Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Στην αποτελεσματικότερη χρήση του ‘στόλου’ των οχημάτων (Σχεδόν το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα και το 14%

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Στην αποτελεσματικότερη χρήση του ‘στόλου’ των οχημάτων (Σχεδόν το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα και το 14%"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Στην αποτελεσματικότερη χρήση του ‘στόλου’ των οχημάτων (Σχεδόν το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα και το 14% γεμάτα χωρίς να είναι γνωστό ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν ανενεργά) - συνταίριαμα όγκου παραγγελιών – τόπου παράδοσης – τύπου φορτηγού  Στη βελτιστοποίηση της δρομολόγησης βάσει ψηφιακών χαρτών.  Στη μείωση του διαχειριστικού κόστους (οι παραγγελίες έρχονται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικών φορμών ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας).  Στη συνεχή παρακολούθηση ιδιαίτερων συνθηκών μεταφοράς (διασφάλιση ποιότητας)‏  Στην παρακολούθηση των μεταφορών σε πραγματικό χρόνο και αξιολόγηση τους απολογιστικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η ανάπτυξη της πληροφορικής τεχνολογίας μειώνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς και βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα αφού συντελεί: Ανάπτυξη συστημάτων Fleet Management (Διαχείρισης στόλου Φορτηγών)‏

2 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  παρακολούθηση ιδιαίτερων συνθηκών μεταφοράς  παρακολούθηση των μεταφορών σε πραγματικό χρόνο και αξιολόγηση τους απολογιστικά (σε όρους κόστους και χρόνου – σύγκριση με δείκτες)‏

3 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) + Μεταφορές  H δυνατότητα που παρέχουν τα GIS : σύνδεση της χωρικής µε την περιγραφική πληροφορία (η οποία δεν έχει από µόνη της χωρική υπόσταση). Όλα τα σημεία της επιφάνειας της γης αντιστοιχούν σε ένα σύστημα συνεταγμένων.  Η Ψηφιακή Χαρτογραφία είναι η παραγωγή χαρτών και χαρτογραφικών προϊόντων σε ψηφιακό περιβάλλον. Εννοιολογικά είναι υποσύνολο των GIS και ταυτίζεται µε το στάδιο της οπτικοποίησης (visualization) αφού το παράγωγο προϊόν είναι κάποιος χάρτης).  Σημαντικές εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στις Μεταφορές αποτελούν : η παρακολούθηση και εντοπισμός της θέσης των μέσων στα Δίκτυα Μεταφορών με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών. Ο σχεδιασμός της βέλτιστης διαδρομής

4 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος WEB-Tracking Ο πελάτης πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία του ή τον αριθμό φορτωτικής της παραγγελίας του, μπορεί εύκολα να μάθει που βρίσκεται η αποστολή της. e-mail Tracking Ο πελάτης γνωρίζοντας τον αριθμό φορτωτικής της παραγγελίας του, μπορεί εύκολα να μάθει που βρίσκεται η αποστολή της, μέσω e-mail. Η αποστολή θα εντοπιστεί και η αναλυτική πληροφόρηση θα του αποσταλεί με e-mail άμεσα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. SMS Tracking Ο πελάτης μπορεί εύκολα να μάθει που βρίσκεται η αποστολή της παραγγελίας του, μέσω γραπτού μηνύματος του κινητού του, από όπου και αν βρίσκεται. Δεν έχει παρά να στείλει τον αριθμό φορτωτικής ως γραπτό μήνυμα σε συγκεκριμένο τηλέφωνο της επιχείρησης και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα ενημερωθεί μέσω του κινητού του για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αποστολή της παραγγελίας του. Η χρέωση θα μπορεί να είναι όσο ένα τοπικό γραπτό μήνυμα. G.I.S. + ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ + CUSTOMER SERVICE

5 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το κόστος μεταφοράς αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων ή οργανισμών που σαν στόχο έχουν φυσικά την αύξηση της κερδοφορίας. Α) Παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν: 1)Πυκνότητα Η “πυκνότητα” Η “πυκνότητα” αναφέρεται στο δείκτη βάρους προς όγκο για ένα προϊόν. Αντικείμενα όπως το ατσάλι, οι κονσέρβες, τα υλικά οικοδομών και τα χαρτικά έχουν υψηλό δείκτη βάρους προς όγκο. Αντίθετα, προϊόντα όπως ηλεκτρονικά, ρούχα και παιχνίδια, έχουν χαμηλό δείκτη. Κριτήριο για το μεταφορικό κόστος είναι κυρίως ο όγκος, αλλά και το βάρος χρησιμοποιείται επίσης (για παράδειγμα στις διανομές στα νησιά). 2) Συσσωρευμένα στοιχεία Τα “συσσωρευμένα στοιχεία” είναι ο βαθμός στο οποίο ένα προϊόν μπορεί να συμπληρώσει το διαθέσιμο χώρο σε ένα όχημα μεταφοράς. Για παράδειγμα, τα προϊόντα πετρελαίου έχουν μεγάλη συσσωρευτική ικανότητα αφού έχουν πολλά συσσωρευμένα στοιχεία τα οποία μπορούν να γεμίσουν πλήρως το μέσο μεταφοράς. Αλλά αντικείμενα, όπως τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα για παράδειγμα, δεν έχουν καλή συσσωρευσιμότητα. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

6 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Α) Παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν: 3) Διαχείριση “Ευκολία ή δυσκολία στη διαχείριση” του προϊόντος – σε σχέση με εργαστικό προσωπικό αλλά και εξοπλισμό (περονοφόρα οχήματα, γερανοί, κτλ.). 4) Αξία Προϊόντα με μεγάλο δείκτη αξίας προς όγκο, τα οποία είναι εύκολο να καταστραφούν, καθώς και προϊόντα για τα οποία υπάρχει κίνδυνος κλοπής, κοστίζουν πολύ για τη μεταφορά τους (συμπεριλαμβανόμενου των σημαντικών ασφαλίστρων για την ασφαλή μεταφορά τους). ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

7 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Β) Παράγοντες που σχετίζονται με την αγορά:  Ο βαθμός ανταγωνισμού σε κάθε μέσο μεταφοράς και μεταξύ των τύπων του μέσου αυτού  Η γεωγραφική θέση των αγορών (η απόσταση μεταφοράς)‏  Το νομοθετικό πλαίσιο στα θέματα μεταφοράς - εντός της χώρας ή σε χώρες του εξωτερικού  Η συχνότητα των μεταφορών σε μια περιοχή και ο κυκλοφοριακός φόρτος (όσον αφορά κυρίως τις οδικές μεταφορές)‏  Η ποιότητα της υποδομής (οδικά δίκτυα, αεροδρόμια, κτλ.)‏  Η εποχικότητα των μετακινήσεων ενός προϊόντος ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

8 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS)  Σκοπός τους είναι η παροχή ενός συνόλου διεθνών κανόνων για την ερμηνεία των συνηθέστερων όρων του εξωτερικού εμπορίου.  Το πεδίο εφαρμογής των INCOTERMS περιορίζεται σε θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που συμμετέχουν στις συμβάσεις μεταφορών και περιλαμβάνουν όρους σχετικά με την παράδοση των πωλούμενων εμπορευμάτων και άρα και την μεταφορά τους.  Παρόλο που τα INCOTERMS είναι σημαντικοί όροι για την εκτέλεση των συμβάσεων πωλήσεων και μεταφορών, δεν καλύπτουν με σαφήνεια διάφορα άλλα εξίσου σημαντικά προβλήματα όπως, της αθέτησης όρων συμβολαίων ή συμβάσεων και τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτού του είδους παραβάσεις.  Το ICC (International Centre of Commerce) έχει ορίσει 13 κοινά αποδεκτούς κανόνες εμπορίου οι οποίοι απεικονίζουν τις ευθύνες των μερών σχετικά με :  το κόστος συσκευασίας  τη μεταφορά  την φορτοεκφόρτωση  το μεταφορικό κόστος  την ασφάλεια του εμπορεύματος  τους δασμούς του τελωνείου

9 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Σχεδιασμός μεταφορών σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής Γένεση μετακινήσεων (trip generation): Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των παραγομένων και ελκομένων μετακινήσεων στην περιοχή μελέτης. Η Γένεση μετακινήσεων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι: α) κοινωνικο-οικονομικοί (μέσο μηνιαίο ή ετήσιο εισόδημα κατά νοικοκυριό, αριθμός μελών νοικοκυριού, αριθμός εργαζομένων μελών και είδος εργασίας τους, ιδιοκτησία ή μη αυτοκινήτου και πλήθος αυτοκινήτων) β) θέση και χρήσεις γης (κατοικία 80-90% των μετακινήσεων, εμπόριο, βιομηχανία ή μεταποίηση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία) και γ) προσιτότητα (accessibility), δηλαδή ο βαθμός που μια συγκεκριμένη περιοχή (ή σημείο) είναι προσπελάσιμη από το σύστημα μεταφορών και συγκοινωνιών (συνήθως δημοσίων) της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Κατανομή μετακινήσεων (trip distribution): Κατανέμονται οι μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων ζωνών της περιοχής, ανάλογα με την προέλευση και τον προορισμό τους.

10 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Καταμερισμός μετακινήσεων κατά μέσο (modal split): Διαχωρίζονται οι μετακινήσεις κατά το είδος του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται. Καταμερισμός στο δίκτυο (traffic assignment): Εκτιμώνται οι διαδρομές που θα ακολουθηθούν και υπολογίζονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στα επί μέρους τμήματα του δικτύου (π.χ. οδικά, σιδηροδρομικά κ.λπ.). Κυκλοφοριακός φόρτος (traffic volume) καλείται ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται από μια διατομή οδού μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Χαρακτηρίζεται ως ωριαίος, ημερήσιος, ετήσιος κ.λπ. συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος ενός έτους, διαιρούμενος με τον αριθμό των ημερών του έτους Ιδιαίτερη σημασία για την ανάλυση και μελέτη των οδικών δικτύων παρουσιάζει η (Ετήσια) Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία – ΕΜΗΚ (Annual Average Daily Traffic – AADT), δηλαδή ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος ενός έτους, διαιρούμενος με τον αριθμό των ημερών του έτους. Σχεδιασμός μεταφορών σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής

11 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Καθαρό πλάτος πεζοδρομίου :Καθαρό πλάτος πεζοδρομίου : τμήμα του πεζοδρομίου που μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση των πεζών (Πρακτικά το ελάχιστο πλάτος ενός πεζοδρομίου, ώστε να διευκολύνεται η συνάντηση δύο ατόμων που κυλίουν παιδικό καρότσι, είναι 2.5m) Ταχύτητα πεζών (V)Ταχύτητα πεζών (V) καλείται η μέση ταχύτητα βαδίσματος. Η ταχύτητα αυτή, μετράται σε m/min και κυμαίνεται συνήθως από 42 m/min (γυναίκα που συνοδεύει παιδί) μέχρι 108 m/min (νέος), με μέση τιμή 84 m/min. Κυκλοφοριακός φόρτος (ή ροή πεζών),Κυκλοφοριακός φόρτος (ή ροή πεζών), καλείται ο αριθμός των πεζών που διέρχονται ανά μονάδα χρόνου από μια εγκάρσια τομή του πεζοδρομίου ή του πεζόδρομου ή της διάβασης πεζών (πεζοί/min) Μοναδιαίος κυκλοφοριακός φόρτος ή ροή (Q)Μοναδιαίος κυκλοφοριακός φόρτος ή ροή (Q) καλείται η ροή των πεζών ανά μέτρο πλάτους του πεζοδρομίου (πεζοί/min  m)‏ Πυκνότητα πεζώνΠυκνότητα πεζών, καλείται ο μέσος αριθμός πεζών ανά μονάδα επιφανείας. Η πυκνότητα συμβολίζεται με D και μετράται σε πεζούς/m 2. ΠΕΖΟΙ

12 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος επιφάνεια πεζούΤο αντίστροφο της πυκνότητας καλείται επιφάνεια πεζού (συμβ. Μ) και μετράται σε m 2 /πεζό. Χρησιμοποιείται ως βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της στάθμης εξυπηρέτησης των πεζών. Συμπληρωματικά κριτήρια είναι η ταχύτητα και η μοναδιαία ροή. Το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πεζοδρομίων παρέχεται όταν M>12m 2 /πεζό και το χαμηλότερο όταν Μ<0.6 m 2 /πεζό. Η επιφάνεια πεζού M συνδέεται με τη μοναδιαία ροή Q, την ταχύτητα πεζού V και την πυκνότητα πεζών D ως εξής: Μ= V/Q=1/D ΠΕΖΟΙ

13 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ μέγιστος αριθμός επιβατών Ο μέγιστος αριθμός επιβατών ή/και το μέγιστο βάρος (ή ο μέγιστος όγκος) εμπορευμάτων που μπορεί να μεταφέρει: α) το σύστημα ανά μονάδα χρόνου, καλείται μεταφορική ικανότητα ή χωρητικότητα του συστήματος (C). Μονάδες μέτρησης: αριθμός επιβατών/μονάδα χρόνου, t ή m 3 εμπορευμάτων/μονάδα χρόνου, όπου μονάδα χρόνου είναι π.χ. η ώρα, η ημέρα κ.λπ. β) η μονάδα του μεταφορικού μέσου σε μια διαδρομή, καλείται μεταφορική ικανότητα ή χωρητικότητα της μονάδας. Μονάδες μέτρησης: αριθμός επιβατών, t ή m 3 εμπορευμάτων.  Ο αριθμός των επιβατών ή/και το βάρος (ή όγκος) των εμπορευμάτων, που μεταφέρει το σύστημα ή η μονάδα μεταφορικού μέσου, προς τη χωρητικότητα του (ανοιγμένη στην ίδια χρονική περίοδο) καλείται συντελεστής πληρότητας (f). Ο συντελεστής αυτός είναι καθαρός αριθμός  1 π.χ. αν ένα λεωφορείο έχει χωρητικότητα 150 επιβάτες και μεταφέρει, 60 επιβάτες τότε f=60/150=0,4.


Κατέβασμα ppt "Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Στην αποτελεσματικότερη χρήση του ‘στόλου’ των οχημάτων (Σχεδόν το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα και το 14%"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google