Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α.Μ: 6157 ΕΤΟΣ: Ε ΄.  Θα εξετάζουμε την περίπτωση του στατικού αντιστροφέα CMOS που οδηγεί μια εξωτερική χωρητικότητα φορτίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α.Μ: 6157 ΕΤΟΣ: Ε ΄.  Θα εξετάζουμε την περίπτωση του στατικού αντιστροφέα CMOS που οδηγεί μια εξωτερική χωρητικότητα φορτίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α.Μ: 6157 ΕΤΟΣ: Ε ΄

2  Θα εξετάζουμε την περίπτωση του στατικού αντιστροφέα CMOS που οδηγεί μια εξωτερική χωρητικότητα φορτίου C ext.  Στόχος είναι να ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση ενέργειας του συνολικού κυκλώματος. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 2

3  Οι βαθμοί ελευθερίας είναι ο παράγοντας μεγέθους f του αντιστροφέα και η τάση τροφοδοσίας V dd του κυκλώματος Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 3

4  Μπορούμε να υπολογίζουμε την ενέργεια του κλιμακούμενου κυκλώματος ως συνάρτηση του παράγοντα μεγέθους f από τη σχέση:  Όπου: είναι ο συνολικός ενεργός φόρτος εξόδου του κυκλώματος. V ref =2,5V Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 4

5  Το V dd προσδιορίζεται από τη σχέση: Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 5

6  Αν εφαρμόσουμε τις προηγούμενες σχέσεις για διαφορετικές τιμές του F προκύπτει το πιο κάτω διάγραμμα: Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 6

7  Τα ελάχιστα σημεία της κάθε καμπύλης δίνονται στον πιο κάτω πίνακα: Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 7 Εf F=1 1.0 F=2 0.8767 1.268 F=5 0.4508 1.831 F=10 0.2778 2.701 F=20 0.2002 3.594

8 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 8 ΕfV DD (V)f F=1 1.0 2.51.0 F=2 0.8767 1.268 2.1981.414 F=5 0.4508 1.831 1.4172.235 F=10 0.2778 2.701 1.0253.164 F=20 0.2002 3.594 0.8074.473


Κατέβασμα ppt "ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α.Μ: 6157 ΕΤΟΣ: Ε ΄.  Θα εξετάζουμε την περίπτωση του στατικού αντιστροφέα CMOS που οδηγεί μια εξωτερική χωρητικότητα φορτίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google