Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμπεριφορά Καταναλωτή και Λήψη Αποφάσεων Άννα Ζαρκάδα 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμπεριφορά Καταναλωτή και Λήψη Αποφάσεων Άννα Ζαρκάδα 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμπεριφορά Καταναλωτή και Λήψη Αποφάσεων Άννα Ζαρκάδα 1

2   Παρουσίαση βασικών εννοιών & θεωριών ιδεολογίας και περιεχομένου κύριων λειτουργιών του σύγχρονου μάρκετινγκ  Ο ρόλος του μάρκετινγκ στη σύγχρονη επιχείρηση  Μάρκετινγκ και κοινωνία  Εισαγωγή στην καταναλωτική συμπεριφορά 2 Βασικό λεξιλόγιο Ικανότητα αναγνώρισης λειτουργιών προβλημάτων, στρατηγικών  ενήμερος και συνειδητοποιημένος καταναλωτής  προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανταλλαγής αξιών  ενστερνισμός της έννοιας της ολικής ποιότητας  κριτική θεώρηση του ρόλου του μάρκετινγκ στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία  αναγνώριση του μάρκετινγκ σαν παράγοντα διασφάλισης της αειφόρου ανάπτυξη

3 χρημάτων " Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος, των μεν όντων ως έστιν, των δε μη όντων ως ουκ έστιν " Πρωταγόρας (480-411 Π. Κ. Χ ) χρήμα Το χρήμα είναι ένα πράγμα που κάποιος το χρησιμοποιεί αξία Ένα πράγμα γίνεται χρήμα, αποκτά, δηλαδή, αξία όταν κάποιος το χρησιμοποιεί. Ο άνθρωπος είναι που δίνει αντίκρισμα - μέτρο στις αξίες. Οι αξίες και οι ποιότητες δεν έχουν καμία σημασία ερήμην του ανθρώπου. Κανείς δεν είναι απόλυτα αυτάρκης

4  Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ακόμα και άτομα προϋποθέσεις :  Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή χρειάζεται να πληρούνται οι εξείς προϋποθέσεις : δύο μέρη 1.Συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέρη θέλησή 2.Οι συμμετοχή των μερών πρέπει να γίνεται με τη θέλησή τους αξία 3.Το κάθε μέρος πρέπει να έχει στην κατοχή του κάποια αξία που το άλλο μέρος επιθυμεί να αποκτήσει επικοινωνία 4.Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στα δύο μέρη  Το μάρκετινγκ είναι ο μηχανισμός που κάνει τη συναλλαγή εφικτή 4

5 « ένα σύστημα υλικών και άυλων στοιχείων που δια μέσου των χρησιμοτήτων δημιουργεί ωφέλεια »

6 6 Σύνθεση βασικών υπαρκτών και συμβολικών χαρακτηριστικών, οργανωμένων σε μια συγκεκριμένη μορφή που διακρίνεται από όλα τα άλλα μπορεί να προσφερθεί, να αποκτηθεί, και να καταναλωθεί λειτουργεί ως μέσο ικανοποίησης κάποιας ανάγκης ή επιθυμίας Αντικείμενο Υπηρεσία Τόπος Πρόσωπο Ιδέα Μέγεθος Τιμή Εμφάνιση Απόδοση...

7 7 Core Product Πυρήνας Tangible Product Πραγματικό προϊόν Augmented Product Ολοκληρωμένο προϊόν Πρόβλημα Συμπεριφορά του πωλητή Περιβάλλον Εμφάνιση του πωλητή Brand image Προφίλ Επώνυμου προϊόντος Χαρακτηριστικά Ποιότητα Συσκευασία Υποστήριξη Τιμή Εγγυήσεις Σήμα

8

9 Το Μάρκετινγκ Το Μάρκετινγκ είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων του οργανισμού που σκοπό έχουν να 1.σχεδιάσουν 2.τιμολογήσουν 3.προωθήσουν 4.διανείμουν  προϊόντα που ικανοποιούν ανάγκες  σε αγορές - στόχους  προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. 9

10  Personalization  Personalization = προσαρμογές στον πελάτη που γίνονται εφικτές χάρη στην τεχνολογία Amazon.com Amazon.com  Participation  Participation = συμμετοχή του καταναλωτή στο μάρκετινγκ του προϊόντος Nike IDNike ID  Peer-to-Peer  Peer-to-Peer = Δίκτυα καταναλωτών που αλλάζουν το προφίλ της αγοράς και το ρόλο του μάρκετινγκ TorrentsTorrents  Predictive modeling  Predictive modeling = εφαρμογή αλγορίθμων στο μάρκετινγκ CRMCRM

11 Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 1-11 An organizational function & a set of processes for creating, communicating, and value delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders.

12 12 Η ποντικοπαγίδα Ψυγεία στους Εσκιμώους Παραγωγή Πώληση Μάρκετινγκ Κοινωνική ευθύνη ανθρωποκεντρισμός αειφόρος ανάπτυξη Κοινωνική ευθύνη ανθρωποκεντρισμός αειφόρος ανάπτυξη Μίγμα (4P/7/8P)

13 Personal branding Brand communities Lovemarks

14

15

16

17 Marketing is the activity, set of institutions set of institutions and processes for creating, communicating communicating, delivering and exchanging value offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.

18 18 Περιβάλλον Έρευνα Στρατηγική Περιβάλλον Έρευνα Στρατηγική Αγοραστική Συμ π εριφορά Αγοραστική Συμ π εριφορά Τμηματο π οίηση Αγοράς Αγορές - Στόχοι Το π οθέτηση Αγοραστική Συμ π εριφορά Αγοραστική Συμ π εριφορά Τμηματο π οίηση Αγοράς Αγορές - Στόχοι Το π οθέτηση Μίγμα Μάρκετινγκ Marketing Mix (4P/8P) Μίγμα Μάρκετινγκ Marketing Mix (4P/8P) Ειδικά θέματα Διεθνές Μάρκετινγκ Σχεσιακό Μάρκετινγκ IMC Ηθική Κοινωνική Ευθύνη Ειδικά θέματα Διεθνές Μάρκετινγκ Σχεσιακό Μάρκετινγκ IMC Ηθική Κοινωνική Ευθύνη Συνολική θεώρηση του Μάρκετινγκ (Δομική διάσταση) Εφαρμογή Αξιολόγηση

19 19 Καθορισμός Στόχων Strengths ( Πλεονεκτήματα Ε π ιχείρησης ) Weaknesses ( Μειονεκτήματα Ε π ιχείρησης ) Opportunities ( Ευκαιρίες Αγοράς ) Threats ( Α π ειλές Αγοράς ) Strengths ( Πλεονεκτήματα Ε π ιχείρησης ) Weaknesses ( Μειονεκτήματα Ε π ιχείρησης ) Opportunities ( Ευκαιρίες Αγοράς ) Threats ( Α π ειλές Αγοράς ) Κατάρτιση Προγράμματος 4 Ρ /8P Product (π ροϊόν ) Price ( τιμή ) Promotion (π ροβολή ) Place ( Διακίνηση ) People ( Προσω π ικό ) Processes ( Διαδικασίες ) Physical Environment – ( Φυσικό π εριβάλλον ) Productivity and Quality - ( Παραγωγικότητα και Ποιότητα ) Κατάρτιση Προγράμματος 4 Ρ /8P Product (π ροϊόν ) Price ( τιμή ) Promotion (π ροβολή ) Place ( Διακίνηση ) People ( Προσω π ικό ) Processes ( Διαδικασίες ) Physical Environment – ( Φυσικό π εριβάλλον ) Productivity and Quality - ( Παραγωγικότητα και Ποιότητα ) Έλεγχος Εφαρμογή π ληροφορίες δράσεις π ληροφορίες π ροϊόντα υ π ηρεσίες

20 Ορισμός « αποφάσεις και σχετικές με αυτές δραστηριότητες των ατόμων που αναφέρονται ειδικά στην αγορά και τη χρησιμοποίηση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών ( προϊόντων )» Στάδια 1. πριν την αγορά 2. αγορά 3. μετά την αγορά  αποθήκευση  χρήση  αποτίμηση αποτελεσμάτων ◦ μετά τη χρήση  αντικατάσταση / απόρριψη

21  The dynamic interaction of affect and cognition, behavior, and the environment by which human beings conduct the exchange aspects of their lives.  The overt actions of consumers.  The behavior of the consumer or decision maker in the market place of products and services. It often is used to describe the interdisciplinary field of scientific study that attempts to understand and describe such behavior.

22 Buyer: The organizational member that carries out the purchase procedures of a product. A buyer may or may not make the buying decision. The buyer will manage the buying process, e.g., place the order and process the paperwork. Consumer: Traditionally, the ultimate user or consumer of goods, ideas, and services. However, the term also is used to imply the buyer or decision maker as well as the ultimate consumer. A mother buying cereal for consumption by a small child is often called the consumer although she may not be the ultimate user. Customer: The actual or prospective purchaser of products or services.


Κατέβασμα ppt "Συμπεριφορά Καταναλωτή και Λήψη Αποφάσεων Άννα Ζαρκάδα 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google