Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σπύρος Αβδημιώτης MBA PhD Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Εαρινό Εξάμηνο 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σπύρος Αβδημιώτης MBA PhD Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Εαρινό Εξάμηνο 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σπύρος Αβδημιώτης MBA PhD Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Εαρινό Εξάμηνο 2016

2 Σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη επιχειρηματικής απόφασης Επιλογή της βέλτιστης λύσης κατά της διαδικασία επιλογής από ένα σύνολο εναλλακτικών Μετατρέπει τα αριθμητικά δεδομένα σε χρήσιμη πληροφορία Δεδομένα- Πληροφορία- Γνώση Συμβάλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για ένα πληθυσμό

3 Βοηθά στον εντοπισμό και την αριθμητική αποτύπωση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης Βοηθά στην αριθμητική αποτύπωση των συνθηκών που διαμορφώνουν το περιβάλλον της επιχείρησης και της αγοράς Βοηθά στην ασφαλή πρόβλεψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

4 Στην περιγραφική (Descriptive) ανάλυση Το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούμε για την οργάνωση, την παρουσίαση και την ανάλυση ενός σύνολο δεδομένων. Παραδείγματος χάριν, περιγράφουμε το πώς συμπεριφέρεται το δείγμα, δίχως να το συναρτήσουμε με κάποια άλλη παράμετρο, χρησιμοποιώντας γραφήματα Στην επαγωγική (Inferential) ανάλυση Το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούμε για να εξάγουμε συμπεράσματα που αφορούν στη συμπεριφορά μιας ομάδας Παραδείγματος χάριν, η επαγωγική ανάλυση των δεδομένων μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι «οι γυναίκες φοιτήτριες είναι περισσότερο τυπικές στις υποχρεώσεις τους από τους άνδρες φοιτητές»

5 Θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι η ανάλυση ποσοτικών δεδομένων αναφέρεται κυρίως στην διαχείριση δεδομένων ποσοτικών ερευνών και όχι ποιοτικών. Χρήση λογισμικού (SPSS,PSPP) Ανάλυση δομικών μοντέλων (SEM)

6 ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (variable) Κάθε χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου ή ενός ατόμου ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Data) Οι τιμές που καταγράφονται για μια μεταβλητή Η επίδοση των φοιτητών επηρεάζεται από την «συχνότητα παρακολούθησης των μαθημάτων» (μεταβλητή) Ο αριθμός των μαθημάτων που παρακολουθεί ένας φοιτητής αποτελούν τα δεδομένα που συνθέτουν τη μεταβλητή.

7 Οι μεταβλητές μπορεί να είναι ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ Είναι η μεταβλητή που ερευνάται στη μελέτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι το αποτέλεσμα μιας πειραματικής διαδικασίας. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Είναι οι αιτίες ή καταστάσεις, που ο ερευνητής χειρίζεται ή αναγνωρίζει για να προσδιορίσει τα αποτελέσματα.

8 Ο ερευνητής θέλει να ερευνήσει τη συχνότητα παρακολούθησης των μαθημάτων, και κατανοεί ότι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη συχνότητα παρακολούθησης είναι η δυσκολία πρόσβασης στο χώρο του Ιδρύματος

9 Πληθυσμός (Population) Το σύνολο των οντοτήτων που επιθυμούμε να μελετήσουμε ως προς ένα από τα χαρακτηριστικά του Δείγμα (sample) Μέρος του πληθυσμού που επιλέγεται για την ανάλυση

10 Πηγή: Σύρπη Μαρίνα (2015). Σημειώσεις στο μάθημα «στατιστικής» στο ΜΠΣ «Διοίκησης Επιχειρήσεων». Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

11 Ποιοτικές: Είναι αυτές που αναφέρονται σε κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό, όπως φύλο, επίπεδο μορφωσης, περιοχή καταγωγής. Ποσοτικές: Είναι οι μεταβλητές των οποίων οι τιμές έχουν αριθμητικές ιδιότητες και εκφράζονται με μια μονάδα μέτρησης (πχ εισόδημα, ύψος, βάρος )

12 Ασυνεχείς ή Διακριτές Μεταβλητές που μπορούν να πάρουν μόνο διακεκριμένες τιμές: Τιμές από αριθμητικό σύνολο (πεπερασμένο ή άπειρο) Χ: Το πλήθος των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει ένας φοιτητής, Συνεχείς Μεταβλητές που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτ ε τιμή μέσα από ένα συνεχές διάστημα: Τιμές από ένα διάστημα πραγματικών αριθμών Τ: Η διάρκεια λειτουργίας ενός μηχανήματος (σε h)

13 Τα κατηγορικά δεδομένα χωρίζονται σε: Ονομαστικά δεδομένα (Nominal) Παρατηρήσεις που είναι κατηγορίες, αλλά η σειρά οτυς δεν έχει καμια σημασία. Οι τιμές τους είναι λέξεις, δηλαδή χαρακτηρισμοί ή ετικέτες και δεν υπάρχει μεταξύ τους καμιά σχέση ιεραρχίας (χρώμα μαλλιών: Καστανό, κόκκινο, μαύρο κλπ) Διατακτικές (Ordinal) Παρατηρήσεις που η σειρά τους έχει σημασία: Οι τιμές τους είναι και πάλι λέξεις, αλλά υπάρχει μια ιεραρχία μεταξύ τους: Παράδειγμα, ποιότητα διαμονής σε ένα ξενοδοχείο (τιμές, μέτρια, κακή, καλή, άριστη)

14 …προκύπτουν από την παρατήρηση κάποιας ποιοτικής μεταβλητής και επομένως είναι αριθμοί. Ανάλογα με το αν η μεταβλητή είναι συνεχής ή διακριτή, τα δεδομένα διακρίνονται σε συνεχή και διακριτά

15 Ανοιχτές- περιγραφικές Διχοτομικές Κλειστές τύπου LIKERT


Κατέβασμα ppt "Σπύρος Αβδημιώτης MBA PhD Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Εαρινό Εξάμηνο 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google