Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό αποτελούν  Αδήριτη ανάγκη για όλη την λειτουργία τους  Πραγματική απαίτηση από πλευρά της διοίκησης  Σημαντική βοήθεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό αποτελούν  Αδήριτη ανάγκη για όλη την λειτουργία τους  Πραγματική απαίτηση από πλευρά της διοίκησης  Σημαντική βοήθεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό αποτελούν  Αδήριτη ανάγκη για όλη την λειτουργία τους  Πραγματική απαίτηση από πλευρά της διοίκησης  Σημαντική βοήθεια για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών

3 Γενικά: Οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης επιχείρησης-πελατών Δημιουργούν σχέσεις πειθούς στο εσωτερικό επιχείρησης

4  Τήρηση των Κωδικών Δεοντολογίας των Δημόσιων Σχέσεων Άτυπη εφαρμογή και τήρηση των προβλεπόμενων από τους κώδικες δεοντολογίας.

5  Αντικειμενική Συμβουλή και Καθοδήγηση: Οι εταιρίες ΔΣ δεν μπορούν να έχουν συμφέροντα που ενδέχεται να διακυβεύουν τον ρόλο τους ως ανεξάρτητων συμβούλων. Πρέπει να προσεγγίζουν τους πελάτες τους με αντικειμενικότητα, ώστε να τους βοηθούν να υιοθετούν τη βέλτιστη στρατηγική επικοινωνίας και συμπεριφορά.  Κοινωνία: Ελευθερία λόγου, ανοικτή κοινωνία και ΜΜΕ χωρίς εξαρτήσεις δημιουργούν το πλαίσιο λειτουργίας για το επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων. Οι εταιρίες ΔΣ λειτουργούν στην ανοικτή αυτή κοινωνία, συμμορφώνονται με τους κανόνες της και συνεργάζονται με πελάτες που μοιράζονται την ίδια προσέγγιση.  Εμπιστευτικότητα: Η εμπιστοσύνη βρίσκεται στο κέντρο της σχέσης μεταξύ ενός πελάτη και μίας εταιρίας δημοσίων σχέσεων. Πληροφορίες που έχουν δοθεί εμπιστευτικά από έναν πελάτη και οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές, δεν πρέπει να μοιράζονται με άλλους χωρίς τη συναίνεση του πελάτη.

6  Ακεραιότητα Πληροφόρησης: Οι εταιρίες δημοσίων σχέσεων δεν πρέπει εσκεμμένα να παραπλανούν το κοινό για πραγματικά γεγονότα ή για τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ένας πελάτης. Επίσης, πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ορθή απόδοση των δεδομένων.  Υλοποίηση Υποσχέσεων: Οι εταιρίες ΔΣ: Πρέπει να συνεργάζονται με τους πελάτες τους ώστε να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι και οι δύο πλευρές έχουν κοινή και σαφή αντίληψη των προσδοκιών που αφορούν στα αποτελέσματα των προσπαθειών των εταιριών δημοσίων σχέσεων.

7  Ασυμβίβαστο: Οι εταιρίες ΔΣ μπορούν να εκπροσωπούν πελάτες με συγκρουόμενα συμφέροντα.  Δεν μπορεί όμως να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών για έναν νέο πελάτη με συμφέρον που συγκρούεται με αυτό υφιστάμενου πελάτη, εάν ο τελευταίος δεν έχει πρώτα ενημερωθεί και λάβει τη δυνατότητα να ασκήσει τα όποια δικαιώματα απορρέουν από την σύμβασή του με την εταιρία

8  Η Επαγγελματική Συνείδηση και Τουριστική Επαγγελματική Συνείδηση.

9  Η τουριστική συνείδηση είναι θέμα όλου του τουριστικού κλάδου  Θέμα εκπαιδευτικής διαδικασίας (κ όχι μόνο, από μικρή ηλικία)  Γνώσης των τουριστικών δραστηριοτήτων  Γνώση ενός μίνιμουμ αρχών της συμπεριφοράς τουρίστα  Γενικότερη τουριστική αντίληψη

10  Οικονομικού και διεθνολογικού χαρακτήρα του τουρισμού  Δουλικότητα, υποτελής συμπεριφορά  Υιοθέτηση προτύπων μόνο και μόνο επειδή εφαρμόζονται από τους ξένους  Πρωταρχικός ρόλος των δημοσιογράφων  Τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα

11  Η πειθώ και η αναγνώριση

12  Η αντιστοίχηση με την πραγματικότητα και την αλήθεια Ένα όμως δελτίο τύπου και μια ανακοίνωση κατά πόσο παρουσιάζει την αλήθεια;

13  Την ποιότητα της λειτουργίας τους στον τουρισμό  Την πιστότητα της τουριστικής δραστηριότητας  Την αποδοτικότητα και της στόχευσης  Τη δημιουργική προοπτική  Την ορθολογική επαγγελματική συμπεριφορά των ατόμων των Δημόσιων Σχέσεων  Την τήρηση των αξιών

14 Ποιοί διαμορφώνουν και επηρεάζουν την εικόνα της επιχείρησης Ποιοι την επηρεάζουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση Ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία; Είναι οι δραστηριότητες των Δ.Σ. υποστηρίχτηκες, αποτελεσματικές με την εικόνα της επιχείρησης Επαρκές το δυναμικό των Δ.Σ.;

15 Ανθρώπινη ολότητα  Εθνικό κοινό  Πολιτικό κοινό  Κοινό δημοσιότητας  Υπολανθάνον

16 Στενή έννοια  Γνώμη της μάζας  Δεν αντιπροσωπεύει το μέσο όρο της ομάδας  Ευρεία έννοια Τους πολλούς ή το μέσο όρο

17  Μετάδοση ενός μηνύματος Δυο περισσότερα άτομα Ομάδες κοινού Σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις

18 Προφορικός λόγος Γραπτός λόγος Εικόνα Τα σήματα- σύμβολα Οι εκφράσεις χειρονομίες Ο ήχος (μουσική) Οι συνδυασμοί όλων

19  Κλάδο δραστηριότητας  Το μέγεθος πελατών και εργαζομένων  Το είδος ης διοίκησης  Τις ιδιομορφίες

20  Διαφορετική επικοινωνία «εσωτερική- εξωτερική» επικοινωνία που χρησιμοποιούν οι τουριστικές επιχειρήσεις:  Αποτελούν τον κορμό των τουριστικών επιχειρήσεων  Η στρατηγική των ξενοδοχείων είναι διαφορετική σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις

21  Μέγεθος πελατών

22  Είδος διοίκησης

23 Ιδιομορφίες: Απευθύνονται σε γενικό κοινό Μικρό κοινό Ελιτίστικο κοινό Ιδιαίτερο κοινό

24  Εκτός από τον εµπορικό σκοπό που εξυπηρετούν οι εκθέσεις, εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς και αυτοί είναι πολιτισµικοί, κοινωνικοί, τουριστικοί, σκοποί του marketing, των πωλήσεων, της διαφήµισης και των δηµοσίων σχέσεων.

25 Άλλοι σκοποί που µπορεί να πραγµατοποιούνται µέσω των εκθέσεων είναι να παρουσιάσουν και να προβάλλουν προϊόντα, υπηρεσίες, έργα τέχνης και άλλα δηµιουργήµατα της ανθρώπινης τέχνης, να διεγείρουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών µέσω της επίδειξης και της καλαίσθητης τοποθέτησης των εκθεµάτων, να αναπτυχθούν εµπορικές σχέσεις µεταξύ των εκθετών και των επισκεπτών

26  1. Philoxenia ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού, HELEXPO – Θεσσαλονίκη.  2. Hotelia Expro and Clean Ξενοδοχειακού & Επαγγελµατικού Εξοπλισµού, HELEXPO – Θεσσαλονίκη.  3. Έκθεση Xenia Εξοπλισµού για Ξενοδοχεία & Μονάδες Εστίασης, METROPOLITAN EXPO – Αθήνα.  4. Summer Holidays Expo Καλοκαιρινών διακοπών, HELEXPO PALACE - Αθήνα.  5. HO.RE.CA. Τροφοδοσίας και Εξοπλισµού Ξενοδοχείων & Μαζικής Εστίασης, METROPOLITAN EXPO – Αθήνα.

27  Συλλογή  Ταξινόμηση  Αρχειοθέτηση  Αποθήκευση  Διάσωσή  Εύκολή ανάκτηση

28  Μεγάλο όγκο  Ανάκληση  Αποθήκευση  Ταχεία αναπαραγωγή  Υποβοήθηση τμημάτων

29  Κρατήσεις  Αλληλογραφία  Δημογραφικά στοιχεία πελατών  Πρακτικά συνεντεύξεων τύπου  Φωτογραφικό υλικό  Αποκόμματα δημοσιεύσεων  Φιλμς  Κατάλογοι πληροφοριών (πελάτης V.I.P, ανταγωνιστές)

30  Το τουριστικό προϊόν είναι ένα αμάλγαμα τριών βασικών παραγόντων:  Η έλξη του τουριστικού προορισμού  Οι υποδομές του προορισμού  Η πρόσβαση

31  Η τουριστική συμπεριφορά αποτελεί μέρος ή τμήμα της συνολικής καταναλωτικής συμπεριφοράς με τη διαφορά ότι εμπεριέχει μια σειρά σημαντικότατων ιδιομορφιών:

32 I. Ο μακρινός χρόνος (το τουριστικό προϊόν αγοράζεται 5 ή 6 μήνες νωρίτερα με αποτέλεσμα την ανασφάλεια του πελάτη.) II. Η αγορά άγνωστου προϊόντος III. Το εύθραυστο του θεσμού (πόλεμοι, κοινονικοπολιτικά γεγονότα) IV. Οι νέες αντινομίες του χώρου (εμπάρκο) V. Η μετεξέλιξη του ίδιου του τουριστικού θεσμού (αυξημένες απαιτήσεις από πελάτες)

33  Σε μια νέα παροχή υπηρεσίας (φύλαξη χειμερινών ρούχων για τουρίστες που ταξιδεύουν από το κρύο στη ζέστη) Στη θετική αξιοποίηση ενός αρνητικού γεγονότος (επίσκεψη στο Άουτβιτς) https://www.youtube.com/watch?v=IlF-6gP9WdU Στην ανακάλυψη μιας νέας μεθόδου (οικολογική χρησιμοποίηση των πετσετών των πελατών- όχι καθημερινό πλύσιμο) Στην παραγωγή ενός ρηξικέλευθου (που δημιουργεί πρόοδο προϊόντος)- ξενοδοχείο πάγου στις Σκανδιναβικές χώρες- https://www.youtube.com/watch?v=9ciiHYmscGY

34  Στον τρόπο προώθησης ενός προιόντος  Στην οργάνωση της παραγωγής  (τεχνολογία αιχμής στα πεντάστερα ξενοδοχεία για το ειδικό επιχειρηματικό κοινό)  Στην προώθηση των πωλήσων (ανταγωνιστικές προσφορές)  Προώθηση της τουριστικής εικόνας (ολυμπιακοί αγώνες- αθλητικών γεγονότων- eurovision)

35  https://www.youtube.com/watch?v=uiH4BFT ELME\ https://www.youtube.com/watch?v=uiH4BFT ELME\  https://www.youtube.com/watch?v=hJYt5Eog dR8 https://www.youtube.com/watch?v=hJYt5Eog dR8

36  Την αστάθεια του προϊόντος  (κρατήσεις σε μια περιοχή με μεταγενέστερα προβλήματα)  Το άυλο του προϊόντος- αδυναμία δειγματισμού ή ανυπαρξία εξέτασης του  Την εποχικότητα της ζήτησης του προϊόντος  Την αλλοίωση του προϊόντος- συνδυαστική λειτουργία, αεροπορικό ταξίδι σε ακριβή χρόνο με στόχο την παρακολούθηση μιας εκδήλωσης

37  Την τεμαχισμένη φύση του προϊόντος (διανομή, διατροφή, μετακίνηση)  Την αλληλεπίδραση και της αλληλεξάρτηση του προϊόντος (η ενέργεια παραγωγής και κατανάλωση συμπίπτει χρονικά)  Την καταστροφή του προϊόντος αναμνήσεις-εμπειρίες  Η ανελαστικότητα του προϊόντος Αυξημένη ζήτηση δεν ικανοποιείται άμεσα

38  Για την ευόδωση των στόχων, δηλαδή της αποτελεσματικότητας, των Δ.Σ., απαιτούνται διαχρονικές ενέργειες:  ο εντοπισμός και ο καθορισμός των τελικών στόχων  Η αξιολόγηση της πραγματικότητας  Η αξιοποίηση των βοηθημάτων που υπάρχουν  Η απεμπλοκή από την ύπαρξη των όποιων μποδίων  Η προβλεψιμότητα των πιθανών μεταβλητών  Η συμμετοχή των προγραμμάτων Δ.Σ. στον προϋπολογισμό

39  Επικοινωνεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της αγοράς σκέπτονται τα προβλήματα και τους στόχους της επιχείρησης  Αυξάνει τη σημασία των Δ.Μ.  Παρουσιάζει τη δομή εκείνη που επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων επικοινωνίας  Τοποθέτηση επαγγελματιών στην κατάλληλη θέση  Συμβάλει στο σύνολο της γνώσεις των Δ.σ.

40  Να επιτύχουν την υποστήριξη της διοίκησης  να διευρύνουν κατά το δυνατόν τις γνώσεις τους  Να επεκτείνουν τα ενδιαφέροντα τους  Να ενισχύσουν τις προοπτικές τους  Να λειτουργούν ως διευθυντικά στελέχη  Ανεξάρτητη αυτονόμιά

41  Σε έρευνα  Ανάπτυξη  Διοίκηση προσωπικού  Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων  Οικονομικές υπηρεσίες  Λογιστικές  Τεχνικές  Νομικές υπηρεσίες

42  Ικανότητα του επαγγελματία να είναι αποδεκτές από μια θέση που να αξιοποιεί τις συμμετοχικές διαδικασίες (αλυσίδες ξενοδοχείων)  Την όλη δομή της επιχείρησης (όχι πολύ μικρή οικογενειακού χαρακτήρα επιχείρηση)  Την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης (εποχιακός χαρακτήρας δεν επιτρέπει την πρόσληψη επαγγελματιών)  Την ολοκληρωμένη επαγγελματική και επιστημονική τεκμηριωμένη προσωπικότητα του ανθρώπου των Δ.Σ.

43  Η συνεχής και άμεση επαφή με ένα γνωστό τουριστικό περιβάλλον και με τα δεδομένα  Η καλή γνώση των θετικών και αρνητικών σημείων της τουριστικής επιχείρησης  Οι ισχυροί δεσμοί με τα λοιπά εμπλεκόμενα άτομα  Η αφοσίωση στην επιχείρηση ή στον οργανισμό

44  Η μακροχρόνια θητεία στο ίδιο εργασιακό πόστο του τουριστικού οργανισμού εγκυμονεί κινδύνους: 1. Περιορισμού του ορίζοντα ανάπτυξης του επαγγελματία 2. Στέρησης σημαντικού αριθμού γνώσεων και εμπειριών  Η αποκλειστική επαγγελματική, οικονομική, και κοινωνική εξάρτηση του στελέχους από τον τουριστικό οργανισμό δεν επιτρέπει ορθολογική άσκηση καθηκόντων

45  Δεν υπάρχει εξαιρετικός αριθμός ικανών επαγγελματιών, οι τουριστικοί οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους αρίστους του κλάδου  Το προσωπικό των γραφείων Δ.Σ. αποτελείται συνήθως από στελέχη ικανότητας άνω του μετρίου. Για να πετύχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα πρέπει να χρησιμοποιεί ο οργανισμός ικανά στελέχη με υψηλό κόστος

46  Σε περίοδο αιχμής να επιστρατευτεί το σύνολο των στελεχών του Δ.Σ. κάτι που δεν γίνεται στο εσωτερικό τμήμα  Επίσης τα μέσα που διαθέτει: οπτιοακουστικά, έντυπα  Ο επαγγελματίας Δ.Σ. αποκτά πλούσια εμπειρία, πλατιά σκέψη  Ο οργανισμός ωφελείται από το όνομα και το κύρος του ανεξάρτητου γραφείου  Ο επαγγελματίας είναι πιο αντικειμενικός

47  Η φθηνή υπηρεσία είναι συνήθως ακριβή  Παρέχουν υπηρεσίες όχι μόνο όποτε αλλά κα οπουδήποτε τις χρειάζεται ο οργανισμός (χάρη στην διεθνή δικτύωση)

48  Στην πλήρη γνώση του οργανισμού  Αντιμετωπίζει το φθόνο του κατώτερου προσωπικού  Κωλυσιεργίες από τον εσωτερικό υπεύθυνο των Δ.Σ.


Κατέβασμα ppt "Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό αποτελούν  Αδήριτη ανάγκη για όλη την λειτουργία τους  Πραγματική απαίτηση από πλευρά της διοίκησης  Σημαντική βοήθεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google