Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ (MIS 380043) : ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Γ. Μπουκοβάλας Ερ. Υπεύθυνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ (MIS 380043) : ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Γ. Μπουκοβάλας Ερ. Υπεύθυνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ (MIS 380043) : ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Γ. Μπουκοβάλας Ερ. Υπεύθυνος 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

2 Αντισεισμικοί Κανονισμοί …… Eurocode 8 – Part 5

3 Niigata - Japan (1964), M=7.4 Εμπειρίες από πρόσφατους σεισμούς ……

4 Chi-Chi, Taiwan (1999), M=7.3

5 Ducze, Turkey (1999), M=7.2 ρευστοποιήσιμο μη- ρευστοποιήσιμο μη- ρευστοποιήσιμο μη- ρευστοποιήσιμο μη- ρευστοποιήσιμο Εμπειρίες από πρόσφατους σεισμούς ……

6 Acacio et al (2001) Data from Dagupan (1990) Modified curves after Ishihara (1985) No-failure Εμπειρίες από πρόσφατους σεισμούς ……

7 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΑΜΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΑΜΜΟΣ ΑΡΓΙΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ H1H1 H2H2 D D ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΑΜΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΑΜΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ Z IMPR. B IMPR. Εμπειρίες από πρόσφατους σεισμούς ……

8 Εναλλακτική Πρόταση σχεδιασμού της θεμελίωσης …… Επιφανειακή Θεμελίωση Ρευστοποίηση σε «ικανό» πάχος κάτω από την βελτίωση Μερική (κατά το βάθος) βελτίωση του εδάφους

9 ρ Q Q ST Q U,degr ρ dyn Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού …… Πρόσθετη καθίζηση & στροφή λόγω σεισμού “Στιγμιαία» aπομείωση Φ.Ι.

10 Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού …… Πρόσθετη καθίζηση & στροφή λόγω σεισμού “Στιγμιαία» aπομείωση Φ.Ι.

11 Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού …… Φυσική Σεισμική Μόνωση … Πρόσθετη καθίζηση & στροφή λόγω σεισμού “Στιγμιαία» aπομείωση Φ.Ι. Ελαστικά Φάσματα Σχεδιασμού για ρευστ…

12 Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού …… Πρόσθετη καθίζηση & στροφή λόγω σεισμού “Στιγμιαία» aπομείωση Φ.Ι. Ελαστικά Φάσματα Σχεδιασμού για ρευστ… Εδαφικά Ελατήρια Winkler Δυναμική Αλληλεπίδραση ……….

13 1.Γ. ΜπουκοβάλαςΚαθηγητής Ε.Μ.Π. 2.Ι. ΨυχάρηςΚαθηγητής 3.Χ. ΜουζάκηςΕπ. Καθηγητής 4.Χ. ΓαντέςΚαθηγητής 5.Ι. ΕρμόπουλοςΚαθηγητής 6.Α. ΚάπποςΚαθηγητής Α.Π.Θ 7.Α. ΣέξτοςΚαθηγητής 8.Γ. ΜυλωνάκηςΚαθηγητήςΠαν. ΠΑΤΡΑΣ 9.Αχ. ΠαπαδημητρίουΕπ. ΚαθηγητήςΠαν. ΒΟΛΟΥ 10.Δ. ΛουκίδηςΕπ. ΚαθηγητήςΠαν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ External Reviewer Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑν. ΚαθηγητήςΕ.Μ.Π. Ερευνητική Ομάδα (ΚΕΟ) ……

14 Επιμέρους Εργασίες & Παραδοτέα ……

15 Πρόγραμμα ημερίδας ……

16 Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. καλή ακρόαση... www.georgebouckovalas.com Χρηματοδότηση ……

17 Πρόγραμμα ημερίδας ……

18 ρ Q Q ST Q U,de gr ρ dy n Καθιζήσεις & απομείωση Φ.Ι. ….. Κομβικής σημασίας για την εναλλακτική μεθοδολογία Ιδιαίτερα σύνθετο- πολυπαραμετρικό πρόβλημα, Μείωσε FS deg κατά 10% και αύξησε ρ dyn κατά 35%για συντηρητικές εκτιμήσεις Χρειάζεται πρόσθετη (πειραματική κυρίως) διερεύνηση ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

19 Διαφορικές Καθιζήσεις & Στροφές ….. Γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα … Ευτυχώς, αναμένονται νέα στοιχεία από σεισμούς Christchurch, κλπ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

20 Ελαστικά Φάσματα για Ρευστοποιήσιμα εδάφη ….. Μπορούν να υπολογισθούν από απλές αναλύσεις (τύπου SHAKE) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θα μπορούσαν ακόμη-ακόμη να εισαχθούν και στους κανονισμούς … A,B,C,D,E (EC-8) X FS L = 0.80 B (EC-8) X

21 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ( Sa) 225yrs > (Sa) 1000yrs Συμβατική …… Καινοτόμος …… 1000 yrs 225 yrs Ελαστικά Φάσματα για Ρευστοποιήσιμα εδάφη …..

22 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εδαφικά Ελατήρια Winkler….. Μείωση δυναμικής δυσκαμψίας Αύξηση συνολικής απόσβεσης (υστερητική & ακτινοβολίας) Μείωση δυναμικής δυσκαμψίας Αύξηση συνολικής απόσβεσης (υστερητική & ακτινοβολίας)

23 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ανεκτές Καθιζήσεις βάθρων γεφυρών ….. ρ all = 20 ÷ 24cm ισο-στατικοί φορείς [2L≈ 90 m] ρ all = 13cm υπερ-στατικός φορέας [L+2(L/2) ≈ 90m]

24 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και όμως ….. δουλεύει ! Πιλοτικές εφαρμογές ………

25 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ π.χ. ισο-ΣΤΑΤΙΚΟΣ φορέας από Ο.Σ. και ….. συμφέρει ! Πιλοτικές εφαρμογές ………

26 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ εσείς τι λέτε...?

27 Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε ! www.georgebouckovalas.com


Κατέβασμα ppt "ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ (MIS 380043) : ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Γ. Μπουκοβάλας Ερ. Υπεύθυνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google