Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας της Αρχής σε θέματα επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων υγείας Χαρίκλεια Ζ. Λάτσιου Δ.Ν. Δικηγόρος Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας της Αρχής σε θέματα επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων υγείας Χαρίκλεια Ζ. Λάτσιου Δ.Ν. Δικηγόρος Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας της Αρχής σε θέματα επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων υγείας Χαρίκλεια Ζ. Λάτσιου Δ.Ν. Δικηγόρος Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ

2 Επεξεργασία δεδομένων υγείας -πληροφορίες που έχουν μια σαφή και στενή σχέση με την υγεία (σωματική, ψυχική, πνευματική) -παρελθούσα, παρούσα και μέλλουσα κατάσταση της υγείας -γενετικά δεδομένα -βιομετρικά δεδομένα -αρχεία των δωρητών και των ληπτών των ανθρωπίνων ιστών και οργάνων (άρ. 34 ν. 3984/2011 ~ άρ. 9 ν.2737/1999). => Η επεξεργασία των δεδομένων υγείας είναι νόμιμη ύστερα από την χορήγηση προηγούμενης άδειας από την ΑΠΔΠΧ (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 2472/1997).

3 Επεξεργασία δεδομένων υγείας για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών υγείας Νόμιμη η χορήγηση ιατρικού φακέλου ασθενούς στο θεράποντα ιατρό ή/και το νοσηλευτικό ίδρυμα, εφόσον το νοσηλευτικό ίδρυμα: α) έχει συμπεριλάβει τον όρο αυτό στην γενική άδεια που έχει λάβει από την ΑΠΔΠΧ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και β) έχει ενημερώσει προηγουμένως τον ενδιαφερόμενο ασθενή => απόφαση74/2010 Νόμιμος τρόπος ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης του ασθενούς η αποστολή από δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα των ιατρικών αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ο ασθενής έχει ρητά συγκατατεθεί προς τούτο εγγράφως, και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται επαρκή μέτρα ασφάλειας => απόφαση 176/2014

4 Χορήγηση δεδομένων υγείας & εισαγγελική παραγγελία Χορήγηση δεδομένων υγείας μετά από σχετική εισαγγελική παραγγελία χωρίς άδεια της Αρχής → παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Γνωμοδοτήσεις ΑΠΔΠΧ 3/2003, 3/2009 και 6/2013 Δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα → αποφάσεις 56/2014 και 58/2014 Ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα → απόφαση 148/2011

5 Επεξεργασία δεδομένων υγείας από ασφαλιστικές εταιρείες Η δήλωση βουλήσεως μπορεί να δικαιολογήσει την επεξεργασία (άρ. 7 παρ. 2 στοιχ. α’ ν.2472/1997); «Με την παρούσα, αμετάκλητα εξουσιοδοτώ οποιονδήποτε ιατρό, Ν.Ι., ασφαλ. φορέα, ασφαλ. εταιρεία, ή άλλο άτομο, ο οποίος μπορεί να κατέχει τώρα ή να αποκτήσει στο μέλλον πληροφορίες σχετικές με την υγεία μου έως σήμερα, να τις αναφέρει στην Χ (ασφαλιστική εταιρεία) και συμφωνώ ότι η εξουσιοδότηση θα ισχύει για όσο διάστημα το Ασφαλιστήριο το οποίο αιτούμαι παραμείνει σε ισχύ αλλά και μετά το θάνατό μου, όσο θα υπάρχει απαίτηση που θα προκύπτει από το Ασφαλιστήριο αυτό». αποφάσεις 45/2013, 49/2014 και 50/2014 (ΣτΕ 3775/2012, ΑΠ 2100/2009)

6 Επεξεργασία δεδομένων υγείας απασχολούμενων Η αρμόδια προϊστάμενη αρχή της υπηρεσίας που έχει την αρμοδιότητα να παραπέμψει τον υπάλληλο στη Δ/θμια Υγειονομική Επιτροπή νομίμως συλλέγει δεδομένα υγείας του => απόφαση 15/2013 Η συλλογή δεδομένων υγείας εργαζομένων από ιατρούς εργασίας βάσει του νόμου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν.3850/2010) νομίμως πραγματοποιείται, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της αναλογικότητας και του απορρήτου της επεξεργασίας (άρ. 4 και 10 ν.2472/1997).

7 Επεξεργασία δεδομένων υγείας & Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Νόμος 3892/2010 => Δημιουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για το σκοπό της ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων -> υπεύθυνος επεξεργασίας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης -> εκτελών Χορήγηση άδειας και καθορισμός όρων για την τήρηση απορρήτου & ασφάλειας Διενέργεια διοικητικών ελέγχων Απόφαση 138/2013 (διαπίστωση ελλείψεων - πρόταση συστάσεων)

8 Επεξεργασία δεδομένων υγείας στην εκπαιδευτική διαδικασία 1/2 Τήρηση των ατομικών δελτίων υγείας των μαθητών στις σχολικές μονάδες μόνο από σχολιάτρους -> απόφαση 17/2003 Πληροφοριακό σύστημα mySchool: Διαγραφή από το σύστημα του Υπουργείου Παιδείας των πληροφοριών του ατομικού δελτίου υγείας των μαθητών -> απόφαση 139/2014 Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ: Παράνομη η υποχρεωτική συλλογή πληροφοριών της σωματικής διάπλασης & φυσικής κατάστασης, των αξιολογήσεων των συνηθειών διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών χωρίς σχετική νομοθετική πρόβλεψη -> απόφαση 138/2014

9 Επεξεργασία δεδομένων υγείας στην εκπαιδευτική διαδικασία 2/2 Δυνατότητα αναγραφής στην ακαδημαϊκή ταυτότητα της πληροφορίας: 1. είμαι ήδη δωρητής οργάνων 2. επιθυμώ να γίνω δωρητής οργάνων 3. συμφωνώ να αναγράφεται στην ακαδημαϊκή μου ταυτότητα ότι είμαι δωρητής οργάνων 4. επιθυμώ να ενημερωθεί η βάση δεδομένων του ΕΟΜ, ώστε να συμπεριληφθώ στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών απόφαση 41/2014

10


Κατέβασμα ppt "Επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας της Αρχής σε θέματα επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων υγείας Χαρίκλεια Ζ. Λάτσιου Δ.Ν. Δικηγόρος Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google