Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-2013 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΟΜΑΔΑ: « Μεγέθυνση και πολιτισμός » ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Β,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-2013 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΟΜΑΔΑ: « Μεγέθυνση και πολιτισμός » ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Β,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-2013 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΟΜΑΔΑ: « Μεγέθυνση και πολιτισμός » ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Β, ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΛΑΛΑΠΑΝΟΥ Α., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ Ε.,ΨΥΧΟΓΙΟΥ Ε. ΠEMΠΤΗ, 23 ΜΑΙΟΥ 2013, 14:30-15:15, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΜ1

2 Οικονομική μεγέθυνση : σχετίζεται με την αύξηση της παραγωγής των προϊόντων σε μια οικονομία διαχρονικά Θετικά οικονομικής μεγέθυνσης  Αναπτυγμένη βιομηχανία  Ανάπτυξη τεχνολογίας και επιστημών  Μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής

3 Πολιτισμός : αντιπροσωπεύει σήμερα το σύνολο των διαφορετικών στοιχείων, πνευματικών και υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών που χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία κοινωνική ομάδα  Κομμάτι του πολιτισμού αποτελεί η οικονομία και ταυτόχρονα η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται από τη δομή και εξέλιξη του πολιτισμού

4 Κεντρικό πρόβλημα ->Κεφάλαια Μορφές του προβλήματος  Ύπαρξη κεφαλαίων  Αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων

5 Συσσώρευση κεφαλαίου στους τομείς  Του εμπορίου και  Της ναυτιλίας Προέλευση : Ελληνικοί Εμπορικοί οίκοι του εξωτερικού σε συνεργασία με Έλληνες εμπόρους Από 1850 : μαρασμός ναυτιλίας και εμπορίου

6 Χαρακτηριστικά Βιομηχανίας και επιχειρήσεων 1. Κυρίως αγροτική οικονομία 2. Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα 3. Μικρός αριθμός εργαζομένων 4. Μη ανταγωνιστικά προϊόντα 5. Τεχνολογικά μη εξελιγμένες

7 Κλάδοι της οικονομίας όπως  Βιομηχανία  Μεταποίηση Δεν παρουσίασαν την ανάλογη άνθηση Κύριοι κλάδοι μεταποίησης Τρόφιμα Κλωστοϋφαντουργία

8 Εγκατάσταση πρώτων σημαντικών βιομηχανιών σε μεγάλα λιμάνια της χώρας Λόγοι : o Κακή ποιότητα συγκοινωνιών o Εύκολη εισαγωγή πρώτων υλών o Μεγάλη αγοραστική δύναμη κατοίκων

9 Παρακμή:  βιομηχανίας και μεταποίησης Μεγάλη ανάπτυξη  ναυτιλίας και εμπορίας

10 Συντεχνία : σύνθετη επαγγελματική οντότητα με διηθητικές,οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες.  Συνεργασία συντεχνιών και οθωμανικού κράτους  Φόβος οθωμανικού κράτους για ενδυνάμωση μεσαίων αστικών στρωμάτων ( Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι)

11 Τρόποι περιορισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού  Εμπόδια στην είσοδο νέων κεφαλαίων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις  Παρεμπόδιση ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων από το κράτος  Αντί βιομηχανική στάση των πολιτών τροχοπέδη στην επαγγελματική ελευθερία  Ταμιευτική του πολιτική του κράτους απαγόρευε βιομηχανικές δραστηριότητες

12 Αρνητικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση και τις επενδύσεις : o Εγκληματικότητα o Ληστεία Ληστεία: βασικότερη μορφή επιχειρηματικής ανασφάλειας στην Ελλάδα, κατά τον 19ο αιώνα

13 Χαρακτηριστικά : o Μακροχρόνια διάρκεια o Σταδιακός χαρακτήρας o Υψηλό κόστος και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας

14  Άγνωστος αριθμός θυμάτων της τουρκικής κυριαρχίας  Ελληνική παλιγγενεσία ?  Οικονομικές θυσίες  Επιτυχείς και ανεπιτυχείς ξεσηκωμοί  Συνέπειες των πολεμικών προπαρασκευών

15 Η πολιτική οικονομία έθεσε τρεις ενστάσεις κατά της φορολογίας της ακαθάριστης προσόδου :  σύμφωνα με τον Adam Smith η σταθερή φορολογία του προϊόντος της γης ή η φορολογία στο ακαθάριστο εισόδημα είναι φορολογία άνιση.

16  Η δεκάτη τροχοπέδη στην παραγωγή του εδάφους  Σχηματισμός εσωτερικής αγοράς

17 Ιδιότυπο κοινωνικό στρώμα που χρησιμοποιούνταν από το κράτος για την είσπραξη φόρων  Ορισμένες φορές η ενοικίαση αποτελούσε την μοναδική πηγή πλούτου για του ενοικιαστές  Συχνά συνεργάζονταν μυστικά με την τοπική κοινότητα

18 Οι ενοικιαστές ιδιοποιούνται μέσω των φόρων ένα σημαντικό τμήμα του αγροτικού πλεονάσματος(1/3 του εγγείου φόρου ) Αρνητικές συνέπειες του συστήματος ενοικίασης Οι ενοικιαστές εισέπρατταν πολύ περισσότερα από τα νόμιμα Καμία σημασία του πραγματικού κόστους της φορολογικής είσπραξης

19  Ανοικτότητα σε νέες ιδέες  Σκληρή εργασία ως αξία  Αποταμίευση για το μέλλον ως αξία  Εμπιστοσύνη ως πολιτισμικό χαρακτηριστικό

20  Κοινωνικό κεφάλαιο και κοινωνική δικτύωση  Ευκολότερη ροή πληροφοριών  Ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις  Βελτίωση λειτουργίας κυβέρνησης

21  Κοινωνική ικανότητα  Εμπειρία σε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων  Ικανότητα εκμετάλλευσης της οικονομίας  Ανάπτυξη πειραματικής επιστήμης  Αναθεώρηση μιας κοινωνικής αντίληψης

22

23

24  Κλίμα και φυσικοί πόροι  Πολιτισμική ομογένεια και κοινωνικό κεφάλαιο  Πυκνότητα πληθυσμού και κοινωνική ικανότητα

25  Κυβερνητική πολιτική και πολιτισμική αλλαγή  Στόχος : 1. Αλλαγή πολιτισμού 2. Επίτευξη γλωσσικής ενοποίησης  Οικονομική ανάπτυξη και πολιτισμική αλλαγή

26

27 Η οικονομική μεγέθυνση είναι σημαντικό στοιχείο για την γενικότερη ακμή ενός κράτους ή πολιτισμού Μετά την τουρκοκρατία : Εμφανή υπανάπτυξη του Ελληνικού κράτους Ανεξάρτητο κράτος χωρίς όμως ριζικές αλλαγές στην οικονομία Ακμή για ναυτιλία και εμπόριο Παρακμή βιομηχανίας και μεταποίησης Ανασφάλεια για νέες επενδύσεις Τροχοπέδη για την οικονομική μεγέθυνση αποτέλεσε το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε στο Ελληνικό κράτος(πχ φόροι) Η κοινωνική παθογένεια (πχ ληστεία, εγκληματικότητα)

28  Όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι ο πολιτισμός επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη…  Ο πολιτισμός είναι πολυδιάστατος και δεν υπάρχει έως τώρα ένα ιδανικό μέτρο καταμέτρησης του…  Oι πολιτισμικές διαφορές εξηγούν τις διαφορές στο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών… Πλευρές πολιτισμού που επηρεάζουν το εισόδημα :  Ελεύθερη πρόσβαση στις νέες ιδέες  Τάση να εργάζεται κανείς σκληρά  Αποταμίευση στο μέλλον  Επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου  Στενή σχέση πολιτισμού-οικονομικής μεγέθυνσης

29


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI, ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-2013 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΟΜΑΔΑ: « Μεγέθυνση και πολιτισμός » ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Β,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google