Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.4.1 – Δομή Ακολουθίας 7 – Βασικά στοιχεία Προγραμματισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.4.1 – Δομή Ακολουθίας 7 – Βασικά στοιχεία Προγραμματισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.4.1 – Δομή Ακολουθίας 7 – Βασικά στοιχεία Προγραμματισμού

2 Ασκήσεις Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με τη στήλη Β

3 Ασκήσεις Εντοπίστε τη λανθασμένη ονοματολογία των μεταβλητών που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

4 Ασκήσεις Να χαρακτηρίσετε ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές ή λάθος και σε περίπτωση λάθους να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: 1. W ← 4* 2* x – 3 / 3*x*x*x – 1) – 10 2. W ← 4* (2x – 3) / (3*x*x*x – 1) – 10 3. W ← 4* *2*x – 3) / (3*x*x*x – 1) – 10 4. W ← 4* (2*x – 3) / 3*x*x*x – 1– 10 ✗ Λείπει αριστερή παρένθεση ✗ Λείπει τελεστής ✗ Δυο συνεχόμενοι τελεστές - Λείπει αριστερή παρένθεση ✔

5 Ασκήσεις Να γράψετε τις παρακάτω μαθηματικές εκφράσεις με μορφή εκχώρησης στη μεταβλητή D D  (5*x – 3*y)/(x^2 – y^2) D  2*x + 3*(x+1)/(y^2 + 1) – y^3 D  Τ_Ρ( ( x-1)* (x-4) / (2*y*ΕΦ(x)) )

6 Ασκήσεις Η απόσταση δύο γεωμετρικών σημείων (Χ1,Υ1) και (Χ2,Υ2) σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, δίδεται από τον τύπο: Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει αυτή την απόσταση, αν ο χρήστης δώσει τις συντεταγμένες δύο σημείων

7 Ασκήσεις Να γραφεί αλγόριθμος που θα δέχεται ένα τριψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του.

8 Ασκήσεις Να γραφεί αλγόριθμος που θα αντιμεταθέτει (swap) τα περιεχόμενα δύο μεταβλητών, χωρίς να χρησιμοποιηθεί βοηθητική μεταβλητή

9 Ασκήσεις Να γραφεί αλγόριθμος που να δέχεται έναν θετικό ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί σε δευτερόλεπτα και να εμφανίζει πόσες ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα είναι.

10 Ασκήσεις Τέσσερις φίλοι αποφάσισαν να καταθέσουν από κοινού ένα δελτίο στοιχήματος. Αποφάσισαν τα ενδεχόμενα κέρδη να μοιραστούν με βάση τη συμμετοχή τους στην πληρωμή του δελτίου. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα κέρδη που επέφερε το δελτίο καθώς και το ποσό που πλήρωσε κάθε ένας από τους τέσσερις και να εκτυπώνει το κέρδος που αναλογεί στον καθένα

11 Ασκήσεις Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος. Να παρουσιαστεί ο πίνακας τιμών και οι τιμές που θα εκτυπωθούν 3 23 7 10 3 -19

12 Ασκήσεις Ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός καθιερώθηκε για την εξασφάλιση μιας και μοναδικής εγγραφής στους καταλόγους για κάθε εκλογέα. Ο αριθμός αυτός αποτελείται από 13 ψηφία. Τα τέσσερα πρώτα είναι ο κωδικός του δήμου, τα τρία επόμενα αντιστοιχούν στα τρία τελευταία ψηφία του έτους γέννησης του εκλογέα, τα πέντε επόμενα προκύπτουν από την κατ’ αλφαβητική σειρά κατάταξη των εκλογέων του δήμου που γεννήθηκαν την ίδια χρονιά, και το τελευταίο ψηφίο είναι ψηφίο ασφαλείας-ελέγχου. Ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός είναι μοναδικός για κάθε ψηφοφόρο και ισχύει εφ'όρου ζωής. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: Θα διαβάζει τον ειδικό εκλογικό αριθμό ενός ψηφοφόρου και Θα εμφανίζει το έτος γέννησης του. Παρατήρηση : Θεωρείστε ότι όλοι οι ψηφοφόροι έχουν γεννηθεί πριν το 2000.

13 Ασκήσεις


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.4.1 – Δομή Ακολουθίας 7 – Βασικά στοιχεία Προγραμματισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google