Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/ 4/ 2012 Αρσένος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/ 4/ 2012 Αρσένος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/ 4/ 2012 Αρσένος Παναγιώτης

3 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τα γεωγραφικά δεδομένα αποτελούν μια ειδική κατηγορία δεδομένων, τα οποία κατανέμονται στο χώρο και μεταβάλλονται στο χρόνο.

4 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τα γεωγραφικά δεδομένα κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες): τα φυσικά αντικείμενα (π.χ., σπίτια, δρόμοι, λίμνες, δάση, κ.λπ.) τις διοικητικές μονάδες (π.χ., ιδιοκτησίες, νομοί, εθνικοί δρυμοί, στρατόπεδα, κ.λπ.), τα γεωγραφικά φαινόμενα (π.χ., θερμοκρασία, υγρασία, ατυχήματα, κ.λπ.), και τις παραγόμενες πληροφορίες (π.χ., επίπεδο φτώχιας, καταλληλότητα εδάφους για καλλιέργειες, περιβαλλοντική επιβάρυνση, κ.λπ.).

5 4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τα γνωρίσματα των γεωγραφικών οντοτήτων ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες καλούνται διαστάσεις των γεωγραφικών οντοτήτων. Οι διαστάσεις αυτές είναι:  η ταυτότητα,  η χωρική διάσταση, και  η θεματική διάσταση

6 5 Χωρική Διάσταση ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η χωρική διάσταση περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα που αφορούν στην περιγραφή των χωρικών χαρακτηριστικών των γεωγραφικών οντοτήτων. Τα χωρικά γνωρίσματα μιας οντότητας περιγράφουν:  τη γεωγραφική της θέση,  τη γεωμετρία της,  τα γραφικά της χαρακτηριστικά και  τις χωρικές της σχέσεις με άλλες οντότητες.

7 6 Γεωγραφική θέση ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η γεωγραφική θέση υποστηρίζει την τοποθέτηση και τον εντοπισμό των γεωγραφικών οντοτήτων στη γήινη επιφάνεια ή γύρω από αυτήν. Η γεωγραφική θέση καθορίζεται χρησιμοποιώντας: την άμεση θέση (με αναφορά σε ένα εγκαθιδρυμένο σύστημα αναφοράς συντεταγμένων, π.χ., καρτεσιανό, προβολικό, ή γεωγραφικό), την έμμεση θέση (π.χ., τη διεύθυνση: οδός, αριθμός οδού, ταχυδρομικός κωδικός, κ.λπ.), τη σχετική θέση (π.χ., βόρεια από, εντός, κ.λπ.) ως προς κάποια δεύτερη γνωστή θέση.

8 7 Γεωμετρία ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τα γεωμετρικά γνωρίσματα περιγράφουν τα βασικά γεωμετρικά στοιχεία των γεωγραφικών οντοτήτων, όπως το σχήμα (μορφή), την περίμετρο, το εμβαδόν, ή τον όγκο τους. Τα γνωρίσματα αυτά συνήθως μπορούν να εξαχθούν από τα γνωρίσματα της άμεσης θέσης των γεωγραφικών οντοτήτων, ενώ συχνά αντιμετωπίζονται όπως τα μη-χωρικά (θεματικά) γνωρίσματα.

9 8 Γραφικά Χαρακτηριστικά ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι γεωγραφικές οντότητες συχνά αποτελούν αντικείμενα γραφικών αναπαραστάσεων, όπως είναι τα διαγράμματα και οι χάρτες. Ο τρόπος οπτικοποίησης (χαρτογράφησης) των γεωγραφικών οντοτήτων περιγράφεται από κατάλληλα γνωρίσματα, που ονομάζονται γραφικά χαρακτηριστικά.

10 9 Χωρικές Σχέσεις ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι χωρικές σχέσεις περιγράφουν τις συσχετίσεις των γεωγραφικών οντοτήτων, οι οποίες πηγάζουν από τις σχετικές τους θέσεις (π.χ., βόρεια από, παρακείμενος με, εντός, κ.λπ.). Οι χωρικές σχέσεις (π.χ., τοπολογικές, κατεύθυνσης, μετρητικές) είναι γενικά πολυάριθμες και σύνθετες

11 10 Ζωή και Κίνηση των Γεωγραφικών Οντοτήτων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ζωή και η κίνηση των οντοτήτων, φυσικών και εννοιολογικών, είναι αυτές που δεσπόζουν την ύπαρξη μας και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον περιβάλλον χώρο. Μια οντότητα δύναται να εμφανιστεί ή εξαφανιστεί (π.χ., μια οικιστική ζώνη ή ένα δάσος), να συμπτυχθεί με άλλες οντότητες ή να διαιρεθεί σε δύο ή περισσότερες’ έες οντότητες (π.χ., μια ομάδα από γεωτεμάχια ή χωριά).

12 11 Χρονικές Σχέσεις Μεταξύ των Γεωγραφικών Οντοτήτων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι χρονικές σχέσεις είναι πολυάριθμες και σύνθετες. Βασίζονται στο ότι ο χρόνος διατάσσεται γραμμικά και είναι συνεχής. Για κάθε ζευγάρι στιγμιαίων (χωρίς διάρκεια) γεγονότων, το ένα θα είναι σύγχρονο ή προγενέστερο του άλλου. Για γεγονότα με διάρκεια διακρίνουμε τις περιπτώσεις επικαλυπτόμενων και μη γεγονότων.

13 12 Γεωγραφικές Πληροφορίες ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα της οργάνωσης, παρουσίασης, ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων με απώτερο στόχο την επίλυση ενός προβλήματος ή την κατανόηση μιας κατάστασης (ενός φαινομένου).

14 13 Επίπεδα Μετρήσεων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ανάθεση τιμών στις διαστάσεις των γεωγραφικών οντοτήτων με βάση κάποιο κανόνα καλείται μέτρηση. Υπάρχουν τέσσερα βασικά επίπεδα ή κλίμακες μέτρησης:  το ονομαστικό  το ταξινομικό,  ο διαστημικό, και  το αναλογικό.

15 14 Ονομαστικό Επίπεδο Μέτρησης ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το ονομαστικό επίπεδο μέτρησης εξυπηρετεί είτε στην ταυτοποίηση ή στην ανάθεση ποιοτικών τιμών, που δεν υπόκεινται σε κάποια διάταξη, στα γνωρίσματα μιας οντότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα τοπωνύμια, οι αριθμοί ταυτότητας (AT) και φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) κτλ.

16 15 Ταξινομικό Επίπεδο Μέτρησης ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το ταξινομικό επίπεδο μέτρησης εισάγει την ιδέα της ταξινόμησης (διάταξης). Οι οντότητες συγκρίνονται ανά ζεύγος και ταξινομούνται. Οπότε οι οντότητες υπόκεινται σε μια φυσική διάταξη, βάσει κάποιου γνωρίσματος τους. Ένα παράδειγμα αποτελεί η ταξινόμηση των εδαφών με βάση την ξηρότητα τους στις ακόλουθες τάξεις (κατηγορίες): «1=ξηρό, 2=ελαφρώς υγρό, 3=υγρό, 4=πολύ υγρό».

17 16 Διαστημικό Επίπεδο Μέτρησης ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στο διαστημικό επίπεδο μέτρησης οι διαφορές μεταξύ των μετρήσεων είναι σαφείς και μετρήσιμες. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση κάθε οντότητας σε μια αριθμημένη (γραμμική) κλίμακα με αυθαίρετο σημείο αρχής (με τιμή μηδέν) και αυθαίρετη μονάδα μέτρησης (βήμα). Ένα παράδειγμα διαστημικού επιπέδου μέτρησης είναι η κλίμακα θερμοκρασιών σε βαθμούς Κελσίου.

18 17 Αναλογικό Επίπεδο Μέτρησης ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το αναλογικό επίπεδο μέτρησης είναι το πιο πλήρες επίπεδο μέτρησης. Βασίζεται σε κλίμακες με απόλυτο σημείο αρχής (με τιμή μηδέν), που έχει φυσική σημασία και αυθαίρετη μονάδα μέτρησης. Παράδειγμα αναλογικού επιπέδου μέτρησης είναι η κλίμακα του βάρους. Το βάρος μηδέν (αρχή) δεν επιλέγεται αυθαίρετα (όπως η θερμοκρασία 0 βαθμοί στην κλίμακα Κελσίου), αλλά έχει φυσική σημασία, καθώς το βάρος 0 Kgr ασκεί μηδενική δύναμη. Επομένως, στην περίπτωση του βάρους έχει νόημα η εξαγωγή αναλογιών.

19 18 Αναλογικό Επίπεδο Μέτρησης ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι μονάδες μέτρησης των ποσοτικών μεγεθών καθορίζονται από διάφορα διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Ένα ευρέως καθιερωμένο πρότυπο είναι το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.)· Ο παρακάτω πίνακες παρουσιάζει ορισμένες συνήθεις μονάδες μέτρησης μεγεθών που εφαρμόζονται στις γεωεπιστήμες ΜέγεθοςΜονάδες μέτρησης Μήκος1 μέτρο (m), 1 χιλιόμετρο (1km), 1 εκατοστό (1 cm) Γωνία1 μοίρα (deg), 1 βαθμός (grad), 1 ακτίνιο(1 rad) Εμβαδόν1 τετραγωνικό μέτρο (m 2 ), 1 στρέμμα (=1000 m 2 ) Όγκος1 κυβικό μέτρο (ην*) Θερμοκρασία1 βαθμός Κελσίου (°C) Πίεση1 ατμόσφαιρα (Atm), 1 mm Hg Χρόνος1 δευτερόλεπτο (sec), 1 λεπτό (min), 1 ώρα (h)

20 19 Πηγές Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι πηγές γεωγραφικών δεδομένων ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες.  πρωτογενείς πηγές,  δευτερογενείς πηγές

21 20 Πηγές Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι σημαντικότερες πηγές είναι οι ακόλουθες: Γεωδαιτικές μετρήσεις Απογραφές και δειγματοληψίες αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες Υπάρχοντες χάρτες Αλλα υφιστάμενα δεδομένα

22 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορία καλείται η συλλογή, ανάλυση και σύνοψη των δεδομένων σε νοηματική μορφή καλείται πληροφορία. Πληροφοριακό σύστημα, καλείται κάθε συλλογή από εργαλεία, που έχουν σαν στόχο την εξαγωγή πληροφοριών από δεδομένα. Το πληροφοριακό σύστημα, αποτελείται από: το υλικό το λογισμικό (και τις πράξεις τα δεδομένα και τους ανθρώπους.

23 22 Αρχιτεκτονική των Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η αρχιτεκτονική ενός πληροφοριακού συστήματος αφορά την αρχιτεκτονική της πληροφορίας ή την αρχιτεκτονική του συστήματος. Στην πρώτη περίπτωση, η αρχιτεκτονική αναφέρεται στις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τα δεδομένα του συστήματος. Σ τη δεύτερη περίπτωση, έμφαση δίνεται στα τμήματα και τις φυσικές θέσεις του υλικού και του λογισμικού που απαρτίζουν το σύστημα.

24 23 Αρχιτεκτονική των Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ένα πληροφοριακό σύστημα συντίθεται από τέσσερα τμήματα:  τη διεπαφή τον χρήστη  το διαχειριστή δεδομένων  τον αναλυτή δεδομένων, και  τη βάση δεδομένων. Η διεπαφή του χρήστη ενεργεί σαν σύνδεσμος μεταξύ του χρήστη και του συστήματος.

25 24 Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 2.Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 3.Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών 4.Επικοινωνιακά Πληροφοριακά Συστήματα 5.Πληροφοριακά Συστήματα Ελέγχου 6.Πληροφοριακά Συστήματα, ή Συστήματα Γεωγραφικών

26 25 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) είναι υπολογιστικά συστήματα σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν τη συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία, ανάλυση, μοντελοποίηση, και απεικόνιση δεδομένων που αναφέρονται στο χώρο και μεταβάλλονται στο χρόνο

27 26 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για:  κοινωνικό-οικονομικές εφαρμογές (π.χ., πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, κτηματολόγιο, αρχαιολογία, φυσικοί πόροι, ανάλυση αγοράς, κ.λπ.),  περιβαλλοντικές εφαρμογές (π.χ., δασολογία, έλεγχος πυρκάΐών και επιδημιών, κ.λπ.), και  εφαρμογές διαχείρισης (π.χ., οργάνωση δικτύων ύδρευσης, επικοινωνιών και ενέργειας, μεταφορές, πλοήγηση πλοίων και αεροπλάνων, κ.λπ.).

28 27 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για:  κοινωνικό-οικονομικές εφαρμογές (π.χ., πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, κτηματολόγιο, αρχαιολογία, φυσικοί πόροι, ανάλυση αγοράς, κ.λπ.),  περιβαλλοντικές εφαρμογές (π.χ., δασολογία, έλεγχος πυρκάΐών και επιδημιών, κ.λπ.), και  εφαρμογές διαχείρισης (π.χ., οργάνωση δικτύων ύδρευσης, επικοινωνιών και ενέργειας, μεταφορές, πλοήγηση πλοίων και αεροπλάνων, κ.λπ.).

29 28 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βάση δεδομένων (ΒΔ) καλείται μια συλλογή από δεδομένα, που περιγράφουν συσχετιζόμενες οντότητες. Με τον όρο δεδομένα ορίζουμε μια συλλογή από γνωστά γεγονότα που μπορούν να καταγραφούν και έχουν σημασία για έναν οργανισμό ή ένα αντικείμενο μελέτης.

30 29 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ) καλείται μια συλλογή από προγράμματα που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν μια βάση δεδομένων, καθώς και να ανακτήσουν (επιλέξουν) δεδομένα από αυτήν. Συχνά η ανάκτηση των δεδομένων υποστηρίζεται από κατάλληλα ευρετήρια, ώστε να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρόνο

31 30 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) είναι ένα γενικής χρήσης σύστημα λογισμικού που διευκολύνει τις διαδικασίες Ορισμού κατασκευής και χειρισμού βάσεων δεδομένων για διάφορες εφαρμογές

32 31 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/4/2012 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

33 32 …σας ευχαριστώ! ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρσένος Παναγιώτης


Κατέβασμα ppt "1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ 22/ 4/ 2012 Αρσένος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google