Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο: Αθανασία Καγιανά Α.Μ: 409013 Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζωγραφάκης Σταύρος Χρονικό διάστημα: 1/3/2014-31/4/2014 Έτος:2014

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Πρακτικής Άσκησης είναι η Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο κλάδο της Γεωργίας.

3 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση με τους δείκτες της Ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στο κλάδο της Γεωργίας ανά περιφέρεια αλλά και ανά νομό σε όλη την Ελλάδα για τα έτη 2005 εώς και το 2011.

4 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

5 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά περιφέρεια σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

6 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στην Ανατολική Μακεδονία σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

7 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στην Κεντρική Μακεδονία σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

8 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στην Δυτική Μακεδονία σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

9 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στη Θεσσαλία σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

10 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στην Ήπειρο σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

11 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας στα Ιόνια νησιά σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

12 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στη Δυτική Ελλάδα σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

13 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στη Στερεά Ελλάδα σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

14 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στη Πελοπόννησο σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

15 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στο Βόρειο Αιγαίο σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

16 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στο Νότιο Αιγαίο σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

17 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας ανά νομό στη Κρήτη σε σχέση με την Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της γεωργίας επί τις % πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

18 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας σε σχέση με την Συνολική Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε όλους τους κλάδους παραγωγής πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

19 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κλάδο της γεωργίας σε σχέση με την Συνολική Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε όλους τους κλάδους παραγωγής ανά περιφέρεια πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

20 Βασική στατιστική πηγή πληροφόρησης: Ελληνική Στατιστική Αρχή


Κατέβασμα ppt "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πρακτική Άσκηση Ονοματεπώνυμο:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google