Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο πολιτικός Αλλά το πλείστον κακόν οφείλεται αναντιρρήτως εις την ανικανότητα της ελληνικής διοικήσεως. Θα έλεγε τις, ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο πολιτικός Αλλά το πλείστον κακόν οφείλεται αναντιρρήτως εις την ανικανότητα της ελληνικής διοικήσεως. Θα έλεγε τις, ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ο πολιτικός

3 Αλλά το πλείστον κακόν οφείλεται αναντιρρήτως εις την ανικανότητα της ελληνικής διοικήσεως. Θα έλεγε τις, ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες, διά να αποδειχθή, ότι δεν ήτο ικανή προς αυτοδιοίκησιν. Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ “ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΙΑ” Αλλά το πλείστον κακόν οφείλεται αναντιρρήτως εις την ανικανότητα της ελληνικής διοικήσεως. Θα έλεγε τις, ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες, διά να αποδειχθή, ότι δεν ήτο ικανή προς αυτοδιοίκησιν. Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ “ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΙΑ” Η γενεαλογία της πολιτικής είναι συνεχής και γνησία κατά τους προγόνους. Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκε την πείναν. Η πείνα παρήγαγεν την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησεν την πολιτικήν. Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ “ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ”

4 Ο ποιητής Ας παν να ιδούν τα μάτια μου πώς τα περνά η αγάπη μου. Μου`παν αλλού κι αγάπησε κι εμένα μ`απαράτησε. Αν σ`το είπε ο ήλιος να χαθεί, τ`άστρι να μη φανερωθεί. Κι αν σ`το είπανε στην εκκλησιά, κερί να μην ανάψουν πια. Κι αν σ`το είπε το ρηγόπουλο, στην Μπαρμπαριά σκλαβόπουλο Μάνα μου, εγώ είμαι τ' άμοιρο το σκοτεινό τρυγόνι όπου το δέρνει ο άνεμος βροχή που το πληγώνει.. Το δόλιο όπου κι αν στραφεί απ' όπου κι αν περάσει δε βρίσκει πέτρα να σταθεί κλωνάρι να πλαγιάσει.. Εγώ βαρκούλα μοναχή βαρκούλα αποδαρμένη μέσα σε πέλαγο ανοιχτό σε θάλασσα αφρισμένη.. Παλεύω με τα κύματα χωρίς πανί, τιμόνι κι άλλη δεν έχω άγκυρα πλην την ευχή σου μόνη..

5 «Η Φαρμακολύτρια» Ερωτας στα χιόνια «Ονειρο στο κύμα» «Ερως-ήρως»

6 Μικρός εζωγράφιζα Αγίους ο κ. Παπαδιαμάντης είναι συγγραφέας της νεωτάτης ζωγραφικής σχολής της λεγομένης υπαιθρίου […] ώστε πολλαί σελίδες του τον αναβιβάζουν μάλλον εις τον ορίζοντα της Ολλανδικής σχολής εν τη γραφική τέχνη. (Β. Γαβριηλίδης)

7 Ουίλλιαμ Μπλαίκη «Γερά σώματα διά τα αγόρια και το κορίτσι μας» Αλφόνσου Δωδέ, «Ο Ταρταρίνος ο εκ Ταρασκώνος» Μάρκου Τουαίν, «Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα και άλλα αφηγήματα» των Ερ. Στάνλεϊ, Ουίλ Στεδ, Π. Ριζάλ, Κ. Ντάτον, Καρ. Ολλαν. Αντωνίου Παύλοβιτς Τσέχωβ, «Τέσσαρα διηγήματα» Ε. Γ. Ουέλλς «Ο Αόρατος» Γεωργίου Φίνλεϋ: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως

8 Ο Ιμπραήμ εφαίνετο ζηλώσας την παραφροσύνην του Καλιγούλα. Αίφνης όταν ο σμάραγος των πυροβολισμών ωγκώθη εις ήχον όμοιον του της βροντής, πας θόρυβος εσίγησε, και καθώς έφευγεν ο καπνός, το λεπτόν αργυρούν δρέπανον της νέας σελήνης έγεινεν ορατόν. Παρατεταμένη βοή μετά θλιβεράς αρμονίας υψώθη εκ του στρατού και του στόλου. Εν λεπτόν ύστερον, εκατόν πυρσοί ως διά μαγείας ανήφθησαν. Η γραμμή διελύθη, και ο εσμός των οπλιτών σπευδόντων να λάβωσι το πιλάφι των, ανεμίμνησκε τον θεατήν ότι η φαντασμαγορία εις την οποίαν είχε παραστή ήτο παροδικόν μόνον διάλειμμα αιματηρού δράματος. Γεωργίου Φίνλεϋ: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως

9 Βραδύτερον· πρωία της 16 Μαΐου. - Ο Θεός να φυλάξη τον νουν μου, διότι εις τούτο κατήντησα. Η ασφάλεια και η βεβαιότης της ασφαλείας είναι πράγματα περασμένα. Ενόσω ζω εδώ, έν πράγμα μόνον πρέπει να εύχωμαι: να μη τρελλαθώ, εάν εντούτοις δεν είμαι τρελλός ήδη. Εάν εχεφρονώ, τότε βεβαίως είναι τρελλόν να σκέπτωμαι ότι εξ όλων των βδελυρών πραγμάτων, τα οποία ανέρπουσιν εις το μισητόν τούτο μέρος, ο Κόμης είναι το ολιγώτερον φοβερόν εις εμέ· ότι εις αυτόν μόνον δύναμαι ν' αποβλέπω προς ασφάλειαν, και τούτο μόνον ενόσω δύναμαι να υπηρετήσω τον σκοπόν του. Μέγιστε Θεέ! Θεέ πολυεύσπλαγχνε! Δος να είμαι ατάραχος, διότι πέραν τούτου κείται η παραφροσύνη. Μπραμ Στόουκερ, Δράκουλας

10 «Δεν εψεύτηκε ποτέ, δεν εμιμήθη ποτέ, δεν έπροσποιήθη ποτέ, δεν εκιβδηλοποίησε ποτέ. Εκοψε μόνον ολόχρυσα νομίσματα από το μεταλλείον της ψυχής του...». Γρ. Ξενόπουλος


Κατέβασμα ppt "Ο πολιτικός Αλλά το πλείστον κακόν οφείλεται αναντιρρήτως εις την ανικανότητα της ελληνικής διοικήσεως. Θα έλεγε τις, ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google