Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 1 Αξιολόγηση Ικανοτήτων επικίνδυνων βιομηχανιών Michael S. Wright, Jon Berman & David Turner Greenstreet Berman Ltd.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 1 Αξιολόγηση Ικανοτήτων επικίνδυνων βιομηχανιών Michael S. Wright, Jon Berman & David Turner Greenstreet Berman Ltd."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 1 Αξιολόγηση Ικανοτήτων επικίνδυνων βιομηχανιών Michael S. Wright, Jon Berman & David Turner Greenstreet Berman Ltd

2 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 2 Προσδοκίες Διεύθυνσης Υγιεινής & Ασφάλειας (ΔΥΑ) «Η έκθεση ασφαλείας θα πρέπει να δείξει όλα τα απαραίτητα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής λειτουργία του ανθρώπινου παράγοντα,..»

3 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 3 Αναγνώριση σημαντικών δραστηριοτήτων σε θέματα ασφάλειας Αξιολόγηση ικανοτήτων Επανεκπαίδευση Επιλογή Ειδικευμένοι εκπαιδευτές Ανάλυση Αναγκών Εκπαίδευσης. Πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων

4 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 4 Λόγοι για την αξιολόγηση των ικανοτήτων «Η απώτερη αιτία του ατυχήματος στις 25 Σεπτεμβρίου ήταν η αποτυχία της Esso να εξοπλίσει τους εργαζομένους της με τις κατάλληλες γνώσεις προκειμένου να ασχοληθούν με τα γεγονότα που συνέβησαν» Έκρηξη αερίου του Esso στο Longford - $1δις τάξης μεγέθους

5 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 5 Λόγοι για την αξιολόγηση των ικανοτήτων Είναι η εκπαίδευση αποτελεσματική; Τι έχουν διδαχθεί οι άνθρωποι από την εμπειρία τους; Έχει υπάρξει διάβρωση των δεξιοτήτων; Αποτελεί η έλλειψη ικανοτήτων τυχαίο παράγοντα αποφυγής κάποιου ατυχήματος;

6 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 6 Ανησυχίες επιθεωρητών ΔΥΑ Αποτυχία στον εντοπισμό σημαντικών ασφαλών αρμοδιοτήτων. Υπόθεση ότι κάποιος είναι ικανός λόγω εκπαίδευσης ή εμπειρίας. Αξιολόγηση εστιασμένη στην προσωπική ασφάλεια. Εμπιστοσύνη σε αδόμητες εργασιακές αξιολογήσεις. Ανυπαρξία κριτηρίων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων. Εμπιστοσύνη στα Εθνικά Επαγγελματικά Προσόντα (ΕΕΠ) Έλλειψη συνεχούς αξιολόγησης. Εμπιστοσύνη σε ανεκπαίδευτους αξιολογητές.

7 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 7 Τι είναι η αξιολόγηση ικανοτήτων; Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων των ικανοτήτων & της επίδοσης Η επάρκεια δεν αποτελεί συνώνυμο της ικανότητας Επάρκεια= κατοχή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και γνώσης Ικανότητα= ικανότητα εφαρμογής γνώσης και δεξιοτήτων οδηγώντας σε καλό αποτέλεσμα

8 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 8 Τρέχουσες Πρακτικές Μία μικρή έρευνα

9 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 9 Λιγότερο επιτυχημένα παραδείγματα Έλλειψη μεθόδου με σκοπό την αναγνώριση σημαντικών ασφαλών αρμοδιοτήτων. Έλλειψη διαχωρισμού μεταξύ κατάρτισης και αξιολόγησης. Εμπιστοσύνη σε θέματα παρατήρησης κατά την εργασία (χωρίς κριτήρια). Καμία επαναξιολόγηση πέραν της ετήσιας αναθεώρησης της διεύθυνσης παραγωγής. Εμπιστοσύνη στα ΕΕΠ. Έλλειψη συνδέσμου σε θέματα πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων.

10 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 10 Επιτυχημένα παραδείγματα Συστηματική αναγνώριση αρμοδιοτήτων, π.χ. απογραφή δραστηριοτήτων. Μετρήσιμα πρότυπα απόδοσης, π.χ. η διαχείριση 3 προσομοιώσεων. Συνδυασμός προσομοίωσης, εξετάσεων και αναθεωρήσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας. Προγραμματισμένη επαναξιολόγηση, π.χ. επαναξιολόγηση κάθε 3 χρόνια. Εκπαιδευμένοι αξιολογητές, π.χ. D32 ΕΕΠ.

11 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 11 Διδάγματα από άλλους τομείς Τομέας πυρηνικών εφαρμογών Διαχείριση της αξιολόγησης των ικανοτήτων μέσω της διαδικασίας που σχετίζεται με Έμπειρο και κατάλληλα εξειδικευμένο Προσωπικό. Ο κάθε ρόλος θα περιλαμβάνει: Βαθμό και σκοπό της θέσης. Κριτήρια αρμοδιοτήτων και επίδοσης. Υποστήριξη της γνώσης, των μη τεχνικών ικανοτήτων και των ιατρικών αναγκών. Συχνότητα κατάρτισης και επαναξιολόγησης. Καθορισμένο επίπεδο εποπτείας σε άτομα με χαμηλά επίπεδα αρμοδιοτήτων. Η αξιολόγηση καλύπτει την απόδοση σε θέματα αρμοδιοτήτων και γνώσης. Αξιολόγηση ως φυσικό πρόσωπο με αρμοδιότητες ή χωρίς.

12 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 12 Διδάγματα από άλλους τομείς Αεροπορία Ειδική άδεια αεροσκαφών, Έλεγχος γνώσεων, 6μηνιαίες δοκιμές προσομοίωσης Διαχείριση αξιοποίησης πληρώματος Μετρήσιμα πρότυπα για τις διαπροσωπικές και γνωστικές ικανότητες? Εκτίμηση βάσει δεικτών συμπεριφοράς έμπειρων αξιολογητών

13 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 13 Δείκτες συμπεριφοράς Αναζήτηση πληροφοριών κυβερνήτη από το πλήρωμα; Κοινοποίηση απόφασης από τον κυβερνήτη; Πώς αντιμετωπίζεται η εξουσία του κυβερνήτη;

14 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 14 Ένα γενικό πλαίσιο αξιολόγησης των ικανοτήτων των επικίνδυνων εγκαταστάσεων

15 greenstreet berman 31sΟκτωβρίου 2002 15 Πλαίσιο Αναγνώριση σημαντικών καθηκόντων σε θέματα ασφαλείας Καθορισμός μετρήσιμων προτύπων απόδοσης Επιλογή μεθόδου αξιολόγησης Ανάγκες Αξιολογητή Επαναξιολόγηση των αναγκών Παρακολούθηση αποτελεσμάτων απόδοσης & τροποποίηση αξιολόγησης

16 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 16 Αναγνώριση σημαντικών καθηκόντων σε θέματα ασφαλείας Τεχνικές Ανάλυση καθηκόντων, Τι γίνεται αν & μέθοδος HAZOP Επανεξέταση σεναρίων σημαντικών ατυχημάτων Θα μπορούσε μία επίδοση κατώτερης των προσδοκιών να συμβάλλει σε ένα μεγάλο ατύχημα; Αποτυχία ανίχνευσης σφάλματος…λάθος ρύθμιση…. λάθος σφραγίδα αντλίας… αργή ανταπόκριση σε περίπτωση διαρροής…

17 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 17 Καθορισμός μετρήσιμων προτύπων απόδοσης Ένα πρότυπο απόδοσης θα πρέπει να: Παρέχει μία δοκιμασμένη δήλωση / περιγραφή μίας αρμοδιότητας, Ορίζει μετρήσιμα κριτήρια με σκοπό την αξιολόγηση των επιδόσεων, Προσδιορίζει το επίπεδο της αποδεικνυόμενης επίδοσης που απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του ατόμου (π.χ. ένας εφαρμοστής που βρίσκεται υπό επίβλεψη έναντι ενός μη επιτηρούμενου τεχνικού), Απεικονίζει το είδος της εν λόγω αρμοδιότητας, και πιο συγκεκριμένα τα προσόντα σε σχέση με τη γνώση και τις διαφορετικές συμπεριφορές.

18 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 18 Καθορισμός προτύπων απόδοσης & επίδοσης Δεξιότητες Ικανότητα ανάκλησης και τήρησης μία προκαθορισμένης διαδικασίας 3 φορές χωρίς να δημιουργηθεί σφάλμα. Γνώση Ικανότητα επεξήγησης μίας κατάστασης λειτουργικών ορίων ασφαλείας σε θέματα διαγράμματος σωληνώσεων και συσκευών Στάσεις & Συμπεριφορές Πράξεις για την απόδειξη μη ασφαλών συμπεριφορών

19 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 19 Ο ρόλος των Εθνικών Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΕΠ) Μία συστημική μέθοδος συλλογής της εργασιακής εμπειρίας Αλλά: Πολύ γενικό; Τι συμβαίνει με τις σπάνιες εργασίες; Το επίπεδο αξιολόγησης είναι ανάλογο του κινδύνου;

20 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 20 Επιλογή μεθόδου & επιπέδου αξιολόγησης Ο τύπος της μεθόδου αξιολόγησης που εφαρμόζεται πρέπει να λαμβάνει υπόψη: Τη φύση των ικανοτήτων- για παράδειγμα πρόκειται για χειρωνακτικές δεξιότητες ή απλά συνεπάγονται με ένα υψηλό επίπεδο λήψης αποφάσεων; Την πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων και των συναφών ικανοτήτων. Το κατά πόσο η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων είναι παρατηρήσιμη- π.χ. η σκέψη που συνεπάγεται στη διάγνωση μία διαδικασίας δεν μπορεί άμεσα να παρατηρηθεί. Το κατά πόσο είναι ασφαλές να αξιολογείται η επίδοση κατά τη διάρκεια της εργασίας.

21 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 21 Μορφή αξιολόγησης Φυσικές/ κιναισθητικές δεξιότητες: αποδεικνύονται με πρακτικές αξιολογήσεις επίδειξης όπως οδηγώντας στην πράξη ένα φορτηγό. Ικανότητα να φέρει εις πέρας μία προβλεπόμενη διαδικασία ενός έργου: συνήθως αποδεικνύονται με δοκιμές επίδειξης όπου ολοκληρώνεται μία εργασία. Γνωστικές ικανότητες: Η ικανότητα αφομοίωσης πληροφοριών από ένα VDU και η ερμηνεία των πληροφοριών αυτών μπορεί να αποδειχθεί από μία προφορική περιγραφή των πληροφοριών αυτών. Γνώση εξοπλισμού, εγκατάστασης και διαδικασιών: η γνώση τείνει να αξιολογείται μέσα από προφορικές και γραπτές ερωτήσεις. Τα τυπικά προσόντα ή η αξιολόγηση της κατάρτισης/ εργασιακής εμπειρίας χρησιμοποιούνται συχνά ως μέτρα γνώσης. Διαπροσωπικές δεξιότητες & δεξιότητες διοίκησης ομάδας: Παρατήρηση της πραγματικής συμπεριφοράς στο περιβάλλον εργασίας με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών συμπεριφοράς. Συμπεριφορές και στάσεις ασφαλείας: Παρατήρηση της πραγματικής συμπεριφοράς στο περιβάλλον εργασίας με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών συμπεριφοράς.

22 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 22 Επίπεδο αξιολόγησης Υψηλό: Άδεια/ Πιστοποίηση Μέτριο: Εξετάσεις, Προσόντα & Παρακολούθηση Χαμηλό: Παρακολούθηση σε επίπεδο εργασίας Παράγοντες Πολυπλοκότητα εργασίας Ευπάθεια διεργασίας στο λάθος Βαθμός παρακολούθησης

23 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 23 Δεξιότητες αξιολογητή Ικανότητα σε θέματα αξιολόγησης, Αξιόπιστος, Έμπειρος, Αμερόληπτος.

24 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 24 Συνεχής επαναξιολόγηση Συχνότητα Κρισιμότητα ασφάλειας, Ποσοστό διάβρωσης δεξιοτήτων, Συχνότητα εξοπλισμού/ αλλαγής διαδικασιών

25 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 25 Συνεχής Αξιολόγηση Μέθοδος Ίδια μέθοδος με την αρχική αξιολόγηση Έλεγχοι σε θέματα SHE Παρακολούθηση συμπεριφοράς σε θέματα ασφάλειας Ανάλυση Συμβάντων Αξιολόγηση από ομότιμους ειδικούς

26 greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 26 Συμπεράσματα Οι κάτοχοι αρμοδιοτήτων αναγνωρίζουν ότι η ασφάλεια εξαρτάται από την εμπειρία, τη δέσμευση και την ικανότητα του προσωπικού. Οι κανονισμοί COMAH & διδάγματα ενός σοβαρού περιστατικού υποδεικνύουν ότι η κατάρτιση και η εμπειρία εξασφαλίζουν την επάρκεια. Ύπαρξη παραδειγμάτων καλών πρακτικών. Η εν λόγω έκθεση παρέχει ένα γενικό πλαίσιο και συμβουλές για το ευρύ φάσμα των περιοχών που διέπονται από τους κανονισμούς COMAH.


Κατέβασμα ppt "Greenstreet berman 31 Οκτωβρίου 2002 1 Αξιολόγηση Ικανοτήτων επικίνδυνων βιομηχανιών Michael S. Wright, Jon Berman & David Turner Greenstreet Berman Ltd."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google