Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ… 02.03.2016. Computer science or computing science (CS) is the study of the theoretical foundations of information and computation It.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ… 02.03.2016. Computer science or computing science (CS) is the study of the theoretical foundations of information and computation It."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ… 02.03.2016

2 Computer science or computing science (CS) is the study of the theoretical foundations of information and computation It also includes practical techniques for their implementation and application in computer systems

3 Με άλλα λόγια, η Πληροφορική -- αποτελεί πεδίο σύγκλισης και εφαρμογής διαφόρων άλλων επιστημών και τεχνολογιών -- συνιστά πανεπιστημιακό κλάδο

4 συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριώνΠληροφορική είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση, τη χρήση και τη διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υλικό, το λογισμικό, τις απόψεις ατόμων και οργανισμών και τις συνέπειες στη βιομηχανία, το εμπόριο, την πολιτική και τη διακυβέρνηση

5 Πληροφορική τεχνολογία (ΠΤ) είναι οι εφαρμογές της Πληροφορικής Τεχνολογία πληροφοριών (ΤΠ) είναι ο συνδυασμός της ΠΤ με άλλες σχετικές τεχνολογίες -ή σύμφωνα με μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και εξήγηση πληροφόρησης «διότι Information αποδίδεται και ως πληροφόρηση στην ελληνική γλώσσα» ΤΠΕ είναι οι ΤΠ με επικοινωνίες

6 Επιστήμη των Υπολογιστών είναι η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τα θεωρητικά θεμέλια των εννοιών της πληροφορίας και του υπολογισμού, καθώς και την τεχνολογική υλοποίηση και εφαρμογή τους σε, συνήθως ηλεκτρονικά και ψηφιακά, αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα»

7 Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι η Πληροφορική δεν προϋποθέτει την ύπαρξη Η/Υ εν συγκρίσει με την Επιστήμη των Υπολογιστών

8 Με τον όρο ΤΠΕ, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, (ICT, Information and Communications Technologies) «χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μια ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άϋλων μηνυμάτων»

9 Σύμφωνα και με την -«απόδοση των όρων Informatics, Informatics technology και Information technology όπως αυτοί αποδίδονται στην Υ.Α. 21072β/Γ2 (ΦΕΚ 304/13-03-2003 τ. Β’)

10 Αναφορικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συναντάμε τον όρο «πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy)» Στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών ο πληροφορικός γραμματισμός θεωρείται γνωστικό- μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχης σπουδαιότητας με τον γλωσσικό γραμματισμό (literacy), τα μαθηματικά και τον επιστημονικό γραμματισμό (scientific literacy)

11 --Αναδυόμενες τεχνολογίες: σύγχρονες εξελίξεις και καινοτομία σε διαφόρους τομείς της τεχνολογίας --Εκπαιδευτική τεχνολογία: η μελέτη και η ηθική πρακτική διευκόλυνσης της μάθησης και βελτίωσης της απόδοσης δημιουργώντας και χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνολογικές διεργασίες και πόρους

12 ήΌπως αποδόθηκε από έναν σύμβουλο, - «Το μέγιστο ζήτημα είναι εάν θέλουμε την Πληροφορική στην εκπαίδευση ή την εκπαίδευση στην Πληροφορική Η πρώτη επιλογή έχει δημιουργήσει το φαινόμενο σύγχυσης των ΤΠΕ με την Πληροφορική (η Πληροφορική λειτουργεί υποστηρικτικά προς τις ανώτερες μορφές μάθησης) Η δεύτερη οδηγεί στη λυκειακή προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου

13 Αμφότερες εμπίπτουν εντός των ακόλουθων προτύπων εισαγωγής της Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Α. η πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο (Τεχνοκεντρική Προσέγγιση), Β. η πληροφορική και οι αναδυόμενες τεχνολογίες σε όλο το εύρος του εκπαιδευτικού προγράμματος (Ολοκληρωμένη ή Ολιστική Προσέγγιση), Γ. η πληροφορική και οι αναδυόμενες τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση (Πραγματολογική Προσέγγιση)

14 Brookshear, J. G. (1997). Computer science: an overview. Paul Muljadi, σελ. 1. https://epimorfwsh- b.wikispaces.com/file/view/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1% CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%84%CE%B 7%CF%82+%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF %86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+- +%CE%95%CE%91%CE%A0+- +%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A3.pdf http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB% CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9 %CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9 D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87% CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5 %CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%C E%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdfhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB% CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9 %CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9 D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87% CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5 %CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%C E%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf Osborne, J. and Hennessy, S. (2003) Literature review in science education and the role of ICT: Promise, problems and future directions. A report for NESTA Futurelab (Report 6), σελ. 34. Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα: Κλειδάριθμος


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ… 02.03.2016. Computer science or computing science (CS) is the study of the theoretical foundations of information and computation It."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google