Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016. Αποτίμηση διαχείρισης ΓΓΕΤ Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016. Αποτίμηση διαχείρισης ΓΓΕΤ Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

2 Αποτίμηση διαχείρισης ΓΓΕΤ Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

3 προλογικά Αποτίμηση εκ μέρους ερωτηθέντων … και όχι ΑΜ ή ομάδας μελέτης Αποτίμηση εκ μέρους επιτυχόντων … και όχι και αποτυχόντων Αποτίμηση ως προς «τότε» … έκτοτε αλλαγές, βελτιώσεις Αποτίμηση δημόσιας ( > κράτους) παρέμβασης … και όχι απλώς της «ΓΓΕΤ» Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

4 Ρόλος ΓΓΕΤ σε όλα τα στάδια (όχι απλώς «διαχείριση») α - Σχεδιασμός δράσεων β - Προγραμματισμός δράσεων γ - Προκήρυξη δράσεων δ - Αξιολόγηση προτάσεων ε - Απόφαση χρηματοδότησης στ - Υλοποίηση, διαχείριση προτάσεων ζ - Αποτίμηση αποτελεσμάτων Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

5 α - Σχεδιασμός δράσεων Προβλήματα, κριτική: Ανάγκη τομεακής, εστιασμένης προσέγγισης Ανάγκη διαφοροποίησης έρευνας / πειραματικής ανάπτυξης Από τη συνεργασία δημόσιων ερευνητικών φορέων* - επιχειρήσεων στο καθορισμό διακριτών ρόλων ___________ *: ΑΕΙ (=Πανεπιστήμια + ΤΕΙ) + δημόσια ερευνητικά κέντρα Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

6 β – Προγραμματισμός δράσεων Προβλήματα, κριτική: Έλλειψη μακρόχρονου προγραμματισμού Ανάγκη (μερικής) αυτονομίας σε σχέση με Διαρθρωτικά Ταμεία Προκαθορισμένες ημερομηνίες Προετοιμασία μέσω «επιχειρηματικής ανακάλυψης» κλπ. Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

7 γ – Προκήρυξη δράσεων Προβλήματα, κριτική: Ανάγκη απλοποίησης, ανάληψης κάποιων κινδύνων εκ μέρους δημόσιας διοίκησης Ειδικά προβλήματα ως προς αριθμό συμμετεχόντων, προπληρωμή από επιχειρήσεις κ.ά. Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

8 δ – Αξιολόγηση δράσεων Προβλήματα, κριτική: Επιλογή αξιολογητών (και ;) μεταξύ των επιχειρήσεων Συντόμευση διάρκειας αξιολόγησης Όχι χρηματοδότηση προτάσεων με βαθμολογία χαμηλότερη προκαθορισμένου ορίου (και δυνατότητα μεταφοράς πόρων) Ορισμός «περιφερειακότητας» Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

9 ε – Απόφαση χρηματοδότησης Προβλήματα, κριτική: Συντόμευση χρόνου από την αξιολόγηση στην έγκριση, στην υπογραφή και στην πρώτη εκταμίευση Έγκαιρες και επαρκείς εξηγήσεις απόρριψης Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

10 στ – Υλοποίηση, διαχείριση προτάσεων Προθυμία εκ μέρους ΓΓΕΤ για στήριξη, υποβοήθηση, καθοδήγηση Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

11 ζ – Αποτίμηση αποτελεσμάτων Προβλήματα, κριτική: Εκ των προτέρων πρόβλεψη υποχρέωσης αυτό- αξιολόγησης και ανταπόκρισης σε αίτημα αποτίμησης Διάχυση «βέλτιστων πρακτικών» Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016

12 Συνοπτικά: Γενική εικόνα: Θετική με σοβαρά περιθώρια βελτίωσης, ιδίως στα ζητήματα για τα οποία οι απαιτούμενες αποφάσεις είναι θεσμικού (σε αντιδιαστολή με τον διαχειριστικό) χαρακτήρα Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016


Κατέβασμα ppt "Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016. Αποτίμηση διαχείρισης ΓΓΕΤ Αχιλλέας Μητσός, 9-5-2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google