Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναβολισμός Νουκλεοτίδιο (δομικό στοιχείο) Νουκλεινικά οξέα: DNA,RNA Βάσεις: γουανίνη- κυτοσίνη αδενίνη-θυμίνη (ουρακίλη)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναβολισμός Νουκλεοτίδιο (δομικό στοιχείο) Νουκλεινικά οξέα: DNA,RNA Βάσεις: γουανίνη- κυτοσίνη αδενίνη-θυμίνη (ουρακίλη)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναβολισμός Νουκλεοτίδιο (δομικό στοιχείο) Νουκλεινικά οξέα: DNA,RNA Βάσεις: γουανίνη- κυτοσίνη αδενίνη-θυμίνη (ουρακίλη)

2 Ροή γενετικής πληροφορίας Αναδιπλασιασμός DNAΒιοσύνθεση RNAΠρωτεινοσύνθεση Αναδιπλασιασμός DNA Βιοσύνθεση RNA Πρωτεινοσύνθεση (Aντιγραφή)(Μεταγραφή)(Μετάφραση) (Aντιγραφή) (Μεταγραφή) (Μετάφραση) DNA RNA πρωτείνη

3 Αναδιπλασιασμός DNA 1 μόριο DNA=2 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες: συμπληρωματικές αντιπαράλληλες ΕΝΖΥΜΑ Ελικάση Ελικάση DNA πολυμεράσες I, II, III DNA πολυμεράσες I, II, III Λιγκάση Λιγκάση Αντιγραφή: 1μόριο DNA 2πανομοιότυπα θυγατρικά

4 Βιοσύνθεση RNA 1 μόριο RNA= 1 πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα Αγγελιοφόρο mRNA: μεταφορά γενετικών πληροφοριών DNA ριβοσώματα Αγγελιοφόρο mRNA: μεταφορά γενετικών πληροφοριών DNA ριβοσώματα Μεταφορικό tRNA: μεταφέρει αμινοξέα στα Μεταφορικό tRNA: μεταφέρει αμινοξέα στα ριβοσώματα ριβοσώματα Ριβοσωμικό rRNA: μαζί με τις ριβοσωμικές πρωτείνες Ριβοσωμικό rRNA: μαζί με τις ριβοσωμικές πρωτείνες δομικό συστατικό των ριβοσωμάτων δομικό συστατικό των ριβοσωμάτων

5 Βιοσύνθεση RNA ΕΝΖΥΜΑ : ΕΝΖΥΜΑ : RNA πολυμεράσες Μεταγραφή: DNA RNA

6 Πρωτεινοσύνθεση Γίνεται στα ριβοσώματα: tRNA επιλέγουν τα κατάλληλα αμινοξέα στα ριβοσώματα Μετάφραση: Η σύνθεση πρωτείνης βάση της αλληλουχίας των βάση της αλληλουχίας των βάσεων του mRNA βάσεων του mRNA

7 Αντιβιοτικά που αναστέλλουν… Διαχωρισμό αλυσίδων DNA Διαχωρισμό αλυσίδων DNA Μετρονιδαζόλη, κινολόνες, νοβοβιοκίνη Μετρονιδαζόλη, κινολόνες, νοβοβιοκίνη Μεταγραφή Μεταγραφή Ριφαμπικίνη Ριφαμπικίνη Πρωτεινοσύνθεση Πρωτεινοσύνθεση Αμινογλυκοσίδες,τετρακυκλίνες Αμινογλυκοσίδες,τετρακυκλίνες Χλωραμφαινικόλη,μακρολίδες,λινκομυκίνες,φουσιδικό οξύ Χλωραμφαινικόλη,μακρολίδες,λινκομυκίνες,φουσιδικό οξύ

8 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

9 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Διατροφή=το σύνολο των χημικών αντιδράσεων με τις οποίες το μικρόβιο μετατρέπει τις μεγαλομοριακές ενώσεις του περιβάλλοντος του σε μικρομοριακές και στη συνέχεια τις παραλαμβάνει και τις αφομοιώνει Διατροφή =το σύνολο των χημικών αντιδράσεων με τις οποίες το μικρόβιο μετατρέπει τις μεγαλομοριακές ενώσεις του περιβάλλοντος του σε μικρομοριακές και στη συνέχεια τις παραλαμβάνει και τις αφομοιώνει

10 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ουσίες απαραίτητες για την διατροφή C (υδατάνθρακες,CO 2 ) C (υδατάνθρακες,CO 2 ) Ν(αμινοξέα,πολυπεπτίδια,νιτρικά) Ν(αμινοξέα,πολυπεπτίδια,νιτρικά) H Αλατα (Ca,Fe,Mg) Αλατα (Ca,Fe,Mg) H 2 O H 2 O

11 Διαίρεση βακτηρίων ανάλογα με την πηγή C,N,ενέργειας Βακτήρια Αυτότροφα C (CO 2 ) N (ανόργανα άλατα) N (ανόργανα άλατα)Ετερότροφα C (οργανικές ενώσεις) N (οργανικές ενώσεις) Φωτοαυτότροφα Πηγή ενέργειας (ήλιος)Χημειοαυτότροφα (ανόργανες ενώσεις) Φωτοετερότροφα Πηγή ενέργειας (ήλιος)Χημειοετερότροφα (οργανικές ενώσεις)

12 Θρεπτικά συστατικά Οργανικές ενώσεις Πρωτότροφοι: ανόργανα άλατα+ 1οργανική ένωση(σάκχαρο,αμινοξύ) 1οργανική ένωση(σάκχαρο,αμινοξύ) Αυξότροφοι: παράγοντες ανάπτυξης (αμινοξέα,λιπαρά οξέα,πολυπεπτίδια,πουρίνες,βιταμίνες) ελλειματική βιοσυνθετική ικανότητα ελλειματική βιοσυνθετική ικανότητα Gram (+) έχουν μεγάλες απαιτήσεις Gram (+) έχουν μεγάλες απαιτήσεις Gram (-) έχουν μικρές απαιτήσεις Gram (-) έχουν μικρές απαιτήσεις

13 Θρεπτικά συστατικά Άζωτο Πηγή: αμινοξέα,νιτρικά,NH 3 Πηγή: αμινοξέα,νιτρικά,NH 3 Χρήση:σύνθεση πρωτεινών,νουκλεινικών οξέων Χρήση:σύνθεση πρωτεινών,νουκλεινικών οξέωνΘείο Πηγή:θειικά άλατα,θειούχα αμινοξέα,H 2 S Πηγή:θειικά άλατα,θειούχα αμινοξέα,H 2 S Χρήση:σύνθεση πρωτεινών (αμινοξέα:κυστείνη,μεθειονίνη ) Χρήση:σύνθεση πρωτεινών (αμινοξέα:κυστείνη,μεθειονίνη )Φώσφορος Πηγή: μόνο ανόργανα φωσφορικά άλατα Πηγή: μόνο ανόργανα φωσφορικά άλατα Χρήση:συστατικό DNA,RNA,ATP,NAD,NADP,FMN,FAD Χρήση:συστατικό DNA,RNA,ATP,NAD,NADP,FMN,FAD Ενεργοποιητές ενζυμικών συστημάτων:κατιόντα (Fe,Mg) (Fe,Mg)

14 Φυσικοί παράγοντες O 2 O 2 Θερμοκρασία Θερμοκρασία PH PH Ωσμωτική πίεση Ωσμωτική πίεση

15 Φυσικοί παράγοντες Φυσικοί παράγοντες Οξυγόνο Επαφή μικροβίων Ο 2 βιολογικές οξειδώσεις τελικό Η + τοξικά προιόντα : (H 2 O 2 υπεροξείδιο του υδρογόνου Ο 2 - ρίζα υπεροξειδικού ανιόντος Ο 2 - ρίζα υπεροξειδικού ανιόντος ΟΗ - ρίζα υδροξειλίου ) ΟΗ - ρίζα υδροξειλίου ) Προστατευτικά ένζυμα: Προστατευτικά ένζυμα: καταλάση 2Η 2 Ο 2 2Η 2 Ο+Ο 2 καταλάση 2Η 2 Ο 2 2Η 2 Ο+Ο 2 δεσμουτάση του υπεροξειδικού ανιόντος δεσμουτάση του υπεροξειδικού ανιόντος υπεροξειδάσες υπεροξειδάσες

16 ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ Ο 2 1.Υποχρεωτικά αερόβια 2.Υποχρεωτικά αναερόβια 3.Δυνητικά αναερόβια 4.Μικροαερόφιλα

17 Υποχρεωτικά αερόβια (Ψευδομονάδα,Μυκοβακτηρίδια,Βάκιλλοι) Υποχρεωτικά αερόβια (Ψευδομονάδα,Μυκοβακτηρίδια,Βάκιλλοι) O 2 Τελικός δέκτης Η: O 2 καταλάσηδεσμουτάση του υπεροξειδικού ανιόντος Ένζυμα: καταλάση, δεσμουτάση του υπεροξειδικού ανιόντος Οξείδωση σακχάρων ( γλυκόζη CO 2 +H 2 O) Οξείδωση σακχάρων ( γλυκόζη CO 2 +H 2 O) Δυνητικά αναερόβια Δυνητικά αναερόβια (Εντεροβακτηριακά,σταφυλόκοκκοι,φ.χ) (Εντεροβακτηριακά,σταφυλόκοκκοι,φ.χ) Αναπτύσονται αεροβίως και αναεροβίως Αναπτύσονται αεροβίως και αναεροβίως καταλάσηδεσμουτάση του υπεροξειδικού ανιόντος Ένζυμα: καταλάση, δεσμουτάση του υπεροξειδικού ανιόντος Οξείδωση και ζύμωση σακχάρων Οξείδωση και ζύμωση σακχάρων

18 Μικροαερόφιλα (Στρεπτόκοκκοι,Γαλακτοβάκιλλοι,Βρουκέλλες) O 2 Τελικός δέκτης Η: ΟΧΙ O 2 ( έλλειψη κατάλληλου συστήματοςκυττοχρωμάτων ) ( έλλειψη κατάλληλου συστήματοςκυττοχρωμάτων ) δεσμουτάση του υπεροξειδικού ανιόντος Ένζυμα: δεσμουτάση του υπεροξειδικού ανιόντος Ανάπτυξη : μειωμένη πίεση Ο 2 Ανάπτυξη : μειωμένη πίεση Ο 2 Οξείδωση σακχάρων Οξείδωση σακχάρων

19 Υποχρεωτικά αναερόβια τελικός δέκτης Η: ΌΧΙ Ο 2 Μέτρια ευαισθησία O 2 Min-ημέρες Min-ημέρες Αίτια αναερόβιων λοιμώξεων Αίτια αναερόβιων λοιμώξεων (B.fragilis,Prevotella spp, F.nucleatum,C.perfigens,Peptostreptococci) Εξαιρετική ευαισθησίαΟ 2 < 10 min < 10 min Σπάνια προκαλούν λοιμώξεις,συνήθως φ.χ Σπάνια προκαλούν λοιμώξεις,συνήθως φ.χ (Eubacterium,BifidobacteriumC.no vyi,C.tetani, σπειροχέτες)

20 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (Eh) Eh Eh= η τάση ενός συστήματος να δέχεται ηλεκτρόνια (V,mV) Ιστοί κ.φ Εh:+126 +246mV Ιστική ανοξία κακή κυκλοφορία αναεροβίων Εh:-100 -250mV ανάπτυξη αναεροβίων μικροβίων

21 Φυσικοί παράγοντες Φυσικοί παράγοντες Θερμοκρασία Μεσόφιλα (10 0 -45 0 C) E.coli,εντερόκοκκοι, Γονόκοκκος, πνευμονιόκοκκος Ψυχρόφιλα (<10 0 C) Λιστέρια,Υερσίνια Θερμόφιλα (30 0 -100 0 C)

22 Φυσικοί παράγοντες Φυσικοί παράγοντες PH: ουδέτερο,ελαφρώς αλκαλικό(6,5-7,5) Vibrio cholerae αλκαλικό Lactobacillus όξινο Ωσμωτική πίεση Ωσμωτική πίεση: το κυτταρικό τοίχωμα προστατευτικό Απαραίτητη η παρουσία NCl 5-12 o / oo

23 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

24 Ανάπτυξη των βακτηρίων Διχοτόμηση Διχοτόμηση Διπλασιασμόςπυρηνικήςουσίας,μ άζας σχηματισμός πλήρους διαφράγματος από κυτταρικό τοίχωμα+κυτ/κή μεμβράνη διαχωρισμός θυγατρικών κυττάρων

25 Ο πολλαπλασιασμός σταματά Έξάντληση θρεπτικών ουσιών Ρύπανση χώρου από τα προιόντα μεταβολισμού Έλλειψη ελεύθερου χώρου

26 Καμπύλη φάσεων πολλαπλασιασμού των μικροβίων

27 1.Φάση αρχικής στασιμότητας φ.βλαστήσεως και έναρξης ανάπτυξης 2.Φάση λογαριθμικής αύξησης φ.αρχόμενης επιβδράδυνσης 3.Φάση στασιμότητας 4. Φάση κάμψεως

28 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

29 Αερόβια επώαση Επώαση παρουσία CO 2 Aναερόβια επώαση

30 Αερόβια επώαση  Κλίβανος  θερμοκρασία  θερμοκρασία:35-37 ο C (οι περισσότερες καλλιέργειες) 42 ο C (Campylobacter spp) 30 ο C (μύκητες)  Υγρασία  Υγρασία:50%  Διάρκεια επώασης  Διάρκεια επώασης:18-24h  Τα τρυβλία τοποθετούνται ανεστραμένα 3-4 μαζί


Κατέβασμα ppt "Αναβολισμός Νουκλεοτίδιο (δομικό στοιχείο) Νουκλεινικά οξέα: DNA,RNA Βάσεις: γουανίνη- κυτοσίνη αδενίνη-θυμίνη (ουρακίλη)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google