Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2 Διεργασία εκτός ελέγχου
Διαγραμματα Ελεγχου Τα διαγράμματα ελέγχου παρέχουν μια παραστατική απεικόνιση των δεδομένων που παράγονται από την αξιολόγηση της διεργασίας και των προϊόντων της. Διεργασία εκτός ελέγχου +3σ Μέση Τιμή -3σ

3 Διάγραμμα Αιτών & Αποτελεσμάτων
Το διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος, το οποίο ονομάζεται και διάγραμμα ψαροκόκαλο, εξ αιτίας της εμφάνισής του και του διαγράμματος του Ishikawa, ο οποίος έκανε ευρέα τη χρήση του στην Ιαπωνία . Συχνότερα χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν αιτίες συγκεκριμένων προβλημάτων. Οι γραμμές που εξέρχονται από την κεντρική οριζόντια γραμμή αποτελούν τις δευτερεύουσες αιτίες, ενώ η κεντρική είναι η βασική αιτία . Cause and Effect Diagram Τρέχων Διάγραμμα Το τρέχων διάγραμμα δείχνει την ιστορική εικόνα καθώς και το δείγμα μεταβολής. Βοηθά στο να καταγράφει και να αποκαλύπτει πότε η αύξηση ή η μείωση των τιμών του διαγράμματος σε σχέση με το χρόνο είναι καλές και πότε όχι. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από την αρχή της αλλαγής της διαδικασίας προκειμένου να εντοπίσουμε τα τυχόν προβλήματα . Ακόμη, χρησιμοποιείται στο τέλος του μέρους της αλλαγής της διαδικασίας δείχνοντας πότε οι αλλαγές είναι αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων. Run Chart

4 Αναλυση Αιτιου – Αποτελεσματοσ
Χρησιμοποιείται σαν ένας δομημένος τρόπος υλοποίησης της δημιουργικής διεργασίας καθορισμού της «ρίζας» ενός προβλήματος. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα που, λόγω της εμφάνισής του, ονομάζεται «Ψαροκόκαλο». Τα αίτια – «ρίζες» συνήθως κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: Διεργασίες – Εξοπλισμός – Συσκευές Εισερχόμενα (υλικά, πληροφορίες) Διαδικασίες – Μέθοδοι Μετρήσεις (σφάλματα) Άνθρωποι Περιορισμοί σε πόρους Περιβάλλον - Κουλτούρα

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ»
Εξοπλισμός / Συσκευές Υλικά Συναρμολόγηση λάθος προϊόντος Προβληματικός Η/Υ Λάθος Τιμές Χρήση λάθος τιμών Λάθη Πληκτρολόγησης Ο χρησιμοποιούμενος Τιμοκατάλογος είναι λάθος Η παραγγελία άλλαξε χωρίς να ενημερωθεί το Λογιστήριο Άνθρωποι Μέθοδοι Αίτια Αποτέλεσμα

6 Παράδειγμα ενός διαγράμματος αιτίας και αποτελέσματος
Πόροι Σχεδιασμός Μηχανές / υπολογιστές Αναμονή γιατρού Έλλειψη νοσοκομειακού Λάθη συστήματος προσωπικού Ασθενείς με εξιτήριο Έλλειψη διοικητικού προσωπ. δεν φεύγουν Έλλειψη πληροφοριών Αναμονή τροφίμων Πρόωρη άφιξη Κακή χρήση ασθενούς Αναμονή αποτελεσμάτων Ανάγκη περισσότερης εκπαίδευσης Εκπαίδευση Πρόωρη ενημέρωση Αναξιοπιστία διοικητικού προσωπικού Πεποίθηση ότι δε θα χρειαστεί Ενημέρωση μόλις το δωμάτιο, πολύς χρόνος ακόμη είναι έτοιμο Ασθενής περιμένει για κρεβάτι Γιατρός Διπλό δωμάτιο Το τμήμα εισαγωγών δεν χωρίς συμβόλαιο γνωρίζει τη διαθεσιμότητα κρεβατιών Αλλαγές κρεβατιών Πολλές μεταφορές Το τμήμα κρατήσεων δεν Αναλογία Καθυστερημένες εισαγωγές έχει λάβει γνώση εισαγωγών Ειδικά κρεβάτια Υπερβολική δουλειά Έλλειψη πληροφοριών Η Διοίκηση δεν έχει γνώση Ακατάλληλη Δεν έχει γνωστοποιηθεί διαδικασία Διαδικασίες Διαδικασίες Επικοινωνία γιατρών νοσοκομείου

7 Επιλογή του θέματος από την ομάδα
Ανάλυση από την ομάδα του θέματος με βάση συγκεκριμένο οδηγό συζήτησης Αξιολόγηση των προτάσεων Σχέδιο εφαρμογής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (από τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων) Διατύπωση προτάσεων και λύσεων από την ομάδα / κύκλο Παρουσίαση πορισμάτων στον συντονιστή της ομάδας

8 Κύκλοι Ποιότητας (Κ.Π.) Συμμετοχική διοίκηση και παρακίνηση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην αποτύπωση των προβλημάτων του Οργανισμού στον οποίο εργάζονται στη συγκεκριμένη θέση εργασία και διαδικασία.

9 Διαγραμματα Διασπορασ
Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ύπαρξης ή μη συσχετισμού ανάμεσα σε δύο παραμέτρους και συχνά, έχοντας εντοπίσει κάποιο συσχετισμό, η λύση του προβλήματος μπορεί ευκολότερα να προσδιοριστεί. Θετικός Συσχετισμός Αρνητικός Συσχετισμός Ανίσχυρος Συσχετισμός Κανένας Συσχετισμός

10 4. Διάγραμμα Διασποράς Το διάγραμμα διασποράς δείχνει το σχέδιο της σχέσης ανάμεσα στις μεταβλητές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Για παράδειγμα το ερώτημα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από της ποιότητα ζωής και το ΑΕΠ, αν αυξηθεί το ΑΕΠ αυξάνεται η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής. Όσο πιο κοντά βρίσκονται τα σημεία στη διαγώνια γραμμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η σχέση ανάμεσά τους. Scatter Diagram Οι χώρες της ΕΕ, ταξινομημένες ανάλογα με τη γονιμότητα, τις οικογενειακές πολιτικές, τη γυναικεία απασχόληση και άλλα κοινωνικά –οικονομικά χαρακτηριστικά

11 Το Διάγραμμα Του Pareto Κατηγοριοποίηση προβλημάτων ιεράρχηση
Το διάγραμμα Pareto (ή ανάλυση Pareto) οφείλει το όνομά του στον Ιταλό οικονομολόγο Vilfredo Pareto ο οποίος είναι κυρίως γνωστός για την παρατήρησή του ότι η κατανομή του 80%-90% του πλούτου της χώρας του ήταν συγκεντρωμένη στο 20%-10% του πληθυσμού (κανόνας 80/20, αρχή Pareto). Έτσι η ανάλυση Pareto έχει ως σκοπό να διαχωρίσει τις σημαντικές πλευρές ενός προβλήματος από τις λιγότερες σημαντικές. Pareto Chart Ιστόγραμμα Το ιστόγραμμα είναι ένα διάγραμμα ράβδων και δείχνει την κατανομή των μεταβλητών. Για παράδειγμα μπορούμε να παρατάξουμε ομάδες ανθρώπων με γνώμονα το ύψος σε μια σειρά. Μια ομάδα μπορεί να είναι η υψηλότερη, μια άλλη η χαμηλότερη και οι άλλες θα κυμαίνονται μεταξύ αυτών. Το εργαλείο αυτό μπορεί σίγουρα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αιτίας των προβλημάτων ανάλογα με το σχήμα της κατανομής καθώς και με το πλάτος αυτής. Histogram

12 Ασθένειες και χρήση υπηρεσιών

13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
Περιγράφουν τη λογική διασύνδεση μεταξύ των παραγόντων οι οποίοι εντοπίζονται κατά τη διεργασία καταιγισμού ιδεών (brainstorming). Εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη ιδέα (που έχει προκύψει από ένα διάγραμμα συγγένειας), προκύπτουν, μέσα από λογικούς συσχετισμούς, ιδέες για ενέργειες.

14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ» - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Γιατί έχουμε προβλήματα ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες; Έλλειψη πρωτοκόλλων Πιέσεις πολλές υπηρεσίες Μικρή συμμετοχή Προδιαγραφές Οργάνωση Προγραμματισμός Πρότυπα Δέσμευση Σχεδιασμός Ερμηνεία Χρόνος Σχέδιο Δράσης

15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Απόφαση εισαγωγής Τυπικά Σύμβολα Διαγραμμάτων Ροής Ιατρική Γνωμάτευση Διεργασία Προγραμματισμός Απόφαση Αποστολή Τμήμα Α Ροή Εξετάσεις προηγούμενης ημέρας Παραπεμπτικό Διακλάδωση Θεραπεία

16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δενδροειδή
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δενδροειδή Πλήρης χαρτογράφηση όλων των σταδίων και αλληλεπιδράσεων στην εξέλιξη μεταξύ της διατύπωσης ενός προβλήματος και της διατύπωσης της λύσης.

17 Δενδροειδές Διάγραμμα - Παράδειγμα

18 Πίνακας Αποφάσεων (Decision Matrix)

19 Ανάλυση αστοχιών επιπτώσεων Failure and Effect Analysis - FMEA


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google