Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σ ύστημα Σ υγχρονικής Λ ήψης και Α πεικόνισης (Microcomputer Based Labs)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σ ύστημα Σ υγχρονικής Λ ήψης και Α πεικόνισης (Microcomputer Based Labs)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σ ύστημα Σ υγχρονικής Λ ήψης και Α πεικόνισης (Microcomputer Based Labs)

2 Στήσιμο πειραματικής διάταξης (αισθητήρες) Πείραμα Καταγραφή πειραματικών μετρήσεων (MultiLOG) Καταγραφή Απεικόνιση και Ανάλυση δεδομένων (DB-Lab) Ανάλυση

3 Αισθητήρες & Καταγραφέας MultiLog

4 Απαιτήσεις εγκατάστασης DB-Lab 3.2 Λειτουργικό Windows (XP κατά προτίμηση) Ελεύθερη σειριακή θύρα επικοινωνίας COM (τύπου RS232)

5 Το MultiLOG συνδέεται με Η/Υ μέσω σειριακής θύρας επικοινωνίας COM (τύπου RS232) Θύρα COM

6 Εργαλειοθήκη

7 Σημείωση: Το dbLAB 3.2 χρησιμοποιεί μικρού μήκους ονόματα αρχείων (8+3) με λατινικούς χαρακτήρες και επέκταση.smp

8 Ανοίγοντας το αρχείο DSTFRC.SMP βλέπουμε την εξέλιξη της δύναμης και της απόστασης για σώμα σε ελατήριο που εκτελεί ταλάντωση.

9

10 Συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα δεδομένα που εμφανίζονται στο γράφημα, όπως ρυθμός δειγματοληψίας, πλήθος δεδομένων, λεζάντες μεγεθών,…

11

12

13 Μενού: Προβολή > Μεγέθυνση Μεγεθύνεται πλήρως ή επιλεγμένη περιοχή ανάμεσα στους δύο δείκτες. Αν έχει ορισθεί ένας ή δεν έχει ορισθεί δείκτης τότε έχουμε μεγέθυνση 2:1 του τμήματος γύρω από το απλό δείκτη ή του κεντρικού τμήματος αντίστοιχα

14 Ρύθμιση διάφορων παραμέτρων εμφάνισης για γραμματοσειρές, χρώματα, λεζάντες, κ.α.

15

16 Αν διαθέτουμε παράλληλες μετρήσεις δύο μεγεθών Υ(t), Χ(t) τότε μπορεί να γίνει η απεικόνιση Υ(X)

17 Αυτόματη εύρεση ευθείας που ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα μας

18 Το DBLab επιτρέπει και την παραμετρική προσαρμογή των δεδομένων από τον χρήστη τόσο σε γραμμική όσο και για τετραγωνική και εκθετική καμπύλη. Επίσης είναι δυνατή η τετραγωνική παλινδρόμηση

19 Επεξεργασία δεδομένων με εφαρμογή πλήθους συναρτήσεων. Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας την Γραμμική συνάρτηση C2 + C1*G1 με παραμέτρους C1=1 και C2=-6.3, θα γίνει μετατόπιση των τιμών του γραφήματος G1 (εδώ αντιστοιχεί στην δύναμη) κατά -6.3.

20

21 Εδώ εφαρμόσαμε στις τιμές της Απόστασης την συνάρτηση του Μέσου Όρου πέντε σημείων και στην συνέχεια την παράγωγο. Το αποτέλεσμα παριστάνει την Ταχύτητα.

22 Εξαγωγή των πειραματικών δεδομένων σε μορφή αρχείου.csv το οποίο μπορεί να διαβάσει το Excel.

23

24

25

26 Επιτρέπει την μη αυτόματη βαθμονόμηση των αισθητήρων (αν αυτό χρειαστεί).

27 Αυτόματη αναγνώριση θύρας. Πατώντας Προσπάθεια σύνδεσης επιχειρείται σύνδεση με τον καταγραφέα

28 Έλεγχος λειτουργιών όπως τύπος αισθητήρων, έναρξη αυτόματης καταγραφής μέσω σκανδαλισμού, ρυθμός δειγματοληψίας, αριθμός δειγμάτων. Πατάμε Λήψη Δεδομένων για να αρχίσει η καταγραφή

29 δημιουργείται αυτόματα ένα παράθυρο λήψης, όπου εμφανίζεται πραγματικό χρόνο το γράφημα δύναμης – χρόνου και απόστασης -χρόνου. Αν ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι μεγάλος, η συλλογή δεδομένων γίνεται κανονικά αλλά η εμφάνιση των γραφημάτων γίνεται, αφού τελειώσει η καταγραφή, πατώντας Μενού: Καταγραφέας > Ανάκτηση δεδομένων

30 προχωράμε με την ανάλυση των μετρήσεων αφού πρώτα αποθηκεύσουμε τις μετρήσεις μας σ’ ένα αρχείο τύπου.smp

31


Κατέβασμα ppt "Σ ύστημα Σ υγχρονικής Λ ήψης και Α πεικόνισης (Microcomputer Based Labs)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google