Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η λογιστική πρακτική και η φορολογική μεταχείριση στην χώρα μας καθορίζονται από:  Νόμους  Διευκρινιστικές ΠΟΛ (Πολυγραφημένες Υπουργικές Εγκυκλίους)  Προεδρικά Διατάγματα  Αποφάσεις δικαστηρίων (νομολογία) κτλ Βασικό χαρακτηριστικό της λογιστικής νομοθεσίας η πολυνομία, η συνεχής αλλαγή νόμων και αποφάσεων (ασταθές φορολογικό πλαίσιο) και η η αλληλοκάλυψη. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν βασικοί ισχύοντες νόμοι σχετικά με την λογιστική και την φορολογία.

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νόμος 4172/2013 Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος: α) των φυσικών προσώπων β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του.

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φορολογική κλίμακα για Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 12 ΚΦΕ) Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο ΕισοδήµατοςΦόρου (ευρώ) 25.00022%5.50025.0005.500 17.00032%5.44042.00010.940 Υπερβάλλον42%

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φορολογική κλίμακα για Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 12 ΚΦΕ) 1.Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των 2.100€, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 21.000€. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 2.100€, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 2.Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 21.000€, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 100€ ανά 1.000€ του φορολογητέου εισοδήματος. 3.Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ δεν χορηγείται μείωση φόρου.

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φορολογική κλίμακα για Εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο ΕισοδήµατοςΦόρου (ευρώ) 12.00011%1.32012.0001.320 Υπερβάλλον33%

8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φορολογική κλίμακα για Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία)  Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)  Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών  Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς  Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών  Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)  Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

9 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φορολογική κλίμακα για Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία) Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο ΕισοδήµατοςΦόρου (ευρώ) 50.00026%13.00050.00013.000 Υπερβάλλον33%

10 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φορολογική κλίμακα για Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία) Φορολογικός συντελεστής % Αγρότες13% Φορολογικός συντελεστής % Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα με απλογραφικά βιβλία 29%

11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φορολογική κλίμακα για Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία)  Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)  Τράπεζες  Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)  Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς  Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών  Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)  Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

12 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φορολογική κλίμακα για Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Νομικά πρόσωπαή νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία) Φορολογικό έτος που ξεκινά από Συντελεστής Όλα τα ανωτέρω Νομικά πρόσωπα και οντότητες που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία. Συντελεστής παρ/σης μερισμάτων σε περίπτωση διανομής κερδών 1.1.201529%10%

13 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φορολογική κλίμακα για Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Νομικά πρόσωπαή νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία) Φορολογικός συντελεστής % Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα με διπλογραφικά βιβλία 29%

14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Προκαταβολή Φόρου Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα Φορολογικά έτη 2014 20152016 Νέο μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 Αγρότες27,5%55%75%100% Λοιπά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα 55% 75% 100%

15 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Προκαταβολή Φόρου Νομικά πρόσωπα - οντότητεςΦορολογικά έτη 2014 20152016 Νέο μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 α1Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)80%100 % α2Τράπεζες100% βΠροσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)55% 75%100%

16 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Προκαταβολή Φόρου Νομικά πρόσωπα - οντότητεςΦορολογικά έτη 2014 20152016 Νέο μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 γ Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 55% 75%100% δΣυνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών80%100% ε Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 55% 75%100%

17 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Προκαταβολή Φόρου Νομικά πρόσωπα - οντότητεςΦορολογικά έτη 2014 20152016 Νέο μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 στ1 Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 55% 75%100% 2 Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 80%100% ζ Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 80%100%

18 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Νόμος 4174/2013 Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.

19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Νόμος 4093/2012 Ο Κώδικας Φορολογικής Επεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) αντικατέστησε τον παλαιότερο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992). Ο νόμος σαν στόχο έχει να καθορίσει τους υπόχρεους και τον τρόπο απεικόνισης συναλλαγών, τις κατηγοριές και τον τρόπο τήρησης λογιστικών βιβλίων καθώς και διάφορες εξουσίες της φορολογικής αρχής.

20 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Νόμος 4308/2014 Ο Νόμος 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επέφερε σημαντικές αλλαγές επέρχονται τόσο στο λογιστικό όσο και στο φορολογικό πλαίσιο για την έκδοση των στοιχείων, την τήρηση των βιβλίων, τους νέους κανόνες των λογιστικών προτύπων σε συνδυασμό με το φορολογικό καθεστώς που διέπεται από την εφαρμογή του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013). Το νομοσχέδιο καταργεί τον Κώδικα Φορολογικής Επεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ). Άρχισε να εφαρμόζεται από την 1.1.2015, ωστόσο η υποχρεωτική εφαρμογή του ανεστάλη από το Υπουργείο Οικονομικών και για το 2016.

21 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Νόμος 4308/2014 Περιλαμβάνει: Νέο σχέδιο λογαριασμών Στα νέα ΕΛΠ ορίζεται νέο σχέδιο λογαριασμών, ενώ περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα οι οντότητες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το υπάρχον σχέδιο λογαριασμών που τηρούσαν μέχρι 31.12.2014 με τις απαραίτητες προσαρμογές. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Διευρύνονται οι κατηγορίες των οντοτήτων οι οποίες έχουν υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (ειδικότερα οι θυγατρικές).

22 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Νόμος 4308/2014 Περιλαμβάνει: Λογιστικό σύστημα Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το λογιστικό σύστημα και την τήρηση των λογιστικών αρχείων. Εύλογη αξία Τα νέα ΕΛΠ παρέχουν τη δυνατότητα επιμέτρησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους. (Από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίστηκε ότι δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα τα έσοδα που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία.)

23 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Νόμος 4308/2014 Περιλαμβάνει: Χρηματοδοτική μίσθωση Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζεται από τον μισθωτή το αντικείμενο της μίσθωσης ως περιουσιακό του στοιχείο με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα. Αναβαλλόμενοι φόροι Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

24 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Νόμος 4308/2014 Εκτός των ανωτέρω ρυθμίσεων προβλέπονται: α) Νέες προθεσμίες έκδοσης των τιμολογίων. β) Υποχρεωτική παρακολούθηση της διακίνησης των αποθεμάτων. γ) Λογιστική παρακολούθηση της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης. δ) Νέα υποδείγματα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. ε) Εφαρμογή της γενικής αρχής της οικονομικής ουσίας των συναλλαγών κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. στ) Εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου. ζ) Ερμηνευτική καθοδήγηση από τα ΔΠΧΑ. η) Ο τρόπος επιμέτρησης παγίων και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, και αποθεμάτων. θ) Οι μέθοδοι απόσβεσης των παγίων στοιχείων.

25 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αποτελούν την κωδικοποίηση των λονιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά την σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων. Στόχος των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι αυτές οι αρχές και κανόνες να είναι κοινές για τις επιχειρήσεις όλου του κόσμου.

26 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards) (Από το 1973 έως τον Μάρτιο του 2002)  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards) (Μετά τον Μάρτιο του 2002)

27 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον κανονισμό 1606/2002 αποφάσισε την υιοθέτηση των ΔΛΠ για όσες επιχειρήσεις οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στις οργανωμένες αγορές των χωρών που αποτελούν μέλη της ένωσης (εισηγμένες στο χρηματιστήριο). Η χώρα μας υιοθέτησε τον κανονισμό με το Ν.2992/2002. Επίσης ο Ν.3229/2004 και μια σειρά άλλων νόμων καθορίζουν τον τρόπο που θα εφαρμοστούν τα Δ.Λ.Π. στην χώρα μας.

28 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  Επιτροπή Διεθνών λογιστικών προτύπων - International Accounting Standards Committee Foundation (I.A.S.C.)  Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - International Accounting Standards Board (I.A.S.E.)  Συμβουλευτική επιτροπή προτύπων - Standards Advisory Council (S.A.C.)  Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - International Financial Reporting Internations Committee (I.F.R.I.C.)

29 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Σύμφωνα με τα ΔΛΠ μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει:  Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  Κατάσταση Eνοποιημένων Eισοδημάτων  Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων  Κατάσταση ταμειακών ροών  Σημειώσεις

30 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εφαρμόζονται από: α) Στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο: αυτές τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς, δηλαδή και της μητρικής και των θυγατρικών σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. β) στις μη εισηγμένες που τηρούν ετήσιους λογαριασμούς και οι οποίες μπορούν αν θέλουν να καταρτίσουν τις ετήσιες ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. γ) για τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, η εφαρμογή των ΔΛΠ είναι προαιρετική.

31 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΛΠ ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ΔΛΠ 2 Αποθέματα ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και Λάθη ΔΛΠ 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ΔΛΠ 11 Συμβάσεις κατασκευής έργων ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΔΛΠ 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 18 Έσοδα ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζόμενους ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Επιχορήγησης

32 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΛΠ ΔΛΠ 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων Μερών ΔΛΠ 26 Λογιστική Απεικόνιση και Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Συνταξιοδότησης ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ΔΛΠ 29 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες ΔΛΠ 31 Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση ΔΛΠ 33 Κέρδη ανά Μετοχή ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Έκθεση

33 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΛΠ ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία. ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Καταχώρηση και Αποτίμηση ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 41 Γεωργία

34 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google