Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© Ανδρέας Νεάρχου 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 10: Στρατηγικές Χωροταξικού Σχεδιασμού (Layout design) Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© Ανδρέας Νεάρχου 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 10: Στρατηγικές Χωροταξικού Σχεδιασμού (Layout design) Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © Ανδρέας Νεάρχου 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 10: Στρατηγικές Χωροταξικού Σχεδιασμού (Layout design) Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 © Ανδρέας Νεάρχου 2 Περιεχόμενα ενότητας  Στρατηγική σημασία του Χωροταξικού Σχεδιασμού  Βασικοί τύποι χωροταξίας  Χωροταξία εστιασμένη στη διαδικασία παραγωγής (job-shop συστήματα )  Χωροταξία κελιών παραγωγής  Χωροταξία εστιασμένη στο προϊόν (συστήματα επαναληπτικής/συνεχούς παραγωγής)  Εξισορρόπηση γραμμών παραγωγής (assembly line balancing)

3 © Ανδρέας Νεάρχου 3 Αντικειμενικός στόχος των αποφάσεων χωροταξίας :  Χωροταξικός σχεδιασμός: Ο τρόπος οργάνωσης των πόρων (μηχανών, υλικών, ανθρώπων) στο εσωτερικό της επιχείρησης.  Στόχος : Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής χωροταξικής διάταξης (χωροταξίας) η οποία θα ικανοποιεί τις ανταγωνιστικές ανάγκες της επιχείρησης

4 © Ανδρέας Νεάρχου 4 Στρατηγική σημασία του Χωροταξικού Σχεδιασμού  Μεγαλύτερη χρησιμοποίηση των χώρων, του εξοπλισμού και των ανθρώπων  Βελτίωση της ροής της πληροφορίας, των υλικών, ή των ανθρώπων  Βελτίωση των συνθηκών εργασίας  Βελτίωση της αλληλεπίδρασης πελάτη/υπαλλήλου  Ευελιξία

5 © Ανδρέας Νεάρχου 5 Τύποι Χωροταξίας 1.Χωροταξία γραφείου 2.Εμπορίου 3.Αποθήκης 4.Σταθερής θέσης 5.Προσανατολισμένης στη διαδικασία ) 5.Προσανατολισμένης στη διαδικασία (job-shop) 6.Κελιού παραγωγής (cell-production) 7.Προσανατολισμένης στο προϊόν () 7.Προσανατολισμένης στο προϊόν (assembly lines)

6 © Ανδρέας Νεάρχου 6 Χωροταξία Γραφείου  Ομαδοποίηση των υπαλλήλων, του εξοπλισμού και του κενού χώρου ώστε να παρέχεται άνεση, ασφάλεια και σωστή μετακίνηση της πληροφορίας  Η βασική διάκριση είναι η μεταφορά και ροή της πληροφορίας

7 © Ανδρέας Νεάρχου 7 Χωροταξία υπεραγοράς  Αντικειμενικός στόχος είναι η  Αντικειμενικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου του καταστήματος  Οι πωλήσεις και η κερδοφορία ποικίλουν και εξαρτώνται άμεσα από το βαθμό έκθεσης των προϊόντων προς το πελάτη

8 © Ανδρέας Νεάρχου 8 Χωροταξία υπεραγοράς Γαλακτομικά προϊόντα φούρνος Λαχανικά Γλυκά φρούτα. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Εικόνα 1.

9 © Ανδρέας Νεάρχου 9 Χωροταξία αποθηκών  Αντικειμενικός στόχος: Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης αποθεμάτων (υλικών) και του κόστους που σχετίζεται με την καλύτερη αξιοποίηση των χώρων της αποθήκης

10 © Ανδρέας Νεάρχου 10 Χωροταξία σταθερής θέσης  Τα προϊόντα διατηρούνται σε μια θέση  Οι εργαζόμενοι και ο εξοπλισμός τοποθετούνται σε σχέση με τη θέση των προϊόντων  Παράγοντες δυσκολίες  Περιορισμένος χώρος  Απαιτούνται διάφορα υλικά διαφορετικών ποσοτήτων σε διάφορες φάσεις του έργου

11 © Ανδρέας Νεάρχου 11 Χωροταξία σταθερής θέσης

12 © Ανδρέας Νεάρχου 12 Χειρουργείο Ραδιολογία Ακτινο- λογικό Κρεβάτιαφαρμακείο Είσοδος στα επείγοντα Έξοδος Εργαστήρια Χωροταξία job-shop Ασθενής A – σπασμένο πόδι. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 1.

13 © Ανδρέας Νεάρχου 13 Χειρουργείο Ραδιολογία Ακτινο- λογικό Κρεβάτιαφαρμακείο Είσοδος στα επείγοντα Έξοδος Εργαστήρια Χωροταξία job-shop Ασθενής A – σπασμένο πόδι Ασθενής B – πρόβλημα βηματοδότη. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 2.

14 © Ανδρέας Νεάρχου 14 Χωροταξία job-shop  Διέταξε τα κέντρα εργασίας (τμήματα της επιχείρησης) έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα κόστη διαχείρισης των υλικών  Βασικά στοιχεία κόστους υλικών  Αριθμός φορτίων (ή ανθρώπων) που μετακινούνται μεταξύ των κέντρων  Απόσταση που διανύουν (φορτία ή άνθρωποι) μεταξύ των κέντρων  Κόστος μεταφοράς / μετακίνησης

15 © Ανδρέας Νεάρχου 15 Χωροταξία job-shop Minimize cost = ∑ ∑ X ij C ijn i = 1 n j = 1 όπουn=ο συνολικός αριθμός των κέντρων εργασίας ή των τμημάτων i, j=τμήματα i και j X ij =πλήθος φορτίου που μετακινείται από το τμήμα i στο τμήμα j C ij =κόστος για τη μετακίνηση ενός φορτίου μεταξύ των τμημάτων i και j

16 © Ανδρέας Νεάρχου 16 ABCDE A17-3010 B132020 C10-70 D30--30 E10101010ABCDEA30-6020 B30-30 C-80 D40 E (β)(β) Φορτία ανά μέρα Προς Από (α)(α) Φορτία ανά μέρα Αν η κατεύθυνση δεν είναι σημαντική τότε έχουμε Πιθανές πληροφορίες διάταξης Όπου Α, B, C, D, Ε είναι τα κέντρα εργασίας (τμήματα). Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Πίνακας 1.

17 © Ανδρέας Νεάρχου 17 ABCDE A30-6020 B30-30 C-80 D40 E (β)(β) Ή εναλλακτικά 30 40 60 30 20 80 - - - A E D C B (γ)(γ) Φορτία / μέρα Πιθανές πληροφορίες διάταξης Φορτία ανά μέρα Όπου Α, B, C, D, Ε είναι τα κέντρα εργασίας (τμήματα). Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Πίνακας 2.

18 © Ανδρέας Νεάρχου 18 ABCDE A17-3010 B132020 C10-70 D30--30 E10101010 ABCDEA2222 B3334 C2222 D10101010 E2222 (δ)(δ) Μοναδιαίο κόστος μεταφοράς Προς Από (α)(α) Φορτία ανά μέρα Αν το κόστος ροής διαφέρει μεταξύ των τμημάτων τότε ο πίνακας (α) συνδυάζεται με τον πίνακα (δ) Προς Από Όπου Α, B, C, D, Ε είναι τα κέντρα εργασίας (τμήματα). Πιθανές πληροφορίες διάταξης Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Πίνακας 3.

19 © Ανδρέας Νεάρχου 19 Παράδειγμα χωροταξίας job-shop - 1 Να διαταχθούν τα 6 τμήματα ενός εργοστασίου έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη διαχείρισης των υλικών. Κάθε τμήμα έχει διαστάσεις 20x20 m 2 ενώ όλο το κτίριο 60x40 m 2. Το κόστος μεταφοράς από ένα τμήμα σε ένα άμεσα διπλανό είναι 1€, ενώ για μεταφορά σε μη διπλανά τμήματα είναι 2€.

20 © Ανδρέας Νεάρχου 20 Βήματα: 1.Κατασκεύασε πίνακα “από/προς” με την πληροφορία διάταξης 2.Ανέπτυξε ένα αρχικό σχηματικό διάγραμμα διάταξης 3.Υπολόγισε το κόστος αυτής της διάταξης 4.Προσπάθησε να βελτιώσεις τη συγκεκριμένη διάταξη Παράδειγμα χωροταξίας job-shop - 2

21 © Ανδρέας Νεάρχου 21 DepartmentAssemblyPaintingMachineReceivingShippingTesting (1)(2)Shop (3)(4)(5)(6) Assembly (1) Painting (2) Machine Shop (3) Receiving (4) Shipping (5) Testing (6) Πλήθος φορτίων ανά βδομάδα 501000020 3050100 200100 500 0 Παράδειγμα χωροταξίας job-shop. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Πίνακας 4.

22 © Ανδρέας Νεάρχου 22 60m 40m ReceivingShippingTesting DepartmentDepartmentDepartment (4)(5)(6) AssemblyPaintingMachine Shop DepartmentDepartmentDepartment (1)(2)(3) Παράδειγμα χωροταξίας job-shop Διπλανά του (1) είναι τα 2, 4, 5. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Πίνακας 5.

23 © Ανδρέας Νεάρχου 23 Παράδειγμα χωροταξίας job-shop Γράφημα ροής 10050 20 50 50 20 10 100 30 123 456. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 3.

24 © Ανδρέας Νεάρχου 24 Παράδειγμα χωροταξίας job-shop Cost = 50+200+40 (1 και 2)(1 και 3)(1 και 6) +30+50+10 (2 και 3)(2 και 4)(2 και 5) +40+100+50 (3 και 4)(3 και 6)(4 και 5) = 570 € Cost = ∑ ∑ X ij C ij n i = 1 n j = 1

25 © Ανδρέας Νεάρχου 25 Παράδειγμα χωροταξίας job-shop3050 10 50 20 20 50100 100 Αναθεώρηση γράφου. Νέα πιθανή λύση 213 456. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 4.

26 © Ανδρέας Νεάρχου 26 Παράδειγμα χωροταξίας job-shop Cost =50+100+20 (1 και 2)(1 and 3)(1 και 6) +60+50+10 (2 και 3)(2 και4)(2 και 5) (2 και 3)(2 και 4)(2 και 5) +40+100+50 (3 και 4)(3 και 6)(4 και 5) = 480 € Cost = ∑ ∑ X ij C ij n i = 1 n j = 1 Η νέα διάταξη είναι πιο συμφέρουσα (μικρότερο κόστος χωροταξίας)

27 © Ανδρέας Νεάρχου 27 Λογισμικό Χωροθέτησης  Οι γραφικές μέθοδοι είναι καλές μόνο για πολύ μικρά προβλήματα  Για μεγάλα προβλήματα χρησιμοποιούνται εφαρμογές λογισμικού όπως  CRAFT  ALDEP  CORELAP  Factory Flow

28 © Ανδρέας Νεάρχου 28 Το λογισμικό CRAFT Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί τον εξής απλό ευρετικό κανόνα για υπολογισμούς : 1. Ξεκίνα από μια αρχική λύση διάταξης θεωρώντας ότι κάθε τμήμα αποτελείται από ένα πλέγμα μικρών τετραγώνων ίδιου εμβαδού. Αποτίμησε το κόστος αυτής της διάταξης. 2. Δημιούργησε μια νέα διάταξη αντιμεταθέτοντας δύο γειτονικά τμήματα. Αποτίμησε το κόστος της νέας διάταξης, 3. Αν η νέα διάταξη έχει μικρότερο κόστος σταμάτα. Διαφορετικά πήγαινε στο βήμα 1.

29 © Ανδρέας Νεάρχου 29 Παράδειγμα μέσω CRAFT 12345612345611AAAABB22AAAABB33DDDDDD44CCDDDD55FFFFFD66EEEEED12345612345611AAAABB22AAAABB33DDDDDD44CCDDDD55FFFFFD66EEEEED Διάταξη Α Συνολικό κόστος 20.100 12345612345611DDDDBB22DDDDBB33DDDEEE44CCDEEF55AAAAAF66AAAFFF12345612345611DDDDBB22DDDDBB33DDDEEE44CCDEEF55AAAAAF66AAAFFF Διάταξη Β Συνολικό κόστος 14.390. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008. Πίνακας 6.

30 © Ανδρέας Νεάρχου 30 Κύτταρα Παραγωγής  Οργανώνουν το προσωπικό και τις μηχανές σε ομάδες για την παραγωγή ενός προϊόντος ή οικογένειας παρόμοιων προϊόντων  Ο όγκος παραγωγής πρέπει να ικανοποιείται από τη δυναμικότητα (=παραγωγική ικανότητα) των κυττάρων  Τα κύτταρα μπορούν να επανασχεδιαστούν με την αλλαγή του όγκου παραγωγής

31 © Ανδρέας Νεάρχου 31 Βελτίωση χωροταξίας με χρήση κελιών παραγωγής – εργαζόμενοι σε μικρά κλειστά κελιά. Δεν μπορεί να αυξηθεί η απόδοση αν δεν προστεθεί τρίτος εργαζόμενος και τρίτο σύνολο εξοπλισμού. Τρέχουσα διάταξη – εργαζόμενοι σε μικρά κλειστά κελιά. Δεν μπορεί να αυξηθεί η απόδοση αν δεν προστεθεί τρίτος εργαζόμενος και τρίτο σύνολο εξοπλισμού. – οι εργαζόμενοι μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. Αν χρειαστεί επιπλέον έξοδος μπορεί να προστεθεί επιπλέον προσωπικό. Βελτιωμένη διάταξη – οι εργαζόμενοι μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. Αν χρειαστεί επιπλέον έξοδος μπορεί να προστεθεί επιπλέον προσωπικό.

32 © Ανδρέας Νεάρχου 32 Βελτίωση χωροταξίας με χρήση κελιών παραγωγής Τρέχουσα διάταξη – οι ευθείες γραμμές δυσκολεύουν την εξισορρόπηση του φορτίου εργασιών. Οι εργασίες μπορεί να μη διανεμηθούν εξίσου σε όλους. Βελτιωμένη διάταξη – γραμμές παραγωγής σχήματος U (U shaped), οι εργαζόμενοι έχουν καλύτερη πρόσβαση. Το αναγκαίο προσωπικό μειώθηκε. Οι γραμμές-U μπορούν να μειώσουν τις κινήσεις των εργαζομένων και τον αναγκαίο χώρο, αυξάνοντας την επικοινωνία, και την δυνατότητα εποπτείας όλου του εξοπλισμού.

33 © Ανδρέας Νεάρχου 33 Εξισορρόπηση γραμμών συναρμολόγησης (Assembly-Line Balancing)  Αντικειμενικός στόχος: Ελαχιστοποίηση της ανισορροπίας μεταξύ των μηχανών ικανοποιώντας την απαιτούμενη έξοδο  Ξεκίνα με τις σχέσεις προήγησης 1.Υπολόγισε τον κύκλο χρόνου εργασίας (cycle time) 2.Υπολόγισε τον θεωρητικά ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων σταθμών εργασίας 3.Εξισορρόπησε την γραμμή αναθέτοντας συγκεκριμένες εργασίες σε κάθε σταθμό

34 © Ανδρέας Νεάρχου 34 Εξισορρόπηση γραμμών συναρμολόγησης (Assembly-Line Balancing)

35 © Ανδρέας Νεάρχου 35 Παράδειγμα εξισορρόπησης γραμμών συναρμολόγησης Δηλ. οι B και E δεν μπορούν να εκτελεστούν αν δεν ολοκληρωθεί προηγουμένως η εργασία A Εργασία Χρόνος που πρέπει Χρόνος που πρέπει Εργασία (λεπτά) να προηγηθεί A10— B11A C5B D4B E12A F3C, D G7F H11E I3G, H Συν. χρόνος 66

36 © Ανδρέας Νεάρχου 36 Παράδειγμα εξισορρόπησης γραμμών συναρμολόγησης I G F C D H B E A 10 1112 5 4 3 7113 Εργασία Χρόνος που πρέπει Χρόνος που πρέπει Εργασία (λεπτά) να προηγηθεί A10— B11A C5B D4B E12A F3C, D G7F H11E I3G, H Συν. χρόνος 66. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 5.

37 © Ανδρέας Νεάρχου 37 Παράδειγμα εξισορρόπησης γραμμών συναρμολόγησης I G F C D H B E A 10 1112 5 4 3 7113 Εργασία Χρόνος που πρέπει Χρόνος που πρέπει Εργασία (λεπτά) να προηγηθεί A10— B11A C5B D4B E12A F3C, D G7F H11E I3G, H Συν. χρόνος 66 480Διαθέσιμα λεπτά ανά μέρα 40Απαιτούμενες μονάδες. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 5.

38 © Ανδρέας Νεάρχου 38 F C D H B E A Παράδειγμα εξισορρόπησης γραμμών συναρμολόγησης Cycle time = Διαθέσιμος χρόνος παραγωγής ανά μέρα Αναγκαίες μονάδες ανά μέρα = 480 / 40 = 12 λεπτά/μονάδα Ελάχιστος αριθμός σταθμών = ∑ χρόνος εργασίας i Cycle time n i = 1 = 66 / 12 = 5,5 ή 6 σταθμοί

39 © Ανδρέας Νεάρχου 39 Ευρετικές τεχνικές εξισορρόπησης γραμμών συναρμολόγησης 1.Longest task timeΕπέλεξε τη διαθέσιμη εργασία με το μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας 2.Most following tasksΕπέλεξε τη διαθέσιμη εργασία με το μεγαλύτερο πλήθος εργασιών που ακολουθούν 3.Ranked positional weightΕπέλεξε τη διαθέσιμη εργασία για την οποία το άθροισμα των εργασιών που ακολουθούν είναι το μέγιστο 4.Shortest task timeΕπέλεξε τη διαθέσιμη εργασία με το μικρότερο χρόνο λειτoυργίας 5.Least number of following tasks Επέλεξε τη διαθέσιμη εργασία με το μικρότερο πλήθος εργασιών που ακολουθούν

40 © Ανδρέας Νεάρχου 40 Παράδειγμα εξισορρόπησης γραμμών συναρμολόγησης I G F C D H B E A 10 1112 5 4 3 7113 I GF H C D B E A 1011 12 5 4 37 11 3 Ανάθεση των εργασιών σε σταθμούς με βάση τον κανόνα most following task first. Προσοχή: (1) Δεν πρέπει να παραβιάζονται οι σχέσεις προήγησης μεταξύ των εργασιών. (2) Το άθροισμα των χρόνων εκτέλεσης των εργασιών που ανατίθενται σε κάθε σταθμό δεν μπορεί να ξεπερνά τον κύκλο χρόνου εργασίας.. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διιάγραμμα 6.

41 © Ανδρέας Νεάρχου 41 I G F C D H B E A 10 1112 5 4 3 7113 Παράδειγμα εξισορρόπησης γραμμών συναρμολόγησης 480Διαθέσιμα λεπτά ανά μέρα 40Απαιτούμενες μονάδες Cycle time = 12 λεπτάΕργασία Χρόνος που πρέπει Χρόνος που πρέπει Εργασία (λεπτά) να προηγηθεί A10— B11A C5B D4B E12A F3C, D G7F H11E I3G, H Συν. χρόνος 66 I GF H C D B E A 1011 12 5 4 37 11 3 Station 1 Station 2 Station 4 Station 5 Station 3 Station 6. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 7.

42 © Ανδρέας Νεάρχου 42 Παράδειγμα εξισορρόπησης γραμμών συναρμολόγησηςΕργασία Χρόνος που πρέπει Χρόνος που πρέπει Εργασία (λεπτά) να προηγηθεί A10— B11A C5B D4B E12A F3C, D G7F H11E I3G, H Συν. χρόνος 66 480Διαθέσιμα λεπτά ανά μέρα 40Απαιτούμενες μονάδες Cycle time = 12 λεπτά Ελάχιστος αριθμός σταθμών = 5,5 ή 6 Αποδοτικότητα = ∑ χρόνοι εργασιών (αριθμός σταθμών) x (cycle time) = 66 λεπτά / [(6 σταθμοί)x(12 λεπτά)] = 91,7%

43 © Ανδρέας Νεάρχου 43 Τέλος Ενότητας

44 © Ανδρέας Νεάρχου 44 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

45 © Ανδρέας Νεάρχου 45 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Ανδρέας Νεάρχου, 2014. «Διοίκηση Λειτουργιών. Στρατηγικές Χωροταξικού Σχεδιασμού (Layout design)». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/BMA427/.

46 © Ανδρέας Νεάρχου 46 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

47 © Ανδρέας Νεάρχου 47 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Εικόνα 1: Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 1: Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 2: Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Πίνακας 1: Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010,.

48 © Ανδρέας Νεάρχου 48 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Πίνακας 2. :Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Πίνακας 3. :Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Πίνακας 4 : Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008,. Πίνακας 5 :Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008,. Διάγραμμα 3 : Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 4 : Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Πίνακας 6 : Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008.

49 © Ανδρέας Νεάρχου 49 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Διάγραμμα 5 : Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διιάγραμμα 6 : Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 7 : Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008,


Κατέβασμα ppt "© Ανδρέας Νεάρχου 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 10: Στρατηγικές Χωροταξικού Σχεδιασμού (Layout design) Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google