Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ για τη νέα ΚΑΠ 2015 – 2020 Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, επικαιροποιούμε την ομιλία μας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ για τη νέα ΚΑΠ 2015 – 2020 Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, επικαιροποιούμε την ομιλία μας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ για τη νέα ΚΑΠ 2015 – 2020 Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, επικαιροποιούμε την ομιλία μας. -------------- Βασική επισήμανση: όπου στην παρουσίαση αναφέρονται δικαιώματα, εννοούνται τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης (Β. Ε.).

2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

3 ΝΕΑ ΚΑΠ Είναι μια σύνθετη και περίπλοκη μεταρρύθμιση. --------------- Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε, όσο πιο απλά γίνεται, τα βασικά της σημεία.

4 Τι αφήνουμε πίσω μας; ΚΑΠ 2006 - 2014 Ιστορικά δικαιώματα Ο μέσος όρος των ενισχύσεων της τριετίας 2000-2002, έγιναν μια επιταγή – τα δικαιώματα, που καταβάλλονταν με την προϋπόθεση ότι θα δηλώνεται στο ΟΣΔΕ έκταση ίση με την μέση καλλιεργηθείσα έκταση αυτής της τριετίας Επιδιώχθηκε: Με την αποσύνδεση των ενισχύσεων από τις τιμές των προϊόντων, η στροφή σε καλλιέργειες που είχαν ζήτηση στην αγορά. Έγιναν κάποια βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και υπήρξε ωφέλιμη εναλλαγή – αμειψισπορά των καλλιεργειών. Απομάκρυνση από την παραγωγή Αποεπένδυση στη γεωργία Κατηγορήθηκε για:

5 Στόχοι της νέας ΚΑΠ, 2015-2020 (Όπως περιγράφονται στο ευρωπαϊκό κείμενο)  Παρέχει στήριξη ώστε να παράγονται επαρκή, ασφαλή, υγιεινά τρόφιμα.  Στηρίζει το εισόδημα των γεωργών διασφαλίζοντας ένα επίπεδο διαβίωσης ενισχύοντάς τους ώστε να αντιμετωπίζουν την αυξημένη διακύμανση των αγορών και των καιρικών φαινομένων.  Βοηθά τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής υπαίθρου, συνεισφέροντας στην οικονομική κ αι κοινωνική συνοχή.  Φροντίζει το περιβάλλον και την ύπαιθρο.  Δίνει κίνητρα για την παραγωγική, αειφορική χρήση της γης και την παροχή δημοσίων αγαθών.

6  Μείωση μεριδίου γεωργίας στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. (καταλαμβάνει ποσοστό κοντά στο 50%).  Προοδευτική σύγκλιση των κονδυλίων των Κρατών Μελών, προς τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο: κλείσιμο του 1/3 της ψαλίδας μέχρι το 90% του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου – σε βάρος των Κρατών Μελών που είναι άνω του Μέσου Όρου (και η Ελλάδα).  «Πρασίνισμα» της ΚΑΠ (30% για περιβαλλοντικούς σκοπούς ). Ελλάδα: περισσότερα από 19 δις Ευρωπαϊκών εισροών στην επόμενη 5ετία. Δημοσιονομικές Προοπτικές Ε.Ε. (Πόσα χρήματα, πως θα διατεθούν;)

7 Σύγκλιση ανάμεσα στα Κράτη - Μέλη Αξία δικαιωμάτων μετά τη σύγκλιση Μέσος όρος της ΕΕ-27 (EUR/ha) 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27 (EUR/ha) Νέα κατανομή ενισχύσεων (EUR/ha) Υπάρχουσα κατανομή ενισχύσεων (EUR/ha)

8 Ελληνικές Προτεραιότητες: Η ΚΑΠ μοχλός ανάπτυξης  Δίκαιες, διαφανείς και ισόρροπα κατανεμημένες ενισχύσεις στους ενεργούς γεωργούς.  Στήριξη για τη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.  Εγγυημένο εισόδημα, ως εφαλτήριο για προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.  Ενίσχυση της κτηνοτροφίας. 8

9 Ενίσχυση Κτηνοτροφίας  Αύξηση κονδυλίων στις άμεσες ενισχύσεις από 19%  25%.  Συνδεδεμένες αιγοπροβάτων και βοοειδών, ώστε να χτίσουμε ισχυρό εγχώριο ζωικό κεφάλαιο και να στηρίξουμε το εθνικό προϊόν της φέτας.  Ενίσχυση κτηνοτροφικών ψυχανθών, για φτηνές ζωοτροφές.  Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (σχέδια βελτίωσης), για μείωση κόστους και δημιουργία υποδομών.

10 Στρατηγικός Σχεδιασμός Νέας Κ.Α.Π. ΣΤΟΧΟΙΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Βελτίωση Εμπορικού Ισοζυγίου Αγροτικών Προϊόντων Στροφή στην Αγορά και στοχευμένες συνδεδεμένες ενισχύσεις Ηλικιακή Ανανέωση Πληθυσμού Ενισχύσεις νέων γεωργών από 1 ο & 2 ο Πυλώνα. Εθνικό Απόθεμα για νεοεισερχόμενους στη γεωργία Στήριξη Οριακά Βιώσιμων Εκμεταλλεύσεων με μειονεκτήματα Ενισχύσεις σε περιοχές ορεινές, μειονεκτικές με φυσικούς περιορισμούς. Αύξηση αξίας αγροτικού προϊόντος Προσανατολισμός των γεωργών στην αγορά, άμεσες ενισχύσεις για την παραγωγή Δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού Ενισχύσεις με ομαλή σύγκλιση, σταδιακή απεμπλοκή από ιστορικά δικαιώματα 2000-2002

11 Ακούμε για Πυλώνες (Ουσιαστικά, δύο ταμεία) 1 ος Πυλώνας – Οι ά μεσες ε νισχύσεις που εισπράττει κάθε παραγωγός 2 ος Πυλώνας – Τα προγράμματα Αγροτική ς Ανάπτυξη ς ΔικαιώματαΜέτρα για τη μεγέθυνση των μικρών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια βελτίωσης) Συνδεδεμένες ενισχύσειςΠρογράμματα εγκατάστασης νέων γεωργών στην ύπαιθρο Ενίσχυση « Γεωργών νεαρής ηλικίας» με ποσοστό 25% Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα (Βιολογική Γεωργία – κτηνοτροφία, μείωση της νιτρορρύπανσης, κ.λ.π.) Εφοδιαστική Αλυσίδα – Ομάδες παραγωγών Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα Σύστημα Γ εωργικών Συμβουλών

12 Η Νέα Κ.Α.Π. σε αριθμούς Ύψος εθνικού φακέλου άμεσων ενισχύσεων 2015 2.015.116.000 € Μεταφορά στο Β’ πυλώνα για ενισχύσεις στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ΠΦΠ) 5% 100.755.800 Νέο ανώτατο όριο άμεσων ενισχύσεων 2015 100%1.914.360.200 «Γεωργοί νεαρής ηλικίας» 2%2%38.287.204 Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 8%8%153.148.816 Πράσινη Ενίσχυση 30%30%574.308.060 Βασική Ενίσχυση + Εθνικό Απόθεμα (3%), 60% 60%1.148.616.120

13 Πρώτη κατανομή των νέων δικαιωμάτων

14 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου στην παρουσίαση αναφέρεται ο όρος δικαιώματα, νοούνται τα δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης. Η ενιαία ενίσχυση που θα λαμβάνει ο παραγωγός στη νέα ΚΑΠ, θα είναι άθροισμα δύο ποσών: 1) Των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και 2) Της πράσινης ενίσχυσης 1) Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (Β. Ε.), είναι σύνθετος. Η αξία τους προκύπτει, κατά βάση, από την αξία των ιστορικών δικαιωμάτων του 2014. Ξεκινά από το 70%, περίπου, αυτής της αξίας και, στη συνέχεια, αφαιρείται ένα ποσοστό 15%,περίπου. Ακολουθεί η σύγκλιση. Στα ανακοινωθέντα (αρχές Δεκεμβρίου) προσωρινά δικαιώματα, δεν έγινε σύγκλιση για το έτος 2015 και αυτή γίνεται στα επόμενα 4 χρόνια (2016-2019). 2) Η πράσινη ενίσχυση προκύπτει ως ποσοστό της βασικής ενίσχυσης (50%,περίπου) και δεν υφίσταται σύγκλιση. Σημείωση: Οι παραγωγοί εισέπραξαν, ως προκαταβολή, τον Δεκέμβριο το 90% των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

15  Έχουν την ιδιότητα του Ενεργού Γεωργού.  Υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015.  Είχαν το δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση το 2013. Αν δεν είχαν δικαίωμα ενίσχυσης το 2013, μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας το 2013 ή καλλιεργούσαν το 2013 μη επιδοτούμενες καλλιέργειες (φρούτα, αμπέλια, λαχανικά, πατάτες – περισσότερο από 2 στρέμματα για κάθε καλλιέργεια ).  Τους έχουν μεταβιβαστεί δικαιώματα από άλλο δικαιούχο.  Θα λάβουν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα.  Η εκμετάλλευσή τους είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) στρεμμάτων.  Τους αναλογούν άμεσες ενισχύσεις άνω των 250 €. Νέα δικαιώματα β. ε. π αί ρ ν ουν όσοι :

16 Ενεργός Γεωργός (εύκολες προϋποθέσεις) Οι γεωργικές του δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες - καλλιεργεί τουλάχιστον το 50% των εκτάσεών του. Αν λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις μεγαλύτερες των 5.000€, οι άμεσες ενισχύσεις του πρέπει να είναι μεγαλύτερες από το 10% των συνολικών εσόδων του από μη γεωργικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση εταιρείας, πρέπει αυτή να έχει ως κύριο επιχειρηματικό ή εταιρικό σκοπό την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.

17 Επισημάνσεις  Τα νέα δικαιώματα επρόκειτο να υπολογιστούν μέσα στο φθινόπωρο του 2015, με βάση την επιλέξιμη έκταση που δήλωσε ο παραγωγός στο ΟΣΔΕ του 2015. Θα εκδοθούν πρώτα προσωρινά δικαιώματα (ανακοινώθηκαν τελικά αρχές Δεκεμβρίου), θα ακολουθήσουν ενστάσεις – διορθώσεις και θα προκύψουν, τελικά, τα οριστικά δικαιώματα. Από κει και πέρα, επί πλέον δικαιώματα θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο με μεταβίβαση ή κατανομή μέσω του εθνικού αποθέματος. Ο παραγωγός, όπως προαναφέρθηκε, θα λαμβάνει και την πράσινη ενίσχυση, πέραν των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.  Αν ένας γεωργός δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις σε παραπάνω από μία περιφέρειες (π.χ. αρόσιμες και δενδρώδε ι ς), θα λάβει δικαιώματα για κάθε περιφέρεια με ίδια αρχική αξία ( ΑΜΑΔ ), αλλά με διαφορετική σύγκλιση σε κάθε περιφέρεια.

18 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της ΝΕΑΣ ΚΑΠ Δεν διαγράφονται, όπως φημολογούνταν, τα ιστορικά δικαιώματα. Υπάρχει σταδιακή απαγκίστρωση απ΄ αυτά. Καταργούνται τα υπάρχοντα και εκδίδονται νέα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης (Β. Ε.). Χωρίζεται η γη σε 3 περιφέρειες (κατηγορίες) Προοδευτική και όχι απόλυτη σύγκλιση των δικαιωμάτων στην κάθε περιφέρεια (κατηγορία)

19 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 3 Περιφέρειες (Κατηγορίες εκτάσεων ) Ποσοστό (Βασικής + Πράσινης Ενίσχυσης) Θεωρητική Περιφερειακή Μοναδιαία Αξία Δικαιωμάτων (ΠΜΑΔ ) το υ 2019 Έκταση (ha) Αρόσιμες εκτάσεις47%420 €/Ha 2.000.000 Δενδρώνες (Δένδρα και αμπέλια) 28%500 €/Ha 970.000 Βοσκότοποι25%250 €/Ha 1.780.000 - H κατηγοριοποίηση των αγροτεμαχίων (αρόσιμες εκτάσεις – δενδρώνες – βοσκότοποι), θα γίνει με βάση στοιχεία ΟΣΔΕ του 2013. - Η αναφερόμενη παραπάνω ΠΜΑΔ είναι θεωρητική, χάριν των υπολογισμών. Στα ανακοινωθέντα προσωρινά δικαιώματα έχουν προκύψει διαφορετικά ποσά.

20 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Β.Ε. Δύο κρίσιμες χρονιές - έτη αναφοράς  2013 : Η υποβολή Α.Ε.Ε. (ΟΣΔΕ), κατοχυρώνει δικαίωμα στη διανομή του 2015.  2014 : Η αξία των δικαιωμάτων του 2014, είναι η βάση υπολογισμού της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας των Δικαιωμάτων (ΑΜΑΔ) κάθε παραγωγού, η οποία υπολογίζεται ως εξής: Από τη συνολική αξία των δικαιωμάτων του 2014, αφαιρείται η πράσινη ενίσχυση και στο ποσό που προκύπτει παρακρατείται το 15% (για συνδεδεμένες ενισχύσεις 8%, για «Γεωργούς νεαρής ηλικίας» 2%, για ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 5% ). Αυτό που απομένει, διαιρείται με τον αριθμό των εκταρίων του 2015 και προκύπτει η ΑΜΑΔ.

21 Υπολογισμός των Δικαιωμάτων Β. Ε.  2015 : Ο αριθμός των νέων δικαιωμάτων όσα και τα εκτάρια, με ΑΜΑΔ διαφορετική σε κάθε παραγωγό.  Τα δικαιώματα κατατάσσονται στις τρείς (3) περιφέρειες – κατηγορίες.  Καταργούνται τα ειδικά δικαιώματα κτηνοτροφίας. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι, αν δεν έχουν γη, θα πάρουν συνδεδεμένη ενίσχυση, ανά επιλέξιμο ζώο.  Μεταβιβάσεις: Γίνονται υπό προϋποθέσεις, που ορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

22 Μετά τον υπολογισμό, θα ακολουθήσει η σύγκλιση (άνοδος ή πτώση της αξίας των δικαιωμάτων) Βασικοί κανόνες της σύγκλισης 1. Κανόνας του 90% 2. Κανόνας του 60% 3. Κανόνας του 30% 4. Κανόνας (ρήτρα) του απροσδόκητου κέρδους Εφαρμόζονται στα χαμηλά δικαιώματα Εφαρμόζεται στα ψηλά δικαιώματα

23 Εφαρμογή των κανόνων της σύγκλισης 1 ος κανόνας. Όσα δικαιώματα έχουν ΑΜΑΔ μικρότερη του 90% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας δικαιωμάτων (ΠΜΑΔ) του 2019, θα έχουν αύξηση της ΑΜΑΔ τουλάχιστον κατά το 1/3 της διαφοράς μεταξύ της ΑΜΑΔ και του 90% της ΠΜΑΔ, μέχρι το 2019. 2 ος κανόνας. Αν μετά την παραπάνω αύξηση τα δικαιώματα παραμένουν υπερβολικά χαμηλά, θα φτάσουν τουλάχιστον στο 60% της ΠΜΑΔ του 2019, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά. 3 ος κανόνας. Όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώματα, θα χάσουν το μέγιστο 30% μέχρι το 2019, σε σχέση με την ΑΜΑΔ (2015).  Όλες οι παραπάνω μεταβολές θα γίνουν σε πέντε ισόποσα, ετήσια βήματα, από το 2015 – 2019 (τελικά αποφασίσθηκε να γίνουν σε 4 βήματα, 2016-2019 ). Επισήμανση:  Ο κανόνας του 30% εφαρμόζεται υποχρεωτικά, ενώ αυτός του 60% εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά.

24 4 ος κανόνας. Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους (κέρδους που δεν περιμένει και δεν δικαιούται ο παραγωγός) -------------------------------------------------------- Συνδέεται με το πρακτικό ερώτημα: Μπορεί ο παραγωγός το 2015, να δηλώσει περισσότερα ή λιγότερα στρέμματα, σε σχέση με αυτά που δήλωσε το 2014; ------------- 1. Περισσότερα μπορεί να δηλώσει όσα θέλει. 2. Για λιγότερα υπάρχουν οι παρακάτω περιορισμοί:  Στους γεωργούς που θα δηλώσουν το 2015 επιλέξιμη έκταση μικρότερη από το 90% της έκτασης που δήλωσαν και ενεργοποιούσε δικαιώματα το 2014, η αξία των δικαιωμάτων θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη την επιλέξιμη έκταση που δηλώνουν το 2015, αφαιρώντας (ή προσαρμόζοντας) την αξία δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στην επιπλέον έκταση του 2014. Η αφαιρούμενη αξία, μεταφέρεται στο εθνικό απόθεμα. Η ρήτρα δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και περιπτώσεις που η μείωση της έκτασης προκύπτει λόγω λήξης της μίσθωσης δημόσιου βοσκότοπου.  Πιο απλά: Παραγωγός με 100 στρέμματα, το 2014, που όλα ενεργοποιούσαν δικαιώματα, πρέπει το 2015 να δηλώσει, τουλάχιστον, 90 στρέμματα. Αν είχε 100 στρέμματα, αλλά μόνο τα 50 ενεργοποιούσαν δικαίωμα, πρέπει να δηλώσει, τουλάχιστον, 45 στρέμματα.

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ -------------------------------------------------------- Δικαιώματα 2014 : 200 στρ. Αξία δικαιωμάτων 2014 : 10.000 € Δηλώνει το 2015 : 140 στρ. Μη επιτρεπόμενη μείωση της έκτασης στο 70% (κάτω του 90%). Αρχική αξία δικαιωμάτων που θα μεταφερθεί στο 2015 (από την οποία θα ξεκινήσουν οι υπολογισμοί) : 7.000 € Απώλεια : 30% (3.000 €) ΠΡΟΣΟΧΗ !! ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2015

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

27 Κανόνας του 30% (Εφαρμόζεται όταν η ΑΜΑΔ μεγαλύτερη της ΠΜΑΔ του2019) Σημείωση : Στα ανακοινωθέντα προσωρινά δικαιώματα, δεν εφαρμόσθηκε σύγκλιση για το πρώτο έτος (2015)

28 Κανόνας του 90% (Εφαρμόζεται όταν η ΑΜΑΔ μικρότερη της ΠΜΑΔ του2019) Σημείωση : Στα ανακοινωθέντα προσωρινά δικαιώματα, δεν εφαρμόσθηκε σύγκλιση για το πρώτο έτος (2015)

29 Κανόνας του 60% (Εφαρμόζεται όταν η ΑΜΑΔ μικρότερη της ΠΜΑΔ του2019) Σημείωση : Στα ανακοινωθέντα προσωρινά δικαιώματα, δεν εφαρμόσθηκε σύγκλιση για το πρώτο έτος (2015)

30 Συνδυασμένο Παράδειγμα (Καλλιέργειες σε τρείς Περιφέρειες) Σημείωση : Στα ανακοινωθέντα προσωρινά δικαιώματα, δεν εφαρμόσθηκε σύγκλιση για το πρώτο έτος (2015)

31 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Περιφέρεια (κατηγορία) παραδείγματος : Αρόσιμες (42 €/στρ.) Κανόνας 30% Έστω ότι παραγωγός ξεκινά με ΑΜΑΔ 80 €/στρ.. Η πτώση θα είναι 24 €/στρ. (80Χ30%). Θα μειωθεί, δηλ αδή, το 2019 στα 56 €/στρ. με 4 ίσα, ετήσια, βήματα (κάθε χρόνο θα χάνει 6,0 €/στρ., περίπου). Κανόνας 90% (37,8 €/στρ.) Έστω ότι παραγωγός ξεκινά με 10 €/στρ.. Η άνοδος θα είναι 9,3 €/στρ. (37,8-10 / 3). Θα αυξηθεί, δηλ αδή, το 2019 στα 19,3 €/στρ. με 4 ίσα, ετήσια, βήματα (κάθε χρόνο θα κερδίζει 2,32 €/στρ., περίπου). Κανόνας 60% (25,2 €/στρ.) Στην προηγούμενη περίπτωση, αν φτάνουν τα χρήματα, θα πάει το 2019, στα 25,2 €/στρ. (42Χ60%), με 4 ίσα, ετήσια, βήματα (κάθε χρόνο θα κερδίζει 3,8 €/στρ., περίπου).

32 Επισημάνσεις 1.Γεωργός με Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2013 που, όμως, δεν είχε δικαιώματα, θα λάβει δικαιώματα με εφαρμογή των κανόνων 60% & 90% (θα ξεκινήσει, δηλαδή, από μηδενική αξία). 2.Γεωργός με πρώτη Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2014, χωρίς δικαιώματα, μπορεί να λάβει δικαιώματα μόνο από το εθνικό απόθεμα (αν πληροί τις προϋποθέσεις).

33 «Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας» Θεωρούνται όσοι : α) Είναι ηλικίας ως 40 ετών β) Βρίσκονται στην πρώτη 5ετία, από την πρώτη εγκατάστασή τους στην γεωργία  Θα λαμβάνουν 25% προσαύξηση των δικαιωμάτων Β. Ε., μέχρι 25 εκτάρια και για τα πέντε (5) πρώτα έτη από την έναρξη της εκμετάλλευσης.  Το σχετικό κονδύλιο ανέρχεται σε 2% του εθνικού φακέλου και υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν περισσότεροι από 15.000 «Γεωργοί νεαρής ηλικίας».  Για να είναι δικαιούχοι της προσαύξησης τα Νομικά πρόσωπα, θα πρέπει άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

34 Μικροί Γεωργοί (350.000, περίπου)  Οι γεωργοί που το 2015 θα έχουν δικαιώματα, είναι ενεργοί γεωργοί και λαμβάνουν συνολικά άμεσες ενισχύσεις έως 1250 €/έτος, εφόσον το επιθυμούν, εντάσσονται στο Καθεστώς των Μικρών Παραγωγών.  Απαλλαγή από πρασίνισμα και ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.  Πολύ σημαντική αποφόρτιση του ελεγκτικού μηχανισμού.  Υποχρέωση: η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και του χαρακτήρα τους.  Είσοδος, το 2015. Έξοδος, με αίτηση του γεωργού, χωρίς να επιτρέπεται η επανένταξη.  Εάν ο μικρός γεωργός επιθυμεί να μεγαλώσει την εκμετάλλευση, μπορεί να λάβει ενίσχυση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

35 Εθνικό Απόθεμα  Είναι ο «κουμπαράς» μέσω του οποίου θα ενισχύονται, κατά προτεραιότητα, οι νεο- εισερχόμενοι στη γεωργία και οι γεωργοί νεαρής ηλικίας. Τα σχετικά κονδύλια είναι τμήμα της βασικής ενίσχυσης (3%).  Οι νεοεισερχόμενοι θα παίρνουν από το εθνικό απόθεμα δικαιώματα σταθερής αξίας (ίσης με τη μέση περιφερειακή αξία), για όλη την περίοδο – δεν θα υπόκεινται σε σύγκλιση. Επισήμανση: Το πιθανότερο είναι, να μην πάρουν δικαιώματα για όλα τα στρέμματά τους.  Από το εθνικό απόθεμα μπορεί να ενισχύονται και γεωργοί νεαρής ηλικίας, αν δεν επαρκεί το κονδύλιο του 2%.

36 Κατανομή Βοσκοτόπων  Οι εκτάσεις βοσκοτόπων θα κατανεμηθούν ανάλογα με το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου κάθε κτηνοτρόφου, όπως αυτό προκύπτει από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.  Κάθε κτηνοτρόφος θα δηλώσει αυτές τις εκτάσεις βοσκοτόπων για κατανομή δικαιωμάτων του 2015. Συνεπώς, οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν δικαιώματα ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτουν.  Όσοι είχαν μόνο ειδικά δικαιώματα και δε δηλώσουν εκτάσεις, δεν θα λάβουν δικαιώματα αλλά θα πάρουν συνδεδεμένη ενίσχυση ανά επιλέξιμο ζώο.  Ιπποειδή και χοίροι ελεύθερης βοσκής, δικαιούνται βοσκοτόπων (και δικαιωμάτων), εφόσον είναι ζώα ενταγμένα σε Π ρ ο γρ ά μμα τα Αγροτικής Ανάπτυξης.  Οι εκτάσεις βοσκοτόπων (χαρακτηρισμός 2012), δεν μπορούν να μετατραπούν σε αρόσιμες ή δενδρώνες ή δάση.

37 Μετατροπή επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μ.Μ.Ζ. (Μονάδες Μεγάλων Ζώων) ΕΙΔΟΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ Μ.Μ.Ζ. / ζώο Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,2 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας μεταξύ 6 και 24 μηνών 0,6 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των 24 μηνών 1,0 Ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών 1,0 Χ ο ιρομητέρες Κάπροι ή παράγωγα χοιρίδια 0,5 0,3

38 Ελάχιστη δραστηριότητα για την επιλεξιμότητα των εκτάσεων  Αρόσιμες: ένα όργωμα ανά έτος  Δενδρώνες: καθαρισμός υπο‐ορόφου μία φορά στα 2 έτη  Βοσκότοποι: διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και διατήρηση, κατ΄ ελάχιστο, ζωικού κεφαλαίου 0,7ΜΜΖ / εκτάριο.

39 ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ (μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος) Η τήρησή τους απαραίτητη για τη λήψη της πράσινης ενίσχυσης. Μη τήρησή τους οδηγεί σε πολύ σημαντικές κυρώσεις.

40 Οι δύο υποχρεώσεις του πρασινίσματος 1. Διαφοροποίηση ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ) Κάτω των 100 Δεν χρειάζεται διαφοροποίηση (επιτρέπεται και μονοκαλλιέργεια) 100 – 300 Δύο (2) καλλιέργειες (75%, το πολύ, η κύρια καλλιέργεια) Πάνω από 300 Τρεις (3) καλλιέργειες (75%, το πολύ, η κύρια καλλιέργεια και 95%,το πολύ, οι δύο κύριες ) Ακόμα και μικρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων πρασινίσματος, επισύρουν σοβαρά, πολλαπλάσια πρόστιμα.

41 2. Περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ) ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡ.) 2. Περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ) Κάτω των 150όχι Πάνω από 1505% (ΠΟΕ) Ακόμα και μικρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων πρασινίσματος, επισύρουν σοβαρά, πολλαπλάσια πρόστιμα.

42 1. Διαφοροποίηση Ως διαφορετικές «καλλιέργειες», θεωρούνται: α) Διαφορετικά γένη, όπως ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση π.χ. το κριθάρι (Hordeum) και το σιτάρι (Triticum) θεωρούνται δύο διαφορετικές καλλιέργειες (είναι διαφορετικά γένη) Αντίθετα, το μαλακό σιτάρι και το σκληρό σιτάρι θεωρούνται ίδια καλλιέργεια (ανήκουν σε διαφορετικά είδη, αλλά στο ίδιο γένος Triticum). β) Η καλλιέργεια οποιουδήποτε είδους των οικογενειών: Brassicaceae (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι κ.ά.) Solanaceae (ντομάτα, πατάτα, μελιτζάνα, πιπεριά κ.ά.) Cucurbitaceae (αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι κ.ά.) γ ) Αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά (μηδική κ.λπ. ) (Οι καλλιέργειες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δεν θεωρούνται διαφορετικές καλλιέργειες ακόμα κι αν ανήκουν σε διαφορετικά γένη, αλλά θεωρούνται σαν μία καλλιέργεια με την ονομασία «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά»). Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγεται η μηδική, όχι, όμως, η σόγια. δ) Η γη υπό αγρανάπαυση (με την προϋπόθεση ενός οργώματος το έτος). Οι επίσπορες καλλιέργειες δεν μετρούν σαν διαφορετικές καλλιέργειες.

43 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ) Μπορεί να είναι:  Γη υπό αγρανάπαυση.  Αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειες (μηδική, όσπρια, βίκος κ.ά.- όχι η σόγια και η αραχίδα - φιστίκι), με συντελεστή 0,7 - κάθε 1 στρέμμα ψυχανθούς, μετράει ως 0,7 στρέμματα για την ΠΟΕ. Δηλαδή, αν σε μια εκμετάλλευση χρειάζονται 10 στρέμματα για την κάλυψη του 5%, τότε θα πρέπει να καλλιεργηθούν περίπου 15 στρέμματα ψυχανθή (10 : 0,7=14,28).  Δέντρα σε σειρά ή σε συστάδες μέγιστης επιφάνειας τριών (3)στρεμμάτων.  Τάφροι μέγιστου πλάτους 6μ (χαντάκια, υδατορέματα).  Ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων ‐ υδάτινων όγκων.  Μη επιλέξιμα αγροτεμάχια (κίτρινα), που δεν μπορούσαν να ενεργοποιήσουν δικαιώματα στην παλιά ΚΑΠ, μπορούν, να δηλωθούν ως ΠΟΕ, ύστερα από συνεννόηση με ΟΠΕΚΕΠΕ.

44 Παράδειγμα πρασινίσματος -----------------------------------------------------------  Πρασίνισμα μόνο στις αρόσιμες εκτάσεις, δηλαδή στα 280 στρέμματα.  Είμαστε, επομένως στο διάστημα πάνω από 150 και κάτω από τα 300 στρέμματα. Υποχρεώσεις: 1. Διαφοροποίηση: Δύο τουλάχιστον καλλιέργειες, η κύρια όχι περισσότερο από 210 στρέμματα (280 Χ75%). 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ), τουλάχιστον 14 στρέμματα (280 Χ5%). Τι υποχρεώσεις έχει παραγωγός με καλλιέργειες 360 στρεμμάτων (280 αρόσιμες, 30 δενδρώνες και 50 βοσκότοποι);

45 Συνδυασμοί – Εξαιρέσεις Πρασινίσματος  Η αγρανάπαυση μετράει και σαν περιοχή οικολογικής εστίασης και σαν διαφορετική καλλιέργεια.  Παρόμοια, οι αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειες (μηδική, όσπρια, βίκος, κ.λ.π.), μετράνε και σαν περιοχή οικολογικής εστίασης και για διαφοροποίηση καλλιεργειών. Παράλληλα, μπορούν να λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση, εφόσον ανήκουν στα επιλέξιμα είδη. --------------------- Εξαιρούνται των υποχρεώσεων διαφοροποίησης, οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες: Ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης ή της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης (αναλόγως), καλλιεργείται με ρύζι ή Αγρωστώδη και άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή είναι γη υπό αγρανάπαυση ή είναι βοσκότοποι ή συνδυασμός των παραπάνω και το υπόλοιπο της αρόσιμης γης δεν υπερβαίνει τα 300 στρέμματα.

46 Εξαιρέσεις υποχρεώσεων ΠΟΕ. Εξαιρούνται των υποχρεώσεων ύπαρξης περιοχής οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ), οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες: α) Ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης ή της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης (αναλόγως), καλλιεργείται με ψυχανθή ή ρύζι ή Αγρωστώδη και άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή είναι γη υπό αγρανάπαυση ή είναι βοσκότοποι ή συνδυασμός των παραπάνω και το υπόλοιπο της αρόσιμης γης δεν υπερβαίνει τα 300 στρέμματα. β) Καλλιεργούνται με βιολογικές καλλιέργειες (για το τμήμα της εκμετάλλευσης που είναι βιολογικό).

47 ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΠ Σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα πλημμυρισμένα χωράφια μπορούν να δηλωθούν: 1. Ως αγρανάπαυση (κωδικός 6), με ποικιλία : καλή γεωργική κατάσταση και επιλέγοντας το πεδίο «μη διαθέσιμο λόγω ανωτέρας βίας». Στην περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει πάνω από το 75% της εκμετάλλευσης του με αγρανάπαυση, δεν έχει υποχρεώσεις πρασινίσματος (διαφοροποίηση και διατήρηση ΠΟΕ). 2. Με την καλλιέργεια που επρόκειτο να καλλιεργήσει ο παραγωγός, επισυνάπτοντας σχετικά τιμολόγια που αποδεικνύουν την πρόθεσή του και επιλέγοντας το πεδίο «μη διαθέσιμο λόγω ανωτέρας βίας». Αποκλείονται, όμως, από αυτόν τον τρόπο δήλωσης, οι καλλιέργειες που επιδοτούνται με συνδεδεμένες ενισχύσεις. 3. Η πλημμυρισμένη έκταση που θα δηλωθεί ως αγρανάπαυση (κωδικός 6), καλύπτει την υποχρέωση διατήρησης 5% ως ΠΟΕ (Περιοχή Οικολογικής Εστίασης).

48 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ (Στρεμματικές ή κατά ζώο) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

49 Συνδεδεμένες ενισχύσεις Επιλογή δεκαπέντε (15) τομέων για στήριξη, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων, με στόχο:  Στήριξη οικονομικά ευάλωτων τομέων.  Διατήρηση θέσεων εργασίας.  Ενίσχυση της επάρκειας των προϊόντων στην εσωτερική αγορά.  Αύξηση ανταγωνιστικότητας.  Είσοδο σε νέες αγορές.  Στήριξη προϊόντων με σημαντικό δυναμικό εξαγωγών και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.  Αποφυγή δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διατήρηση εγχώριων ποικιλιών και προστασία βιοποικιλότητας.

50 Συνδεδεμένες ενισχύσεις ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Όσπρια Μείωση των αντίστοιχων εισαγωγών Κτηνοτροφικά ψυχανθή – όχι η μηδική για σανό, ναι η ΣΟΓΙΑ για ζωοτροφή Επάρκεια ζωοτροφών και σε χαμηλές τιμές για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Ζαχαρότευτλα Βιωσιμότητα μεταποιητικής βιομηχανίας Σκληρό σιτάρι Διατήρηση της θέσης στις διεθνείς αγορές Βοοειδή Βελτίωση του ισοζυγίου μέσω αύξησης των ιθαγενών ζώων και μείωσης των εισαγωγών ζώντων ζώων Αιγοπρόβατα Παροχή ποιοτικού γάλακτος στη μεταποιητική βιομηχανία για παραγωγή φέτας

51 Συνδεδεμένες ενισχύσεις ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ρύζι Βιωσιμότητα εκμεταλλεύσεων και διατήρηση εξαγωγών Βιομηχανική τομάτα Βιωσιμότητα εκμεταλλεύσεων και διατήρηση εξαγωγών Σποροπαραγωγή Αύξηση Ελληνικής προστιθέμενης αξίας και μείωση εισαγωγών σπόρων Πορτοκάλια Αξιοποίηση μεταποιητικής βιομηχανίας και μείωση εισαγωγών ΣπαράγγιαΑξιοποίηση εξαγωγικού δυναμικού

52 Συνδεδεμένες ενισχύσεις  Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης δεν είναι σταθερό και θα αυξομειώνεται ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις ή μονάδες ζώων που θα συμμετέχουν στην ενίσχυση κάθε χρόνο.  Θα τεθούν προϋποθέσεις (ελάχιστη παραγωγή, ποσότητα σπόρου, κ.ά.), για την λήψη των ενισχύσεων  Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση για το ίδιο αντικείμενο (καλλιέργεια ή ζώα). -----------  Το βαμβάκι αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και συνεχίζεται η ειδική ενίσχυση, όπως στο προηγούμενο καθεστώς.

53 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ  Εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις, που καθορίζουν, με λεπτομέρειες, τα αφορώντα στις συνδεδεμένες ενισχύσεις.  Οι βασικές προϋποθέσεις, αναφέρονται σε επόμενες διαφάνειες.  Όλες οι απαιτήσεις, περιγράφονται στις Υπουργικές Αποφάσεις - παρατίθενται παρακάτω σε δύο διαφάνειες.

54 Συνδεδεμένες ενισχύσεις : ποσά ανά είδος και έτος ΕΙΔΟΣ20152016201720182019 ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΥΖΙ 8.000.0007.905.8187.811.5317.725.3997.639.27630. 41 0 Ha ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 9.000.00011.858.72714.158.39914.002.28713.846.188250.000 Ha ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 25.500.00024.211.56923.922.81323.659.03623.395.283 191.000 Κεφαλές ΒΙΟΜ. ΤΟΜΑΤΑ 2.600.000 3.162,3273.905,7653.862,7003.819,638 9.0 8 0 Ha ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 9.000.00011.858.72711.717.29611.588.09911.458.91428.500 Ha ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΠΕΔΙΝΑ 11.500.00011.364.61411.229.07511.105.26210.981.459 2.300.000 Κεφαλές ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΟΡΕΙΝΑ 21.700.00021.444.53221.188.77720.955.14620.721.536 3.150.000 Κεφαλές ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 5.000.0006.917.5916.835.0896.759.7256.684.367 13.367,2 Ha ΟΣΠΡΙΑ 5.000.0004.941.1364.882.2074.828.3754.774.54816.500 Ha ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 7.000.0006.917.5916.835.0896.759.7256.684.36740.000 Ha ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 3.000.0002.964.6822.929.3242.897.0252.864.72910.200 Ha ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 1.500.0001.482.3411.464.6621.448.5121.432.3643.900 Ha ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ 800.000790.582781.153772.540763.2985.000 Κυτία ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.000.0002.964.6822.929.3242.897.0252.864.729 17.7 00 Ha ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΓΗ ΣΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 4.500.0004.450.0004.393.9864.345.5374.297.093 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΓΗ ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 25.5 00.0002 5.19 6.8192 4.899. 2 54 2 4.624.711 2 4.350.192

55 Βασικές προϋποθέσεις για την καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ/ ΣΤΡΕΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ 5.000 ΡΥΖΙ 4 00 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ250 ΒΑΜΒΑΚΙ140 1,6 κιλά βαμβακόσπορου (1,3 κιλά στα υβρίδια). ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 12 κιλά πιστοποιημένου σπόρου.

56 Αποφάσεις Συνδεδεμέν ων ενισχύσε ων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ YA 1703 (ΦΕΚ 855/Β΄/2015) Βρώσιμα Όσπρια YA 1702 (ΦΕΚ 855/Β΄/2015) Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή YA 1702 (ΦΕΚ 855/Β΄/2015) Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ΥΑ 1174 (ΦΕΚ 430/Β΄/2015) Ζαχαρότευτλα ΥΑ 1194 (ΦΕΚ 3393/Β΄/2014) Σκληρό Σιτάρι ΥΑ 615 (ΦΕΚ 833/Β΄/2015) Βόειο κρέας ΥΑ 614 (ΦΕΚ 833/Β΄/2015) Πρόβειο και αίγειο κρέας ΥΑ 1567 (ΦΕΚ1150/Β΄/2015) Συνδεδεμένη ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη

57 Αποφάσεις Συνδεδεμέν ων ενισχύσε ων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΑ1944 (ΦΕΚ 924/Β΄/2015) Ρύζι ΥΑ 925 (ΦΕΚ 680/Β΄/2015) Βιομηχανική τομάτα YA 1394 (ΦΕΚ 1038/Β΄/2015) Σπόροι σποράς ΥΑ 561 (ΦΕΚ 446/Β΄/2015) Πορτοκάλια χυμοποίησης YA 1353 (ΦΕΚ 943/Β΄/2015) Σπαράγγια ΥΑ 1178(ΦΕΚ 430/Β΄/2015) και ΥΑ 1945 (ΦΕΚ 960/Β΄/2015) Ειδική ενίσχυση στο ΒαμβάκιΥΑ 1945 (ΦΕΚ 960/Β΄/2015) Ειδική ενίσχυση στο Βαμβάκι

58 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Αναλυτικότερη αναφορά στις 4 ενισχύσεις)

59 1 η. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΓΗ  Η ενίσχυση αφορά στους κτηνοτρόφους που κατείχαν ειδικά δικαιώματα τ ην 31/12/ 2014 και οι οποίοι δε διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια, για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015.  Οι κτηνοτρόφοι αυτοί, θα ενισχύονται με βάση τον αριθμό των μονάδων μεγάλων ζώων (ΜΜΖ), που διαθέτουν.  Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση, οι τρεις (3) ΜΜΖ στα βοοειδή ή τα 20 αιγοπρόβατα.  Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στ ους Καν ονισμούς (ΕΚ) 1760/2000,(ΕΚ) 911/2004 και (ΕΚ) 21/2004.  Τα επιλέξιμα ζώα πρέπει να διατηρούνται έξι (6) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εμπρόθεσμων Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.  Οι κτηνοτρόφοι που θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση για τα ειδικά δικαιώματα, δεν θα λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση για βοοειδή ή αιγοπρόβατα – μια συνδεδεμένη στο ίδιο αντικείμενο.

60 2 η. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙΔΗ  Η ενίσχυση αφορά θηλυκά βοοειδή ανεξαρτήτου φυλής (κρεατοπαραγωγικής και γαλακτοπαραγωγικής), που εκτρέφονται σε βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας.  Οι βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό μονάδων σχετικά μικρής δυναμικότητας, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα. Το ποσοστό των συστηματικών μονάδων στο σύνολο της παραγωγής κυμαίνεται σε, σχετικά, χαμηλά επίπεδα. Πρόκειται για έναν οικονομικά ευάλωτο κλάδο που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, του μικρού μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της υψηλής διακύμανσης των τιμών των ζωοτροφών.  Ανάγκη για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων και διατήρηση της εγχώριας παραγωγής, με παράλληλη σταδιακή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.  Ενίσχυση της τοπικής Μεταποιητικής βιομηχανίας με βόειο κρέας από ζώα που εκτρέφονται στη χώρα μας. Διατήρηση της απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού του τομέα, π.χ. παραγωγοί, σφαγεία, εκδοροσφαγείς, ταξινομητές, μεταφορές κλπ.

61 … ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙΔΗ  Το εγχώριο ζωικό κεφάλαιο μειώνεται συνεχώς, όπως και οι γεννήσεις νέων ζώων, με αποτέλεσμα ο βαθμός αυτάρκειας της χώρας σε βόειο κρέας να εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλός. Στοχεύουμε στην αξιοποίηση του αναπαραγωγικού δυναμικού. Στην Ελλάδα, οι θηλυκές αγελάδες είναι περίπου 286.000 και αναμένουμε γεννήσεις από τα 2/3 αυτών των ζώων. Συνεπώς, αναμένουμε περίπου 191.000 γεννήσεις. -------------------------- Ενισχύονται:  Θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών  Να έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης  Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση τα 6 ζώα ανά εκμετάλλευση  Υποχρέωση διατήρησης των επιλέξιμων ζώων, από την ημερομηνία υποβολής της ΑΕΕ έως και την 31/12 του έτους ενίσχυσης.  Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000.

62 3 η. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  Ο τομέας του πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος αντιμετωπίζει δυσκολίες και υπάρχουν τάσεις μείωσης της παραγωγής του ζωικού κεφαλαίου αλλά και του αριθμού των εκμεταλλεύσεων, λόγω της χαμηλής ανταγωνιστικότητας και της μειωμένης κερδοφορίας.  Η κτηνοτροφική δραστηριότητα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλά εισοδήματα, μεγάλη ηλικία κτηνοτρόφων και μειονεκτήματα λόγω των γεωφυσικών και κλιματικών συνθηκών. Υπάρχει ο κίνδυνος εγκατάλειψης της παραγωγής, αλλά και των περιοχών αυτών γενικότερα.  Η αναζήτηση και εξασφάλιση των απαιτούμενου ζωοτροφών στις περιοχές αυτές επιβαρύνεται με υψηλό κόστος, ενώ οι παραγωγοί δεν επιτυγχάνουν καλές τιμές για το παραγόμενο προϊόν (γάλα και κρέας).  Ο τομέας είναι σημαντικότατος, διότι: i.Στηρίζει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα με πιστοποίηση. ii.Αποτελεί παράγοντα διατήρησης του τοπίου iii.Διατηρεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού στην ύπαιθρο iv.Συνεισφέρει στην επάρκεια βασικών αγαθών στην εσωτερική αγορά v.Συμβάλλει στο σημαντικό εξαγωγικό δυναμικό του τυριού ΦΕΤΑ.

63 ... ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  Δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και στη μεταποίηση.  Η βελτίωση της ποιότητας του πρόβειου και του κατσικίσιου γάλακτος θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και θα οδηγήσει σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων.  Ενίσχυση της βιωσιμότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας, η οποία εξαρτάται άμεσα από την παροχή πρώτης ύλης. Ενισχύονται:  Αίγες και προβατίνες ηλικίας άνω του έτους Ορεινών – Μειονεκτικών περιοχών.  Παράδοση τουλάχιστον 6 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες με Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα μικρότερη ή ίση των 1.000.000 cfu/ml.  Όταν η παραδιδόμενη ποσότητα υπερβαίνει τους 6 τόνους, για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ζώων και η αναλογία 120:1 κιλά γάλακτος, ανά ζώο.  Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.

64 4 η. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΠΕΔΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ενισχύονται:  Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών, ηλικίας άνω του έτους.  Παράδοση τουλάχιστον 10 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες σε Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα μικρότερη ή ίση των 1.000.000 cfu/ml.  Όταν η παραδιδόμενη ποσότητα υπερβαίνει τους 10 τόνους, για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ζώων και η αναλογία 120:1 κιλά γάλακτος, ανά ζώο.  Εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα. ------------------ Μικρότερη, το πιθανότερο, ενίσχυση, απ΄ αυτή των ορεινών περιοχών.

65 Ο σημαντικός 2 ος Πυλώνας (Αγροτική ανάπτυξη) Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν σε ημερίδες, θα υπάρχουν :  Γενναιόδωρα προγράμματα για νέους γεωργούς.  Προγράμματα για γεωργούς 40-50 ετών.  Σοβαρή ενίσχυση των ομάδων παραγωγών.

66 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ομιλία που παρουσιάσαμε είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.serres.pkm.gov.gr (Στη θέση: Εκδηλώσεις)

67 Είμαστε, πάντα, στη διάθεσή σας να συζητήσουμε, στα γραφεία μας, τα ερωτήματά σας και, εφ΄ όσον αφορούν θέματα για τα οποία υπάρχουν σχετικές αποφάσεις, να σας απαντήσουμε.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ για τη νέα ΚΑΠ 2015 – 2020 Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, επικαιροποιούμε την ομιλία μας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google