Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθανάσιος Χ. Παπαδημητρίου Οικονομολόγος, MSc, PhD E-mail: atpapd@econ.uoa.gr

2 Βασικές Έννοιες Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών Τηλεπικοινωνία είναι οποιαδήποτε εκπομπή, μετάδοση και λήψη σημείων, σημάτων, γραπτών κειμένων, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης με ενσύρματα ή ασύρματα ή οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα (ITU). Δηλαδή, η «τηλεπικοινωνία» καλύπτει την μετάδοση, σε απόσταση, πληροφοριών, κάθε φύσης, με τηλεπικοινωνιακά (τεχνικά) μέσα (Κιουλάφας, 1999)

3 Βασικές Έννοιες ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ή ΘΕΤΙΚΕΣ 1.Φυσική 2.Χημεία 3.Μαθηματικά 4.Βιολογία 5.Αστρονομία κ.τ.λ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ή ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ 1.Κοινωνιολογία 2.Ψυχολογία 3.Ιστορία 4.Νομική 5.Πολιτική 6.Οικονομική κ.τ.λ

4 Βασικές Έννοιες ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ή ΘΕΤΙΚΕΣ 1.Φυσική 2.Χημεία 3.Μαθηματικά 4.Βιολογία 5.Αστρονομία κ.τ.λ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ή ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ Μελετούν τα Φυσικά Φαινόμενα, δηλαδή εκείνα που δημιουργούνται μέσα στο φυσικό περιβάλλον από τις δυνάμεις του π.χ. : τα φαινόμενα της βαρύτητας, της έκλειψης του ηλίου, της θερμότητας, του ηλεκτρισμού, των σεισμικών δονήσεων

5 Βασικές Έννοιες ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ή ΘΕΤΙΚΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ή ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ 1. Κοινωνιολογία 2. Ψυχολογία 3. Ιστορία 4. Νομική 5. Πολιτική 6. Οικονομική κ.τ.λ Μελετούν τα Κοινωνικά Φαινόμενα, δηλαδή εκείνα που εκδηλώνονται μέσα στην κοινωνία από την συμπεριφορά και την δράση των ατόμων π.χ. : τα φαινόμενα των συμβάσεων, των επενδύσεων, των δανείων, των ενοικιάσεων, των γάμων, των υιοθεσιών

6 Βασικές Έννοιες ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ή ΘΕΤΙΚΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ή ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ 1. Κοινωνιολογία 2. Ψυχολογία 3. Ιστορία 4. Νομική 5. Πολιτική 6. Οικονομική κ.τ.λ Η Οικονομική Επιστήμη ανήκει στις Κοινωνικές Επιστήμες, γιατί μελετάει μία ειδική κατηγορία κοινωνικών φαινομένων, τα οποία είναι γνωστά ως οικονομικά φαινόμενα π.χ. : τα φαινόμενα της παραγωγής, της ζήτησης, της προσφοράς, της αποταμίευσης, της επένδυσης, του πληθωρισμού, της ανεργίας, της φορολογίας

7 Βασικές Έννοιες Τα οικονομικά φαινόμενα αποτελούν εκδηλώσεις της συμπεριφοράς και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι άνθρωποι, για να εξασφαλίσουν τα μέσα που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών τους Ως ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που είναι γνωστές ως οικονομικές ενέργειες ή οικονομικές δραστηριότητες και οι οποίες πραγματοποιούνται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ανθρώπου

8 Βασικές Έννοιες Θεμελιώδες Οικονομικό Πρόβλημα : Η ικανοποίηση των απεριόριστων ανθρώπινων αναγκών με τα περιορισμένα μέσα (αγαθά και υπηρεσίες) που διαθέτουν Εάν στο σύνολό τους τα αγαθά ήταν απεριόριστα δεν θα υπήρχε το εν λόγω πρόβλημαΕάν στο σύνολό τους τα αγαθά ήταν απεριόριστα δεν θα υπήρχε το εν λόγω πρόβλημα Στην πράξη οι παραγωγικοί συντελεστές (πόροι) που διαθέτει η οικονομία για την παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών είναι περιορισμένοι (limited resources) σε σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες που είναι απεριόριστες (unlimited wants)Στην πράξη οι παραγωγικοί συντελεστές (πόροι) που διαθέτει η οικονομία για την παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών είναι περιορισμένοι (limited resources) σε σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες που είναι απεριόριστες (unlimited wants)

9 Βασικές Έννοιες Η αιτία του οικονομικού προβλήματος είναι η στενότητα ή ανεπάρκεια ή σπανιότητα (scarcity) των παραγωγικών συντελεστών (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο), η οποία αποτελεί στην πράξη την ουσία τουΗ αιτία του οικονομικού προβλήματος είναι η στενότητα ή ανεπάρκεια ή σπανιότητα (scarcity) των παραγωγικών συντελεστών (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο), η οποία αποτελεί στην πράξη την ουσία του Η ανεπάρκεια παραγωγικών συντελεστών εύλογα δημιουργεί αντίστοιχη ανεπάρκεια αγαθών και υπηρεσιώνΗ ανεπάρκεια παραγωγικών συντελεστών εύλογα δημιουργεί αντίστοιχη ανεπάρκεια αγαθών και υπηρεσιών Τα άτομα επομένως δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της οικονομίας καλούνται να πραγματοποιήσουν επιλογή (choice) των αναγκών που θα ικανοποιήσουνΤα άτομα επομένως δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της οικονομίας καλούνται να πραγματοποιήσουν επιλογή (choice) των αναγκών που θα ικανοποιήσουν Επιπρόσθετα καλούνται να επιλέξουν και μέχρι ποιο βαθμό θα ικανοποιήσουν κάθε μία από τις ανάγκες αυτέςΕπιπρόσθετα καλούνται να επιλέξουν και μέχρι ποιο βαθμό θα ικανοποιήσουν κάθε μία από τις ανάγκες αυτές

10 Βασικές Έννοιες Οι παραγωγικοί συντελεστές παρουσιάζουν ποικιλία χρήσεωνΟι παραγωγικοί συντελεστές παρουσιάζουν ποικιλία χρήσεων (π.χ. : συγκεκριμένα μέταλλα όπως το τιτάνιο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην αμυντική βιομηχανία, στην παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού κ.τ.λ.) (π.χ. : συγκεκριμένα μέταλλα όπως το τιτάνιο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην αμυντική βιομηχανία, στην παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού κ.τ.λ.) Η επιλογή των αναγκών οδηγεί έμμεσα στην κατανομή (allocation) των μέσων παραγωγής μεταξύ των εναλλακτικών αυτών χρήσεωνΗ επιλογή των αναγκών οδηγεί έμμεσα στην κατανομή (allocation) των μέσων παραγωγής μεταξύ των εναλλακτικών αυτών χρήσεων Στόχος αυτής της κατανομής είναι να παραχθούν, να διανεμηθούν και να καταναλωθούν εκείνα τα αγαθά, τα οποία θα ικανοποιήσουν ΄τις ανάγκες εκείνες που έχουν επιλεγεί από τους καταναλωτέςΣτόχος αυτής της κατανομής είναι να παραχθούν, να διανεμηθούν και να καταναλωθούν εκείνα τα αγαθά, τα οποία θα ικανοποιήσουν ΄τις ανάγκες εκείνες που έχουν επιλεγεί από τους καταναλωτές

11 Βασικές Έννοιες ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στενότητα Πόρων Επιλογή Αναγκών Κατανομή Πόρων Παραγωγή Αγαθών Διανομή Αγαθών Κατανάλωση Αγαθών

12 Βασικές Έννοιες Το Οικονομικό Πρόβλημα του συνόλου των κοινωνιών τείνει να αποκτάει μία μόνιμη και διαρκώς πιο έντονη μορφή λόγω : Της ακατάπαυστης αύξησης του πληθυσμού της γης Της εξάντλησης των φυσικών πηγών ενέργειας όπως του πετρελαίου, του λιγνίτη και διάφορων μετάλλων Των αυξανόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων που έχει πάνω στο φυσικό περιβάλλον η παραγωγή πολλών προϊόντων Η εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και η δυνατότητα να βρεθούν νέες πηγές ενέργειας αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμβλυνση της έντασης του οικονομικού προβλήματος

13 Βασικές Έννοιες Η πλέον ορθολογική αντιμετώπιση του Οικονομικού Προβλήματος πραγματοποιείται μέσα από την διαχείριση των ακόλουθων ζητημάτων : Επιλογή του είδους και της ποσότητας των αγαθών και των υπηρεσιών που πρέπει να παραχθούν Επιλογή της μεθόδου παραγωγής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή ποιος συνδυασμός παραγωγικών συντελεστών και ποια τεχνική πρέπει να χρησιμοποιηθούν Επιλογή του τρόπου διανομής των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Δηλαδή πώς θα διανεμηθούν στα μέλη της κοινωνίας τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων αποτελεί την βάση για την αντιμετώπιση του συνόλου των προβλημάτων της οικονομίας όπως του πληθωρισμού, της ανεργίας, της οικονομικής ανάπτυξης

14 Βασικές Έννοιες Η πλέον ορθολογική αντιμετώπιση του Οικονομικού Προβλήματος απαιτεί και την εφαρμογή της λεγόμενης Οικονομικής Αρχής ή Οικονομικού Αξιώματος Σύμφωνα με την γενική μορφή του Οικονομικού Αξιώματος κάθε οικονομική ενέργεια ή δραστηριότητα του ανθρώπου πρέπει να αποσκοπεί στην επιδίωξη του πιο μεγάλου δυνατού αποτελέσματος (αγαθά και υπηρεσίες) με την πιο μικρή δυνατή θυσία (παραγωγικοί συντελεστές) π.χ. : 1. Οι παραγωγοί επιδιώκουν να επιτύχουν την μέγιστη δυνατή παραγωγή και κέρδος με το ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο και κόστος 2. Οι καταναλωτές επιδιώκουν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ταυτόχρονα να διαθέσουν όσο το δυνατόν πιο μικρό μέρος του εισοδήματός τους

15 Βασικές Έννοιες Η πλέον ορθολογική αντιμετώπιση του Οικονομικού Προβλήματος απαιτεί και την εφαρμογή της λεγόμενης Οικονομικής Αρχής ή Οικονομικού Αξιώματος Σύμφωνα με την πρώτη ειδική μορφή του Οικονομικού Αξιώματος κάθε οικονομική ενέργεια ή δραστηριότητα του ανθρώπου πρέπει να αποσκοπεί στην επιδίωξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος με δεδομένα τα μέσα (πρόβλημα μεγιστοποίησης) π.χ. : 1. Οι παραγωγοί επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή και τα κέρδη τους με δεδομένα τα μέσα παραγωγής. Ένα νοσοκομείο με δεδομένο προσωπικό και εξοπλισμό (κτίρια, μηχανήματα κ.τ.λ.) επιδιώκει να επιτύχει την μεγαλύτερη δυνατή περίθαλψη ασθενών 2. Οι καταναλωτές επιδιώκουν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την κατανάλωση του δεδομένου εισοδήματός τους

16 Βασικές Έννοιες Η πλέον ορθολογική αντιμετώπιση του Οικονομικού Προβλήματος απαιτεί και την εφαρμογή της λεγόμενης Οικονομικής Αρχής ή Οικονομικού Αξιώματος Σύμφωνα με την δεύτερη ειδική μορφή του Οικονομικού Αξιώματος κάθε οικονομική ενέργεια ή δραστηριότητα του ανθρώπου πρέπει να αποσκοπεί στην επιδίωξη επίτευξης οροθετημένων στόχων με όσο το δυνατό λιγότερα μέσα ή θυσίες (πρόβλημα ελαχιστοποίησης) π.χ. : 1. Οι παραγωγοί επιδιώκουν να παράξουν οροθετημένες ποσότητες με όσο το δυνατόν πιο μικρό κόστος παραγωγής. Ένα νοσοκομείο επιδιώκει να επιτύχει την περίθαλψη συγκεκριμένου αριθμού ασθενών με όσο το δυνατόν μικρότερη δαπάνη μέσων 2. Οι καταναλωτές επιδιώκουν να ικανοποιήσουν δεδομένες ανάγκες τους με κατανάλωση όσο το δυνατόν μικρότερο μέρους του εισοδήματός τους

17 Βασικές Έννοιες Η επιλογή του είδους και των ποσοτήτων των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται, πραγματοποιείται πάντα μέσα στα όρια των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας Ως όρια παραγωγικών δυνατοτήτων μίας οικονομίας ορίζονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί ποσοτήτων των αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να παραχθούν κάθε φορά από την πλήρη και αποδοτική αξιοποίηση όλων των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει η οικονομία με δεδομένη τεχνολογία Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων απεικονίζει διαγραμματικά αυτά τα όρια

18 Βασικές Έννοιες Έστω ότι : Μία οικονομία παράγει δύο μονάχα αγαθά : οπλικά συστήματα και ιατρικό εξοπλισμό Η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών που διατίθεται είναι δεδομένη και σταθερή Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή είναι δεδομένη Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά Όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί (ceteris paribus)

19 Βασικές Έννοιες Ε Γ Δ Α Β Οπλικά Συστήματα Ιατρικός Εξοπλισμός 70 60 35 0 50 305060 Εφικτοί Συνδυασμοί Ανέφικτοι Συνδυασμοί Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων Η

20 Βασικές Έννοιες Το σύνολο των σημείων, τα οποία βρίσκονται πάνω στην καμπύλη, εκφράζουν όλους τους μέγιστους δυνατούς συνδυασμούς οπλικών συστημάτων και ιατρικού εξοπλισμού που μπορούν να παραχθούν εάν η οικονομία απασχολήσει πλήρως και αποδοτικά τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει Το σύνολο των σημείων που βρίσκονται αριστερά της καμπύλης, εκφράζουν όλους τους εφικτούς συνδυασμούς οπλικών συστημάτων και ιατρικού εξοπλισμού που μπορούν να παραχθούν, δεδομένου όμως ότι η οικονομία δεν απασχολεί πλήρως και αποδοτικά τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει Το σύνολο των σημείων που βρίσκονται δεξιά της καμπύλης, εκφράζουν όλους τους ανέφικτους συνδυασμούς οπλικών συστημάτων και ιατρικού εξοπλισμού που δεν μπορούν να παραχθούν, διότι δεν εμπίπτουν στις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας

21 Βασικές Έννοιες Επέκταση Ορίων Παραγωγικών Δυνατοτήτων Α΄ Η Ε Γ Δ Α Β Οπλικά Συστήματα Ιατρικός Εξοπλισμός 70 60 35 0 50 305060 Η’

22 Βασικές Έννοιες Η Επέκταση των Ορίων των Παραγωγικών Δυνατοτήτων είναι γνωστή ως Οικονομική Μεγέθυνση ή Οικονομική Ανάπτυξη Για να επιτευχθεί θα πρέπει : Να αυξηθεί η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών Να βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής Να βελτιωθεί η διαδικασία άσκησης διοίκησης

23 Βασικές Έννοιες Επομένως σε συγκεντρωτικό επίπεδο είναι δυνατόν να υποστηριχθεί πως η Οικονομική Επιστήμη εξετάζει την κατανομή των πόρων σε κάθε κοινωνία, με στόχο την βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας Οι δύο κύριες ενότητες της σύγχρονης Οικονομικής Επιστήμης είναι : Η Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική

24 Βασικές Έννοιες Η Μικροοικονομική : Ασχολείται με την λεπτομερειακή εξέταση της συμπεριφοράς και των προβλημάτων των επιμέρους μονάδων που αποτελούν την οικονομία Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων μονάδων είναι οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι αγορές Επιδιώκει να συμβάλει στην αποτελεσματική οργάνωση της δραστηριότητας των επιμέρους μονάδων που αποτελούν την οικονομία Προσδίδει έμφαση σε ζητήματα όπως το ποιο είναι το πλέον κατάλληλο μέγεθος των επιχειρήσεων, το ποια είναι η πλέον κατάλληλη τοποθεσία στην οποία πρέπει να βρίσκονται και γενικά το ποιος είναι ο τρόπος εκείνος με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν προκειμένου να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τα μέσα που διαθέτουν

25 Βασικές Έννοιες Η Μικροοικονομική : Συνδέεται στενά με τα managerial economics, τα οποία καλύπτουν τον χώρο της οικονομικής ανάλυσης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Η ανάλυση και αξιοποίηση βασικών αρχών της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς Οι διοικήσεις των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών προκειμένου να λαμβάνουν άριστες κατά το δυνατόν αποφάσεις είναι αναγκαίο να αξιοποιούν τις τεράστιες δεξαμενές πληροφοριών που η εξέλιξη της πληροφορικής προσφέρει, σε συνδυασμό με τις αρχές της μικροοικονομικής

26 Βασικές Έννοιες Θέματα Μικροοικονομικής : Συμπεριφορά Καταναλωτή Θεωρία Χρησιμότητας Η Λειτουργία των Αγορών : Ζήτηση & Προσφορά Θεωρία Παραγωγής Κόστος Παραγωγής Συμπεριφορά της Επιχείρησης στον Πλήρη Ανταγωνισμό, στο Μονοπώλιο, στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό, στο Δυοπώλιο, στο Ολιγοπώλιο Τιμολογιακά Συστήματα Διανομή Εισοδήματος Προσδιορισμός των Τιμών των Παραγωγικών Συντελεστών Γενική Οικονομική Ισορροπία και Οικονομική Ευημερία Χωροθέτηση

27 Βασικές Έννοιες Η Μακροοικονομική : Είναι δυνατόν να οριστεί ως η επιστήμη που εξετάζει την λειτουργία της οικονομίας ως σύνολο και που ασχολείται με την εξέταση της συμπεριφοράς και τον προσδιορισμό των συνολικών οικονομικών μεγεθών Ασχολείται με ζητήματα όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, το ισοζύγιο πληρωμών, ο μη ικανοποιητικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης Σε ορισμένες οικονομίες τα προβλήματα αυτά παρουσιάζονται ανοικτά, ενώ σε άλλες καλυμμένα, χωρίς όμως να παύουν να υφίστανται

28 Βασικές Έννοιες Η Μακροοικονομική : Δημιουργεί συσχετίσεις, οι οποίες αφορούν την συμπεριφορά των οικονομικών μεγεθών στο σύνολό τους και αναφέρονται σε γενικές τάσεις, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα μιας μέσης ή συνηθισμένης συμπεριφοράς των μεγεθών Οι γενικεύσεις αυτές είναι εύλογο ότι δεν αντικατοπτρίζονται στην συμπεριφορά της κάθε επιμέρους μονάδας Αποσκοπεί στην διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας για την εξακρίβωση της νομοτέλειας που τη διέπει και για την εξήγηση του προσδιορισμού των βασικών μεγεθών που αντιπροσωπεύουν τη δραστηριότητά της

29 Βασικές Έννοιες Θέματα Μακροοικονομικής : Υπολογισμός Εθνικών Λογαριασμών Το Κλασικό Υπόδειγμα : Αποταμίευση, Επένδυση και Επιτόκιο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα Προσδιορισμού του Εισοδήματος Ισορροπίας χωρίς Αγορά Χρήματος Αγορά Χρήματος και Γενική Ισορροπία στην Αγορά Προϊόντος και στην Αγορά Χρήματος Πληθωρισμός και Στασιμοπληθωρισμός Διεθνές Εμπόριο και Ισορροπία της Οικονομίας

30 Βασικές Έννοιες Συγκεντρωτικά : Το ενδιαφέρον της Μικροοικονομικής επικεντρώνεται στην μία μονάδα ενώ το ενδιαφέρον της Μακροοικονομικής επικεντρώνεται στο σύνολο των μονάδων της οικονομίας Στην Μικροοικονομική ανάλυση θεωρούνται ως δεδομένα τα μεγέθη που εξετάζονται στην Μακροοικονομική ανάλυση και αντίστροφα

31 Βασικές Έννοιες Ως Επιχείρηση ορίζεται : Ένα σύστημα προσανατολισμένο στην επίτευξη στόχων διά μέσω συνδυασμών και κάτω από συνθήκες στενότητας των μέσων παραγωγής

32 Βασικές Έννοιες Η Δραστηριότητα του κάθε Οργανισμού μορφοποιείται από : Το Έσω-επιχειρησιακό περιβάλλον (εργαζόμενοι, διοίκηση, μέτοχοι, οργανωσιακή κουλτούρα, διαδικασίες, μηχανισμοί, δυναμικές σχέσεις αλληλεξάρτησης, συνέργια) Το Έξω-επιχειρησιακό περιβάλλον (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό, νομικό, τεχνολογικό)

33 Θεματολογία   Εξω-επιχειρησιακό Περιβάλλον Η έννοια του Εξωτερικού Περιβάλλοντος SWAT – PEST analysis Ανάλυση Αγοράς κατά Porter Το εξωτερικό περιβάλλον της Τηλεπικοινωνιακής Επιχείρησης (μετά την Απελευθέρωση)   Εσω-επιχειρησιακό Περιβάλλον H Θεωρία της “Αλυσίδας Αξίας” H Συγκριτική Προτυποποίηση (Benchmarking) Η Εξωτερίκευση Δραστηριοτήτων (Outsourcing) Μελέτη Περίπτωσης Τηλεπικοινωνιακής Επιχείρησης   Managerial Implications   Βασικές Αρχές Marketing

34 Θεματολογία   Το Θεσμικό (Νομικό) Πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς   Η Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή Αγορά   Η Ευρωπαϊκή Τηλεπικοινωνιακή Αγορά   Η έννοια της Ποιότητας Υπηρεσιών και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στις Τηλεπικοινωνίες   Οργανωσιακή Κουλτούρα στις Τηλεπικοινωνίες – Οργάνωση & Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google