Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

FRONTEX ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "FRONTEX ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 FRONTEX ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

2 ΣΥΣΤΑΣΗ FRONTEX Κανονισμός (ΕΚ) Κανονισμός (ΕΚ) 2007/2004 του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΕ) 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

3 ΣΚΟΠΟΣ Ενίσχυση ασφάλειας των εξωτερικων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συντονισμός των επιχειρήσεων στα σύνορα των κρατών μελών.

4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ «φύλαξη» των θαλάσσιων, χερσαίων και εναέριων συνόρων της Ε.Ε. ο σχεδιασμός και ο συντονισμός κοινών επιχειρήσεων στα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα, με τη χρήση προσωπικού και εξοπλισμού των χωρών μελών, ο συντονισμός των κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού αλλοδαπών, η δημιουργία κοινών προτύπων και μέσων για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων,

5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΙΙ η εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου (π.χ. τακτική αξιολόγηση της ικανότητας των χωρών για την αντιμετώπιση απειλών και πιέσεων στα εξωτερικά σύνορά τους, η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη που χρειάζονται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα (π.χ. επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα ή όταν συγκεκριμένες χώρες αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις στα σύνορά τους), η δημιουργία ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων (European Border Guard Teams – EBGT), που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων και ταχέων επεμβάσεων, και η ανάπτυξη ικανότητας ταχείας επέμβασης: εδώ εντάσσονται οι EBGT, καθώς και μια βάση δεδομένων για τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τους πόρους που θα χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις κρίσης.

6 FRONTEX & OTHERS EUROPOL EUROSUR- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ Eu-LISA – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΣ CEPOL- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ OLAF- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ε.Ε. ΑΡΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Συντονισμός της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων – σύλληψη ή απαγόρευση εισόδου στα σύνορα σε 53.000 άτομα – Ανίχνευση 2.900 πλαστών ή παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων – Σύλληψη 58 διακινητών λαθρομεταναστών – Ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών στα κράτη μέλη – Προώθηση καθημερινής συνεργασίας μεταξύ αρχών φύλαξης των εθνικών συνόρων

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ -ΙΙ Συναφείς πρωτοβουλίες ευρωπαϊκό δίκτυο περιπολίας (ΕΔΠ) κεντρικό μητρώο του διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού (CRATE) Συνδρομή προς τα κράτη μέλη για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ -ΙΙΙ επιμορφώσεις, συνεδριάσεις και εργαστήρια για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτών Πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνου – Συμβολή στην εκπόνηση της έκθεσης αξιολόγησης της απειλής του οργανωμένου εγκλήματος (OCTA) – Παρουσίαση από κοινού με την Europol έκθεσης για τις διαδρομές υψηλού κινδύνου για την παράνομη μετανάστευση στα Δυτικά Βαλκάνια Συνδρομή προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα, και ανάπτυξη των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα – Κανονισμός RABIT - «ικανότητα ταχείας αντίδρασης» για την ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων σε κράτος μέλος που χρειάζεται βοήθεια.

10 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μεγαλύτερη «αναβάθμιση» του Frontex σε ρόλο κεντρικού μηχανισμού της ΕΕ Μόνιμη παρουσία του στα σύνορα Απόκτηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στην επιτήρηση των συνόρων Αποφασιστική συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) Συμμετοχή του στις «ειρηνευτικές» αποστολές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

11 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΙ ΕΊΝΑΙ; ΤΙ ΚΑΝΕΙ; ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ; ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ; ΘΕΛΟΥΜΕ ή ΌΧΙ; Ποιος λέει ΤΙ και ΓΙΑΤΙ; (η βασικότερη Αρχή του έξυπνου ανθρώπου-> It is cold outside if YOU go outside and it is cold - > requires I.Q over 125)

12 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Λαθρεμπόριο (αυτοκίνητα / ναρκωτικά) Πλαστοποίηση ταυτοτήτων Παράτυπη μετανάστευση – Ανατολικά Σύνορα Ελλάδας (Ασιατική εισροή) – Νότια Σύνορα Ιταλίας (Αφρικανική εισροή)

13 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE ΠΩΣ ΑΡΧΙΖΕΙ; Διαπίστωση του Προβλήματος (έχω πρόβλημα ή δεν το βλέπω;) Σύγκλιση για βοήθεια Προσδιορισμός κοινών πόρων (Κράτους / Ε.Ε.) Έναρξη «Κοινής Επιχείρησης» / Joint Operation.

14 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE JOINT OPERATIONS Σχεδίαση (Risk Analysis – Consultation Plan) Εφαρμογή / υλοποίηση Αποτίμηση Έναρξη «Κοινής Επιχείρησης» / Joint Operation.

15 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE Risk Analysis Συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές. – Κρατικούς Οργανισμούς – Εταίρους Ε.Ε. (από σχετικές υπηρεσίες) – Διεθνείς Οργανισμούς – Πανεπιστήμια – ΜΜΕ Τα παραπάνω εξάγουν συμπεράσματα που σωρεύονται σε εκθέσεις (reports) που περιγράφουν την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

16 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ FRONTEX Αναγνώριση αδυναμιών Προτάσεις δράσεων για τα προαναφερθέντα προβλήματα Ετήσιες συναντήσεις με οργανισμούς για προσδιορισμό επιπέδου υποστήριξης. – Οπλισμός (Σκάφη, εναέρια μέσα, οχήματα θερμικής απεικόνισης κλπ) – Εξειδικευμένο προσωπικό (experts)

17 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE Στρατηγική Ανάλυση Κινδύνου Συνεχής εφαρμογή στην εξέλιξη της επιχείρησης Ευελιξία για προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σκοπός η αποτύπωση των φυσικών προσώπων που εκτελούν human trafficking και εκτέλεση του Σχεδίου Δράσης που θέλει το κράτος υποδοχής της επιχείρησης.

18 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συζήτηση από κοινού (Frontex - KM) για το «Σχέδιο Δράσης». Στόχος, τόπος, χρόνος (πότε / για πόσο). Ορισμός διοίκησης (ποιος κάνει κουμάντο) και τρόπος λήψεως αποφάσεων.

19 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE ΔΡΑΣΕΙΣ Επιτήρηση Έλεγχοι και περιπολίες στα σύνορα. Προεξέταση και ενημέρωση μεταναστών πριν από τυχόν δεύτερο έλεγχο. Τήρηση συγκεκριμένης συμπεριφοράς που προκύπτει από θεσμικό κείμενο.

20 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ FRONTEX Experts που βοηθούν στην αναγνώριση ιθαγενείας των μεταναστών (έλεγχος εγγράφων και συνεντεύξεις). Συλλογή πληροφοριών για εγκληματικές ενέργειες / ομάδες του human trafficking. Δραστηριότητα κυρίως στην χώρα καταγωγής με δυνατότητα για δραστηριότητα και εκτός αυτής σε άλλα Κ-Μ. Λίγοι μόνιμοι Αξιωματικοί, ενώ οι περισσότεροι εθελοντές συνοριοφύλακες από πάνω από 20 κράτη. Όλοι διοικούνται από τις αρχές του Κράτους υποδοχής!!!

21 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE Code of Conduct

22 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE Code of Conduct Κώδικας συμπεριφοράς Καθορισμός συνθηκών, όρων και κανόνων χρήσεως βίας.

23 FRONTEX OPERATIONS FROM PLANNING TO PRACTICE ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Πέτυχε η επιχείρηση; Τι πήγε «στραβά»; Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης τόσο του λάθους όσο και του ορθού; Βοηθήθηκαν κρατικοί και διεθνείς οργανισμοί; Πέτυχε η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών κρατών; (κοινή αντίληψη συνόρων κλπ)


Κατέβασμα ppt "FRONTEX ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google