Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παπαδημητρίου Δημήτριος Σιμώνης Εμμανουήλ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παπαδημητρίου Δημήτριος Σιμώνης Εμμανουήλ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παπαδημητρίου Δημήτριος Σιμώνης Εμμανουήλ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης 1

2 Τι πραγματεύεται η εργασία Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος όπου ο χρήστης έχει την δυνατότητα της διαχείρισης των αγροτεμαχίων, των καλλιεργειών και των εσόδων/εξόδων που προκύπτουν σε αυτά, με χρήση τεχνικών model-view- controller(MVC). 2

3 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν HTML (HyperText Markup Language) CSS (Cascading Style Sheets) JavaScript PHP SQL (Structured Query Language) 3

4 HTML HyperText Markup Language Είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες Χρησιμοποιήθηκε η έκδοση HTML5 CSS Cascading Style Sheets Ομαδοποίηση και διαμόρφωση των στοιχείων της HTML Ενσωματώνεται στην HTML 4

5 JAVASCRIPT Γλώσσα προγραμματισμού με διερμηνέα Αλλάζει δυναμικά το περιεχόμενο του εγγράφου Ενσωματώνεται στην HTML Events DOM (Document Object Model) Χρήση AJAX (Asynchronous JavaScript And Xml) Επικοινωνία μεταξύ του server και του client και μπορεί να ανανεώσει ασύγχρονα στο παρασκήνιο κάποιο κομμάτι της ιστοσελίδας 5

6 PHP Γλώσσα προγραμματισμού για την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων Αναμιγνύεται με κώδικα της HTML Χρησιμοποιήθηκε η έκδοση PHP5 Structured Query Language Γλώσσα για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων SQL 6

7 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν XAMPP Kohana Web browsers jQuery 7

8 XAMPP Είναι ένα πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού: Χ (cross - platform) APACHE HTTP SERVER MYSQL PHP PERL 8

9 JQuery Mozilla Firefox Google Chrome Internet Explorer Opera Συμβατοί φυλλομετρητές ιστοσελίδων Βιβλιοθήκη JavaScript Χρησιμοποιήθηκε για την τεχνολογία AJAX 9

10 KOHANA Framework HMVC framework γραμμένο σε κώδικα PHP5 Ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού (Hierarchical Model–View–Controller) Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες Model: Διαχειρίζεται τα δεδομένα στο σύστημα View: Εμφανίζει τις πληροφορίες στο χρήστη Controller: Λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας με τις κατηγορίες Model και View ανάλογα με την ενέργεια του χρήστη 10

11 KOHANA Framework 11

12 Λειτουργία KOHANA Framework Χωρίζεται σε τρεις βασικούς καταλόγους Ο κατάλογος application μέσα στον οποίο αναπτύσσεται η εκάστοτε εφαρμογή Ο κατάλογος modules μέσα στον οποίο είναι οι διάφορες βιβλιοθήκες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να ενταχθούν Ο κατάλογος system μέσα στον οποίο βρίσκεται ο πυρήνας (core) του Kohana 12

13 Αίτημα ροής KOHANA Framework Απαραίτητα αρχεία για την παραγωγή μιας ιστοσελίδας είναι τα index.php και bootstrap.php Στο index.php: ορίζονται οι διευθύνσεις των τριών καταλόγων application, modules, system ορίζονται τυχόν λάθη φορτώνει το αρχείο install.php αν υπάρχει οδηγείται στο αρχείο bootstrap.php αφού επιστρέψει από το bootstrap.php εμφανίζει την απάντηση (response) από το βασικό request 13

14 Αίτημα ροής KOHANA Framework Στο bootstrap.php: Φορτώνει την κλάση Kohana Δίνει αρχικές τιμές για την εφαρμογή Ενεργοποιεί τα modules που θα χρειαστούν για την εφαρμογή Ορίζει τις διευθύνσεις της εφαρμογής χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση set() της κλάσης Route Καλεί τη συνάρτηση της κλάσης controller που είναι υπεύθυνη για την διεργασία του request 14

15 KOHANA Framework Πλεονεκτήματα του Kohana: Επαναχρησιμοποίηση του κώδικα που δημιουργείται ή υπάρχει ήδη Καλύτερη δόμηση των αρχείων Καλύτερη οργάνωση του κώδικα Κώδικας που ήδη υπάρχει, είναι ελεγμένος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν 15

16 Modules Userguide: Οδηγός χρήσης Kohana Auth: Εξουσιοδότηση του χρήστη Database: Επικοινωνία με τη βάση δεδομένων MySqli (MySQL improved): Παρόμοια με την MySQL Χρησιμοποιείται για εκδόσεις MySQL 4.1.3 και μεταγενέστερες. ORM (Object Relational Mapping): Διαχειρίζεται και ελέγχει τη βάση δεδομένων Χρησιμοποιείται για την απλοποίηση των ερωτημάτων SQL 16

17 Δομή Kohana 17

18 Ανάλυση προβλήματος Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί: Αγροτεμάχια Είδη καλλιέργειας Είδη καλλιέργειας που εισάγονται στα αγροτεμάχια Κατηγορίες προϊόντων Προϊόντα Συναλλαγές Αθροίσματα εσόδων/εξόδων ανά μία χρονική περίοδο με βάση το σύνολο των συναλλαγών, τις κατηγορίες, τα προϊόντα και τα αγροτεμάχια Τα στοιχεία του Την είσοδο και έξοδο από τον λογαριασμό του 18

19 Ανάλυση προβλήματος Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να : Εισέρχεται στον λογαριασμό του Διαγράφει έναν χρήστη Εκδίδει νέο κωδικό στον χρήστη Επεξεργάζεται τα στοιχεία του 19

20 Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης 20

21 Βάση δεδομένων Πίνακες βάσης δεδομένων: users: αποθηκεύονται τα στοιχεία του χρήστη roles: περιέχει τους ρόλους του χρήστη roles_users: αποθηκεύεται ο χρήστης με το ρόλο του user_tokens: διατηρεί την σύνδεση του λογαριασμού kinds: αποθηκεύονται οι κατηγορίες των προϊόντων products: αποθηκεύονται τα προϊόντα fields: αποθηκεύονται τα αγροτεμάχια crops: αποθηκεύονται τα είδη καλλιέργειας fields_has_crops: αποθηκεύονται τα είδη καλλιέργειας στα αγροτεμάχια costs: αποθηκεύονται οι συναλλαγές 21

22 Βάση δεδομένων 22

23 Διάγραμμα κλάσεων 23

24 Έλεγχος κώδικα php Για τον έλεγχο του κώδικα php χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση vars() της κλάσης Debug. 24

25 Αρχεία CSS Βρίσκονται στον κατάλογο media background.css: ρυθμίζονται οι δύο εικόνες του φόντου, το λογότυπο και ο τίτλος dropDown.css: μορφοποιεί τη μπάρα που χρησιμοποιεί ο χρήστης form.css: Διαμορφώνεται η στοίχιση της φόρμας Διαμορφώνονται τα στυλ των κουμπιών, πεδίων καταχώρησης, ονομάτων των καταχωρήσεων, επικεφαλίδων, μηνυμάτων λάθους, πινάκων εμφάνισης και υποσέλιδου 25

26 Αρχεία JS Βρίσκονται στον κατάλογο media resize.js : ορίζει τις διαστάσεις του φόντου και των πινάκων στις φόρμες agro.js: Διαχειρίζεται τις συναρτήσεις που απαιτούνται για την εκάστοτε ιστοσελίδα Εμφανίζει αναδυόμενα παράθυρα Διαχειρίζεται τις λίστες για τη διαγραφή των προϊόντων Προσδίδει λειτουργίες στα πεδία των καταχωρίσεων Εκτελεί λειτουργίες της εισαγωγής και επεξεργασίας των συναλλαγών Εμφανίζει την μπάρα φόρτωσης και διαγράφει το περιεχόμενο με τη χρήση του μηχανισμού AJAX Δεσμεύει και αποδεσμεύει όλες τις συναλλαγές στη φόρμα διαγραφής Ελέγχει την ημερομηνία jquery-2.1.4.js ajax.js: Εμφανίζει στοιχεία, λίστες και πίνακες με τον μηχανισμό AJAX 26

27 Έλεγχος κώδικα JS Κάθε φυλλομετρητής ιστοσελίδων έχει debugger Χρησιμοποιήθηκε το firebug που είναι προέκταση του Mozilla Firefox Ελέγχει ανά γραμμή τον κώδικα JavaScript που εκτελείται 27

28 Συμπεράσματα Η χρήση του KOHANA HMVC framework βοήθησε στη μείωση του χρόνου παραγωγής της διαδικτυακής εφαρμογής διότι: Παρείχε ελεγμένο κώδικα που χρησιμοποιήθηκε απευθείας Μέρος κώδικα που αναπτύχθηκε επαναχρησιμοποιήθηκε πολλαπλές φορές Υπήρχε γρήγορη αναζήτηση του κώδικα λόγω της σωστής δόμησης των αρχείων Εγκαταστάθηκε έτοιμη και ελεγμένη βιβλιοθήκη που είναι ελεύθερη προς χρήση από το διαδίκτυο Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και βελτίωσης της εργασίας στο κομμάτι της εμφάνισης των στατιστικών στοιχείων 28


Κατέβασμα ppt "Παπαδημητρίου Δημήτριος Σιμώνης Εμμανουήλ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google