Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ LACON. Νομοθεσία κοινοτική και εθνική Κανόνες παραγωγής Κανόνες επισήμανσης Απαιτήσεις ελέγχου Έντυπα διεξαγωγής ελέγχου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ LACON. Νομοθεσία κοινοτική και εθνική Κανόνες παραγωγής Κανόνες επισήμανσης Απαιτήσεις ελέγχου Έντυπα διεξαγωγής ελέγχου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ LACON

2 Νομοθεσία κοινοτική και εθνική Κανόνες παραγωγής Κανόνες επισήμανσης Απαιτήσεις ελέγχου Έντυπα διεξαγωγής ελέγχου Θέματα

3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2008  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 2092/91  ΣΥΜΠΛΗΡΟΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – που είχαν μπει σε εφαρμογή, με κυριότερο τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΟΚ) 1804/1999 για την κτηνοτροφική παραγωγή  167(I) 2001 Της Κ.Δ.  227(Ι) 2004 ΤΗΣ Κ.Δ., ΔΙΑΤΑΓΜΑ 257/2007

4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Επίδραση της υιοθέτησης της Νομοθεσίας και εφαρμογής σχεδίων επιδότησης στην ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στη Κύπρο. 1990-2001 30 Παραγωγοί 2002-2004 150 Παραγωγοί 2005-2007 300 Παραγωγοί 2008- 2014 700 Παραγωγοί

5 ΑΠΟ 01.01.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ)834/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚ)889/2008, (ΕΚ)1235/2008, (ΕΚ)271/2010. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κ.Δ. 227 (Ι) 2004, ΔΙΑΤΑΓΜΑ 257/ 2007  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

6 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ − ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ −ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚ) 889/2008, (ΕΚ) 1235/2008, (ΕΚ) 271/2010 …… ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ −ΕΘΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΔ 227(Ι) 2004, ΔΙΑΤΑΓΜΑ 257/2007 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

7 Κυπριακή νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή Νόμος 227(Ι) 2004 1.Ορίζει το Τμήμα Γεωργίας ως την Αρμόδια Αρχή ( Χορηγεί άδειες σε φορείς, ελέγχει τους φορείς, επιχειρηματίες, χορηγεί άδειες εισαγωγής από τρίτες χώρες) 2.Απόφαση για σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου βιολογικών προϊόντων ( Γνωμοδοτεί για θέματα ανάπτυξης του τομέα, υποβάλλει εισηγήσεις για χορήγηση και ανανέωση αδειών για τους φορείς). 3.Οδηγίες για τη επισήμανση 4.Προβλέπει ποινές ( μέχρι 2000 Λίρες και 6 μήνες φυλακή).

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: α) Όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής των βιολογικών προϊόντων β) τη χρήση στην επισήμανση και στη διαφήμιση ενδείξεων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή.

9 Κανονισμοί834/2007 και 889/2008 Αναφέρονται Σκοπό και πεδίο εφαρμογής Στόχους Αρχές Κανόνες παραγωγής Επισήμανση Ελέγχους- Μέτρα ελέγχων Εμπόριο με τρίτες χώρες

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 Πεδίο Εφαρμογής. 1.Ζωντανά αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα( Φυτικά και Ζωικά) 2.Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα. 3.Ζωοτροφές 4. Αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό και τους σπόρους για καλλιέργεια

11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 Πεδίο Εφαρμογής. 5.Τα μη εκτρεφόμενα Ψάρια και θηράματα δεν θεωρούνται βιολογική παραγωγή. 6.Ισχύει και για την παραγωγή ζυμών που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές.

12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 Στόχοι 1.Δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης της γεωργίας το οποίο: α) Να σέβεται τα συστήματα και τους κύκλους της φύσης και διατηρεί και βελτιώνει την υγεία του εδάφους, του νερού, των φυτών και των ζώων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 Στόχοι 1.Δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης της γεωργίας το οποίο: α) Να σέβεται τα συστήματα και τους κύκλους της φύσης και διατηρεί και βελτιώνει την υγεία του εδάφους, του νερού, των φυτών και των ζώων

13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 Στόχοι β) συμβάλλει σε ψιλό επίπεδο βιοποικιλότητας. γ) Κάνει υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και φυσικών πόρων, όπως νερό, έδαφος, οργανικές ύλες και ο ατμοσφαιρικός αέρας

14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 Στόχοι δ) Ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και ιδιαίτερα ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών 2. Η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας

15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 Στόχοι 3.Την παραγωγή ευρείας ποικιλίας τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων που να ανταποκρίνεται στην ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα που παράγονται με διεργασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των φυτών και των ζώων

16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 Εφαρμόζεται για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στις δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής, και διανομής των προϊόντων για τα οποία ισχύει. Δεν εφαρμόζεται για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών η εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο για τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται, όπως διατάξεις που διέπουν την παραγωγή, την Παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση και τον έλεγχο, καθώς και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφή των ζώων.

18 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 ΟΡΙΣΜΟΙ Παρασκευή: Οι εργασίες διατήρησης ή/και μεταποίησης βιολογικών προϊόντων( συμπεριλαμβανομένων της σφαγής και του τεμαχισμού, στη περίπτωση των κτηνοτροφικών προϊόντων) καθώς και η συσκευασία, η επισήμανση ή/και οι μεταβολές στη σχετική με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής επισήμανση.

19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 ΟΡΙΣΜΟΙ Επισήμανση: κάθε όρος, λέξη, σχετική ένδειξη, διακριτικό στοιχείο, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, εικόνα η σύμβολο που αφορά και τίθεται στη συσκευασία, στα έγγραφα, στις επιγραφές, στις ετικέτες, στο περιθώριο,στους δακτυλίους ή στις στεφάνες που συνοδεύουν προϊόντα η αναφέρονται σε αυτά.

20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/2007 ΟΡΙΣΜΟΙ Διαφήμιση: Κάθε παρουσίαση στο κοινό, με μέσα άλλα πλην της ετικέτας, η οποία έχει ως σκοπό ή είναι πιθανόν να επηρεάσει και να διαμορφώσει τη στάση, τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά με στόχο την άμεση ή έμμεση προώθηση της πώλησης βιολογικών προϊόντων.

21 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή επιτροπή μέσω: Η Ευρωπαϊκή επιτροπή μέσω: 1.Του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 καθορίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού ( ΕΚ) 834/2007 2.Του Κανονισμού (ΕΚ) 1235/2008 καθορίζει λεπτομερείς κανόνες αναφορικά με την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες 3.Του Κανονισμού (ΕΚ) 271/2010 προχωρά στην υιοθέτηση του ευρωπαϊκού λογότυπου και καθορίζει λεπτομερείς κανόνες χρήσης του.

22 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής Άρθρο 13 Άρθρο 13 Κανόνες Παραγωγής για Φύκια Άρθρο 14 Κανόνες Ζωικής Παραγωγής για ορισμένα είδη ζώων Άρθρο 15 Άρθρο 15 Κανόνες Παραγωγής για Υδατοκαλλιέργειες

23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 18 Κανόνες Παραγωγής μεταποιημένων Ζωοτροφών Άρθρο 19 Κανόνες Παραγωγής μεταποιημένων Τροφίμων. Άρθρο 20 Κανόνες παραγωγής βιολογικής μαγιάς

24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γενικοί κανόνες γεωργικής παραγωγής 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 11 Η διαχείριση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική παραγωγή « εκμετάλλευση»: όλες οι μονάδες παραγωγής που λειτουργούν υπό ενιαία διαχείριση με στόχο τη παραγωγή γεωργικών προϊόντων

25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γενικοί κανόνες γεωργικής παραγωγής 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 11 « Μονάδα παραγωγής»: Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για ένα τομέα παραγωγής ( Εγκαταστάσεις, βοσκότοποι,αγροτεμάχια, αποθήκες κ.α.)

26 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γενικοί κανόνες γεωργικής παραγωγής 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 11 Σύμφωνα με ειδικούς όρους που ορίζονται με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 μια εκμετάλλευση μπορεί να διαιρείται σε σαφώς χωριστές μονάδες η χώρους υδατοκαλλιέργειας οι οποίες δεν εφαρμόζουν όλες βιολογική παραγωγή. Ζώα –διαφορετικό είδος, Φυτά – διαφορετικά είδη και ποικιλίες, Υδατοκαλλιέργεια – μπορούν και ίδια είδη αλλά ικανοποιητικός διαχωρισμός των χώρων παραγωγής

27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 9 Στη βιολογική παραγωγή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ και προϊόντα παραγόμενα από η με ΓΤΟ ως τρόφιμα η ζωοτροφές, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, σπόροι, αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, μικροοργανισμοί και ζώα.

28 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 10 Απαγορεύεται η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας για την επεξεργασία βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών ή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε βιολογικά τρόφιμα ή ζωοτροφές.

29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 889/2008 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 4 Απαγορεύεται η υδροπονική παραγωγή. « Υδροπονική παραγωγή»: είναι η μέθοδος καλλιέργειας φυτών με τις ρίζες τους σε ανόργανο θρεπτικό διάλυμα μόνο η σε αδρανές μέσο, όπως περλίτης, το χαλίκι ή ορυκτές ίνες, στο οποίο προστίθεται θρεπτικό διάλυμα.

30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής Α) Χρήση τεχνικών κατεργασίας του εδάφους που αυξάνουν την οργανική ουσία, να βελτιώνουν τη δομή και τη βιοποικιλότητα του και να αποτρέπουν τη συμπίεση και τη διάβρωση του.

31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής Β) Διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας και βιολογικής δραστικότητας του εδάφους με πολυετή αμειψισπορά που περιλαμβάνει ψυχανθή και άλλες καλλιέργειες χλωρής λίπανσης και με τη διασπορά ζωικής κοπριάς η άλλης οργανικής ύλης που να είναι κατά προτίμηση κομποστοποιημένα, από βιολογική παραγωγή.

32 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής Γ) Επιτρέπεται η χρήση βιοδυναμικών σκευασμάτων( Ανθρωποσοφισμός ( Γεωργία, Αρχιτεκτονική, Υγεία, Μόρφωση - Rudolf Steiner ( 1860-1925 )

33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής Δ) Λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή με βάση το άρθρο 16. ( Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ)889/2008). Ε) Δεν χρησιμοποιούνται ανόργανα αζωτούχα λιπάσματα

34 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής ΣΤ) Όλες οι τεχνικές που εφαρμόζονται πρέπει να αποτρέπουν η να ελαχιστοποιούν τη συμβολή στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ζ) Η πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από βλαβερούς οργανισμούς, ασθένειες και ζιζάνια πρέπει να βασίζεται στη προστασία των ωφελίμων, στην επιλογή ειδών και ποικιλιών, στην αμειψισπορά, στις καλλιεργητικές τεχνικές και σε θερμικές διεργασίες

35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής Η) Σε περίπτωση απειλής της καλλιέργειας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα μόνον εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή με βάση το άρθρο 16 ( Παράρτημα ΙΙ, Κανονισμός (ΕΚ)889/ 2008).

36 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής Θ) Για τη παραγωγή προϊόντων εκτός σπόρων και αγενούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει να χρησιμοποιούνται σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό βιολογικής παραγωγής

37 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής Ι) Για καθαρισμό και απολύμανση στη φυτική παραγωγή χρησιμοποιούνται προϊόντα που έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή με βάση το άρθρο 16. Δηλαδή τίποτε.( Παράρτημα VII του Κανονισμού 889/2008. Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτηρίων και εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής). Ι) Για καθαρισμό και απολύμανση στη φυτική παραγωγή χρησιμοποιούνται προϊόντα που έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή με βάση το άρθρο 16. Δηλαδή τίποτε.( Παράρτημα VII του Κανονισμού 889/2008. Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτηρίων και εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής).

38 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 12 Κανόνες Φυτικής Παραγωγής 2.Συλλογή άγριων φυτών, θεωρείται βιολογική όταν: 2.Συλλογή άγριων φυτών, θεωρείται βιολογική όταν: α) Για τουλάχιστον τρία χρόνια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω εκτάσεις προϊόντα άλλα πλην εκείνων που έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή με βάση το άρθρο 16. α) Για τουλάχιστον τρία χρόνια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω εκτάσεις προϊόντα άλλα πλην εκείνων που έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή με βάση το άρθρο 16. β) η συλλογή δεν θίγει τη σταθερότητα του φυσικού ενδιαιτήματος ή τη διατήρηση των ειδών στη περιοχή συλλογής β) η συλλογή δεν θίγει τη σταθερότητα του φυσικού ενδιαιτήματος ή τη διατήρηση των ειδών στη περιοχή συλλογής

39 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Προέλευση των ζώων 1. Προέλευση των ζώων Τα ζώα γεννιούνται και εκτρέφονται σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις Τα ζώα που υπάρχουν σε μια εκμετάλλευση στην έναρξη της βιολογικής παραγωγής μπορούν να μετατραπούν Για την αναπαραγωγή δυνατή η εισαγωγή ζώων από μη βιολογικές μονάδες κάτω από όρους..

40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Προέλευση των ζώων 1. Προέλευση των ζώων α) Οι μόσχοι, τα βουβάλια και τα πουλάρια πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 6 μηνών β) Οι αμνοί και τα ερίφια ηλικίας κάτω των 60 ημερών. γ) Το βάρος των χοιριδίων πρέπει να είναι κάτω των 35 Κιλών

41 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Προέλευση των ζώων Άρθρο 9, 889/2008 1. Προέλευση των ζώων Άρθρο 9, 889/2008 Ο αριθμός των άτοκων θηλυκών θηλαστικών μπορεί να ανέρχεται : α) μέχρι 10% των ενήλικων βοοειδών και 20% των ενήλικων χοριοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών β) Για μονάδες με λιγότερα από 10 ζώα μόνο 1 ζώο ετησίως γ) Δυνατότητα μέχρι και 40% σε περιπτώσεις:

42 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Προέλευση των ζώων Άρθρο 9, 889/2008 1. Προέλευση των ζώων Άρθρο 9, 889/2008 α) Σημαντική επέκταση της εκμετάλλευσης β) Αλλαγή φυλής γ) Έναρξη νέας κτηνοτροφικής δραστηριότητας δ) Απειλή εξαφάνισης φυλών ( σύμφωνα με το Παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006). Στη περίπτωση αυτή τα ζώα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά άτοκα

43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Τιτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Προέλευση των ζώων Άρθρο 9, 889/2008 1. Προέλευση των ζώων Άρθρο 9, 889/2008 δ) Για τη ανασύσταση των μελισσιών επιτρέπεται η αντικατάσταση 10% των βασιλισσών και των σμηνών. Υπό τον όρο ότι θα τοποθετούνται σε κυψέλες με κηρήθρες η φύλλα κηρηθρών που προέρχονται από μονάδες βιολογικής παραγωγής.( Δεν χρειάζεται μεταβατικό στάδιο)

44 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού α) Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά την υγεία και τις ανάγκες προστασίας των ζώων β) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους κατά προτίμηση βοσκότοπους.( Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 889/2008).

45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού γ) Ο αριθμός των ζώων περιορίζεται για ελαχιστοποίηση της υπερβόσκησης, της κατασκαφής του εδάφους, της διάβρωσης του και της ρύπανσης που προκαλείται από τα ζώα η τη διασπορά της κοπριάς τους ( Παράρτημα ΙV Κανονισμός 889/2008) Σύμφωνα με το διάταγμα 257/2007 5 ΜΖΚ ανά Εκτάριο Που ισοδυναμούν με 33 Αιγοπρόβατα η 5 Βοοειδή πέραν των 2 ετών η 8 Βοοειδή ηλικίας μικρότερης των 2 ετών

46 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού δ) Τα ζώα βιολογικής εκτροφής πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από τα συμβατικά ε) Η πρόσδεση ή η απομόνωση των ζώων απαγορεύεται ζ) Η χρονική διάρκεια μεταφοράς περιορίζεται στο ελάχιστο

47 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού η) Η ταλαιπωρία των ζώων περιορίζεται στο ελάχιστο συμπεριλαμβανομένης και της στιγμής της σφαγής θ) Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται με φυσικά υλικά

48 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού 2.Κτηνοτροφικές πρακτικές και συνθήκες σταυλισμού ι) Τα μελισσοκομεία πρέπει να είναι σε περιοχές που να εξασφαλίζουν πηγές γύρης οι οποίες να αποτελούνται κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες. κ) Η θανάτωση των μελισσών στις κηρήθρες ως πρακτική με τη συγκομιδή των μελισσοκομικών προϊόντων απαγορεύεται.

49 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. Αναπαραγωγή α) Η αναπαραγωγή γίνεται με φυσικές μεθόδους, επιτρέπεται η σπερματέγχυση β) Δεν επιτρέπεται η αγωγή με ορμόνες για συγχρονισμό του οίστρου γ) Η κλωνοποίηση και η εμβρυομεταφορά απαγορεύονται δ) Επιλογή της κατάλληλης φυλής για αποφυγή ταλαιπωριών και ακρωτηριασμού των ζώων

50 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4. Ζωοτροφές α) Οι ζωοτροφές πρέπει να παράγονται από την ίδια την επιχείρηση η από βιοκαλλιεργητές της ίδιας περιοχής ( 50/50 889/2008) β) Τα ζώα τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές. Δυνατότητα χρήσης μεταβατικού σταδίου.( 30/100 889/2008) γ) Τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε βοσκότοπους η ακατέργαστη χορτονομή δ) για τα μονογαστρικά ( Γουρούνια, κοτόπουλα ) χρήση μέχρι 5% των ετήσιων αναγκών συμβατικές. Ισχύει μέχρι 31-12- 2011. ( Παράρτημα V 889/2008)

51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4. Ζωοτροφές ε) Δεν επιτρέπεται η χρήση αυξητικών παραγόντων και συνθετικών αμινοξέων ζ) Τα νεαρά θηλαστικά τρέφονται με γάλα κατά προτίμηση μητρικό ( βοοειδή 90,αιγοπρόβατα 45, χοίροι 40 μέρες)

52 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4. Ζωοτροφές η) Για τα φυτοφάγα ζώα πρέπει το 60 % τουλάχιστον της ξηράς ουσίας του ημερήσιου σιτηρεσίου να αποτελείται από χοντροαλεσμένη νωπή η αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. Δυνατότητα 50%. θ) Στο ημερήσιο σιτηρέσιο των χοίρων και των πουλερικών πρέπει να προστίθεται χοντροαλεσμένη νωπή, αποξηραμένη η ενσιρωμένη ζωοτροφή.

53 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5. Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρική αγωγή α) Η πρόληψη βασίζεται στην επιλογή φυλών και στελεχών, στις κτηνοτροφικές διαχειριστικές πρακτικές, σε ψιλής ποιότητας ζωοτροφές, σωματική άσκηση, ενδεδειγμένη πυκνότητα και σε κατάλληλους χώρους σταβλισμού. ( Παράρτημα ΙΙΙ 889/2008) β) Οι ασθένειες αντιμετωπίζονται αμέσως ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων. Επιτρέπεται η χρήση αλλοπαθητικών μεταξύ των οποίων και τα αντιβιοτικά. ( Διπλάσιος χρόνος αναμονής με ελάχιστο τις 48 ώρες 889/2008) γ) Επιτρέπεται η χρήση ανοσολογικών κτηνιατρικών φαρμάκων. δ) Επιτρέπονται κτηνιατρικές αγωγές που επιβάλλονται βάσει κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου και των ζώων.

54 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6. Καθαρισμός και απολύμανση Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο προϊόντα που έχουν εγκριθεί με βάση το άρθρο 16. ( Παράρτημα VII 889/2008)

55 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 17 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η περίοδος μετατροπής αρχίζει με τη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή και υποβολή στο σύστημα ελέγχου Φυτική Παραγωγή α) Ετήσιες 1.Η παραγωγή από φύτευση που έγινε 12 μήνες μετά την ένταξη ( Μεταβατικό) 2.Η παραγωγή από φύτευση 24 μήνες μετά την ένταξη ( Βιολογικό

56 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 17 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Φυτική παραγωγή β) Πολυετής 1.Η παραγωγή 12 μήνες μετά την ένταξη ( 1 ον Μεταβατικό) 2.Η παραγωγή 24 μήνες μετά την ένταξη (2 ον Μεταβατικό) 3. Η παραγωγή 36 μήνες μετά την ένταξη ( Βιολογική)

57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 17 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ζωική Παραγωγή 12 Μήνες για Ιπποειδή και βοοειδή για κρεατοπαραγωγή 6 μήνες για μικρά μυρικαστικά, χοίρους και ζώα γαλακτοπαραγωγής 10 εβδομάδες για πουλερικά κρεατοπαραγωγής ( εισαγωγή πριν τη 3 μέρα της ζωής τους) 6 εβδομάδες για πουλερικά αυγοπαραγωγής

58 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 17 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ζωική Παραγωγή Σε περίπτωση ταυτόχρονής μετατροπής σε μια εκμετάλλευση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, η περίοδος μετατροπής είναι 24 μήνες νοουμένου ότι τα ζώα τρέφονται με προϊόντα από την ίδια τη μονάδα παραγωγής. Τα προϊόντα μελισσοκομίας χρειάζονται 12 μήνες περίοδο μετατροπής.

59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 28, του 834/2007 1.Κάθε επιχείρηση που παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει,ή εισάγει από Τρίτη χώρα προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 ή διαθέτει αυτά τα προϊόντα στην αγορά οφείλει να υποβάλει την επιχείρηση του σύστημα ελέγχου. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας στο τελικό καταναλωτή υπό τον όρο ότι δεν παράγουν δεν παρασκευάζουν, δεν αποθηκεύουν και δεν εισάγουν. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας στο τελικό καταναλωτή υπό τον όρο ότι δεν παράγουν δεν παρασκευάζουν, δεν αποθηκεύουν και δεν εισάγουν.

60 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 27, του 834/2007 Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα ελέγχων και ορίζουν μια η περισσότερες αρχές αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων σύμφωνα με το κανονισμό 882/2004. Στη Κύπρο : α) Μια αρμόδια αρχή = Τμήμα Γεωργίας Η αρμόδια αρχή για να αναθέσει καθήκοντα ελέγχου σε φορείς ελέγχου πρέπει να:

61 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 27, του 834/2007 1.Υπάρχει ακριβής περιγραφή των καθηκόντων 2.Ο φορέας ελέγχου πρέπει να αποδείξει ότι: α) Διαθέτει τη πείρα, τον εξοπλισμό και την υποδομή β) Διαθέτει επαρκές, κατάλληλο, ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και γ) Διαθέτει αμεροληψία

62 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 27, του 834/2007 3. Ο φορέας ελέγχου πρέπει να είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45011.( ΚΟΠΠ) 4. Ο φορέας ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί στη αρμόδια αρχή τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί σε τακτά διαστήματα.

63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 27, του 834/20075 5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια: α) Τη τυποποιημένη διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων και των προφυλάξεων που αναλαμβάνει να επιβάλει στις επιχειρήσεις ο φορέας β) τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες η παραβάσεις

64 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 27, του 834/20075 Τι δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε φορείς ελέγχου Τι δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε φορείς ελέγχου 1.Εποπτεία και λογιστικό έλεγχο άλλων φορέων ελέγχου 2.Η αρμοδιότητα χορήγησης εξαιρέσεων σύμφωνα με το άρθρο 22.

65 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 27, του 834/20075 7. Οι αρμόδιες αρχές που αναθέτουν καθήκοντα ελέγχου σε φορείς πρέπει : 7. Οι αρμόδιες αρχές που αναθέτουν καθήκοντα ελέγχου σε φορείς πρέπει : α) Να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους στους φορείς β) Να εξασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι του φορέα είναι αντικειμενικοί και ανεξάρτητοι γ) Να επαληθεύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων

66 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 27, του 834/2007 7. Οι αρμόδιες αρχές που αναθέτουν καθήκοντα ελέγχου σε φορείς πρέπει : 7. Οι αρμόδιες αρχές που αναθέτουν καθήκοντα ελέγχου σε φορείς πρέπει : δ) Να λαμβάνουν γνώσει των παρατυπιών η παραβάσεων που διαπιστώνονται και τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόζονται ε) Να αποσύρουν την άδεια των φορέων εφόσον αυτοί δεν πληρούν τις απαιτήσεις

67 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 27, του 834/2007 Οι αρμόδιες Αρχές παραχωρούν κωδικό σε κάθε φορέα που εγκρίνουν. Οι αρμόδιες Αρχές παραχωρούν κωδικό σε κάθε φορέα που εγκρίνουν. Στη Κύπρο σήμερα 2 Φορείς CY-BIO-001 Lacon CY-BIO- 002 Biocert Στην Ελλάδα GR-BIO- 001 μέχρι 013

68 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Σύστημα Ελέγχου Άρθρο 27, του 834/2007 Οι φορείς ελέγχου πρέπει : Οι φορείς ελέγχου πρέπει : 1.Παρέχουν πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές στα γραφεία τους καθώς και κάθε πληροφορία τους ζητηθεί. 2. Μέχρι τις 31 -01 κάθε χρόνου κατάλογο των επιχειρήσεων που είχαν ενταγμένες στο σύστημα πιστοποίησης μέχρι την 31- 12 του προηγούμενου χρόνου.

69 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 23, του 834/2007 Ένα προϊόν θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικές με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής όταν στην επισήμανση, στο διαφημιστικό υλικό η στα εμπορικά έγγραφα, το προϊόν, τα συστατικά του η τα υλικά των ζωοτροφών περιγράφονται με όρους που υπονοούν για τον αγοραστή ότι το προϊόν τα συστατικά του η τα υλικά των ζωοτροφών έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους Κανόνες του παρόντος Κανονισμού. Ένα προϊόν θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικές με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής όταν στην επισήμανση, στο διαφημιστικό υλικό η στα εμπορικά έγγραφα, το προϊόν, τα συστατικά του η τα υλικά των ζωοτροφών περιγράφονται με όρους που υπονοούν για τον αγοραστή ότι το προϊόν τα συστατικά του η τα υλικά των ζωοτροφών έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους Κανόνες του παρόντος Κανονισμού.

70 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 23, του 834/2007 Οι όροι που είναι κατοχυρωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο Παράρτημα του Κανονισμού 834/2007. Οι όροι που είναι κατοχυρωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο Παράρτημα του Κανονισμού 834/2007. Κατοχυρωμένα είναι και τα παράγωγα τους όπως « οίκο», «βιο»

71 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 23, του 834/2007 Η ορολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ελληνική είναι: Η ορολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ελληνική είναι: 1. Προϊόν βιολογικής παραγωγής 2. Προϊόν υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία Ισχύει για την επισήμανση και τη διαφήμιση ζωντανών η αμεταποίητων γεωργικών προϊόντων.

72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 23, του 834/2007 Για τα μεταποιημένα προϊόντα ισχύουν τα ακόλουθα: 1.Αναφορά στη περιγραφή πώλησης μόνο όταν το 95% των γεωργικής προέλευσης συστατικών είναι βιολογικά ( Το υπόλοιπο 5 σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού 889/2008 και τυχόν πρόσθετα και βοηθητικά σύμφωνα με το παράρτημα VIII του Κανονισμού 889/2008

73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 23, του 834/2007 2. Αναφορά στο κατάλογο συστατικών όταν τα γεωργικής προέλευσης συστατικά είναι κάτω του 95% και τα πρόσθετα και βοηθητικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Κανονισμού 889/2008 Δεν επιτρέπεται το ίδιο συστατικό γεωργικής προέλευσης να συνυπάρχει ως βιολογικό και ως συμβατικό. Δεν επιτρέπεται το ίδιο συστατικό γεωργικής προέλευσης να συνυπάρχει ως βιολογικό και ως συμβατικό. Π.χ. Κρέμα μήλου. Συστατικά: Μήλο* 75%, Ζάχαρη 20%, Ανθρακικό μαγνήσιο, Νερό, αλάτι. * Προϊόν βιολογικής παραγωγής * Προϊόν βιολογικής παραγωγής

74 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 23, του 834/2007 3. Αναφορά στο κατάλογο συστατικών και στην εμπορική ονομασία όταν α) το κύριο συστατικό είναι μη εκτρεφόμενα Ψάρια ή θηράματα β) περιέχει άλλα συστατικά γεωργικής προέλευσης που είναι βιολογικά και γ) Πρόσθετα και βοηθητικά σύμφωνα με το Παράρτημα VIII. Π.χ. Τόνος σε βιολογικό ελαιόλαδο. Συστατικά : Τόνος 85%, ελαιόλαδο* 15%. * Προϊόν βιολογικής παραγωγής

75 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 23, του 834/2007 Για τα μεταποιημένα υπό μετατροπή: Μπορεί να γίνεται αναφορά σε προϊόν υπό μετατροπή προς τη βιολογική γεωργία μόνο όταν αποτελείται από ένα γεωργικής προέλευσης συστατικό( πχ Ελαιόλαδο) Για το Κρασί: Από σταφύλια βιολογικής παραγωγής.

76 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 24, του 834/2007 Υποχρεωτικές ενδείξεις Υποχρεωτικές ενδείξεις Εφόσον χρησιμοποιούνται ενδείξεις που αναφέρονται σε βιολογική παραγωγή θα πρέπει: 1)Να αναφέρεται ο κωδικός του φορέα ελέγχου στον οποίο υπόκειται η επιχείρηση που πραγματοποίησε την τελευταία εργασία παραγωγής η παρασκευής ( CY- BIO, GR- BIO, DE- ÖKO,….). 2)Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα το κοινοτικό λογότυπο είναι υποχρεωτικό από 01-07-2010.

77 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 24, του 834/2007 και 271/ 2010 Υποχρεωτικές ενδείξεις Υποχρεωτικές ενδείξεις 3) Όταν χρησιμοποιείται το λογότυπο πρέπει στο ίδιο οπτικό πεδίο να εμφαίνετε και ένδειξη που να δηλώνει το τόπο που καλλιεργήθηκαν οι πρώτες ύλες α) Γεωργία ΕΕ β) Γεωργία εκτός ΕΕ ( 2%) γ) Γεωργία ΕΕ/ εκτός ΕΕ δ) Γεωργία Κύπρου ( CY).

78 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Κανονισμός( ΕΚ) 271/2010 Το ευρωπαϊκό λογότυπο δεν είναι υποχρεωτικό στα μη συσκευασμένα τρόφιμα και σε προϊόντα εισαγωγής από τρίτες χώρες. Αν χρησιμοποιηθεί πρέπει να συνοδεύεται από τις ενδείξεις που αφορούν τη χώρα προέλευσης και το κωδικό του φορέα ελέγχου. Το ευρωπαϊκό λογότυπο δεν είναι υποχρεωτικό στα μη συσκευασμένα τρόφιμα και σε προϊόντα εισαγωγής από τρίτες χώρες. Αν χρησιμοποιηθεί πρέπει να συνοδεύεται από τις ενδείξεις που αφορούν τη χώρα προέλευσης και το κωδικό του φορέα ελέγχου.

79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισήμανση Άρθρο 24, του 834/2007 Το ευρωπαϊκό λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Το ευρωπαϊκό λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1.Για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό του κανονισμού ( Αλιεία, Κυνήγι, καλλυντικά, υφάσματα) 2.Για τρόφιμα που περιέχουν κάτω από 95% βιολογικά συστατικά 3.Προϊόντα μεταβατικού σταδίου 4.Για κρασί από βιολογικά σταφύλια 5.Για προϊόντα για τα οποία ισχύουν μόνο εθνικοί Κανονισμοί 6.Προϊόντα μαζικής εστίασης 7.Ζωοτροφές για κατοικίδια

80 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου Με την έναρξη της δραστηριότητας από πλευράς επιχείρησης( σύνταξη και διατήρηση): 1. Πλήρης περιγραφή της μονάδας ( Εγκαταστάσεις, δραστηριότητα) 2. Καθορισμό όλων των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 3. Καθορισμό όλων των μέτρων προφύλαξης για να περιοριστεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης με μη εγκεκριμένα προϊόντα η ουσίες σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και αποθήκευσης.

81 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου Από πλευράς επιχείρησης 4. Υπογραφή δήλωσης που να περιλαμβάνει δέσμευση ότι: α) Η επιχείρηση θα ασκεί τις εργασίες της σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής β) Σε περίπτωση παραβάσεων η παρατυπιών θα αποδεχθεί την επιβολή των μέτρων τήρησης των κανόνων βιολογικής παραγωγής γ) Να ενημερώσει εγγράφως τους αγοραστές του προϊόντος ώστε να απαλειφθούν οι ενδείξεις που αναφέρονται σε βιολογική παραγωγή.

82 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου Από πλευράς επιχείρησης 5.Να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή τα ακόλουθα στοιχεία α) Όνομα και διεύθυνση β) Γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων, των αγροτεμαχίων που πραγματοποιείται η παραγωγή γ) Δέσμευση για πραγματοποίηση των εργασιών σύμφωνα με το Κανονισμό δ) Τη φύση των εργασιών και τα προϊόντα ε) Για τη γεωργική δραστηριότητα, την τελευταία ημερομηνία χρήσης μη επιτρεπόμενων σκευασμάτων ζ) Το όνομα του φορέα ελέγχου με τον οποίο έχει υπογράψει συμβόλαιο για σκοπούς ελέγχου

83 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Επισκέψεις ελέγχου. Άρθρο 65 889/2008 Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε όλες τις επιχειρήσεις Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε όλες τις επιχειρήσεις Δειγματοληψία όταν υπάρχουν υπόνοιες για χρήση απαγορευμένων σκευασμάτων Σύνταξη έκθεσης ελέγχου για κάθε επίσκεψη η οποία πρέπει να συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης η αντιπρόσωπο του Διεξαγωγή αιφνιδιαστικών ελέγχων βάση ανάλυσης επικινδυνότητας

84 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 ΕΛΕΓΧΟΙ Αποδεικτικά έγγραφα. Άρθρο 66 1.Στη μονάδα παραγωγής η τις εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται βιβλία αποθήκης και οικονομικοί λογαριασμοί ώστε να είναι σε θέση ο φορέας ελέγχου να επαληθεύσει: α) Τον προμηθευτή και εάν είναι διαφορετικός τον πωλητή των προϊόντων β) Το είδος και τις ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που παραδόθηκαν στη μονάδα, όλων των πρώτων υλών που αγοράστηκαν, καθώς και τον τρόπο χρήσης τους, τη σύνθεση των σύνθετων ζωοτροφών

85 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 ΕΛΕΓΧΟΙ Αποδεικτικά έγγραφα. Άρθρο 66 γ) Τη φύση και τις ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που είναι αποθηκευμένα δ) Το είδος,τις ποσότητες και τους παραλήπτες των προϊόντων που έχουν πωληθεί, εξαιρουμένων των τελικών καταναλωτών. ε) Για τις επιχειρήσεις που δεν αποθηκεύουν ούτε χειρίζονται βιολογικά προϊόντα το είδος και τις ποσότητες που έχουν αγοραστεί και πωληθεί.

86 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 ΕΛΕΓΧΟΙ Αποδεικτικά έγγραφα. Άρθρο 66 2. Στα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται το αποτέλεσμα του ελέγχου της επαλήθευσης κατά την παραλαβή 3. Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής στην ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής και οι χώροι αποθήκευσης των μη βιολογικών προϊόντων υπόκεινται στις απαιτήσεις ελέγχου

87 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για τη φυτική παραγωγή και τη συλλογή άγριων φυτών Διατάξεις ελέγχου. Άρθρο 70 1.Ετοιμασία περιγραφής της μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 63, ακόμα και αν ο παραγωγός περιορίζει τη δραστηριότητα του μόνο με τη συλλογή άγριων φυτών 2.Να αναφέρει στη περιγραφή τους χώρους αποθήκευσης, τα αγροτεμάχια, τις περιοχές συλλογής και ενδεχομένως χώρους μεταποίησης και συσκευασίας 3.Να προσδιορίζει την ημερομηνία της τελευταίας εφαρμογής μη επιτρεπόμενων σκευασμάτων στα αγροτεμάχια και στους χώρους συλλογής 4.Στη περίπτωση συλλογής άγριων φυτών απαιτείται η εγγύηση τρίτων μερών ( Τμήμα δασών)

88 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για τη φυτική παραγωγή και τη συλλογή άγριων φυτών Κοινοποιήσεις Άρθρο 71. Κάθε χρόνο πρέπει να καταθέτει ο παραγωγός στο φορέα ελέγχου καλλιεργητικό πρόγραμμα ανά αγροτεμάχιο πριν από την ημερομηνία που καθορίζει ο φορέας για το σκοπό αυτό

89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για τη φυτική παραγωγή και τη συλλογή άγριων φυτών Μητρώα φυτικής παραγωγής. Άρθρο 72 1.Για τη χρήση λιπασμάτων: Ημερομηνία, τύπος, ποσότητα, αγροτεμάχιο. 2.Για τα προϊόντα φυτοπροστασίας: Ημερομηνία εφαρμογής, τύπο προϊόντος, μέθοδος εφαρμογής 3.Για την αγορά γεωργικών υλικών: Ημερομηνία, τύπο, ποσότητα 4.Για τη συγκομιδή: Ημερομηνία, προϊόν, ποσότητα, στάδιο ( βιολογικό/ υπό μετατροπή)

90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για τη φυτική παραγωγή και τη συλλογή άγριων φυτών Λειτουργία περισσοτέρων μονάδων παραγωγής από τον ίδιο επιχειρηματία. Άρθρο 73. Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής στην ίδια περιοχή οι μονάδες παραγωγής μη βιολογικών φυτικών προϊόντων και οι χώροι αποθήκευσης υπόκεινται στους ειδικούς και γενικούς κανόνες ελέγχου.

91 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Κεφάλαιο 3 889/2008 Απαιτήσεις ελέγχου για τα ζώα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται από κτηνοτροφικές εκμεταλλευσεις Διατάξεις Ελέγχου. Άρθρο 74 Περιγραφή σύμφωνα με το άρθρο 63 που να περιλαμβάνει: α) Πλήρη περιγραφή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, βοσκοτόπων, υπαίθριων χώρων, αποθηκών, χώρων συσκευασίας και μεταποίησης των ζωικών προϊόντων, τα ζωικά προϊόντα τις πρώτες ύλες και τις εισροές.

92 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Κεφάλαιο 3 889/2008 Διατάξεις Ελέγχου. Άρθρο 74 Περιγραφή σύμφωνα με το άρθρο 63 που να περιλαμβάνει: β) Πλήρη περιγραφή της αποθήκευσης της κοπριάς γ) Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 63 πρέπει να περιλαμβάνουν : 1.Σχέδιο διασποράς της κοπριάς εγκριμένο από το φορέα ελέγχου με περιγραφή των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για φυτικές καλλιέργειες 2.Γραπτές συμφωνίες με άλλες μονάδες 3.Σχέδιο διαχείρισης της κτηνοτροφικής παραγωγής

93 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Κεφάλαιο 3 889/2008 Ταυτοποίηση των ζώων. Άρθρο 75 Πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι δυνατή,με μεθόδους προσαρμοσμένες στο κάθε είδος ζώου. Ατομικά για τα μεγάλα θηλαστικά, και ατομικά η ομαδικά για τα πουλερικά και τα μικρά θηλαστικά.

94 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Κεφάλαιο 3 889/2008 Μητρώα ζώων. Άρθρο 76 Τα μητρώα πρέπει να περιλαμβάνουν: 1.Για τα ζώα που εισάγονται στην εκμετάλλευση, την προέλευση, την ημερομηνία εισαγωγής, περίοδο μετατροπής, σήμα ταυτοποίησης και κτηνιατρικό φάκελο 2.Για τα ζώα που εξέρχονται, ηλικία, αριθμό ζώων, βάρος αν προορίζονται για σφαγή, σήμα ταυτοποίησης και προορισμό. 3.Τα στοιχεία των ζώων που έχουν απολεσθεί και τις αιτίες

95 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Κεφάλαιο 3 889/2008 Μητρώα ζώων. Άρθρο 76 4. Για τις ζωοτροφές, το είδος, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων, αναλογίες των διαφόρων συστατικών της ημερήσιας τροφής, περιόδους πρόσβασης σε χώρους ελεύθερης βοσκής και περιόδους εποχικής μετακίνησης.

96 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Κεφάλαιο 3 889/2008 Μητρώα ζώων. Άρθρο 76 5. Για την πρόληψη ασθενειών και τη κτηνιατρική φροντίδα: Ημερομηνία αγωγής, λεπτομερή στοιχεία διάγνωσης, δοσολογία φαρμάκου,τύπο φαρμακευτικού προϊόντος, αναφορά των δραστικών, μέθοδο αγωγής και κτηνιατρική συνταγή για τη κτηνιατρική φροντίδα με τους λόγους, την περίοδο αναμονής που εφαρμόζεται.

97 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Κεφάλαιο 3 889/2008 Λειτουργία περισσότερων μονάδων παραγωγής από του ίδιου επιχειρηματία. Άρθρο 79 Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής, οι μονάδες μη βιολογικής παραγωγής υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου.


Κατέβασμα ppt "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ LACON. Νομοθεσία κοινοτική και εθνική Κανόνες παραγωγής Κανόνες επισήμανσης Απαιτήσεις ελέγχου Έντυπα διεξαγωγής ελέγχου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google