Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΄΄Τοπογραφίας και Δασ. Οδοποιίας΄΄ ΥΠΕΥΘ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : Νικόλαος Νίκου, καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΄΄Τοπογραφίας και Δασ. Οδοποιίας΄΄ ΥΠΕΥΘ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : Νικόλαος Νίκου, καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΄΄Τοπογραφίας και Δασ. Οδοποιίας΄΄ ΥΠΕΥΘ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : Νικόλαος Νίκου, καθηγητής Τηλ. και fax 24410-64716 email: nikou@teilar.gr

2 ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Δασική Oδοποιία ΚωδικόςΕξάμηνο Ώρες/εβδομάδα Τύπος Μαθήματος Κατηγορία Μαθήματος ΔΜΦΕ ΘΑΠΕ 512Ε2-3ΥποχρεωτικόΜΕ5,59 Σκοπός – στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τον σπουδαστή με γνώσεις που αφορούν: την ταξινόμηση και πυκνότητα των δασικών δρόμων για μια συγκεκριμένη Δασική περιοχή. Την μελέτη της οριζοντιογραφίας, της μηκοτομής και της διατομής του δασικού δρόμου. Την χάραξη του δασόδρομου απευθείας στο έδαφος. Περιγραφή του Θεωρητικού μέρους (Θ): Εισαγωγή, ταξινόμηση και πυκνότητα δασικών δρόμων. Μελέτη οριζοντιογραφίας: Καμπύλες οριζοντιογραφίας, όχημα μελέτης, ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας (Rmin). Διαπλατύνσεις: υπολογισμός διαπλάτυνσης, μεταβολή διαπλάτυνσης και εμβαδό διαπλάτυνσης. Αντίρροπες και ομόρροπες καμπύλες. Προσδιορισμός ακτίνας καμπυλότητας σε υφιστάμενο δρόμο. Ανακάμπτοντες ελιγμοί. Χωροστάθμηση άξονα δασόδρομου. Εφαρμογές. Μελέτη μηκοτομής: Μέγιστη και ελάχιστη κατά μήκος κλίση. Κατακόρυφες καμπύλες ερυθράς. Χάραξη της βέλτιστης ερυθράς. Η ορατότητα στους δασικούς δρόμους. Η διατομή και η επίκλιση στους δασικούς δρόμους. Χάραξη του δασόδρομου απευθείας στο έδαφος. Περιγραφή Εργαστηρίου (Ε). Προσδιορισμός ισοκλινούς, πολυγωνικής και καθορισμός του άξονα του δασόδρομου στο τοπογραφικό διάγραμμα: Καθορισμός οχήματος μελέτης. Εκλογή της ακτίνας καμπυλότητας στα καμπύλα τμήματα του δασόδρομου και χάραξη των καμπύλων τμημάτων του δασόδρομου. Πύκνωση - χωροστάθμηση άξονα δρόμου. Μηκοτομή και κατά πλάτος τομές δασόδρομου. Υπολογισμός ζώνης κατάληψης δασόδρομου. Υπολογισμός εμβαδών διαπλατύνσεων και μέσου πλάτους καταστρώματος του δρόμου. Υπολογισμός τάφρων, όγκων εκχωμάτων και επιχωμάτων με την μέθοδο των μέσων επιφανειών και εφαρμοστέων μηκών

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ISBN: 960-7425-75-8

12

13 Οι εμπειρίες που αποκόμισε ο συγγραφέας από την εκπαιδευτική και ερευνητική του ενασχόληση σε θέματα δασικής οδοποιίας, τόσο στο Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας του Τμήματος Δασολογίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. όσο και στο Εργαστήριο Δασικής Οδοποιίας-Τοπογραφίας του Τμήματος Δασοπονίας του ΑΤΕΙ Λάρισας, για χρονικό διάστημα πέραν της εικοσιπενταετίας, αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η συγγραφή του βιβλίου αυτού. Επιπλέον, σημαντική παράμετρο για την ολοκλήρωση του βιβλίου αποτέλεσε και η πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε από τη σύνταξη μελετών δασικών δρόμων. Πιστοποιητικά στοιχεία των παραπάνω μελετών υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Συντονισμού και χορηγήθηκε στο συγγραφέα το 1979 σύμφωνα με το Ν. 716/77 πτυχίο μελετητή Γ΄ τάξης. Η συγγραφή του βιβλίου έγινε με βάση τις νεώτερες προδιαγραφές και τη διεθνή πρακτική, δίχως να αποκλειστεί η ελληνική πρακτική. Το βιβλίο απευθύνεται: Στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκονται το γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Οδοποιίας, όπως και σε εκείνους που κατά οποιοδήποτε τρόπο ασχολούνται γενικά με την οδοποιία. Έτσι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλα τα αντικείμενα να παρουσιάζονται με εύληπτο και συστηματικό τρόπο. Επειδή στις κατεξοχήν εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως είναι η Δασική Οδοποιία, η κατανόηση της θεωρίας διευκολύνεται από την επεξεργασία των πρακτικών εφαρμογών, έγινε προσπάθεια να δοθούν 56 παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής. Στο Δασοπόνο - Οδοποιό που ασχολείται με τη μελέτη-κατασκευή του δασικού δρόμου. Δίνει στον οδοποιό της εφαρμογής όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης μελέτης δασικής οδοποιίας που η σωστή εφαρμογή της κατά το στάδιο της κατασκευής του δασόδρομου θα ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Δίνονται πίνακες και πρακτικές εφαρμογές με τη βοήθεια των οποίων ο οδοποιός θα επιλύσει γρήγορα σοβαρά επιτόπια συνθετικά προβλήματα τα οποία γίνονται δυσχερέστερα εξαιτίας των συνθηκών διεξαγωγής της εργασίας, που γίνεται συνηθέστερα με πολύ κρύο, βροχή και άνεμο και σπανιότερα με ευάρεστο καιρό. Η ελάφρυνση του μελετητή από την ανάγκη προσφυγής σε λογιστικές πράξεις στο έδαφος, έστω και τις απλούστερες, σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για το καθαρά συνθετικό μέρος της εργασίας του. Έχει δε ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη του δασικού δρόμου να γίνει σωστή εκλογή της κατάλληλης μορφής χάραξης, γιατί διορθώσεις με παραλλαγές ή τοπικές αναπασσαλώσεις δεν αποτελούν καλές λύσεις.

14 Η ύλη του βιβλίου έχει κατανεμηθεί σε εννέα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο “Εισαγωγή, ταξινόμηση και πυκνότητα δασικών δρόμων” διαπραγματεύεται τα χερσαία συγκοινωνιακά δίκτυα της χώρας μας, την υφιστάμενη και προτεινόμενη ταξινόμηση και την πυκνότητα των δασικών δρόμων. Το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο “Οριζοντογραφία” αναφέρεται στις καμπύλες της οριζοντογραφίας, στον καθορισμό του οχήματος μελέτης, στην εκλογή της ακτίνας καμπυλότητας, στους ανακάμπτοντες ελιγμούς και στις θέσεις διασταύρωσης και επιστροφής των οχημάτων. Το τρίτο κεφάλαιο με τον τίτλο “Μηκοτομή” διαπραγματεύεται τις κατά μήκος κλίσεις των ευθύγραμμων τμημάτων της ερυθράς και τη χάραξη της βέλτιστης ερυθράς. Το τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο “Ορατότητα” αναφέρεται στην απόσταση ορατότητας ενός οχήματος από ακίνητο εμπόδιο ή μεταξύ δύο αντίθετα κινουμένων οχημάτων και στην αποκατάσταση της ορατότητας στις διατομές του δασικού δρόμου. Το πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο “Η διατομή του δασικού δρόμου” αναφέρεται στις μεταβλητές της διατομής, την επίδραση των μεταβλητών στα χαρακτηριστικά μεγέθη της διατομής, την επιλογή της διατομής και στις επικλίσεις στα ευθύγραμμα και καμπύλα τμήματα του δασικού δρόμου. Το έκτο κεφάλαιο με τίτλο “Χάραξη και σχεδιασμός των δασικών δρόμων” αναφέρεται στον τρόπο χάραξης του δασικού δρόμου στο έδαφος, στο σχεδιασμό της οριζοντιογραφίας, της μηκοτομής, των κατά πλάτος τομών, της ζώνη κατάληψης και του κτηματολογίου του δρόμου. Το έβδομο κεφάλαιο με τίτλο “Υπολογισμός του όγκου των χωματισμών” περιγράφει τον υπολογισμό του όγκου των χωματισμών με τη μέθοδο των μέσων επιφανειών και των εφαρμοστέων μηκών. Το όγδοο κεφάλαιο με τίτλο “Η αποχέτευση στους δασικούς δρόμους” αναφέρεται στους οχετούς, την τάφρο αποχέτευσης, την απόσταση μεταξύ των οχετών και στην υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος αποχέτευσης των δασικών δρόμων. Τέλος το ένατο κεφάλαιο με τίτλο “Οδοστρώματα” αναφέρεται στα μέρη και στις κατηγορίες των οδοστρωμάτων, στην κατασκευή των εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων και στις ασφαλτικές επιστρώσεις. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις ΓΙΑΧΟΥΔΗ για την ιδιαίτερη επιμέλεια που επέδειξαν στην έκδοση του βιβλίου και ιδιαίτερα τους κ.κ. Σωτήρη Γιαχούδη και Δημήτρη Κατέρη. Παρατηρήσεις και υποδείξεις, από συναδέλφους, θα είναι ευπρόσδεκτες και θα βοηθήσουν, για μια παραπέρα βελτίωση του έργου σε προσεχή αναθεώρηση και ανατύπωση. Ιανουάριος, 2004 Νικόλαος Νίκου

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΄΄Τοπογραφίας και Δασ. Οδοποιίας΄΄ ΥΠΕΥΘ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : Νικόλαος Νίκου, καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google