Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 6η ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 6η ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

2  Εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρίες βρίσκουν και αναπτύσσουν ιδέες για νέα προϊόντα.  Απαρίθμηση και ορισμοί των φάσεων της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων.  Περιγραφή των φάσεων του κύκλου ζωής προϊόντος  Εξήγηση του πώς αλλάζει η στρατηγική μάρκετινγκ στη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Στόχοι Ενότητας

3 Εισαγωγή  Επειδή αλλάζουν οι ανάγκες των πελατών, οι τεχνολογίες και ο ανταγωνισμός, οι καινοτομίες όσον αφορά το προϊόν ή η ανάπτυξη νέων προϊόντων έχει αναδειχθεί σε ζωτικής σημασίας κίνηση για την επιβίωση μιας εταιρίας.  Η επιχείρηση πρέπει, επίσης, να γνωρίζει και πώς να διαχειρίζεται το νέο προϊόν στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του.  Ο κύκλος ζωής προϊόντος θέτει δύο βασικές προκλήσεις.  Πρώτον η επιχείρηση πρέπει να αντικαταστήσει τα προϊόντα που έχουν κάποια ηλικία (ανάπτυξη νέων προϊόντων).  Δεύτερον, η επιχείρηση πρέπει να καταλάβει πώς γερνάνε τα προϊόντα και να προσαρμόσει τις στρατηγικές μάρκετινγκ σε αυτό (στρατηγικές για τον κύκλο ζωής προϊόντων). ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

4 Στρατηγική νέων προϊόντων  Η στρατηγική νέων προϊόντων επιδιώκει τέσσερεις κύριους στόχους: 1) Δίνει κατευθύνσεις στην ομάδα νέων προϊόντων. 2) Βοηθάει στο συνδυασμό των προσπαθειών των διαφόρων λειτουργιών ή τμημάτων. 3) Επιτρέπει την κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας. 4) Για να προετοιμασθούν και τελικά να πεισθούν τα στελέχη να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική, απαιτείται η άσκηση προληπτικού μάνατζμεντ για τον εντοπισμό ευκαιριών. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

5 Φάσεις της ανάπτυξης νέων προϊόντων ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Στρατηγική νέων προϊόντων Γέννηση Ιδεών Έλεγχος Ιδεών Ανάπτυξη και Δοκιμή Εννοιών Στρατηγική Μάρκετινγκ Επιχειρησι ακή Ανάλυση Ανάπτυξη Προϊόντος Δοκιμή στην Αγορά Διάθεση στην Αγορά προς Πώληση

6 Γέννηση ιδεών  Γέννηση ιδεών είναι η συστηματική αναζήτηση ιδεών για νέα προϊόντα.  Η εταιρία πρέπει κατά κανόνα να γεννάει πολλές ιδέες για να βρίσκει μερικές που να είναι καλές.  Για να εξασφαλίσει μια ροή ιδεών για νέα προϊόντα, η εταιρία μπορεί να απευθυνθεί σε πολλές πηγές.  Οι κυριότερες πηγές ιδεών για νέα προϊόντα είναι: οι εσωτερικές πηγές, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές, οι αντιπρόσωποι και οι προμηθευτές. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

7 Έλεγχος ιδεών  Έλεγχος ιδεών είναι το ξεκαθάρισμά ιδεών για νέα προϊόντα για τον εντοπισμό καλών ιδεών και την απόρριψη των μη αξιόλογων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.  Οι περισσότερες εταιρίες ζητούν από τα στελέχη τους να διατυπώνουν γραπτώς τις ιδέες για νέα προϊόντα σε κάποιο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο συνήθως εξετάζει μια επιτροπή νέων προϊόντων.  Όσες ιδέες επιβιώσουν μπορεί να ελεγχθούν ακόμη περισσότερο με βάση μια απλή διαδικασία βαθμολόγησης με διάφορους τομείς που κρίνει η εταιρία. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

8 Ανάπτυξη και δοκιμή εννοιών  Οι ελκυστικές ιδέες πρέπει τώρα να αναπτυχθούν σε έννοιες προϊόντος.  Η ιδέα προϊόντος είναι μια ιδέα για ένα πιθανό προϊόν το οποίο η εταιρία μπορεί να προσφέρει στην αγορά.  Η έννοια προϊόντος είναι μια εκτενής περιγραφή της ιδέας νέου προϊόντος που διατυπώνεται με όρους που έχουν νόημα για τον καταναλωτή.  Η εικόνα προϊόντος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές ένα πραγματικό ή πιθανό προϊόν.  Η δοκιμή εννοιών νέων προϊόντων προϋποθέτει τον έλεγχο εννοιών με τη βοήθεια μιας ομάδας καταναλωτών –στόχων. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

9 Ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ  Η στρατηγική μάρκετινγκ για ένα νέο προϊόν, συνήθως αποτελείται από τρία μέρη.  Το πρώτο μέρος περιγράφει την αγορά-στόχο, τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση προϊόντος και τους στόχους για τις πωλήσεις, το μερίδιο αγοράς και τα κέρδη για μερικά από τα πρώτα χρόνια.  Το δεύτερο μέρος περιγράφει τη σχεδιαζόμενη τιμή, τη διανομή και τον προϋπολογισμό μάρκετινγκ για τον πρώτο χρόνο.  Το τρίο μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ περιγράφει τις σχεδιαζόμενες μακροχρόνιες πωλήσεις, τους στόχους για τα κέρδη και τη στρατηγική μίγματος μάρκετινγκ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

10 Επιχειρησιακή Ανάλυση  Η επιχειρησιακή ανάλυση περιλαμβάνει μια επισκόπηση των εκτιμήσεων των πωλήσεων, του κόστους και των κερδών για κάποιο νέο προϊόν ώστε να διαπιστωθεί αν ικανοποιούν τους στόχους της εταιρίας.  Αν τους ικανοποιούν το προϊόν μπορεί να προχωρήσει στη φάση ανάπτυξης.  Για να εκτιμήσει η εταιρία τις πωλήσεις πρέπει να ρίξει μια ματιά στο ιστορικό των πωλήσεων για παρόμοια προϊόντα και να εξετάσει τη γνώμη της αγοράς.  Όταν πλέον σχηματίσει τη γνώμη για τις πωλήσει η εταιρία μπορεί να υπολογίσει ακριβώς πόσο θα της στοιχίσει η ανάπτυξη του νέου προϊόντος και είναι συμφέρουσα. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

11 Ανάπτυξη προϊόντος  Κατά την ανάπτυξη προϊόντος έχουμε την εξέλιξη της έννοιας προϊόντος σε ένα υλικό χειροπιαστό προϊόν.  Συνήθως αναπτύσσονται περισσότερες από μια εκδοχές της έννοιας προϊόντος (πρωτότυπα) έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του πιο κατάλληλου.  Όταν είναι έτοιμα τα πρωτότυπα δοκιμάζονται σε συνθήκες εργαστηρίου και σε πραγματικές για να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία και αποτελεσματικότητά τους.  Όταν μια εταιρία σχεδιάζει τα προϊόντα της πρέπει να δει και παραπέρα από τη δημιουργία και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες του καταναλωτή. Θα πρέπει τα νέα προϊόντα να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να παραχθούν εύκολα, σε μεγάλη κλίμακα. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

12 Δοκιμή στην αγορά  Δοκιμή αγορά είναι στο στάδιο κατά το οποίο το προϊόν και το πρόγραμμα μάρκετινγκ δοκιμάζονται σε πιο ρεαλιστικό περιβάλλον αγοράς.  Το πόση δοκιμή χρειάζεται εξαρτάται από τη φύση του προϊόντος.  Όταν μια εταιρία καταναλωτικών προϊόντων χρησιμοποιεί τη δοκιμή στην αγορά, συνήθως επιλέγει μια από τις εξής τρεις μεθόδους:*  Κλασσικές δοκιμές στην αγορά  Ελεγχόμενες δοκιμές στην αγορά  Προσομοιωμένες δοκιμές στην αγορά. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

13 Διάθεση στο εμπόριο  Τέλος, ακολουθεί η διάθεση στην αγορά όπου έχουμε την εισαγωγή του νέου προϊόντος στη αγορά.  Η εταιρία που εισάγει ένα νέο προϊόν στην αγορά πρέπει να πάρει τέσσερις αποφάσεις:*  ΠΟΤΕ?  ΠΟΥ?  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ?  ΠΩΣ? ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

14 Στρατηγικές κύκλου ζωής προϊόντων

15 Κύκλος ζωής προϊόντος  Η πορεία των πωλήσεων και των κερδών ενός προϊόντος στη διάρκεια της ζωής του, ονομάζεται κύκλος ζωής προϊόντος.  Ο κύκλος ζωής έχει πέντε ξεχωριστές φάσεις:  Φάση ανάπτυξης Προϊόντος  Εισαγωγή  Ανάπτυξη  Ωριμότητα  Παρακμή ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

16 Πωλήσεις και Κέρδη στη διάρκεια του κύκλου ζωής προϊόντος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Πωλήσεις & Κέρδη Ζημιές/ Επενδύσεις

17 Φάση εισαγωγής  Εισαγωγή καλούμε τη φάση του κύκλου ζωής προϊόντος κατά την οποία το νέο προϊόν διανέμεται για πρώτη φορά και διατίθεται προς αγορά.  Στη φάση αυτή, συγκριτικά με άλλες φάσεις, τα κέρδη είναι αρνητικά ή λίγα, λόγω των μικρών πωλήσεων και των υψηλών δαπανών διανομής και προώθησης.  Μια εταιρία μπορεί να υιοθετήσει μια από πολλές υπάρχουσες στρατηγικές μάρκετινγκ για να εισαγάγει κάποιο νέο προϊόν.* ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

18 Φάση ανάπτυξης  Είναι η φάση κατά την οποία οι πωλήσεις ενός προϊόντος αρχίζουν να αυξάνονται γρήγορα.  Οι ανταγωνιστές, προσελκυσθέντες από τις ευκαιρίες κέρδους, θα εισέλθουν στην αγορά. Θα εισαγάγουν νέα χαρακτηριστικά προϊόντος, θα βελτιώσουν το προϊόν της πρωτοπόρου εταιρίας και θα επεκτείνουν την αγορά για το προϊόν.  Οι εταιρίες διατηρούν τις δαπάνες προώθησης στο ίδιο ή και σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο. Η εκπαίδευση της αγοράς συνεχίζει να αποτελεί στόχο αλλά πλέον πρέπει να αντιμετωπιστεί και ο ανταγωνισμός.  Τα κέρδη αυξάνονται κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, καθώς το κόστος προώθησης επιμερίζεται σε μεγάλο αριθμό πωληθέντων τεμαχίων και το κόστος παραγωγής ανά μονάδα μειώνεται. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

19 Φάση ωριμότητας  Σε αυτή τη φάση η αύξηση των πωλήσεων επιβραδύνεται ή φτάνει σε κάποιο ανώτατο ύψος.  Τα περισσότερα προϊόντα βρίσκονται στη φάση ωριμότητας του κύκλου ζωής τους και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος του μάρκετινγκ μάνατζμεντ ασχολείται με το ώριμο προϊόν.  Παρόλο που πολλά προϊόντα που βρίσκονται στη φάση της ωριμότητας, φαίνεται να παραμένουν αμετάβλητα για μεγάλες χρονικές περιόδους, τα πιο επιτυχημένα παραμένουν στη ζωή μέσω συνεχών εξελίξεων που αποσκοπούν στην κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών του καταναλωτή.  Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με τροποποιήσεις στο προϊόν ή στο μίγμα μάρκετινγκ του προϊόντος. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

20 Φάση παρακμής  Παρακμή ονομάζεται η φάση του κύκλου ζωής προϊόντος στην οποία οι πωλήσεις ενός προϊόντος παρουσιάζουν κάμψη.  Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται σε πολλούς λόγους, ανάμεσα στους οποίους είναι οι τεχνολογικές πρόοδοι, οι μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών και η αύξηση του ανταγωνισμού.  Η διατήρηση ενός αδύναμου προϊόντος μπορεί να έχει πολύ υψηλό κόστος για μια επιχείρηση και όχι μόνο από άποψη κερδών.  Για το λόγο αυτό οι εταιρίες πρέπει να δίνουν περισσότερη προσοχή στα γηράσκοντα προϊόντα τους.  Το πρώτο μέλημα της επιχείρηση ς είναι να εντοπίσει τα προϊόντα που βρίσκονται σε φάση παρακμής και στη συνέχει να αποφασίσει αν θα διατηρήσει, αν θα ανανεώσει ή αν θα καταργήσει κάποιο από τα προϊόντα αυτά. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 6η ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google