Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Η εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Η εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Η εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής στις μικρές τάξεις του Δημοτικού Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής

2 2 Οι μικροί μαθητές ● Χρειάζονται σαφή μηνύματα για να καταλάβουν και να ανταποκριθούν. ● Χρειάζονται χώρο και χρόνο για να μάθουν τη γλώσσα. ● Μαθαίνουν χρησιμοποιώντας, ακούγοντας και παίζοντας με τη γλώσσα. ● Χρειάζεται να ακούνε την ελληνική γλώσσα στην ξενόγλωσση τάξη. ● Δεν μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά μέσω διαφορετικών τρόπων νοηματοδότησης.

3 3 Χαρακτηριστικά μικρών μαθητών 1. Γνωσιακά 2. Γλωσσικά 3. Συναισθηματικά 4. Ψυχοσωματικά

4 4 Γνωσιακά χαρακτηριστικά Τα παιδιά μαθαίνουν  χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους  ενεργώντας, προσπαθώντας να βρουν τη λύση σε ένα πρόβλημα αλλά και απομνημονεύοντας λέξεις ή φράσεις  μέσα από κώδικες ή μυστήρια - τους αρέσει να μαντεύουν  βιωματικά μέσα από την κίνηση  Αποδίδοντας νόημα μέσα από διάδραση  συγκεκριμένες και όχι αφηρημένες έννοιες. Συνεπώς, για τη μάθηση ενδείκνυται η χρήση αντικειμένων (realia)

5 5 Γλωσσικά χαρακτηριστικά ● Τα παιδιά μαθαίνουν ότι έχει νόημα, π.χ. μια ιστορία, ένα παραμύθι και όχι κανόνες ή φορμαλιστικά στοιχεία της γλώσσας ● Δίνουν έμφαση στη σημασία και όχι στη μορφή της λέξης, ή στη γραμματική της πρότασης. ● Μαθαίνουν όχι μόνο λέξεις, αλλά ολόκληρες προτάσεις που χρησιμοποιούν στην επικοινωνία ● Η νέα γλωσσική γνώση έχει νόημα όταν συσχετίζεται με την πραγματικότητα που γνωρίζουν τα παιδιά. 5

6 6 Συναισθηματικά χαρακτηριστικά ● Τα μικρά παιδιά δε φοβούνται να μιλήσουν ● Έχουν ενθουσιασμό, φαντασία, κίνητρο και περιέργεια ● Συγκρατούν τη νέα γνώση όταν είναι χαρούμενα ● Αναζητούν την προσοχή και την τρυφερότητα του δασκάλου ● Δίνουν μεγάλη σημασία στο πώς τους βλέπουν οι άλλοι ● Δεν έχουν αναστολές και δεν τους περιορίζει η λογική των ενηλίκων 6

7 7 Ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά ● Προσπαθούν να διαμορφώσουν συμπεριφορά τέτοια που να τους εξασφαλίζουν την παρουσία φίλων ● Χρειάζεται να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους ● Μπορούν να είναι ταυτόχρονα συνεργάσιμα και ανταγωνιστικά. ● Δεν έχουν μάθει ακόμη να πειθαρχούν

8 8 Βασικές αρχές του ΠΕΑΠ ● Απευθύνεται σε παιδιά με αναδυόμενο γραμματισμό στη μητρική γλώσσα και αποβλέπει στον κοινωνικό γραμματισμό στην ξένη γλώσσα. ● Επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες. ● Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας αποβλέπει στην καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας και όχι στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας που έχει ο φυσικός ομιλητής της Αγγλικής. 8

9 9 Παιδαγωγικές πρακτικές του Προγράμματος Οι παιδαγωγικές πρακτικές που προωθεί το σχολικό πρόγραμμα είναι: ● Ανάπτυξη του σεβασμού για τον εαυτό και τον άλλον ● Αγάπη για τη μητρική και ξένη γλώσσα ● Ανάπτυξη της κοινωνικότητας ● Αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης μέσω της γλώσσας 9

10 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη ● Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ● Συνεργατικών δεξιοτήτων ● Αυτοεκτίμηση ● Σεβασμός στη διαφορετικότητα ● Αφύπνιση διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας Καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων ● Αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες ● Στρατηγικές μάθησης ● Οπτική αντίληψη ● Ακουστική αντίληψη ● Επαγωγικές μαθησιακές διεξιότητες 10

11 11 Επί μέρους γνωστικοί στόχοι του ΠΕΑΠ ● Άνοιγμα προς την πολυγλωσσία και τη διαφορετικότητα Ευαισθητοποίηση στην πολιτισμική διαφορετικότητα Ευαισθητοποίηση στο ρόλο της μητρικής γλώσσας ● Διαμόρφωση βάσεων για περαιτέρω γλωσσομάθεια Εξοικείωση με καθημερινές επικοινωνιακές πρακτικές Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως τον προφορικό λόγο (πρόσληψη και παραγωγή) 11

12 12 Δραστηριότητες του ΠΕΑΠ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ σε ● Δημιουργικές δραστηριότητες ● Παιγνιώδεις γλωσσολογικές ασκήσεις ● Οικείες διασκεδαστικές περιστάσεις επικοινωνίας ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ Τον περιορισμό του εγωκεντρισμού και την ανάπτυξη της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης

13 13 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

14 14 Σκοπός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Η γνωριμία με την ξένη γλώσσα μέσω γλωσσικής και εξωγλωσσικής δράσης αξιοποιώντας τον προφορικό λόγο Οι δραστηριότητες (& το ΠΕΑΠ γενικά) δεν στοχεύουν να διδάξουν τα παιδιά γραφή και ανάγνωση, αλλά προφορική έκφραση, ώστε να καταλάβουν ότι ο κόσμος εκτείνεται πέρα από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους. Δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας, ώστε να μαθαίνουν παίζοντας.

15 15 Γλωσσικές δραστηριότητες ● Ποιήματα ● Τραγούδια ● Παιχνίδια ● Διηγήσεις (ιστορίες, παραμύθια) ● Εικόνες (flashcards) ● Κατασκευές ● CD-ROM &DVD Κύκλοι δραστηριοτήτων Α: Εισαγωγικός Β, Γ. Δ: δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας Ε: πρόσθετο υλικό, ιστοσελίδες από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αντλούν ιδέες 15

16 16 Οργάνωση και περιεχόμενο των δραστηριοτήτων

17 17 Χρήσιμες ιστοσελίδες για το ΠΕΑΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ http://rcel.enl.uoa.gr/peap http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, πολυμεσικό υλικό http://rcel.enl.uoa.gr/peap/training/e-training ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ http://rcel.enl.uoa.gr/peap/articles/ekpaideytiko-yliko-g-taksi ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ http://rcel.enl.uoa.gr/flane

18 18 Μαθησιακό υλικό ● Αναπτύσσεται βάσει θεματικών ενοτήτων που εμπνέονται από τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο των παιδιών, ώστε να μάθουν να εκφράζονται με άλλο γλωσσικό κώδικα για τον κόσμο που γνωρίζουν. ΣΤΟΧΟΣ : ● η κοινωνικά προσδιορισμένη χρήση της γλώσσας με συμμετοχή όλων των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές τους ανάγκες, τους τύπους νοημοσύνης, τις ικανότητες, γνώσεις και αξίες, τους διαφορετικούς ρυθμούς και τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων. 18

19 19 Σχέδια μαθημάτων Το κάθε σχέδιο μαθήματος περιέχει: Ένδειξη για τον κύκλο για τον οποίο προτείνεται η δραστηριότητα Το θέμα της δραστηριότητας Περιγραφή της δραστηριότητας Μαθησιακούς στόχους Υλικά και μέσα που θα χρειασθούν Ένδειξη για την προτεινόμενη οργάνωση της τάξης Προτεινόμενη διαδικασία χωρισμένη σε βήματα Παράρτημα με υλικό

20 20 Εκπαιδευτικό υλικό για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού ● Το εκπαιδευτικό υλικό της Α΄ και Β΄ Δημοτικού (Alpha English, Beta English) είναι αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ http://rcel.enl.uoa.gr/peap/training/e- training και περιλαμβάνει α) εικονογραφημένα φύλλα, καρτέλες, φύλλα εργασίας για τον μαθητή β) οδηγό του εκπαιδευτικού γ) ηχητικό υλικό ● Προγραμματίζεται να διανεμηθεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2012-2013 σε έντυπη μορφή και με DVD. 20

21 21 “MAGIC BOOK” για την Γ΄ Δημοτικού ● Το συμπληρωματικό υλικό του πιλοτικού βιβλίου Magic Book (βιβλίο καθηγητή, ηχητικό υλικό) είναι αναρτημένο στη νέα εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ http://rcel.enl.uoa.gr/peap και θα αναπαραχθεί ως ένα καλαίσθητο, έγχρωμο βιβλίο με τον τίτλο Magic Book 1, συνοδευόμενο από Βιβλίο Εργασίας, Οδηγό του Εκπαιδευτικού και CD. ● H έκδοση του Magic Book 2 προορίζεται για όσους μαθητές έχουν ξεκινήσει τα Αγγλικά από την Α΄και Β΄ Δημοτικού. To υλικό αναρτάται σταδιακά στον ιστότοπο http://rcel.enl.uoa.gr/peap/articles/ekpaideytiko-yliko-g-taksi 21

22 22 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μεθοδολογικοί στόχοι ● Συνδυασμός προσεγγίσεων και μεθοδολογικών εκμάθησης της γλώσσας ● Επιλογή δημιουργικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων ● ΜΑΘΗΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ προσέγγιση Αξιολόγηση της επίδοσης ● Έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα της μάθησης ● Βασικό ερώτημα: «πώς δραστηριοποιείται κάθε παιδί;» 22

23 23 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Επειδή το 30-40% των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν να διδάξουν στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού αλλάζει κάθε σχολική χρονιά, παράλληλα με τη δια ζώσης ενημέρωση κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση των μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning) «Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης» του ΠΕΑΠ http://rcel.enl.uoa.gr/peap/training/e-training Επιμορφωτικές εκδηλώσεις, υλικό για επιμορφωτές

24 24 Ηλεκτρονικό περιοδικό ΠΕ@Π Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της ξένης γλώσσας που διδάσκουν στο δημοτικό και ασχολούνται με την ανάπτυξη του κοινωνικού και αργότερα σχολικού προγραμματισμού Δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο, Δεκέμβριο) Η ύλη του αφορά το ΠΕΑΠ και άλλα προγράμματα εκμάθησης διδασκαλίας γλωσσών σε μαθητές 5-10 ετών Περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, μελέτες, παρουσιάσεις, περιλήψεις ερευνητικών έργων και άρθρων που έχουν γραφεί στην ελληνική, αγγλική ή άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. 24

25 25 Επικοινωνία: εκπαιδευτικοί και γονείς Η γωνιά του εκπαιδευτικού Περιλαμβάνει άρθρα που μελετούν τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ και άλλων ενδιαφερομένων. Η γωνιά του γονιού Παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη γονέων κατά την πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα Περιλαμβάνει δραστηριότητες, παιχνίδια, χρήσιμες ιστοσελίδες 25

26 http://rcel.enl.uoa.gr rcel@enl.uoa.gr Το έργο υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Η εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google