Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Διδάσκων: Σταγιάννης Απόστολος Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Διδάσκων: Σταγιάννης Απόστολος Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Διδάσκων: Σταγιάννης Απόστολος Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2 Στόχος Μαθήματος Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επιβολή του στην Ελλάδα. Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Φ.Π.Α. -Κοινοτικό νομικό πλαίσιο 6 ης οδηγίας Φ.Π.Α. -Ν.1642/1986 -Κώδικας Φ.Π.Α. με Ν.2859/2000 -Ν.2859/2000 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Φ.Π.Α. Χαρακτηριστικά Φόρου: -Γενικός έμμεσος φόρος και αναλογικός -Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια των συναλλαγών -Είναι φόρος ουδέτερος -Αποτελεσματικός φόρος -Μειονέκτημα η επιβολή του στη λιανική Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. Ο κώδικας Φ.Π.Α. χωρίζεται σε 3 μέρη: -Άρθρα 1-47: ουσιαστικές διατάξεις του νόμου -Άρθρα 48-61: διαδικαστικές φορολογικές διατάξεις -Άρθρα 62-65: μεταβατικές διατάξεις Ο κώδικας συνοδεύεται από 3 Παραρτήματα: -Δραστηριότητες υποκείμενες στο φόρο -Εθνικά εδάφη -Αγαθά & Υπηρεσίες με χαμηλό συντελεστή φόρου -Αγροτικά προϊόντα & υπηρεσίες -Αντικείμενα καλλιτεχνικής & αρχαιολογικής αξίας -Φορολογική αποθήκη Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6 EU VAT Rates Average:20.7

7 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. – Άρθρο 1 Επιβολή του φόρου Ο φόρος επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου Επιβολή σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας Καταβολή στο δημόσιο Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. – Άρθρο 2 Αντικείμενο του φόρου Παράδοση αγαθών Παροχή υπηρεσιών Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Εισαγωγή αγαθών (τρίτες χώρες) Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

9 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. – Άρθρο 3 Υποκείμενοι στο φόρο Υποκείμενος είναι οποιοσδήποτε ασκεί οικονομική δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας και εφόσον: -Ενεργεί φορολογητέες πράξεις και ανεξάρτητα: -Από την εγκατάστασή του -Από τον σκοπό (κέρδος ή μη) -Από το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) Εξαιρέσεις (μετ.μέσα, ακίνητα, μισθωτοί, Ν.Π.Δ.Δ., τιμολόγια αγορών, φωτοβολταϊκά) Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

10 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. – Άρθρο 4 Οικονομική δραστηριότητα Δραστηριότητα παραγωγού (βιομήχανος, βιοτέχνης, χειροτέχνης) Δραστηριότητα εμπόρου (χονδρέμπορου ή λιανοπωλητή) Δραστηριότητα παροχής υπηρεσίας (ελεύθεροι επαγγελματίες κ.α.) Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. – Άρθρο 5 Έννοια της παράδοσης αγαθών Παράδοση αγαθού θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται σε κάποιο πρόσωπο, το δικαίωμα να διαθέτει ως κύριος ενσώματα κινητά και ακίνητα αγαθά. Προϋποθέσεις: -Να πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο -Να υπάρχει σύμβαση αμφοτεροβαρής μεταβιβαστική της κυριότητας Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

12 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. – Άρθρο 6 Παράδοση ακινήτων Τι θεωρείται παράδοση: -Η μεταβίβαση από υποκείμενο στο φόρο έναντι ανταλλάγματος της κυριότητας αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων, καθώς και οικοπέδου. -Η ιδιοκατοίκηση, η μίσθωση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης -Η αντιπαροχή που λαμβάνει ο κύριος του οικοπέδου -Η μεταβίβαση ψιλής κυριότητας -Η εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα Φορολογητέα αξία: -Το τίμημα που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο υποκείμενος από τον αγοραστή -Στην αντιπαροχή λαμβάνεται η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται ως αντιπαροχή -Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

13 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. – Άρθρο 7 Πράξεις παράδοσης αγαθών Αυτοπαραδόσεις: -Διάθεση αγαθών για ίδιες ανάγκες -Διάθεση αγαθών σε απαλλασσόμενη δραστηριότητα -Δωρεάν διάθεση αγαθών -Δώρα μικρής αξίας -Αυτοπαράδοση παγίων στοιχείων -Έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης -Μετακίνηση αγαθών προς άλλο κράτος-μέλος Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

14 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. – Άρθρο 8 Παροχή υπηρεσιών Πράξεις παροχής υπηρεσιών είναι όσες δεν χαρακτηρίζονται ως παράδοση: -Μεταβίβαση ή χρήση άυλου αγαθού -Η υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή -Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων κ.λπ -Η διάθεση τροφίμων, ποτών σε εστιατόρια -Η μίσθωση βιομηχανοστασίων -Μίσθωση χώρων σε εμπορικά κέντρα -Εργασίες φασόν επί ενσώματων κινητών αγαθών -Μεσολάβηση σε παροχή υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

15 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. – Άρθρο 9 Πράξεις θεωρούμενες Παροχή Υπηρεσιών -Χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησης για σκοπούς ξένους -Χρησιμοποίηση υπηρεσιών της επιχείρησης σε απαλλασσόμενη δραστηριότητα -Χρησιμοποίηση υπηρεσιών επιχείρησης για τις ανάγκες της -Υπηρεσίες μελέτης πολιτικών μηχανικών που συμμετέχουν σε τεχνικές εταιρίες Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

16 Παραδείγματα Άρθρων 1 - 9 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

17

18

19


Κατέβασμα ppt "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Διδάσκων: Σταγιάννης Απόστολος Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google