Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Σχολείο της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής Η Σχ. Π. είναι η παιδαγωγική που ασχολείται με τη μελέτη και εμφάνιση των φαινομένων της διαπροσωπικής δυναμικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Σχολείο της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής Η Σχ. Π. είναι η παιδαγωγική που ασχολείται με τη μελέτη και εμφάνιση των φαινομένων της διαπροσωπικής δυναμικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Το Σχολείο της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής Η Σχ. Π. είναι η παιδαγωγική που ασχολείται με τη μελέτη και εμφάνιση των φαινομένων της διαπροσωπικής δυναμικής στο σχολείο Θεωρεί ότι ο άνθρωπος μορφώνεται εφόσον έρθει σε βαθύτατη και εντελώς προσωπική σχέση με την εσωτερική του πραγματικότητα και συμπορεύεται με τη δυναμική κατεύθυνση της προσωπικότητάς του.

3 Το Σχολείο της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής Στην υφή του το παιδαγωγικό ενέργημα είναι σχέση με τον εαυτό μας και με τις αξίες. Είναι διαδικασία αυτό-αγωγής και αυτοπραγμάτωσης, κάτω από την ώθηση των απελευθερωμένων τάσεων του ατόμου

4 Η αγωγή στο σχολείο των σχέσεων Η αγωγή που παρέχεται στον έφηβο ανταποκρίνεται: α) στις τάσεις και ανάγκες του αναπτυσσόμενου εγώ (διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης) β) στις ανάγκες για κοσμοθεωριακό εξοπλισμό (νοηματική σχέση με τον κόσμο και κατεύθυνση στη ζωή. Άπουσία δογματισμού, καλλιέργεια της αλήθειας)

5 Η αγωγή στο σχολείο των σχέσεων γ) στις ανάγκες του νέου να ζήσει με σωστά και με επιτυχία στο σύγχρονο κόσμο (ανάπτυξη ικανοτήτων, θεωρητικό και ηθικό εξοπλισμό του νέου για να αντισταθεί στην αλλοτρίωση)

6 Μέσα πραγμάτωσης του σχολείου των σχέσεων  Το βασικό «μέσο» αγωγής είναι η οργάνωση του σχολείου σε περιβάλλον παιδαγωγικών σχέσεων, δηλ. σχέσεων διαπροσωπικών με τις μορφωτικές αξίες. Πρόκειται για μια «παιδαγωγική κοινότητα» που έχει τα εξής χαρ/κα: (α) εμπλέκει τους ανθρώπους σε προσωπικές σχέσεις

7 Μέσα πραγμάτωσης του σχολείου των σχέσεων (β) αναπτύσσεται σε συγκεκριμένη τοποθεσία και με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων (γ) αναπτύσσεται το συναίσθημα του «ανήκειν» σε αυτήν (δ) τα μέλη συμμερίζονται μια κοινή «δομή» και πολιτιστική παράδοση

8 Μέσα πραγμάτωσης του σχολείου των σχέσεων  Υπάρχουν τρεις βαθμίδες οργάνωσης της σχολικής ζωής σε κοινότητα: 1. Το σχολείο είναι τμήμα μιας ολόκληρης κοινότητας (ενός π.χ. μικρού χωριού) και ακολουθεί τον ρυθμό και κύκλο ζωής της κοινότητας αυτής.

9 Μέσα πραγμάτωσης του σχολείου των σχέσεων 2. Το σχολείο διαθέτει ευκαιρίες κοινής ζωής για τα μέλη της (π.χ. κοινές εκδρομές και δραστηριότητες που συνοδεύονται από το από κοινού γεύμα και ύπνο) 3. Το σημερινό σχολείο με τη γνωστή του δομή και λειτουργία που όμως λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών και μικτών συνελεύσεων.

10 Μέσα πραγμάτωσης του σχολείου των σχέσεων  Η ανάπτυξη του προσώπου του μαθητή στα πλαίσια της κοινότητας είναι δυνατή εάν: (α) διευκολύνεται μέσα στην κοινότητα η προσωπική έκφραση και ζωή (ελεύθερος διάλογος, ευκαιρίες ιδιωτικής ζωής, κτλ.) (β) οι κανονισμοί της κοινότητας θεσπίζονται ελεύθερα και από όλους (υπακοή στον ορθό Λόγο και στο Κοινό Συμφέρον)

11 Άλλα μέσα πραγμάτωσης του σχολείου των σχέσεων  Διακρίνονται σε μέσα έμμεσης και άμεσης επίδρασης: Στα μέσα έμμεσης επίδρασης ανήκει κάθε μέσο που στοχεύει στην ψυχοσεξουαλική απελευθέρωση και αρμονική ανάπτυξη της νεανικής προσωπικότητας (π.χ. αθλητισμός, αισθητική αγωγή, βιώματα)

12 Άλλα μέσα πραγμάτωσης του σχολείου των σχέσεων Ως μέσα άμεσης επίδρασης θεωρούνται: (α) ο όλος τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή από το Σχολείο. Απαιτείται μια μαθητοκεντρική, ή, καλύτερα, προσωποκεντρική αγωγή (β) Η χρήση της τεχνικής της εργασίας σε ομάδες. Οι ομάδες συμπληρώνουν το παιδαγωγικό έργο της «κοινότητας». Διακρίνονται σε:

13 Άλλα μέσα πραγμάτωσης του σχολείου των σχέσεων (1) ομάδες εργασίας (τυπικές ομάδες που δημιουργούνται για τη σπουδή ενός αντικειμένου) (2) ομάδες ελεύθερων δραστηριοτήτων (άτυπες ομάδες που ασχολούνται με δραστηριότητες εκτός Α. Π., π.χ. φωτογραφίας, κινηματογράφου) (3) ομάδες ελεύθερων συναντήσεων (ροτζεριανής εμπνεύσεως βιωματικές ομάδες)

14 Βιβλιογραφία Κοσμόπουλος, Α. (2000). Σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του προσώπου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.


Κατέβασμα ppt "Το Σχολείο της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής Η Σχ. Π. είναι η παιδαγωγική που ασχολείται με τη μελέτη και εμφάνιση των φαινομένων της διαπροσωπικής δυναμικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google