Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ 5ο. Διερεύνηση συμπτωμάτων και συνδρόμων  Τα ΑΕΕ προκαλούν αφασίες.  Τα σύνδρομα χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές διαφορές μεταξύ των αφασικών ασθενών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ 5ο. Διερεύνηση συμπτωμάτων και συνδρόμων  Τα ΑΕΕ προκαλούν αφασίες.  Τα σύνδρομα χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές διαφορές μεταξύ των αφασικών ασθενών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ 5ο

2 Διερεύνηση συμπτωμάτων και συνδρόμων  Τα ΑΕΕ προκαλούν αφασίες.  Τα σύνδρομα χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές διαφορές μεταξύ των αφασικών ασθενών  Η μελέτη του αν τα σύνδρομα απεικονίζουν βλάβη μιας διακριτής ψυχογλωσσολογικής διαδικασίας έχει τις ακόλουθες κλινικές συνέπειες:  Πιο συγκεκριμένη διάγνωση που οδηγεί σε πιο εξειδικευμένη θεραπεία.  Πιθανότητα νέων μεθόδων για την αξιολόγηση αυτόματης, υποχρεωτικής επεξεργασίας

3 Αγραμματισμός  Ο αγραμματισμός είναι το απόλυτο χαρακτηριστικό της αφασίας Broca.  Πολλοί ερευνητές προτιμούν να λένε ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν «αγραμματική αφασία»

4 Συμπτώματα του αγραμματισμού  Για να εντοπίσουμε προβλήματα στη γραμματική, θα πρέπει να εκμαιεύσουμε προτάσεις.  Ο αυθόρμητος λόγος επιτυγχάνεται συνήθως μέσω περιγραφής περίπλοκων εικόνων ή μιας συνέντευξης.

5 Οι πιο περιοριστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : Οι πιο περιοριστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : 1.Περιγραφή των εικονιζόμενων δράσεων ή των θέσεων των αντικειμένων. 2.Ολοκλήρωση μιας πρότασης ή μιας σύντομης ιστορίας. 3.Δημιουργία μιας πρότασης με βάση ένα ουσιαστικό ή ένα ρήμα.

6  Μόλις οι προτάσεις σχηματισθούν και καταγραφούν, αναλύονται σε σχέση με την παρουσία ή απουσία τυπικών χαρακτηριστικών της γραμματικής.  Έχουν δημιουργηθεί κάποιες οδηγίες που μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα και να διευκολύνουμε τη μέτρηση των γραμματικών ελλειμμάτων.

7

8  Ο αγραμματισμός είναι «τηλεγραφικός» λόγω των παραλείψεων γραμματικών μορφημάτων.  Μεταξύ των μορφημάτων αυτών είναι οι λέξεις λειτουργίας (π.χ. άρθρα, σύνδεσμοι) και οι κλιτές καταλήξεις.  Για παράδειγμα, ας δούμε δυο περιγραφές της εικόνας του Κλέφτη Μπισκότων από τη Δοκιμασία της Βοστόνης.  (εικόνα μιας κουζίνας μ’ ένα παιδί σκαρφαλωμένο σ’ ένα γερμένο, έτοιμο να πέσει σκαμπό, που προσπαθεί να φτάσει ένα βάζο με μπισκότα από ένα ντουλάπι, ενώ μια γυναίκα, που δείχνει να μην έχει αντιληφθεί τη συμβαίνει, να πλένει πιάτα σ’ ένα νεροχύτη από τον οποίο τρέχουν νερά και φτάνουν στο πάτωμα)

9  Παράλειψη λέξεων λειτουργίας  Μητέρα πλένοντας πιάτα…νερό τρέχει νεροχύτη.  Παράλειψη κλίσης  Η μητέρα πλένω πιάτα…το νερό τρέχω από το νεροχύτη  Συνήθως ο αγραμματισμός περιλαμβάνει ένα μείγμα παραλείψεων κλίσεων και λέξεων λειτουργίας

10  Μορφολογικός αγραμματισμός = προβλήματα στα γραμματικά μορφήματα  Δομικός αγραμματισμός = αφορά στη σύντομη και απλή δομή φράσεων  Η γραμματική αντικατάσταση μορφημάτων εμφανίζεται περισσότερο σε άλλες γλώσσες απ’ ότι στην Αγγλική.  Επομένως, η παράλειψη δεν πρέπει πλέον να θεωρείται ως το απόλυτο χαρακτηριστικό του αγραμματισμού.  Ο Miceli επαναπροσδιόρισε τον αγραμματισμό ως την παράλειψη ελεύθερων γραμματικών μορφημάτων με ή χωρίς την αντικατάσταση δεσμευμένων γραμματικών μορφημάτων

11  Γενικά οι αγραμματικοί ασθενείς δεν χρησιμοποιούν βοηθητικές προτάσεις το ίδιο συχνά με τους νευρολογικά άθικτους.  Π.χ. αντί να συντάξει μια ονομαστική φράση όπως ένα μεγάλο λευκό σπίτι, ο αφασικός ασθενής μπορεί να πει «ένα μεγάλο σπίτι, ένα λευκό σπίτι»  Το άλλο πιθανό σύμπτωμα του αγραμματισμού είναι το δομικό λάθος όπως π.χ. η λανθασμένη σειρά λέξεων  Το τραπέζι είναι στο μολύβι αντί το μολύβι είναι στο τραπέζι

12  Σε μια γλωσσολογική μελέτη οι ερευνητές συνέκριναν αγραμματικούς ομιλητές με φυσιολογικούς που κλήθηκαν να παράγουν σύντομες φράσεις περιγραφής σκίτσων.  Τα σκίτσα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρίως κύκλοι και τετράγωνα, σε διαφορετική χωρική διευθέτηση.  Οι αφασικοί ομιλητές χρησιμοποιούσαν φράσεις όπως( τετράγωνο στο) χωρίς να ολοκληρώνουν την εμπρόθετη φράση.

13  Τα άτομα με μη ρέουσα αφασία έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάκληση ρημάτων απ’ ότι στην ανάκληση ουσιαστικών  Η κατονομασία δράσης είναι πιο δύσκολη από την κατονομασία αντικειμένου στην αφασία του Broca.  Τα άτομα με αφασία του Broca έχουν μεγαλύτερη δυσκολία ανάκλησης ρημάτων που συνδέονται με ουσιαστικά και αυτή η διαφορά παρατηρείται στην παραγωγή και όχι στην κατανόηση.

14  Στην αφασία του Broca η παραγωγή μεταβατικών ρημάτων είναι ευκολότερη απ’ αυτή των αμετάβατων.  Διαφορά μεταξύ των μεταβατικών και αμετάβατων ρημάτων.  Τα μεταβατικά ρήματα (όπως τρώω) ορίζουν ότι μπορούν να λάβουν θέματα (ή άμεσα αντικείμενα).  Τα αμετάβατα ρήματα όπως τρέχω δεν μπορούν να πάρουν άμεσο αντικείμενο

15  Μια άλλη πλευρά της δομής ρήματος – ορίσματος είναι η πολυπλοκότητά της, που θεωρείται ότι απεικονίζει τη γνώση μας σχετικά με το αν το ρήμα μπορεί να πάρει ένα, δύο ή τρία ορίσματα  Τα ρήματα μιας θέσης ανακαλούταν στο 80% των περιπτώσεων των αφασικών ενώ τα ρήματα τριών ορισμάτων ανακαλούνταν λίγο πάνω από το 40% των περιπτώσεων.

16  Ένα όρισμα: το σκυλί γαβγίζει  Δύο ορίσματα: το αγόρι πιάνει τη μπάλα  Τρία ορίσματα: η γυναίκα δίνει τα χρήματα στο κορίτσι

17  Οι ασθενείς που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην εύρεση ρήματος έχουν την τάση να χρησιμοποιούν κοινά αόριστα ρήματα στη διήγηση τους π.χ. έχω, φέρω, κάνω και να απλοποιούν τη δομή της πρότασης περισσότερο από τους ασθενείς με μικρά προβλήματα ανάκλησης ρημάτων.

18 Εξηγήσεις του αγραμματισμού  Αρχικά οι ερευνητές απέδιδαν τον αγραμματισμό σε ένα αόριστα περιγραφόμενο διαχωρισμό της σύνταξης από άλλα στοιχεία της γλώσσας.  Καλείτο η υπόθεση της μη σύνταξης.  Είναι ασαφές το αν αναφέρεται στη συντακτική γνώση (επάρκεια) ή στις συντακτικές διαδικασίες (απόδοση)

19  Οι διαταραχές που απαντούν μόνο σε μια γλωσσική εργασία θεωρούνται ότι είναι διαταραχές στην απόδοση, και όχι στην ικανότητα, ενώ οι διαταραχές που απαντούν σε όλες τις συνδεόμενες με τη γλώσσα εργασίες αποκαλύπτουν διαταραχές του κεντρικού συστήματος αναπαραστάσεων, δηλ. της ικανότητας

20  Όταν μελετά μια λειτουργία της γλώσσας ο ερευνητής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και μια μεταγλωσσολογική εργασία για να εξετάσει κάποια περιοχή της γνώσης.  Η πιο συνήθης μεταγλωσσολογική εργασία για τη γραμματική είναι οι κρίσεις γραμματικότητας. Αφορά απλώς στην ανίχνευση λαθών ή παραβιάσεων των γλωσσολογικών κανόνων  Η ικανότητα των αγραμματικών υποκειμένων να ανιχνεύσουν μορφολογικές και συντακτικές παραβιάσεις κάθε είδους έχει καταγραφεί επανειλημμένα σε πολλές γλώσσες

21  Οι κρίσεις γραμματικότητας στηρίζουν την άποψη ότι άτομα με αφασία του Broca διατηρούν την αναπαράσταση της δομής της φράσης και της γραμματικής μορφολογίας στη μακροπρόθεσμη μνήμη.  Για την ερμηνεία των μοτίβων της διαταραχής έκφρασης οι ερευνητές στράφηκαν στη σειριακή θεωρία παραγωγής προτάσεων.  Το παρακάτω σχήμα συνοψίζει τα υποσυστήματα διεργασίας και τα επίπεδα της νοητής απεικόνισης που ψηφιοποιήθηκάν από κάθε διεργασία

22

23  Η διατύπωση ξεκινά με μια ιδέα και καταλήγει σε δύο κινητικά στάδια, κυρίως, τις τακτικές διεργασίες για τον προγραμματισμό του λόγου και τις διεργασίες κωδικοποίησης για την εκτέλεση της κίνησης.  Κάθε απεικόνιση που δημιουργείται από την διεργασία ενημερώνει την επόμενη σε σειρά διεργασία.  Εστιάζοντας στην παράλειψη λέξεων λειτουργίας ο Garret υποστήριξε ότι ο αγραμματισμός προκαλείται από ένα φθαρμένο μηχανισμό επιπέδου θέσεως γιατί εκεί επιλέγονται οι λέξεις λειτουργίας

24  Επίσης τα στοιχεία της άθικτης σε λειτουργικό επίπεδο διατύπωσης καταδεικνύονται από τη διατήρηση της δομής των βασικών κανόνων και τη λογική τοποθέτηση των υποκειμένων και άλλων θεματικών ρόλων γύρω από το ρήμα.  Η παράλειψη και αντικατάσταση γραμματικών μορφημάτων καθώς και η δομική απλούστευση έχουν ερμηνευτεί ως βλάβη του επιπέδου προσδιορισμού θέσης.

25  Η θεωρία της βλάβης των Kolk και Heeschen, που καλείται μείωση συγχρονικότητας, αναφέρει ότι οι αγραμματικοί ασθενείς είναι αργοί στην ενεργοποίηση δομικών αναπαραστάσεων.  Η βραδύτητα αυτή μειώνει τη συγχρονικότητα που απαιτείται για το συνδυασμό των στοιχείων μιας πρότασης και επομένως δυσκολεύει την παραγωγή πολύπλοκων δομών.

26  Οι επιδράσεις των εργασιών κατέδειξαν τη μείωση της ικανότητας της μνήμης εργασίας και τη συνεπαγόμενη μείωση των διαθέσιμων πηγών για εγχειρήματα περίπλοκης διατύπωσης.  Αυτό σημαίνει ότι η περιγραφή της εικόνας υποθετικά απαιτεί λιγότερες πηγές απ’ ότι η συζήτηση και επομένως μειώνει την ανάγκη τηλεγραφικής στρατηγικής παράλειψης.

27 Ασύντακτη κατανόηση  Η αφασία του Βroca είναι το σαφέστερο παράδειγμα αυτού που ευρέως καλούνταν (εκφραστική αφασία)  Η ακουστική κατανόηση θεωρείτο ότι ήταν καλή ή σχετικά διατηρημένη τουλάχιστον σε σχέση με τον καταφανή αγραμματισμό στη γλωσσική παραγωγή.  Το ACTS δείχνει που κατατάσσεται η αφασία του Βroca σε σχέση με τη μέγιστη βαθμολογία του 21 και με άλλα σύνδρομα  Κατανομαστική αφασία 14.8  Αφασία του Βroca 12.5  Αφασία του Wernicke 9.7

28  Οι κλινικές μετρήσεις καταδεικνύουν ότι στην αφασία του Broca μπορεί να υπάρξει σοβαρή βλάβη κατανόησης που βρίσκεται στη μέση σε σχέση με τα άλλα σύνδρομα.  Η βλάβη απομονώνεται σε ένα μόνο στοιχείο του λόγου?  Η βλάβη σχετίζεται μόνο με ένα σύνδρομο αφασίας?

29 Πρόβλημα αναγνώρισης  Η πιο συχνά αναφερόμενη μελέτη είναι η σύγκριση μεταξύ αντιστρεπτών και μη αντιστρεπτών δηλώσεων που δόθηκαν σε ασθενείς με αφασία του Broca ή αγωγής.  Καθώς η κατανόηση θεωρείτο ότι βρισκόταν σε σχετικά καλά επίπεδα στα σύνδρομα αυτά χρησιμοποιήθηκαν δομικά περίπλοκες προτάσεις για να αυξηθεί η πιθανότητα να κάνουν οι αφασικοί ασθενείς αποκαλυπτικά λάθη  1 α το κορίτσι που κυνηγά το αγόρι είναι ψηλό  1β το μήλο που τρώει το αγόρι είναι κόκκινο

30  Οι ασθενείς με αφασία του Broca είχαν ιδιαίτερη δυσκολία στις αντιστρεπτές προτάσεις.  Τα άτομα με αφασία του Broca μπορούν να χρησιμοποιήσουν σημασιολογικούς ή πραγματολογικούς περιορισμούς για να κατανοήσουν τους θεματικούς ρόλους (π.χ. τα μήλα δεν τρώνε) αλλά εμφανίζουν αδυναμία όταν πρέπει να βασιστούν στα συντακτικά χαρακτηριστικά της σειράς των λέξεων.  Μελέτες έδειξαν ιδιαίτερες δυσκολίες στις παθητικές προτάσεις

31  Η διαταραχή ασύντακτης κατανόησης διαγιγνώσκεται ως εξής:  Έλλειμμα στις μη κανονικές αντιστρεπτές προτάσεις π. χ παθητικές  Πολύ περισσότερα λάθη σειράς λέξεων απ’ ότι λεξιλογικά

32 Διεργασίες της κατανόησης προτάσεων  Η κύρια εργασία για το σύστημα κατανόησης προτάσεων είναι η ανάθεση θεματικού ρόλου ή, κυρίως η κατανόηση του τι κάνει τι σε ποιόν.  Όπως και στην κατανόηση λέξεων, η κατανόηση καθημερινών προτάσεων είναι το αποτέλεσμα αυτόματων υποχρεωτικών διεργασιών.  Η κατανόηση προτάσεων θεωρείται ότι βασίζεται σε τρία υποσυστήματα : ένα λεξιλογικό επεξεργαστή, ένα συντακτικό επεξεργαστή και ένα σημασιολογικό ή ερμηνευτικό επεξεργαστή.

33

34  Κάθε επεξεργαστής λειτουργεί ως αυτόνομο υποσύστημα.  Για παράδειγμα, η συντακτική ανάλυση γίνεται χωρίς επιρροή από τη λεξιλογική πρόσβαση ή τις ερμηνείες κοντινών προτάσεων.  Το σχήμα αποδεικνύει ότι η συντακτική ανάλυση δεν είναι απολύτως απομονωμένη.

35  Δύο γενικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται για τη μελέτη κατανόησης προτάσεων  Διαδικασίες εκτός χρόνου = οι ασθενείς απαντούν αφού μια πρόταση έχει παρουσιαστεί.  Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τις βραδείες εργασίες αντιστοίχισης πρότασης – εικόνας, επαλήθευσης προτάσεων και παρακολούθησης οδηγιών.  Η εκτός χρόνου προσέγγιση μετρά την τελική ερμηνεία μιας πρότασης

36  Οι διαδικασίες εντός χρόνου, από την άλλη, μελετούν τη διεργασία ενόσω συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.  Οι ασθενείς απαντούν σ’ ένα σημείο μέσα στην πρόταση, συνήθως πριν ολοκληρωθεί η παρουσίασή της.  Η προσέγγιση θεωρείται ότι ανιχνεύει τις ενδιάμεσες ερμηνείες μέσα σε μια πρόταση.  Η ποικιλία των μεθόδων είναι προφανής στον παρακάτω πίνακα.

37

38 Λεξιλογικό σύστημα  Οι ασθενείς με αφασία του Broca δεν είχαν επίδραση σημασιολογικού εναύσματος.  Οι αγραμματικοί ασθενείς έχουν λεξιλογική – σημασιολογική βλάβη στο αυτόματο επίπεδο επεξεργασίας που κατέληξε να είναι γνωστή ως υπόθεση αυτοματισμού.  Ένα πρόβλημα στις έρευνες φαινόταν να είναι η πολυπλοκότητα της εργασίας, γιατί χρησιμοποιούσαν ζεύγη εναυσμάτων π.χ. όχθη- ακτή πριν τους στόχους π.χ. ποταμός.  Ο Katz απλοποίησε την εργασία παρουσιάζοντας σημασιολογικά διφορούμενα μονολεκτικά εναύσματα π.χ. παραμάνα για στόχους όπως ρούχο ή μωρό

39  Αυτή τη φορά, τα αγραμματικά υποκείμενα επέδειξαν σημασιολογικό έναυσμα και για τις δύο σημασίες της λέξης.  Τα διφορούμενα ουσιαστικά συνήθως ενεργοποιούν αυτόματα πολλαπλές σημασίες.  Ένα άλλο πρόβλημα έγκειτο στο μεγάλο διάστημα εναύσματος – στόχου των 500 χιλιοστών του δευτερολέπτου, το οποίο επιτρέπει στις ελεγχόμενες διεργασίες να σκιάσουν τις ικανότητες στο αυτόματο επίπεδο  Οι ασθενείς με αφασία του Βroca επέδειξαν σημασιολογικό έναυσμα στα μικρά διαστήματα

40  Πιο πρόσφατα βρέθηκε φυσιολογικό σημασιολογικό έναυσμα στην αφασία του Broca αλλά οι ασθενείς αυτοί έχουν μείωση στη λεξιλογική ενεργοποίηση.  Μελέτη της ενεργοποίησης πολλαπλών σημασιών στην αφασία. Στην περίπτωση αυτή μια αμφίσημη λέξη όπως καρπός εμφανίζεται ως έναυσμα σε μια προφορική πρόταση όπως  Ο κηπουρός είναι υπεύθυνος για όλους τους καρπούς στην τεράστια έκταση

41  Ενόσω άκουγαν μια πρόταση οι αφασικοί ασθενείς έπαιρναν μια απόφαση οπτικής αναγνώρισης σχετικά με τη σειρά των γραμμάτων π.χ. φρούτο ή χέρι που εμφανίζεται αμέσως μετά το διφορούμενο έναυσμα.  Αυτή η ακουστική παρουσίαση μιας πρότασης μαζί με την εντός χρόνου οπτική λεξιλογική απόφαση καλείται διαισθητηριακό έναυσμα.  Οι συμμετέχοντες με αφασία του Broca διεγείρονταν μόνο ως προς τις κύριες σημασίες.  Οι αφασικοί είναι αργοί στην αυτόνομη πρόσβαση των σημασιών.  Η ενεργοποίηση εξαπλώνεται στου πλησιέστερους κόμβους αλλά είναι πολύ αργή για να φτάσει στους πιο μακρινούς κόμβους στο χρόνο που δίνεται από το πείραμα

42  Εκτός από τη σημασία της λέξης ο λεξιλογικός επεξεργαστής τροφοδοτεί με γραμματικές πληροφορίες τον συντακτικό επεξεργαστή.  Σε κάποιες μελέτες δόθηκαν στους ασθενείς εργασίες κατανόησης προτάσεων στις οποίες οι συναρτητές έπαιζαν ρόλο για την ερμηνεία  Έδειξε στο μωρό της τις φωτογραφίες  Της έδειξε τις φωτογραφίες του μωρού  Η θέση του τις φέρει πληροφορίες για το θεματικό ρόλο των άλλων λέξεων.  Οι ασθενείς με αφασία αγωγής και Broca δυσκολευόταν να λάβουν αποφάσεις σειράς λέξεων  Κατά συνέπεια η αφασία του Broca συνοδεύεται από έλλειψη ευαισθησίας ως προς τα ελεύθερα γραφικά μορφήματα

43  Η εντός χρόνου εργασία της παρακολούθησης λέξεων χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί η λεξιλογική υπόθεση σε πραγματικό χρόνο.  Στην εργασία αυτή οι συμμετέχοντες είχαν οδηγίες να πατούν ένα κουμπί απόκρισης όταν ακούν μια προκαθορισμένη λέξη, ενόσω ακούν μια πρόταση.  Η απόκριση των αγραμματικών συμμετεχόντων ήταν βραδύτερη στις λέξεις λειτουργίας απ’ ότι στις λέξεις περιεχομένου.

44 Συντακτικό Σύστημα  Η συντακτική ανάλυση είναι η ανάθεση της δομής σε μια σειρά λέξεων  Κρουαζιερόπλοιο αφήνοντας απόβλητα που δηλητηριάζουν τη θάλασσα, προβληματίζει τις αρχές  Αν σταματήσουμε στο τέλος της πρώτης γραμμής διαβάζεται (το πλοίο αφήνει δηλητήρια)  Όταν συνεχίσουμε στην επόμενη γραμμή, θα πρέπει να διορθώσουμε την αρχική δομή ώστε να διαβάζουμε τα απόβλητα δηλητηριάζουν τη θάλασσα  Η διαφορά στο νόημα είναι αμυδρή, αλλά αυτή η δομική αμφισημία που καλείται πρόταση διακλαδωμένων μονοπατιών δείχνει ότι οι δομικές σχέσεις προσδιορίζουν τις γραμματικές κατηγορίες των λέξεων

45

46 Κατονομαστική (ανομική) αφασία  Είναι η ηπιότερη μορφή επίκτητης γλωσσικής διαταραχής  Είναι σχεδόν το αντίθετο του αγραμματισμού  Η κατανόηση δείχνει να είναι άθικτη μέχρι να γίνει η δοκιμασία κουπονιών ή να αξιολογηθεί ή ανάγνωση  Οι λέξεις λειτουργίας παράγονται φυσιολογικά ενώ υπάρχει πρόβλημα στις λέξεις περιεχομένου

47  Ένας ασθενής πληρώνει τα κενά εύρεσης της λέξης με γενικές έννοιες και περιφράσεις  Η κατονομαστική αφασία συνδέεται συνήθως με οπίσθια αλλοίωση που αφήνει άθικτη την περιοχή του Wernicke, αλλά τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρατηρηθούν και μετά από πρόσθιες αλλοιώσεις.  Μια πρόσθια κατονομαστική αφασία μπορεί να μελετηθεί σε σύγκριση με μια οπίσθια κατονομαστική αφασία

48 Διασπασμένη προσοχή  Ασθενείς με μετωπιαία πρόσθια και οπίσθια κατονομαστική αφασία ενδέχεται να έχουν προβλήματα προσοχής ενόσω πραγματοποιούν απλές κλινικές εργασίες  Οι μελέτες της προσοχής και ανεύρεσης πηγών υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς με ήπια βλάβη θα πρέπει να αξιολογούνται σε βέλτιστες συνθήκες ώστε να προσδιοριστεί το ζενίθ των ικανοτήτων τους

49 Γλωσσική κατανόηση  Οι ασθενείς με κατονομαστική αφασία έχουν έλλειμμα κατανόησης  Στις κλινικές εξετάσεις είναι πιο πιθανό να εκδηλωθεί με τη δοκιμασία Κουπονιών και με τεστ ανάγνωσης  Ανάκληση λέξεων  Τα άτομα με κατονομαστική αφασία είναι καλύτερα στην ανάκληση ρημάτων παρά των ουσιαστικών  Τα κενά εύρεσης λέξεων στα άτομα με κατονομαστική αφασία πληρώνονται από γενικούς όρους όπως κάτι ή αυτό το πράμα εκεί πέρα  Η περίφραση είναι ενδεικτική της άθικτης σημασιολογικής ενεργοποίησης και της γενικής ικανότητας ανάκλησης λεξιλογικών μορφών

50

51  Μια βλάβη του σημασιολογικού συστήματος έχει ως συνέπεια τα προβλήματα εύρεσης λέξεων, αφού το σημασιολογικό σύστημα ενημερώνει το λεξιλογικό σύστημα  Η δυσκολία εύρεσης λέξης στην κατονομαστική αφασία μπορεί να αποδοθεί σε πρόβλημα στην πρόσβαση της λεξιλογικής μορφής παρά σε σημασιολογικό πρόβλημα

52 Αφασία αγωγής  Η κύρια βάση για τη διάγνωση της αφασίας αγωγής είναι η σοβαρότητα της διαταραχής επανάληψης, σε σχέση με ένα υψηλό επίπεδο ακουστικής κατανόησης γλώσσας και ρέουσας αυθόρμητης παραγωγής.  Το βασικό γλωσσολογικό σύμπτωμα είναι η παρουσία σφαλμάτων παραγωγής λέξεων που ακούγονται όπως η σκοπούμενη λέξη.  Σε κάποιους ασθενείς αυτά τα σφάλματα είναι σπάνια μέχρι ο ασθενής να κληθεί να επαναλάβει, και τα λάθη αυξάνονται όσο αυξάνεται το μήκος της πρότασης και μειώνεται η εξοικείωση.  Η αφασία αγωγής είναι ένα σχετικά ασύνηθες σύνδρομο

53  Υπάρχουν 4 παραλλαγές της αφασίας αγωγής, που βασίζονται στη σχετική ανάδειξη του ελλείμματος επανάληψης και/ή των φωνηματικών παραφασιών

54

55  Αφασία αγωγής = βαθύ έλλειμμα στην επανάληψη με παρουσία φωνημικών παραφασιών και αυτό-διορθώσεων με απουσία σοβαρής διαταραχής γλωσσικής κατανόησης.


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ 5ο. Διερεύνηση συμπτωμάτων και συνδρόμων  Τα ΑΕΕ προκαλούν αφασίες.  Τα σύνδρομα χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές διαφορές μεταξύ των αφασικών ασθενών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google