Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΒΑΣΩ Χ’’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Joannides+Co Limited 13, Agiou Prokopiou street CY-2406 Egkomi, Nicosia P.O.Box 25411 CY-1309 Nicosia,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΒΑΣΩ Χ’’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Joannides+Co Limited 13, Agiou Prokopiou street CY-2406 Egkomi, Nicosia P.O.Box 25411 CY-1309 Nicosia,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΒΑΣΩ Χ’’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Joannides+Co Limited 13, Agiou Prokopiou street CY-2406 Egkomi, Nicosia P.O.Box 25411 CY-1309 Nicosia, Cyprus Telephone: +357 22556556 Facsimile: +357 22556300 Email: cy@joannides.com.cy www.joannides.com.cy ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

2 2 Εισαγωγή  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) – Είναι έμμεσος φόρος κατανάλωσης – Εφαρμόστηκε στην Κύπρο την 1 Ιουλίου 1992 – Από τις 13 Ιανουαρίου 2014 ο κανονικός συντελεστής είναι 19%  Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε κάθε παράδοση ή εισαγωγή αγαθών και σε κάθε παροχή υπηρεσιών.  Ορισμένες συναλλαγές εξαιρούνται ή επιβαρύνονται με μειωμένο συντελεστή.

3 3 Εξαιρέσεις από την επιβολή Φ.Π.Α.  Από το Φ.Π.Α. εξαιρούνται υπηρεσίες όπως: – Ιατρικές – Ασφαλιστικές – Εκπαιδευτικές – Μισθώσεις ακινήτων

4 4 Μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. Διαμονή σε ξενοδοχεία9%13/01/2014 Υπηρεσίες εστιατορίων9%13/01/2014 Βιβλία και εφημερίδες5%01/02/2002 Υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών 5%19/10/2007 Υπηρεσίες κομμωτικής5%19/10/2007 Με μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. επιβαρύνονται υπηρεσίες και αγαθά όπως: ΣυντελεστήςΑπό ημερομηνία

5 5 Μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. Με μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. επιβαρύνονται υπηρεσίες και αγαθά όπως: ΣυντελεστήςΑπό ημερομηνία Φάρμακα5%10/01/2011 Τρόφιμα5%10/01/2011 Κατοικίες για κύρια και μόνιμη διαμονή (μετά από έγκριση) 5%01/10/2011 Εξαγωγές εμπορευμάτων0%01/07/1992

6 6 Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α.  Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση και η αξία των φορολογητέων συναλλαγών του μέσα σε περίοδο 12 μηνών ξεπερνά το όριο εγγραφής, το οποίο είναι €15.600, είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο (υ.φ.π.) και οφείλει να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α.

7 7 Υποχρεωτική εγγραφή  Η αίτηση για εγγραφή πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών – από το τέλος του μήνα εντός του οποίου ο κύκλος εργασιών κατά τους 12 τελευταίους μήνες έχει ξεπεράσει τις €15.600. Παράδειγμα Η αξία των φορολογητέων συναλλαγών υπερέβη τις €15.600 στους τελευταίους 12 μήνες από τις 31 Μαΐου. Η αίτηση για εγγραφή έπρεπε να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η εγγραφή θα ισχύει από 1 Ιουλίου. – από την ημερομηνία που η επιχείρηση αναμένει ότι εντός των επόμενων 30 ημερών ο κύκλος εργασιών της θα ξεπεράσει τις €15.600 (και η εγγραφή θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή).  Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί έγκαιρα επιβάλλεται πρόστιμο €85 για κάθε μήνα ή μέρος του μήνα που ισχύει η καθυστέρηση.

8 8 Εθελοντική εγγραφή  Ένα πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί φορολογητέες συναλλαγές μπορεί να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α., έστω και αν ο κύκλος εργασιών του δεν έχει φθάσει το όριο εγγραφής.  Η εγγραφή του ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

9 9  Κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φ.Π.Α. οφείλει να επιβάλλει Φ.Π.Α. πάνω στην αξία των παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιεί. (Φόρος εκροών) Παράδειγμα € Καθαρή αξία της υπηρεσίας που προσφέρεται 100 ΦΠΑ @19% 19 Ολική αξία119  Ταυτόχρονα, κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φ.Π.Α. δικαιούται να διεκδικεί τον φόρο που επεβλήθη πάνω στις αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών σε σχέση με τις εργασίες της επιχείρησης του. (Φόρος εισροών) Παράδειγμα Περίοδος 1/5/16-31/7/16 € Φόρος εκροών 570 Φόρος εισροών (200) Φόρος καταβλητέος370 Φόρος εκροών και φόρος εισροών

10 10  Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών για τα ακόλουθα έξοδα: – Αγορά επιβατικού αυτοκινήτου – Έξοδα στέγασης και ψυχαγωγίας συνεργατών και πελατών – Έξοδα για προσωπικούς ή άλλους σκοπούς (μη επιχειρησιακούς) – Δαπάνες που αφορούν εξαιρούμενες συναλλαγές. Φόρος εκροών και φόρος εισροών

11 11 Τιμολόγια Φ.Π.Α.  Για να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών το υ.φ.π. πρέπει να κατέχει τιμολόγια Φ.Π.Α. τα οποία πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: – Όνομα, διεύθυνση και αριθμό Φ.Π.Α. του προμηθευτή – Αναγνωριστικό αριθμό – Ημερομηνία – Όνομα και διεύθυνση του πελάτη – Περιγραφή των αγαθών ή υπηρεσιών (περιλαμβανομένης ποσότητας ή έκτασης) – Το ποσοστό/ποσό τυχόν έκπτωσης – Το πληρωτέο ποσό χωρίς Φ.Π.Α. – Τον συντελεστή Φ.Π.Α. – Το ποσό Φ.Π.Α. σε ευρώ – Το ολικό πληρωτέο ποσό.  Η έκδοση τιμολογίου είναι υποχρεωτική για συναλλαγές με άλλα υ.φ.π.

12 12 Έκδοση αποδείξεων Φ.Π.Α.  Από τις 16/1/2012 για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα υποχρεωτική είναι η έκδοση αποδείξεως Φ.Π.Α., η οποία πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: – Όνομα, διεύθυνση και αριθμό Φ.Π.Α. του προμηθευτή – Ημερομηνία έκδοσης – Αναγνωριστικό αριθμό – Περιγραφή των αγαθών που παραδίδονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται – Το συνολικό πληρωτέο ποσό, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. – Τον συντελεστή Φ.Π.Α. – Ένδειξη κατά πόσο η συναλλαγή πραγματοποιείται τοις μετρητοίς, επί πιστώσει, αφορά προκαταβολή, αφορά μέρος της αμοιβής ή άλλως πως.  Η μη έκδοση απόδειξης Φ.Π.Α. υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς 20% της αξίας της συναλλαγής.  Επίσης το πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι €1.700 ή σε ποινή φυλάκισης μέχρι 3 έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

13 13 Βιβλία, αρχεία και στοιχεία  Κάθε υ.φ.π. οφείλει να τηρεί για περίοδο 6 χρόνων ορισμένα βιβλία, αρχεία και στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν: – Κατάσταση τιμολογίων αγορών – Ετήσια απογραφή περιουσιακών στοιχείων και αποθεμάτων – Λογαριασμό Φ.Π.Α. – Βιβλίο ταμείου (λογαριασμός ταμείου, τράπεζας) – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Τραπεζικές καταστάσεις – Ρολά ταμειακής μηχανής – Τιμολόγια αγορών, αποδείξεις είσπραξης, πιστωτικές σημειώσεις που λαμβάνει – Αντίγραφα τιμολογίων, πιστωτικών σημειώσεων, αποδείξεων Φ.Π.Α., αποδείξεων εισπράξεων που εκδίδει.  Η μη τήρηση των πιο πάνω για περίοδο 6 χρόνων επισύρει πρόστιμο €341

14 14 Ακύρωση εγγραφής  Μία επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για ακύρωση της εγγραφής της στο Μητρώο Φ.Π.Α. όταν ο κύκλος εργασιών της κατά τους 12 τελευταίους μήνες μειώθηκε κάτω των €13.669.  Μία επιχείρηση οφείλει να υποβάλει αίτηση για ακύρωση της εγγραφής της στο Μητρώο Φ.Π.Α. όταν τερματίσει δραστηριότητες.  Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία τερματισμού των δραστηριοτήτων της, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο €85.

15 15 Φορολογική Δήλωση  Οι δηλώσεις Φ.Π.Α. είναι τριμηνιαίες και κάθε υ.φ.π. οφείλει να υποβάλει τη δήλωση του στο Τμήμα Φορολογίας εντός 40 ημερών από την ημερομηνία λήξης της φορολογικής του περιόδου.  Δηλαδή, αν κάποιας η φορολογική της περίοδος είναι από 1/2–30/4 πρέπει να υποβάλει την δήλωση της μέχρι τις 10 Ιουνίου.  Οι φορολογούμενοι χωρίζονται σε 3 ομάδες ανάλογα με τις δραστηριότητες τους και οι φορολογικές περιόδοι της κάθε ομάδας είναι διαφορετικές.  Η φορολογική δήλωση η οποία είναι εις τριπλούν αποστέλλεται στο κάθε υ.φ.π. από το Τμήμα Φορολογίας.  Αν όμως για κάποιο λόγο το υ.φ.π. δεν την παραλάβει οφείλει να την ζητήσει το ίδιο από το Τμήμα Φορολογίας.

16 16 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 1 Φ.Π.Α. οφειλόμενος αυτήν την περίοδο επί των εκροών Αναγράφουμε το φόρο εκροών μας, δηλαδή το φόρο που χρεώσαμε στα αγαθά που πωλήσαμε ή τις υπηρεσίες που προσφέραμε κατά την διάρκεια της περιόδου.

17 17 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 2 Φ.Π.Α. οφειλόμενος αυτήν την περίοδο επί αποκτήσεων από άλλα Κράτη μέλη Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 Μαΐου 2004, κατά την εκτελώνιση αγαθών που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α. Αντί εισαγωγές αγαθών ονομάζονται ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και ο προμηθευτής στο άλλο Κράτος μέλος θα χρεώσει τον Κύπριο αγοραστή με μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α., νοουμένου ότι θα του δώσει τον αριθμό εγγραφής του στο Μητρώο Φ.Π.Α. μαζί με το πρόθεμα CY. Στο τετράγωνο αυτό, ο Φ.Π.Α. που οφείλεται επί αποκτήσεων από άλλα Κράτη μέλη είναι ο φόρος που αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει χρεωθεί. Παράδειγμα Αν η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων κατά την συγκεκριμένη περίοδο είναι €2.000 το ποσό που θα αναγράφει στο τετράγωνο αυτό είναι €380 (€2.000 @ 19%).

18 18 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 3 Συνολικό οφειλόμενο Φ.Π.Α. (το άθροισμα των τετραγώνων 1 και 2) Αναγράφουμε το σύνολο των ποσών των τετραγώνων 1 και 2. Το ποσό αυτό αποτελεί το σύνολο του φόρου εκροών μας για τη συγκεκριμένη περίοδο.

19 19 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 4 Φ.Π.Α. που εκπίπτει αυτήν την περίοδο επί αγορών και άλλων εισροών (περιλαμβανομένων και των αποκτήσεων από άλλα Κράτη μέλη) Αναγράφουμε το φόρο εισροών που μπορούμε να διεκδικήσουμε, δηλαδή: – το φόρο που μας χρέωσαν για αγαθά που αγοράσαμε και υπηρεσίες που μας πρόσφεραν για σκοπούς της επιχείρησης μας (νοουμένου ότι κατέχουμε τα σχετικά τιμολόγια) – το φόρο που πληρώσαμε για εισαγωγές αγαθών από μη Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (νοουμένου ότι κατέχουμε τα σχετικά τελωνειακά έγγραφα) – το φόρο που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και τις συνδεόμενες υπηρεσίες (όπως μεταφορικά, αν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο του προμηθευτή) – αν μας έχουνε εκδώσει πιστωτικές σημειώσεις αφαιρείται ο σχετικός φόρος.

20 20 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 5 Φ.Π.Α. καταβλητέος ή επιστρεπτέος (Διαφορά μεταξύ τετραγώνου 3 και 4) Αναγράφουμε το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του φόρου εισροών (τετράγωνο 4) από τον φόρο εκροών (τετράγωνο 3).  Αν το ποσό είναι θετικό, αυτό αποτελεί το ποσό του φόρου που πρέπει να πληρώσουμε για τη συγκεκριμένη περίοδο.  Αν το ποσό είναι αρνητικό, αυτό αναγράφεται μέσα σε παρένθεση και αποτελεί τον επιστρεπτέο μας φόρο για την περίοδο.

21 21 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 6 Ολική αξία εκροών (χωρίς Φ.Π.Α.) Αναγράφουμε την καθαρή αξία όλων των πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών που έχουμε πραγματοποιήσει αυτή την περίοδο.

22 22 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 7 Ολική αξία εισροών (χωρίς Φ.Π.Α.) Αναγράφουμε την καθαρή αξία όλων των αγορών μας (αγαθών και υπηρεσιών) φορολογητέων ή μη.  Στη αξία των εισροών δεν περιλαμβάνονται: – μισθοί και ημερομίσθια – κοινωνικές ασφαλίσεις και εισφορές σε διάφορα άλλα ταμεία – δωρεές χρημάτων – τόκοι – μερίσματα – φόροι, προστίματα, τέλη

23 23 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 8Α Ολική αξία όλων των παραδόσεων αγαθών και συνδεόμενων υπηρεσιών (χωρίς Φ.Π.Α.) προς άλλα Κράτη μέλη Αναγράφουμε την αξία των αγαθών που παραδώσαμε σε άλλα Κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και των συνδεόμενων υπηρεσιών όπως μεταφορικά έξοδα αν αυτά αποτελούν μέρος του τιμολογίου ή της αξίας του συμβολαίου. Τετράγωνο 8Β Ολική αξία παροχής υπηρεσιών σε υ.φ.π. σε άλλα Κράτη μέλη Αναγράφουμε την αξία των υπηρεσιών που προσφέραμε σε πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλα Κράτη μέλη για σκοπούς της επιχείρησης τους.

24 24 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 9 Ολική αξία εκροών που επιβαρύνονται με συντελεστή 0% Αναγράφουμε όλες μας τις πωλήσεις (αγαθών και υπηρεσιών) που επιβαρύνονται με μηδενικό συντελεστή. Τετράγωνο 10 Ολική αξία πωλήσεων εκτός αντικειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών Αναγράφουμε συναλλαγές όπως εμπόριο αγαθών εκτός Κύπρου.

25 25 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Τετράγωνο 11Α Ολική αξία όλων των αποκτήσεων αγαθών και συνδεόμενων υπηρεσιών (χωρίς Φ.Π.Α.) από άλλα Κράτη μέλη Αναγράφουμε την καθαρή αξία αγαθών τα οποία αποκτήσαμε από άλλα Κράτη μέλη. Τετράγωνο 11Β Ολική αξία υπηρεσιών που λαμβάνονται από υ.φ.π. από άλλα Κράτη μέλη Αναγράφουμε υπηρεσίες (π.χ. δικηγορικές, λογιστικές κλπ.) που λάβαμε από πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

26 26 Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης Διόρθωση λαθών  Σε περίπτωση εντοπισμού κάποιου λάθους σε προηγούμενη δήλωση οφείλουμε/μπορούμε να κάνουμε την ανάλογη διόρθωση στην δήλωση για την περίοδο εντός της οποίας εντοπίστηκε το λάθος, νοουμένου ότι το συνολικό ποσό της διόρθωσης δεν υπερβαίνει τα €1.708,60 Φ.Π.Α. και γίνεται σε περίοδο 3 χρόνων από το τέλος της σχετικής φορολογικής περιόδου. Διαφορετικά, είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση του Εφόρου Φορολογίας μετά από αποστολή σχετικής επιστολής και υποβολής όλων των στοιχείων.

27 27 Πληρωμή φόρου, υποβολή της δήλωσης, επιβαρύνσεις, επιστροφή Φ.Π.Α., μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου  Αφού συμπληρώσουμε τα τετράγωνα, η δήλωση πρέπει να υπογραφεί ότι τα στοιχεία που περιέχονται είναι ορθά και αληθή.  Επίσης αναγράφουμε το όνομα του προσώπου που θα υπογράψει και την ημερομηνία και διαγράφουμε τις ιδιότητες που αναγράφονται στη δήλωση και δεν εφαρμόζονται αναφορικά με το πρόσωπο που υπογράφει.  Το τελευταίο μέρος της δήλωσης είναι η απόδειξη πληρωμής, όπου αναγράφουμε το πληρωτέο ποσό ολογράφως και με αριθμούς (αν φυσικά έχουμε φόρο πληρωτέο).

28 28 Πληρωμή φόρου, υποβολή της δήλωσης, επιβαρύνσεις, επιστροφή Φ.Π.Α., μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου  Τον φόρο τον πληρώνουμε στην τράπεζα η οποία θα σφραγίσει και τα τρία αντίτυπα και θα κρατήσει το κίτρινο, ενώ το πρωτότυπο και το ροζ μας τα επιστρέφει. Το πρωτότυπο το υποβάλλουμε στο Τμήμα Φορολογίας και το ροζ αντίτυπο το κρατάμε για τα αρχεία μας.  Αν η 10 τους μηνός που είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των δηλώσεων είναι αργία, τότε τελευταία ημέρα είναι η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.  Αν η δήλωση δεν υποβληθεί έγκαιρα τότε επιβάλλεται πρόστιμο €51.

29 29 Πληρωμή φόρου, υποβολή της δήλωσης, επιβαρύνσεις, επιστροφή Φ.Π.Α., μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου  Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έστω και αν δεν έχουμε πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε συναλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου. Γράφουμε τη λέξη “ΤΙΠΟΤΕ” σε όλα τα τετράγωνα.  Αν ο οφειλόμενος φόρος δεν πληρωθεί έγκαιρα, επιβάλλεται πρόστιμο 10% πάνω στο οφειλόμενο ποσό του φόρου και τόκος 4% πάνω στο ποσό του φόρου και του προστίμου.  Σε περίπτωση που στο τετράγωνο 5 έχουμε αρνητικό ποσό, δηλαδή φόρο επιστρεπτέο, το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με πληρωτέο ποσό της επόμενης ή επόμενων περιόδων.

30 30 Πληρωμή φόρου, υποβολή της δήλωσης, επιβαρύνσεις, επιστροφή Φ.Π.Α., μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου  Το υ.φ.π. μπορεί να ζητήσει καταβολή του φόρου υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον Έφορο σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο: – είναι αδύνατο να μεταφερθεί για συμψηφισμό μέχρι και την τελευταία φορολογική περίοδο του έτους που ακολουθεί το έτος εντός του οποίου εντάσσεται η υπό εξέταση φορολογική περίοδος – έχει παραμείνει σε πίστη του υ.φ.π. για περίοδο 8 μηνών από το τέλος της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας προέκυψε – αφορά συναλλαγές που υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή – αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Δημοκρατίας αλλά θα ήταν φορολογητέες αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της Δημοκρατίας – αφορά την απόκτηση κεφαλαιουχικών στοιχείων.

31 31 Πληρωμή φόρου, υποβολή της δήλωσης, επιβαρύνσεις, επιστροφή Φ.Π.Α., μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου  Η αίτηση για επιστροφή του φόρου μπορεί να υποβληθεί μαζί με τη φορολογική δήλωση ή αργότερα.  Το Τμήμα Φορολογίας οφείλει για περιόδους μετά την 1 Μαρτίου 2013 να επιστρέφει το αιτούμενο ποσό μέσα σε περίοδο 4 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Διαφορετικά θα καταβάλει τόκο.  Η περίοδος αυξάνεται σε 8 μήνες αν το Τμήμα Φορολογίας θα διεξάγει έρευνα προτού επιστρέψει το ποσό.  Το πιστωτικό υπόλοιπο που μεταφέρεται από προηγούμενη περίοδο δεν αναγράφεται πουθενά πάνω στη δήλωση, λαμβάνεται όμως υπόψη όταν θα συμπληρωθεί το κάτω μέρος της δήλωσης με το ποσό που θα πληρωθεί.

32 32 Παράδειγμα: Αν κάποια έχει να πληρώσει €500 γι’αυτή την περίοδο και έχει πιστωτικό υπόλοιπο €200 από προηγούμενη ή προηγούμενες φορολογικές περιόδους θα συμπληρώσει την απόδειξη πληρωμής με €300 που είναι και το ποσό που θα πληρώσει. Πληρωμή φόρου, υποβολή της δήλωσης, επιβαρύνσεις, επιστροφή Φ.Π.Α., μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου

33 33 Πληρωμή φόρου, υποβολή της δήλωσης, επιβαρύνσεις, επιστροφή Φ.Π.Α., μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πληρωτέο ποσό ή πιστωτικό υπόλοιπο το Τμήμα Φορολογίας αποστέλλει στο υ.φ.π. κατάσταση λογαριασμού.  Η φορολογική δήλωση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΒΑΣΩ Χ’’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Joannides+Co Limited 13, Agiou Prokopiou street CY-2406 Egkomi, Nicosia P.O.Box 25411 CY-1309 Nicosia,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google