Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ»

2 Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ Τα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ είναι ειδικά κέρματα που εκδίδονται από τις χώρες μέλη της ευρωζώνης με την ευκαιρία κάποιας ιστορικής επετείου ή για τον εορτασμό ή προς τιμή κάποιου σύγχρονου γεγονότος. Έχουν νόμιμη ισχύ και χρησιμοποιούνται κανονικά στις συναλλαγές, όπως τα συνηθισμένα κέρματα ευρώ. Η κάθε χώρα μέλος της ευρωζώνης είχε μέχρι το 2012 το δικαίωμα να εκδίδει το πολύ ένα αναμνηστικό κέρμα κάθε χρόνο. Από το 2012 κάθε χώρα μπορεί να εκδίδει δύο αναμνηστικά κέρματα. Τα κέρματα αυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιότητες, καθώς και την ίδια κοινή όψη, με ένα κανονικό κέρμα των 2 ευρώ. Η άλλη όψη, που αντικαθιστά την εθνική όψη του συνηθισμένου κέρματος, έχει το σχέδιο επιλογής της χώρας με θέμα το γεγονός ή το πρόσωπο που τιμάται. Τα αναμνηστικά κέρματα απαντούν μόνο στην ονομαστική αξία των 2 ευρώ και έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται –και πρέπει να γίνονται αποδεκτά– όπως οποιοδήποτε άλλο κέρμα ευρώ.

3 Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα τραπεζογραμμάτια, υπεύθυνες για την έκδοση των κερμάτων ευρώ είναι οι εθνικές αρχές και όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Εάν μια χώρα της ζώνης του ευρώ σκοπεύει να εκδώσει αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ, πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Επιτροπή ελέγχει ότι το νέο σχέδιο συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες γραμμές και, στη συνέχεια, δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στο δικτυακό της τόπο. Το πρώτο εθνικό αναμνηστικό κέρμα εκδόθηκε το 2004 και μέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 2016) έχουν εκδοθεί συνολικά 234 ως εξής: 6 το 2004, 8 το 2005, 7 το 2006, 20 το 2007 (συμπεριλαμβανομένων των 13 νομισμάτων της κοινής έκδοσης), 10 το 2008, 25 το 2009 (συμπεριλαμβανομένων των 16 νομισμάτων της κοινής έκδοσης), 12 το 2010 και 16 το 2011. Το 2012 έχουν εκδοθεί 30 κέρματα (συμπεριλαμβανομένων των 17 νομισμάτων της κοινής έκδοσης) και το 2013 έχουν εκδοθεί 23 κέρματα, το 2014 έχουν εκδοθεί 26, το 2015 45 κέρματα (συμπεριλαμβανομένων 19 νομισμάτων της κοινής έκδοσης) και το 2016 μέχρι τώρα 6 κέρματα.

4 Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ Μόνο η Κύπρος δεν έχει μέχρι στιγμής εκδώσει ένα δικό της αποκλειστικό αναμνηστικό κέρμα, εξαιρουμένων των κερμάτων των κοινών εκδόσεων. Από την άλλη, το Λουξεμβούργο και η Φινλανδία είναι οι μόνες χώρες που έχουν εκδώσει εθνικά αναμνηστικά κέρματα κάθε χρονιά. Δικαίωμα έκδοσης αναμνηστικών κερμάτων έχουν και ο Άγιος Μαρίνος, η Ανδόρρα, το Βατικανό και το Μονακό που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης αλλά έχουν συνάψει ειδικές συμφωνίες. Δεν εκδίδουν όμως αναμνηστικά κέρματα κοινής έκδοσης. Τα κέρματα αυτά εκδίδονται στην πλειονότητά τους για τον εορτασμό ιστορικών επετείων ή για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον σε σύγχρονα γεγονότα ιστορικής σημασίας. Το πρώτο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ εκδόθηκε το 2004 από την Ελλάδα με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Η κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την έκδοση κερμάτων. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τα αναμνηστικά, όπως και όλα τα άλλα κέρματα, είναι να εγκρίνει τη μέγιστη ποσότητα που μπορεί να εκδώσει η κάθε χώρα.

5 Οι χώρες της ευρωζώνης χρωματισμένες ανάλογα με τον αριθμό αναμνηστικών κερμάτων €2 που έχουν εκδώσει. (Μέχρι 29-02-2016) 17 με 20 13 με 16 9 με 12 5 με 8 1 με 4 κανένα δεν είναι μέλη της ευρωζώνης

6 Κανόνες και περιορισμοί Η αφετηρία για τα αναμνηστικά κέρματα προέρχεται από μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία επέτρεψε την αλλαγή της εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2004 και εξής. Ωστόσο, ορισμένες συστάσεις και περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν. Δυο περιορισμοί αφορούν το σχεδιασμό. Τα αναμνηστικά κέρματα ευρώ πρέπει να διατηρούν την κοινή όψη, έτσι ώστε μόνο η εθνική εμπρόσθια όψη μπορεί να αλλάξει. Επίσης, η συνήθης εθνική εμπρόσθια όψη δεν θα πρέπει να αλλάξει το νωρίτερο πριν από το 2008. Εξαίρεση αποτελούν το Μονακό και το Βατικανό για το λόγο ότι οι αρχηγοί των κρατών τους, ο πρίγκιπας του Μονακό Ρενιέ Γ' και Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ αντίστοιχα, πέθαναν το 2005 και έτσι η εθνική εμπρόσθια όψη άλλαξε το 2006. Επισης άλλαξε η εθνική όψη των κερμάτων της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Ισπανίας που έφεραν ομοιώματα των βασιλεων που παραιτήτηκαν υπέρ των υιών τους.

7 Κανόνες και περιορισμοί Περαιτέρω κανονισμοί περιορίζουν τη συχνότητα και τον αριθμό των εκδόσεων των αναμνηστικών κερμάτων. Κάθε κράτος μέλος εκδίδει μόνο ένα αναμνηστικό κέρμα ανά έτος, και πρέπει να εκφράζεται ως κέρμα των 2€. Ο συνολικός αριθμός των κερμάτων που τίθενται σε κυκλοφορία για κάθε έτος δεν πρέπει να ξεπεράσει το μεγαλύτερο από τα εξής δυο αριθμούς: 0,1% του συνολικού αριθμού των κερμάτων των 2€ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από όλα τα μέλη της ευρωζώνης. Το όριο αυτό μπορεί κατ' εξαίρεση να αυξηθεί σε ποσοστό μέχρι 2% εάν το κέρμα αυτό είναι αφιερωμένο σε ένα πολύ σημαντικό και αξιοσημείωτο γεγονός. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος που εκδίδει το μεγαλύτερο αριθμό των αναμνηστικών κερμάτων πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε έκδοση αναμνηστικών κερμάτων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 5,0% του συνολικού αριθμού των κερμάτων των 2€ που τίθενται σε κυκλοφορία από το κράτος μέλος που εκδίδει το αναμνηστικό κέρμα των 2€.

8 ΕΚΔΟΣΕΙΣ

9 ΕΤΟΣ 2004

10 Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ένταξη δέκα νέων κρατών µελών το 2004 Οµοίωµα και µονόγραµµα του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου Φινλανδία Λουξεμβούργο

11 75η επέτειος της ίδρυσης της Πόλης του Βατικανού 50ή επέτειος της εγκαινίασης του παγκόσμιου επισιτιστικού προγράμματος Βατικανό Ιταλία

12 Άγιος Μαρίνος Bartolomeo Borghesi (ιστορικός, νοµισματολόγος)

13 ΕΤΟΣ 2005

14 Πεντηκοστά γενέθλια του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου, 5η επέτειος της ενθρόνισής του και 100ή επέτειος του θανάτου του Μεγάλου Δούκα Αδόλφου Οικονομική Ένωση Βελγίου- Λουξεμβούργου Λουξεμβούργο Βέλγιο

15 4th 400 χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου του Μιγκέλ ντε Θερβάντες "Δον Κιχώτης 50ή επέτειος της συνθήκης εγκαθίδρυσης του αυστριακού κράτους Ισπανία Αυστρία

16 50ή επέτειος της συνθήκης εγκαθίδρυσης του αυστριακού κράτους 60ή επέτειος ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών και 50ή επέτειος προσχώρησης της Φινλανδίας στον Οργανισμό Άγιος Μαρίνος Φινλανδία

17 Πρώτη επέτειος της υπογραφής του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 20ή Παγκόσμια Ηµέρα Νεολαίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία τον Αύγουστο του 2005 Ιταλία Βατικανό

18 ΕΤΟΣ 2006

19 20οί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες - Τορίνο 2006 25α γενέθλια του Μεγάλου Δούκα Γουλιέλμου, διαδόχου του θρόνου Ιταλία Λουξεμβούργο

20 Σλέσβιχ-Χολστάι 1o της σειράς Ομόσπονδης Γερμανίας Ατόμιουμ Γερμανία Βέλγιο

21 100 χρόνια από την καθιέρωση της καθολικότητας και ισότητας της ψήφου 500 χρόνια από το θάνατο του Χριστόφορου Κολόμβου Φινλανδία Άγιος Μαρίνος

22 500 χρόνια από τη σύσταση της ελβετικής φρουράς του Βατικανού Βατικανό

23 ΕΤΟΣ 2007

24 Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία 2o της σειράς Ομόσπονδης Γερμανίας Το Ανάκτορο των Μεγάλων Δουκών Γερμανία Λουξεμβούργο

25 80ά γενέθλια της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ’ Πορτογαλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βατικανό Πορτογαλία

26 25η επέτειος από το θάνατο της πριγκίπισσας Γκρέις 200 χρόνια από τη γέννηση του Τζιουζέπε Γκαριμπάλντι Μονακό Άγιος Μαρίνος

27 90ή επέτειος της φινλανδικής ανεξαρτησίας Φινλανδία

28 ΕΤΟΣ 2008

29 Ομοσπονδιακό κρατίδιο του Αμβούργου 3o της σειράς Ομόσπ ονδης Γερμανίας Ομοσπονδιακό κρατίδιο του Αμβούργου 3o της σειράς Ομόσπ ονδης Γερμανίας Ο Μεγάλος Δούκας Ερρίκος και το "Château de Berg" Γερμανία Λουξεμβούργο

30 60ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου Ιταλία Άγιος Μαρίνος

31 60ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα δικαιώματα 500 χρόνια από τη γέννηση του Primož Trubar Βέλγιο Σλοβενία

32 Γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2008 60ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα δικαιώματα Γαλλία Πορτογαλία

33 Το Έτος του Αποστόλου Παύλου– επέτειος των 2.000 ετών από τη γέννησή του 60ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα δικαιώματα Βατικανό Φινλανδία

34 ΕΤΟΣ 2009

35 Ο Μεγάλος Δούκας Ερρίκος και η Μεγάλη Δούκισσα Καρλόττα Ομοσπονδιακό κρατίδιο του Σάαρλαντ 4o της σειράς Ομόσπονδης Γερμανίας Λουξεμβούργο Γερμανία

36 Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Δεύτεροι Αγώνες των Πορτογαλόφωνων Χωρών Άγιος Μαρίνος Πορτογαλία

37 200ή επέτειος της γέννησης του Λουδοβίκου Μπράιγ Βέλγιο Ιταλία

38 Διεθνές Έτος Αστρονομίας 200ή επέτειος της αυτονομίας της Φινλανδίας και της Δίαιτας του Πόρβο Βατικανό Φινλανδία

39 20ή επέτειος της 17ης Νοεμβρίου 1989 (ημέρας του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία) Σλοβακία

40 ΕΤΟΣ 2010

41 Το οικόσημο του Μεγάλου Δούκα Βρέμη 5o της σειράς Ομόσπονδης Γερμανίας Λουξεμβούργο Γερμανία

42 Ιστορικό κέντρο της Κόρδοβα – 1ο της σειράς αφιερωμένης στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Ιστορικό κέντρο της Κόρδοβα – 1ο της σειράς αφιερωμένης στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 200ή επέτειος της δημιουργίας του βοτανικού κήπου της Λιουμπλιάνα Ισπανία Σλοβενία

43 200ή επέτειος της γέννησης του κόμη Καβούρ Βελγική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010 Ιταλία Βέλγιο

44 70ή επέτειος της Έκκλησης της 18ης Ιουνίου 100ή επέτειος της Πορτογαλικής Δημοκρατ ίας Γαλλία Πορτογαλία

45 500ή επέτειος του θανάτου του Σάντρο Μποτιτσέλι Έτος των Ιερέων Άγιος Μαρίνος Βατικανό

46 Διάταγμα περί νομίσματος του 1860 το οποίο χορηγεί στη Φινλανδία το δικαίωμα να εκδίδει τραπεζογραμμάτια και κέρματα Φινλανδία

47 ΕΤΟΣ 2011

48 Εικοστή επέτειος από τη συγκρότηση της ομάδας του Βίσεγκραντ Λουξεμβούργο Πεντηκονταετηρίδα της απόδοσης από την Μεγάλη Δούκισσα Καρλόττα στον γιο της, Ιωάννη του τίτλου του "lieutenant-représentant Σλοβακία

49 500 η Επέτειος της έκδοσης του παγκοσμίου φήμης βιβλίου "Laus Stultitiae» του Ολλανδού φιλοσόφου, ουμανιστή και θεολόγου Ντεζιντέριους Έρασμος Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας Ολλανδία Γερμανία

50 100ή επέτειος της γέννησης του Franc Rozman-Stane 100ή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας Σλοβενία Βέλγιο

51 150ή επέτειος της ένωσης της Ιταλίας Αυλή των Λεόντων, Γρανάδα – σειρά αφιερωμένη στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO Ιταλία Ισπανία

52 500ή επέτειος της γέννησης του Τζόρτζιο Βασάρι 30ή επέτειος της Γιορτής της Μουσικής Άγιος Μαρίνος Γαλλία

53 Ο γάμος του Πρίγκηπα Αλβέρτου και της Σαρλήν Γουίτστοκ 500ή επέτειος της γέννησης του Fernão Mendes Pinto Μονακό Πορτογαλία

54 Συνταγματική ιστορία – πρώτη εκλογή αντιπροσώπων το 1849 200ή επέτειος της Τράπεζας της Φινλανδίας Μάλτα Φινλανδία

55 26η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2011 τον Αύγουστο 2011 Βατικανό

56 ΕΤΟΣ 2012

57 Ο Μέγας Δούκας Ερρίκος και ο Μέγας Δούκας Γουλιέλμος Δ‘ Βαυαρία, από τη σειρά «Länder» Λουξεμβούργο Γερμανία

58 Καθεδρικός ναός του Burgos. 100ή επέτειος του θανάτου του Giovanni PASCOLI Ισπανία Ιταλία

59 Δέκα έτη του ευρώ 75η επέτειος του διαγωνισμού «Βασίλισσα Ελισάβετ» Άγιος Μαρίνος Βέλγιο

60 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2012, η πόλη Guimarães 500ή επέτειος της ίδρυσης του κυρίαρχου κράτους του Μονακό, από τον ιδρυτή Lucien 1er GRIMALDI Πορτογαλία Μονακό

61 Η 100ή επέτειος γεννήσεως του Abbé Pierre, διάσημου ως «προστάτη των φτωχών» στη Γαλλία Η 150η επέτειος από τη γέννηση της καλλιτέχνιδας Helene SCHJERFBECK Γαλλία Φινλανδία

62 7η Παγκόσμια Συνάντηση Οικογενειών Εκπροσώπηση της πλειοψηφίας 1887 Βατικανό Μάλτα

63 Ο γάμος του διαδόχου Μεγάλου Δούκα Γουλιέλμου με την κόμισσα Stéphanie de Lannoy. Λουξεμβούργο

64 ΕΤΟΣ 2013

65 50ή επέτειος της υπογραφής της συ νθήκης των Ηλυσίων Μοναστήρι Maulbronn Abbey στη Βάδη- Βυρτεμβέργη Γερμανία

66 150ή επέτειος της γέννησης του Πιερ ντε Κουμπερτέν, 50ή επέτειος της υπογραφής της συνθήκης των Ηλυσίω ν Γαλλία

67 Εορτασμός της 28ης Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούλιο του 2013 Sede vacante 2013 Βατικανό

68 Η ανακοίνωση παραίτησης από το θρόνο της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας Βεατρίκης. 200η επέτειος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Ολλανδία

69 Η 150ή επέτειος του Κοινοβουλίου του 1863 Η 125η επέτειος γέννησης του νομπελιστα συγγραφέα F. E. SILLANPÄÄ Φινλανδία

70 700ή επέτειος από τη γέννηση του Βοκάκιος 200ή επέτειος από τη γέννηση του Τζουζέπε Βέρντι Ιταλία

71 Η 20ή επέτειος προσχώρησης στον ΟΗΕ Το Σύνταγμα της Αυτονομίας του 1921 Μονακό Μάλτα

72 Ο εθνικός ύμνος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 1150ή επέτειος της έλευσης των ιεραποστόλων Κύριλλου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία Λουξεμβούργο Σλοβακία

73 800ή επέτειος των πρώτων επισκέψεων στο σπήλαιο της Postojna H 500ή επέτειος θανάτου του ιταλού ζωγράφου Pinturicchio Σλοβενία Άγιος Μαρίνος

74 Μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου του Εσκοριάλ Η 250ή επέτειος της κατασκευής του «Torre dos Clérigos», Πόρτο Ισπανία Πορτογαλία

75 H 500ή επέτειος θανάτου του ιταλού ζωγράφου Pinturicchio Βέλγιο

76 ΕΤΟΣ 2014

77 175η επέτειος της ανεξαρτησίας του Λουξεμβούργου Η 50ή επέτειος της ενθρόνισης του Μεγάλου Δούκα Ιωάννη. Λουξεμβούργο

78 Πάρκο Güell Αλλαγή στο θρόνο από τον Χουάν Κάρλος στον Φίλιππο ΣΤ. Ισπανία

79 Συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυση των Καραμπινιέρων. Συμπλήρωση 450 ετών από τη γέννηση του Γαλιλαίου Γαλιλέι. Ιταλία

80 10 έτη από την ένταξη της χώρας στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλό πορτρέτο του βασιλιά Γουλιέλμου-Αλεξάνδρου και της μητέρας του, Βεατρίκης. Σλοβακία Ολλανδία

81 40 έτη από την Επανάσταση των Γαρυφάλλων Το Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας. Πορτογαλία

82 100 έτη από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 150 χρόνια Βελγικού Ερυθρού Σταυρού Βέλγιο

83 Ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Μάλτας από τη Βρετανία το 1964. Συμπλήρωση 200 ετών της ίδρυσης της Αστυνομίας της Μάλτας. Μάλτα

84 70 έτη από την απόβαση στη Νορμανδία (D-Day). Καταπολέμηση του AIDS μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS. Γαλλία

85 Συμπλήρωση 500 ετών από το θάνατο του Αρχιτέκτονα Ντονάτο Μπραμάντε. Συμπλήρωση 90 ετών από το θάνατο του συνθέτη Τζιάκομο Πουτσίνι. Άγιος Μαρίνος

86 25η επέτειος της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου. 20ή επέτειος της ένταξης του κρατιδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Βατικανό Ανδόρρα

87 Εορτασμός της 600ής επετείου από τη στέψη της Βαρβάρας του Τσέλιε. Ρίγα, Πολιτιστική Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2014. Σλοβενία Λετονία

88 Συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του σχεδιαστή Ilmari Tapiovaara Συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της μυθιστοριογράφου και ζωγράφου Τούβε Γιάνσον. Φινλανδία

89 Κάτω Σαξονία Εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ στο Hildesheim Γερμανία

90 ΕΤΟΣ 2015

91 Έσση, Ναός του Αποστόλου Παύλου στη Φραγκφούρτη 25 χρόνια γερμανικής ενότητας Γερμανία

92 Σπήλαιο της Altamira 2015 — Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης Ισπανία Βέλγιο

93 Η 150η επέτειος από τη γέννηση του καλλιτέχνη Akseli Gallen-Kallela 150 χρόνια της γέννησης του Γιαν Σιμπέλιους Φινλανδία

94 750 χρόνια της γέννησης του Δάντη 25η επέτειος της επανένωσης της Γερμανίας Άγιος Μαρίνος

95 Η Διεθνής Έκθεση EXPO Milano 2015 Η 750ή επέτειος από τη γέννηση του Dante Alighieri 1265-2015 Ιταλία

96 Πρώτη πτήση από τη Μάλτα Δημοκρατία της Μάλτας 1974 Μάλτα

97 H 15η επέτειος της ενθρόνισης της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Μεγάλου Δού κα 125η επέτειος της δυναστείας Nassau-Weilbourg Λουξεμβούργο

98 Τα 225 χρόνια της γιορτής της ομοσπονδίας Συμπλήρωση 70 ετών ειρήνης και ασφάλειας στην Ευρώπη Γαλλία

99 Η 150ή επέτειος του Πορτογαλικού Ερυθρού Σταυρού 500 έτη από τις πρώτες επαφές με το Timor, σήμερα ανεξάρτητη πορτογαλόφωνη χώρα Πορτογαλία

100 VIII (8η) παγκόσμια σύνοδος των οικογενειών Η λιθουανική γλώσσα Βατικανό Λιθουανία

101 Φύση που απειλείται με εξαφάνιση — ο μαύρος πελαργός Λετονία Λετονική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

102 Η 200ή επέτειος από τη γέννηση του Ľudovít Štúr Emona-Ljubljana (Αιμόνα-Λουμπλιάνα) Emona-Ljubljana (Αιμόνα-Λουμπλιάνα) Σλοβακία Σλοβενία

103 30 έτη από την απόκτηση των πολιτικών δικαιωμάτων από τα 18 έτη 25 έτη της τελωνειακής συμφωνίας Ανδόρρας και ΕΕ Ανδόρα

104 800ή επέτειος της κατασκευής του πρώτου φρουρίου στον Βράχο του Μονακό Μονακό

105 ΕΤΟΣ 2016

106 200 έτη της Oesterreichische Nationalbank 100ή επέτειος από τη γέννηση του διάσημου εσθονού γκραν μετρ στο σκάκι Paul Keres Αυστρία Εσθονία

107 Εκατό έτη από την Πασχαλινή Εξέγερση του 1916 στην Ιρλανδία Σεγόβια Ιρλανδία Ισπανία

108 Σαξονία Κύπελλο UEFA του Euro 2016 Γερμανία Γαλλία

109 50ή επέτειο της κατασκευής της γέφυρας "Μεγάλη Δούκισσα Καρλόττα 200 έτη της Χωροφυλακής της Πόλης του Βατικανού. Λουξεμβούργο Βατικανό

110 ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

111 Έως σήμερα, οι χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν εκδώσει από κοινού τέσσερα αναμνηστικά κέρματα: το πρώτο, το Μάρτιο του 2007, για τον εορτασμό της 50ής επετείου της Συνθήκης της Ρώμης, το δεύτερο τον Ιανουάριο του 2009 με θέμα τη 10η επέτειο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,, το τρίτο το 2012 για να εορταστούν τα δέκα έτη του ευρώ και το τέταρτο το 2015 για την 30ή επέτειο καθιέρωσης της Ευρωπαϊκής Σημαίας. Τα κέρματα που εκδίδονται από κοινού, φέρουν το ίδιο σχέδιο στην εθνική τους όψη, ενώ το όνομα της χώρας έκδοσης και το εορταζόμενο γεγονός αναγράφονται στην αντίστοιχη γλώσσα.

112 Συνθήκη της Ρώμης Το σχέδιο απεικονίζει ένα ανοιχτό βιβλίο που συμβολίζει το κείμενο της συνθήκης που υπογράφηκε από τα έξι ιδρυτικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, πάνω σε ένα φόντο βασισμένο σε σχέδιο του Μιχαήλ Άγγελου για την πλατεία του Καπιτωλίου στη Ρώμη, την πόλη όπου υπογράφηκε η συνθήκη. Στο πάνω μέρος υπάρχει η επιγραφή PACTVM ROMANVM QVINQVAGENARIVM στα λατινικά ή σε μετάφραση στη γλώσσα της χώρας (ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 50 ΧΡΟΝΙΑ στα Ελληνικά). Κοινή έκδοση αναμνηστικού νομίσματος 2007

113 10η επέτειος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Το σχέδιο της έκδοσης έγινε αντικείμενο διαγωνισμού με ψηφοφορία στο διαδίκτυο. Κέρδισε το σχέδιο του Γιώργου Σταματόπουλου, γλύπτη της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει επίσης σχεδιάσει την εθνική όψη των ελληνικών κερμάτων ευρώ. Η τεχνοτροπία του σχεδίου αναπαριστά το ευρώ ως «αποτέλεσμα της μακραίωνης ιστορίας των εμπορικών συναλλαγών του ανθρώπου, που ξεκίνησαν προϊστορικά ως συναλλαγές σε είδος». Κοινή έκδοση αναμνηστικού νομίσματος 200 9

114 Δέκα έτη ευρώ Το σύμβολο € στο κέντρο του κέρματος δείχνει ότι το ευρώ έχει καταστεί στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας στην Ευρώπη, όπως και ανά τον κόσμο, κατά την τελευταία δεκαετία. Η σχεδιαστική σύνθεση γύρω από το σύμβολο € στο κέρμα εκφράζει τη σημασία του ευρώ για τον λαό, τους χρηματοπιστωτικούς κύκλους (πύργος της ΕΚΤ), το εμπόριο (πλοία), τη βιομηχανία (εργοστάσια), τον ενεργειακό τομέα και την έρευνα και ανάπτυξη (ανεμογεννή­τριες). Τα αρχικά AH του καλλιτέχνη εμφανίζονται κάτω από την εικόνα του πύργου της ΕΚΤ. Κοινή έκδοση αναμνηστικού νομίσματος 2012

115 Τριάντα χρόνια Ευρωπαϊκής Σημαίας Το σχέδιο δείχνει τη σημαία της ΕΕ ως ενωτικό σύμβολο για ανθρώπους και πολιτισμούς που συμμερίζονται κοινά οράματα και ιδέες για ένα καλύτερο κοινό μέλλον. Δώδεκα αστέρια σχηματίζουν ανθρώπινες μορφές γύρω από τη γέννηση μιας νέας Ευρώπης. Το σχέδιο φιλοτέχνησε ο κ. Γιώργος Σταματόπουλος, επαγγελματίας σχεδιαστής στο νομισματοκοπείο της Ελλάδας μετά από δημόσια διαδικτυακή ψηφοφορία. Κοινή έκδοση αναμνηστικού νομίσματος 2015

116 ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ https://el.wikipedia.org

117 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google