπει να είναι μετρήσιμη, αλλά όχι πολύ περιοριστική. Πρέπει να γίνεται εύκολα αντιληπτή, αλλά να μην είναι υπεραπλουστευμένη.

6 Παράγοντες αποτυχίας η πιθανές παγίδες. Διατυπώνουν τα αυτονόητα, κατά συνέπεια και λοιποί παράγοντες μπορεί να τις εκλάβουν ως άνευ πρακτικής σημασίας. Δεν καθοδηγούν στην λήψη αποφάσεων, καθότι είναι γενικόλογες και ασαφείς. Είναι υπερβολικά φιλόδοξες η αντίθετα είναι τόσο συγκεκριμένες που πλέον δεν προσφέρουν καμιά υποκίνηση, καμιά συγκίνηση στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν τις συμμερίζονται. Δε βασίζονται στην πραγματικότητα της αγοράς και του ανταγωνισμού. Αποτυγχάνουν να επιλύσουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα.

7 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί μια Δήλωση Αποστολής να Είναι Αποτελεσματική. Αντιληπτά χαρακτηριστικά της αποστολής. Ιδιαίτερη σημασία έχουν δυο χαρακτηριστικά. Ο βαθμός στον οποίο η αποστολή μπορεί να εμπνεύσει, αλλά ταυτόχρονα και ο βαθμός στον οποίο η αποστολή βασίζεται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού. Τρόπος με τον οποίο επικοινωνηθηκε η αποστολή εσωτερικά. Η Αξιοπιστία της ανωτάτης διοίκησης στο μέσο εργαζόμενο. Αφοσίωση του στελέχους προς την εταιρεία. Ο βαθμός συμμετοχής του στελέχους στη διαδικασία δημιουργίας της αποστολής, σχετίζεται θετικά με το βαθμό στον οποίο το στέλεχος θεώρει την αποστολή ως αποτελεσματική.

8 Αποτελέσματα έρευνας. Τα αποτελέσματα ερευνας από Bart, Bontiw and Tagger κατεληξε σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των δηλώσεων αποστολής. – Τη λογική και τις αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε. – Το περιεχόμενο της (σκοποί και μέσα για την επίτευξη τους) και τη συμπόρευση μ’ αυτό των λειτουργιών της επιχείρησης. – Τη δέσμευση των εργαζομένων. – Την ικανοποίηση των εργαζομένων και την τελική συμπεριφορά τους.

9 Η σχέση ανάμεσα στην δήλωση αποστολής και στην οικονομική Απόδοση της επιχείρησης. Οι ερευνητές δεν βρήκαν στατιστικά σημαντική και άμεση σχέση μεταξύ ύπαρξης δήλωσης αποστολής και υψηλότερης απόδοσης. Βρήκαν όμως στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ: – Απόδοσης και αποστολής που ικανοποιούσε τα στελέχη – Απόδοσης και διαδικασίας δημιουργίας της αποστολής. Ο πιο σημαντικός παράγοντας αποδοτικότητας βρέθηκε ο βαθμός στον οποίο η αποστολή ήταν προσαρμοσμένη στα συστήματα της επιχείρησης: όσο πιο προσαρμοσμένη ήταν, τόσο μεγαλύτερη απόδοση είχε η εταιρεία. Επίσης η ανάλυση κατάληξε ότι, Όταν οι επιχειρήσεις, έχουν μια ικανοποιητική δήλωση αποστολής, μια ικανοποιητική διαδικασία δημιουργίας αποστολής και υψηλά επίπεδα ανάμειξης των εσωτερικών ομάδων ενδιαφερόμενων στην διαδικασία δημιουργίας της, τότε η δήλωση αποστολής παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή συσχέτιση με την εργασιακή συμπεριφορά και σε ορισμένες περιπτώσεις σχεση με τα οικονομικα μετρα.

10 Εταιρική Αποστολή είναι μια πολυτέλεια η μια στρατηγική. Κάθε οργανισμός έχει ένα ξεχωριστό και μοναδικό λόγο ύπαρξης. Αυτή η μοναδικότητα μπορεί να αντανακλάται σε μια εταιρική αποστολή. Πάρα τα προβλήματα, η εταιρική αποστολή πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής. Όμως, ο τελικός στόχος είναι να επιτευχτεί ένα αίσθημα αποστολής από όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μέσα στην επιχείρηση. Να «αγκαλιάσουν» όλοι την αποστολή ως κάτι σαφές, κατανοητό, που δίνει νόημα και ουσία στην καθημερινή διοικητική πρακτική.

11 Παραδείγματα, εταιρικών αποστολών. Το Cosmote ξεκίνησε με στόχο να κάνει την κινητή τηλεφωνία προσιτή σε κάθε έλληνα. Το πέτυχε. Με καθαρά πελατοκεντρικη φιλοσοφία, με κρυστάλλινη τιμολογιακή πολιτική, με προηγμένες, φιλικές και κατανοητές υπηρεσίες. Το όραμα μας είναι να γίνουμε η κυρίαρχη εταιρεία κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Telestet, Aποστολή είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας απαντώντας στις ανάγκες των πελατών μας και καινοτομώντας στην τεχνολογία. Οι στρατηγικές μας διαφοροποιήσεις είναι η εξής: – Έμφαση σε συγκεκριμένα τμήματα αγοράς. – Άριστη σχεση ποιότητας-κόστους – Αξιοπιστία προϊόντος. – Ποιότητα και υπηρεσίες.


Κατέβασμα ppt "Όραμα και η έννοια της εταιρικής αποστολής. Παρουσίαση, Δημήτρης Λαμπρουλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google