Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ e-mail: ikavadas@ktimatologio.gr Πάτρα, 24/10/2014

3 Διαχείριση της Ποιότητας στο ΕΚ (1) 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Παλαιά Προγράμματα Α’ & Β’ Πιλοτικό Πρόγραμμα Α’ Κύριο Πρόγραμμα Νέα Προγράμματα 2008~2020 Ενεργοί Τίτλοι Β’ Φάση Κτηματογράφησης (ΕΤ) Πάρνηθα ΚTIMA 11 Α ΚTIMA 11 Β ΚTIMA 13 ΚΤΙΜΑ Β-14 Αλλαγή στην Πολιτική Ποιότητας

4 Διαχείριση της Ποιότητας στο ΕΚ (2) 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Ποιότητα Κτηματολογικών στοιχείων Ανάδοχος Μελετητής: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) [ISO 10005] ΕΚΧΑ Α.Ε.: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Πρόγραμμα Ποιότητας Υπηρεσίας (ΠΠΥ) [ISO 10005] ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

5 1 ο Επίπεδο2 ο Επίπεδο 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Απαιτήσεις χρήστη Προδιαγραφή προϊόντος Παραγωγή ΈλεγχοςΠαράδοση Προσδιορισμός συμβατών επιπέδων συμμόρφωσης Έλεγχος ποιότητας Προσδιορισμός απαιτήσεων ποιότητας Διασφάλιση ποιότητας κατά την παράδοση Αξιολόγηση ποιότητας Αποδεκτές πρακτικές στην παραγωγή & ενημέρωση δεδομένων ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Jakobsson, A., Giversen, J. eds. ΕΚΧΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε η ποιότητα στην παραγωγική διαδικασία (1)

6 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Ποιότητα πριν την παραγωγήΠλεονεκτήματα Φάση Παραγωγικής διαδικασίας Τεκμηρίωση Ποιότητας ΣκοπόςΜέθοδοιΕπίπεδο Υλοποίησης Πριν την παραγωγήΣύνταξη Μοντέλου Ποιότητας Στόχοι ποιότητας Απαιτήσεις ποιότητας Διερεύνηση απαιτήσεων χρήστη Οντότητα Διασφαλίζει την ποιότητα Παρέχει αντικειμενική και σαφή περιγραφή της ποιότητας σε επίπεδο οντότητας Τεκμηριώνει την ποιότητα με βάση διεθνή πρότυπα Παρέχει ποσοτικοποιημένη πληροφορία ποιότητας Εντοπίζει τις πηγές των πιθανών σφαλμάτων Διασφαλίζει ομοιογένεια στην εφαρμογή των ελέγχων η ποιότητα στην παραγωγική διαδικασία (2)

7 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Απόσπασμα Μοντέλου Ποιότητας Χωρικών κτηματολογικών στοιχείων Μοντέλο Ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Απαίτηση ποιότητας όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές [ISO 19113, 19114, 19138, 2859, FGDC GPAS-Part 3] Για κάθε απαίτηση ποιότητας καθορίζονται τα: Στοιχείο Ποιότητας Μέτρο ποιότητας Είδος, τύπος και μονάδα μέτρησης Εύρος Ελέγχου Πλήρης ή Δειγματοληπτικός Τύπος Ελέγχου Αυτοματοποιημένος ή μη Μέθοδος αξιολόγησης Δεδομένα αναφοράς Λογισμικό ελέγχου Δελτίο καταγραφής (QCR) Επίπεδο Συμμόρφωσης / Όριο αποδοχής σφαλμάτων

8 Διαδικασία ελέγχου ποιότητας 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Τα υπό εξέταση δεδομένα Προδιαγραφή προϊόντος ή απαιτήσεις χρήστη Επίπεδο συμμόρφωσης Καταγραφή αποτελέσματος ποιότητας (αποδοχή / απόρριψη) Καταγραφή αποτελέσματος ποιότητας (αποδοχή / απόρριψη) Καταγραφή αποτελέσματος ποιότητας (QCR) Καταγραφή αποτελέσματος ποιότητας (QCR) Καθορισμός μιας εφαρμόσιμης απαίτησης ποιότητας Βήμα 1 Καθορισμός ενός μέτρου ποιότητας Βήμα 2 Επιλογή και εφαρμογή μιας μεθόδου αξιολόγησης ποιότητας Βήμα 3 Προσδιορισμός ποσοτικοποιημένου αποτελέσματος ποιότητας Βήμα 4 Προσδιορισμός συμμόρφωσης Βήμα 5

9 Έλεγχος ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Κατηγορίες εφαρμοζόμενων ελέγχων: Έλεγχοι Προκαταρκτικών παραδοτέων Έλεγχοι μεθοδολογίας Δομικοί έλεγχοι των ψηφιακών ΒΔ των περιγραφικών και χωρικών στοιχείων Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι πληρότητας, ορθότητας και λογικής συνέπειας των ψηφιακών ΒΔ Έλεγχοι αλληλοσυσχέτισης των περιγραφικών με τα χωρικά κτηματολογικά στοιχεία Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας της χωρικής πληροφορίας Δείκτης ποιότητας της κτηματολογικής βάσης Πρόγραμμα ΕΚ Πλήθος Μελετών Πλήθος ΟΤΑ Α’ Πιλοτικό3067 Β’ Πιλοτικό2554 Α’ Κύριο38218 Β’ Φάση Κτηματογράφ ησης 1886 Πάρνηθα16 ΚΤΗΜΑ 11Α122 ΚΤΗΜΑ 11Β6450

10 Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας κτημ. διαγραμμάτων 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Αποτελέσματα ελέγχων Πλήθος Μελετών Πλήθος ΟΤΑ Πλήθος Σημείων Ελέγχου Μέθοδος Αξιολόγησης Όριο αποδοχής σφαλμάτων Αποτελέσματα (κατά μ.ο.) 15677,821Δειγματοληπτικός έλεγχος Federal Geographic Data Committee Standards Geospatial Positioning Accuracy Standards Part 3: National Standard for Spatial Data Accuracy RMSExy=0,56μ Αστικές Περιοχές RMSExy=0,20μ Αστικές Περιοχές RMSExy=1,41μ Λοιπές Περιοχές RMSExy=1,10μ Λοιπές Περιοχές

11 Δείκτης ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων (1) 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Κτηματοκεντρικός έλεγχος βασισμένος στο ISO 2859-2:1985 “Sampling procedures for inspection by attributes” Απαίτηση Ποιότητας: Απαίτηση Ποιότητας: Ορθότητα της κτηματολογικής βάσης Μέτρο Ποιότητας: Μέτρο Ποιότητας: Πλήθος μη συμμορφούμενων ακινήτων Εύρος ελέγχου: Εύρος ελέγχου: Δειγματοληπτικός έλεγχος με βάση το ISO 2859-2 Τύπος ελέγχου: Τύπος ελέγχου: Μη αυτοματοποιημένος έλεγχος Δεδομένα Αναφοράς:Έ Δεδομένα Αναφοράς:Έγγραφα και χωρικά διαγράμματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης Μονάδα Δειγματοληψίας Μονάδα Δειγματοληψίας: Ακίνητο Μέθοδος Δειγματοληψίας Μέθοδος Δειγματοληψίας: Τυχαία ανά μελέτη ή ομάδα ΟΤΑ Μέγεθος δείγματος: Μέγεθος δείγματος:Όπως προκύπτει από το ISO 2859-2 Όριο αποδοχής σφαλμάτων Όριο αποδοχής σφαλμάτων:Όπως προκύπτει από το ISO 2859-2 Φάση Ελέγχου Πλήθος Μελετών Πλήθος ΟΤΑ Πλήθος ιδιοκτησιών που εξεταστήκαν Όριο αποδοχής σφαλμάτων Αποτέλεσμα ΒΔ Ανάρτησης13593,400 (17 Χ 200) 18 μη συμμορφώσεις Αποδεκτό Αναμορφωμένη ΒΔ 6282,405 (7 Χ 315 + 1 Χ 200) 18 μη συμμορφώσεις Αποδεκτό

12 Δείκτης ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων (2) 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Δελτία Ελέγχου και καταγραφής αποτελεσμάτων Νομικός έλεγχος Τεχνικός έλεγχος

13 Δείκτης ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων (3) 22/10/2014 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Αποτελέσματα ελέγχων Φάση Ελέγχου Πλήθος ΟΤΑ Πλήθος Δικαιωμάτων Πλήθος Ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης Όριο αποδοχής σφαλμάτων Αποτέλεσμα (κατά μ.ο.) ΒΔ Ανάρτησης593,743,979116,0495%3,10%

14 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Συμπεράσματα Η ΕΚΧΑ Α.Ε. αξιοποιώντας την 16 ετη εμπειρία της από την εκτέλεση των μελετών κτηματογράφησης προχώρησε το 2008 σε αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών ενσωματώνοντας στου ελέγχους ποιότητας που υλοποιεί και ελέγχους της μεθοδολογίας που ακολουθούν οι μελετητές κατά την επεξεργασία των κτηματολογικών στοιχείων Για τη διασφάλιση της πληροφορίας ποιότητας, συνέταξε μοντέλο ποιότητας το οποίο διατυπώνει την προδιαγραφή των απαιτήσεων ποιότητας σε επίπεδο οντότητας, ανιχνεύει τις πηγές πιθανών σφαλμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων και προσδιορίζει τις μετρήσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση ποιότητας. Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου ποιότητας που υιοθετήθηκε από την ΕΚΧΑ Α.Ε. και οδήγησε σε πολύ μικρά ποσοστά ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης από τους ιδιοκτήτες Οι ενστάσεις και αιτήσεις διόρθωσης κυμάνθηκαν κατά μ.ο. ~3% επί των αναρτώμενων κτηματολογικών δεδομένων σε σύνολο 3,7 εκατομμυρίων δικαιωμάτων και επιβεβαίωσαν τα προκαθορισμένα επίπεδα συμμόρφωσης.

15


Κατέβασμα ppt "Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google