Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

2 2 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

3 3 Τίτλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 4 Τίτλος Ενότητας Σκοποί ενότητας Η κατανόηση της μεθοδολογίας εκτέλεσης των βασικών επιτόπου δοκιμών γεωτεχνικής και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων τους

5 5 Τίτλος Ενότητας Επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής δοκιμές που γίνονται επιτόπου του τεχνικού έργου με σκοπό τον προσδιορισμό της φυσικής – μηχανικής συμπεριφοράς του εδάφους θεμελίωσης Βασική απαίτηση: Τυποποίηση εξοπλισμού & εκτέλεσης Πιστοποιημένος εξοπλισμός Πιστοποιημένος εξοπλισμός Αυστηρές προδιαγραφές εκτέλεσης ASTM – E106/86 – EUROCODE 7 Αυστηρές προδιαγραφές εκτέλεσης ASTM – E106/86 – EUROCODE 7

6 6 Τίτλος Ενότητας Εκτέλεση επιτόπου δοκιμών Πλεονεκτήματα μικρότερο κόστος γρήγορη εκτέλεση μικρότερη διαταραχή εδάφους «συνεχείς» μετρήσεις Μειονεκτήματα σημαντική αβεβαιότητα ερμηνείας (εμπειρική)

7 7 Τίτλος Ενότητας Κύριες επιτόπου δοκιμές Δοκιμή πρότυπης διείσδυσης (SPT) Δοκιμή στατικής πενετρομέτρησης (CPT) Δοκιμή πρεσσιομέτρου (Pressuremeter test) Γεωφυσικές μέθοδοι (Cross - Hole)

8 8 Τίτλος Ενότητας Δοκιμή πρότυπης διείσδυσης (SPT) Πρότυπος δειγματολήπτης Terzaghi N SPT = αριθμός κρούσεων για διείσδυση 30cm Σχήμα 1. Δειγματολήπτης Terzaghi και σχηματική απεικόνηση της δοκιμής (από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

9 9 Εκτέλεση δοκιμής SPT Εικόνα 1. (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

10 10 Τίτλος Ενότητας Ερμηνεία αποτελεσμάτων Σημαντική πληροφόρηση και παραμέτρους μηχανικής συμπεριφοράς του εδάφους Και συγκεκριμένα,,, φέρουσα ικανότητα αναμενόμενες καθιζήσεις των θεμελιώσεων τεχνικών έργων Μεγάλη αξιοπιστία της δοκιμής σε: αμμώδεις εδαφικούς σχηματισμούς Μικρή αξιοπιστία αμμοχάλικα και σε εδάφη με σημαντικό ποσοστό χαλικιών και κροκαλών & σε άμμους και ιλύες κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα (συνθήκες ρευστής άμμου)

11 11 Τίτλος Ενότητας Δοκιμή στατικής πενετρομέτρησης (CPT) Ηλεκτρικός κώνος Μηχανικός κώνος Ταχύτητα προώθησης 2 cm/sec Μετρήσεις συνεχείς …η διείσδυση στο έδαφος γίνεται σε διαδοχικά βήματα (φάσεις) στον απλό σε 2 βήματα και στον με μανδύα τριβής σε 3… Εικόνα 2. (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

12 12 Τίτλος Ενότητας Εικόνα 3. Στατικό πενετρόμετρο τύπου GOUDA ικανότητας 200 kN του ΚΕΔΕ (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας) Στατικό πενετρόμετρο

13 13 Σύστημα υδραυλικής διείσδυσης πενετρομετρικού κώνου Εικόνα 4. Υδραυλική διείσδυση ηλεκτρικού κώνου στο έδαφος (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

14 14 Μετρούμενες παράμετροι Αντίσταση (ή αντοχή) αιχμής κώνου (qc) Τοπική πλευρική τριβή (ή αντίσταση πλευρικής τριβής) (fs) ( q c σε kgr/cm 2, kPa, MPa) και Α c = 10 cm 2 (f s σε kgr/cm 2, kPa, MPa) και Α s = 150 cm 2 Λόγος τριβών (Rf)

15 15 Ερμηνεία – αξιολόγηση αποτελεσμάτων Στρωματογραφία…

16 16 Δοκιμή πρεσσιομέτρου Σχήμα 2. Γενική διάταξη δοκιμής πρεσσιομέτρου (από Κούκης & Σαμπατακάκης, 2002)

17 17 Πρεσσιομετρικές βολίδες Εικόνα 5. Διάφορες πρεσσιομετρικές βολίδες (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

18 18 Δοκιμή cross-hole Σχήμα 3. Σχηματική διάταξη δοκιμής cross hole με τη χρήση μιας και δύο γεωτρήσεων λήψης (από Κούκης & Σαμπατακάκης, 2002)

19 19 Τίτλος Ενότητας Σκοπός δοκιμής Ο προσδιορισμός των δυναμικών παραμέτρων του εδάφους για αναλύσεις δυναμικής απόκρισης και συγκεκριμένα G o (G max ) (δυναμικό μέτρο διάτμησης) E o (δυναμικό μέτρο ελαστικότητας) Λαμβάνεται διάγραμμα μεταβολής του G o με το βάθος Μπορεί να γίνει εντοπισμός του «σεισμικού» υποβάθρου όπου γενικά V s >700 m/sec και G o >850 MPa

20 20 Τίτλος Ενότητας Εκτέλεση δοκιμής Εικόνα 1. Βολίδες που περιέχουν τριαξονικό σύστημα γεωφώνων (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας) Εικόνα 2. Σεισμογράφος καταγραφής κυματομορφών (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

21 21 Αποτελέσματα δοκιμής Σχήμα 3. Καταγραφή κυματομορφών από τα τρία γεωφωνα της βολίδας (από Κούκης & Σαμπατακάκης, 2002)

22 22 Υπολογισμοί – αποτελέσματα

23 23 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Κούκης και Σαμπατακάκης. Τεχνική Γεωλογία. Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/GEO345/

24 Αναφορές Το υλικό της παρουσίασης προέρχεται από: Τεχνική Γεωλογία. Γ. Κούκης και Ν. Σαμπατακάκης. Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2002. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

25 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google