Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόταση ολοκληρωμένης Αστικής & Υπαίθριας Παρέμβασης Δήμου Θήρας Β’ Φάση ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ - ENVIPLAN.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόταση ολοκληρωμένης Αστικής & Υπαίθριας Παρέμβασης Δήμου Θήρας Β’ Φάση ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ - ENVIPLAN."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόταση ολοκληρωμένης Αστικής & Υπαίθριας Παρέμβασης Δήμου Θήρας Β’ Φάση ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ - ENVIPLAN

2 Βασικές αρχές του σχεδιασμού Αύξηση της ημερήσιας τουριστικής δαπάνης Κατανόηση των επερχόμενων κινδύνων-αλλαγή νοοτροπίας Πληροφόρηση – συμμετοχή των κατοίκων ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

3 Οι 4 άξονες του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 1. Αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Σαντορίνης 2. Βελτίωση των βασικών υποδομών & προστασία του περιβάλλοντος 3. Βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος 4. Ενίσχυση της αποδοτικότητας της Αυτοδιοίκησης

4 Άξονας 1 Αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος Μέτρο 1 Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού Μέτρο 2 Υποδομές συνεδριακού τουρισμού Μέτρο 3 Ανάδειξη πολιτισμικών πόρων Μέτρο 4 Κατάρτιση επαγγελματιών επιχειρήσεων τουρισμού Μέτρο 5 Κατάρτιση εργαζομένων επιχειρήσεων τουρισμού Μέτρο 6 Προβολή του νέου τουριστικού προϊόντος ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

5 Στόχοι του Άξονα 1 ΜΕΤΡΟ 1.1 Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού Βελτίωση ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος – προσέλκυση τουριστών υψηλότερου εισοδήματος ΜΕΤΡΟ 1.2 Υποδομές συνεδριακού τουρισμού Προσέλκυση ειδικού τουριστικού ρεύματος – αύξηση μέσου όρου παραμονής των τουριστών-μείωση εποχικότητας ΜΕΤΡΟ 1.3 Ανάδειξη πολιτισμικών πόρων Τουριστική αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων-δράσεις ανάδειξης, ενοποίησης- υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

6 Στόχοι του Άξονα 1 ΜΕΤΡΟ 1.4 Κατάρτιση επαγγελματιών Ενημέρωση για συνέπειες μαζικού τουρισμού, πλεονεκτήματα θεματικού τουρισμού-βελτίωση των υπηρεσιών ΜΕΤΡΟ 1.5 Κατάρτιση εργαζομένων Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, ενημέρωση ενόψει της νέας προσπάθειας ΜΕΤΡΟ 1.6 Προβολή του νέου τουριστικού προϊόντος Συλλογικές δράσεις προβολής των πλεονεκτημάτων ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

7 Άξονας 2 Βελτίωση των βασικών υποδομών & προστασία του περιβάλλοντος Μέτρο 1 Βασικές Υποδομές Μέτρο 2 Υποδομές προστασίας περιβάλλοντος Μέτρο 3 Άναρχη δόμηση Μέτρο 4 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων Μέτρο 5 Διάχυση του προγράμματος-περιβαλλοντική συνείδηση ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

8 Στόχοι του Άξονα 2 ΜΕΤΡΟ 2.1 Βασικές Υποδομές ΜΕΤΡΟ 2.1 Βασικές Υποδομές Κατασκευή έργων βασικής υποδομής, που θα επιλύσουν βασικές ανάγκες πρόσβασης των κατοίκων και επισκεπτών, με έργα ήπιας μορφής, προκειμένου να διατηρηθεί το περιβάλλον, βασικός πλούτος του τόπου. ΜΕΤΡΟ 2.2 Υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος ΜΕΤΡΟ 2.2 Υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος  Προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών.  Προστασία των υπογείων υδάτων.  Εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού.  Εξασφάλιση επάρκειας ενέργειας.  Προστασία των θαλάσσιων περιοχών.  Διατήρηση του τουριστικού ρεύματος και ο έλεγχος των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον } ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

9 διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς Στόχοι του Άξονα 2 ΜΕΤΡΟ 2.3 Άναρχη δόμηση ΜΕΤΡΟ 2.3 Άναρχη δόμηση περιορισμός της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης καθορισμός χρήσεων γης για : την ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

10 Στόχοι του Άξονα 2 ΜΕΤΡΟ 2.4 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ΜΕΤΡΟ 2.4 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων δημιουργία βασικών κοινωνικών υποδομών στους τομείς υγείας παιδείας πρόνοιας αστικού περιβάλλοντος ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

11 Στόχοι του Άξονα 2 ΜΕΤΡΟ 2.5 Διάχυση του προγράμματος – περιβαλλοντική συνείδηση ΜΕΤΡΟ 2.5 Διάχυση του προγράμματος – περιβαλλοντική συνείδηση συμμετοχή των πολιτών, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης συμμετοχή των πολιτών, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

12 Άξονας 3 Βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος Μέτρο 1 Δράσεις εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ μεταποίησης & υπηρεσιών Μέτρο 2 Δράσεις εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα Μέτρο 3 Κατάρτιση επαγγελματιών αγροτικών & μεταποιητικών επιχειρήσεων Μέτρο 4 Κατάρτιση των εργαζομένων στη μεταποίηση & στον αγροτικό τομέα ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

13 Στόχοι του Άξονα 3 ΜΕΤΡΟ 3.1 Δράσεις εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ μεταποίησης & υπηρεσιών ΜΕΤΡΟ 3.1 Δράσεις εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ μεταποίησης & υπηρεσιών ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα δημιουργία υποδομών ποιότητας στις ΜΜΕ των υπηρεσιών. των υπηρεσιών. 1. διατήρηση της παραγωγής του μεταποιητικού τομέα τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα Για την 2. ανάπτυξη των δυναμικών προϊόντων με θετικές προοπτικές, καταστούν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

14 Στόχοι του Άξονα 3 ΜΕΤΡΟ 3.2 Δράσεις εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα ΜΕΤΡΟ 3.2 Δράσεις εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα στήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων Για την διατήρηση της παραγωγής στα σημερινά επίπεδα βελτίωση των γεωργικών εισοδημάτων δημιουργία υποδομών στους αλιείς ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

15 Στόχοι του Άξονα 3 ΜΕΤΡΟ 3.3 Κατάρτιση επαγγελματιών αγροτικών & μεταποιητικών επιχειρήσεων ΜΕΤΡΟ 3.3 Κατάρτιση επαγγελματιών αγροτικών & μεταποιητικών επιχειρήσεων ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών προκειμένου να αντιδράσουν δημιουργικά στις νέες συνθήκες της αγοράς ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

16 Στόχοι του Άξονα 3 ΜΕΤΡΟ 3.4 Κατάρτιση των εργαζομένων στη μεταποίηση & στον αγροτικό τομέα ΜΕΤΡΟ 3.4 Κατάρτιση των εργαζομένων στη μεταποίηση & στον αγροτικό τομέα κατάρτιση των εργαζομένων νέες μεθόδους παραγωγής χρήση νέων τεχνολογιών καινοτόμες οικολογικές εφαρμογές Σε ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

17 Άξονας 4 Ενίσχυση της αποδοτικότητας της Αυτοδιοίκησης Μέτρο 1 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις δημοτικές υπηρεσίες Μέτρο 2 Ενημέρωση των αιρετών & ενεργοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης Ανταλλαγή εμπειριών Μέτρο 3 Συνεχιζόμενη κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων Μέτρο 4 Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Σαντορίνης ως δυναμικού νησιωτικού κέντρου ανάπτυξης στις νότιες Κυκλάδες ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

18 Στόχοι του Άξονα 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις δημοτικές υπηρεσίες ΜΕΤΡΟ 4.1 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις δημοτικές υπηρεσίες εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου δημιουργία και εφαρμογή ανάλογων υποδομών θεσμοθέτηση καταστατικού χάρτη κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων Με ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

19 Στόχοι του Άξονα 4 ΜΕΤΡΟ 4.2 Ενημέρωση των αιρετών & ενεργοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης Ανταλλαγή εμπειριών ΜΕΤΡΟ 4.2 Ενημέρωση των αιρετών & ενεργοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης Ανταλλαγή εμπειριών ΜΕΤΡΟ 4.3 Συνεχιζόμενη κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων ΜΕΤΡΟ 4.3 Συνεχιζόμενη κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων ευαισθητοποίηση φορέων και κατοίκων Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος βελτίωση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου βελτίωση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των υπηρεσιών του Δήμου  κατάρτιση των χρηστών σε ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Μέτρου 4.1. ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

20 Στόχοι του Άξονα 4 ΜΕΤΡΟ 4.4 Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Σαντορίνης ως δυναμικού νησιωτικού κέντρου ανάπτυξης στις νότιες Κυκλάδες ΜΕΤΡΟ 4.4 Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Σαντορίνης ως δυναμικού νησιωτικού κέντρου ανάπτυξης στις νότιες Κυκλάδες ενίσχυση της Σαντορίνης, ως δυναμικού κέντρου της περιοχής διάχυση της ανάπτυξης μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων συνεργασία όλων των ΟΤΑ της περιοχής. ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

21 Υλοποίηση  Αποδοχή της φιλοσοφίας του προγράμματος από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας  Διάχυση του προγράμματος στο σύνολο των κοινωνικών φορέων Αποδοχή του προγράμματος από τους κοινωνικούς φορείς Σύσταση Τοπικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΤΣΕ) Θέσπιση κανόνων δεοντολογίας λειτουργίας των επιχειρήσεων ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ


Κατέβασμα ppt "Πρόταση ολοκληρωμένης Αστικής & Υπαίθριας Παρέμβασης Δήμου Θήρας Β’ Φάση ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ - ENVIPLAN."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google