Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παροχή Προτεραιότητας σε πραγματικό χρόνο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Public Transport Priority in real time Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παροχή Προτεραιότητας σε πραγματικό χρόνο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Public Transport Priority in real time Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παροχή Προτεραιότητας σε πραγματικό χρόνο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Public Transport Priority in real time Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ MIS 383583 Υποέργο 8

2 Στοιχεία υποέργου  Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου: 01/07/2012- 30/06/2015 (36 Μήνες)  Συνολικός Προϋπολογισμός 81.000,00€ Κύρια Ερευνητική Ομάδα: Δινοπούλου Βάγια (Επιστημονικός Υπεύθυνος), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κακούλης Κωνσταντίνος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παπαγεωργίου Μάρκος, Πολυτεχνείου Κρήτης Παπαμιχαήλ Ιωάννης, Πολυτεχνείου Κρήτης

3 Περιγραφή του προβλήματος Δεδομένα: συνεχής αύξηση του πληθυσμού και της κινητικότητας ανθρώπων και αγαθών, η αυξημένη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, το οδικό σύστημα μεταφορών δεν είχε σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη αυτή την απίστευτη αύξηση, Συνέπειες:  σημαντικά κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα,  ιδίως τα αστικά κέντρα υποφέρουν από συμφόρηση, κακής ποιότητας αέρα και έκθεση σε θόρυβο.

4 Περιγραφή του προβλήματος Κυκλοφοριακή συμφόρηση: εμφανίζεται όταν ο αριθμός των οχημάτων που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν μια συγκεκριμένη υποδομή υπερβεί την ικανότητα της υποδομής κι έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των καθυστερήσεων, τη μείωση στην ασφάλεια των μετακινήσεων και την περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αστικές μεταφορές: είναι υπεύθυνες για το ένα τέταρτο περίπου των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές, ενώ το 69% των τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν χώρα σε πόλεις.

5 Περιγραφή του προβλήματος  Περιορισμένοι οικονομικοί και φυσικοί πόροι  Αυξημένες περιβαλλοντικές ανησυχίες αποτελούν μερικούς από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους η συνεχής επέκταση της διαθέσιμης υποδομής δεν μπορεί να αποτελεί πια τη μοναδική απάντηση. Η αποτελεσματική, οικονομική, ασφαλής και περιβαλλοντικά φιλική μεταφορά ανθρώπων και αγαθών απαιτεί τη βέλτιστη αξιοποίηση της διαθέσιμης υποδομής μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης υιοθέτησης και εφαρμογής μιας σειράς από διαθέσιμα μέτρα κυκλοφοριακού ελέγχου.

6 Περιγραφή του προβλήματος Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και τη χάραξη της πορείας προς ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια «Λευκή Βίβλο» για έναν ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Στόχος: η επίτευξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών, μέχρι το 2050. Συνοψίζεται σε 3 επιμέρους στόχους:  Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που να συνάδει με τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και με το συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO 2 κατά περίπου 60% (σύγκριση με 1990).  Δραστική μείωση του συντελεστή εξάρτησης από το πετρέλαιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις μεταφορές.  Περιορισμός της αύξησης της συμφόρησης.

7 Περιγραφή του προβλήματος Σημαντικός ρόλος δημόσιων συγκοινωνιών στην επίτευξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών. Βελτίωση: ποιότητας, προσβασιμότητας και αξιοπιστίας των λειτουργιών τους, πιο ελκυστικά στο ευρύ κοινό. Ευνοϊκή μεταχείριση μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα  του κατάλληλου σχεδιασμού των υποδομών του οδικού δικτύου αλλά και  μέσω παροχής προτεραιότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έναντι των άλλων οχημάτων, στους κόμβους του δικτύου.

8 Περιγραφή του προβλήματος Μέτρα που βασίζονται στο σχεδιασμό των υποδομών του οδικού δικτύου, περιλαμβάνουν διαφορετικές διαρρυθμίσεις του οδικού δικτύου, ώστε να συμπεριληφθούν  λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων,  λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας και  αναστρέψιμες ή διακοπτόμενες λωρίδες λεωφορείων,  δυναμικές οδούς, και  λωρίδες λεωφορείων με διακοπτόμενη προτεραιότητα. Άλλα μέτρα σχεδιασμού  λεωφορειόδρομοι,  πύλες λεωφορείων και ανερχόμενες κολόνες, και  περιοχές προώθησης λεωφορείων.

9 Περιγραφή του προβλήματος Έλεγχος φωτεινής σηματοδότησης: αρκετοί τρόποι για ρυθμίσεις ευνοϊκής μεταχείρισης, δηλαδή προτεραιότητα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε επίπεδα που μεταβάλλονται ανάλογα με τον τύπο του μέσου μαζικής μεταφοράς στο οποίο απευθύνονται. Επίπεδο προτεραιότητας:  Σιδηροδρομικές διαβάσεις, αποδίδεται ύψιστη προτεραιότητα που παρέχεται με τον πλέον επιθετικό τρόπο.  Οχήματα έκτακτης ανάγκης, (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα), ελαφρώς χαμηλότερη προτεραιότητα, λιγότερο επιθετική.  Λεωφορεία, ακόμα χαμηλότερη προτεραιότητα, κυμαίνεται σε διάφορα επιλέξιμα επίπεδα.

10 Στόχος της έρευνας Κεντρικός άξονας του έργου: η παροχή προτεραιότητας (ΠΠ) σε μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) κατά την προσέγγισή τους σε κόμβους ελεγχόμενους με φωτεινή σηματοδότηση. Στόχος η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας (και αντίστοιχου λογισμικού) για την ΠΠ σε πραγματικό χρόνο, σε ΜΜΜ που προσεγγίζουν έναν κόμβο  με μικρή συχνότητα (π.χ. τραμ) και  η διερεύνηση των δυνατοτήτων ΠΠ σε πολλαπλά αιτήματα, δηλαδή όταν στον ίδιο κόμβο διασταυρώνονται πολλές γραμμές (π.χ. λεωφορείων) από διαφορετικές κατευθύνσεις, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιπτώσεις που επιφέρει αυτό στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

11 Δράσεις της έρευνας Για την επίτευξη των στόχων αυτών υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:  Επισκόπηση βιβλιογραφίας και πρακτικών εφαρμογών  Ανάπτυξη μεθοδολογίας/λογισμικού ΠΠ σε αιτήματα μικρής συχνότητας  Προσομοίωση – Αξιολόγηση  Ανάπτυξη μεθοδολογίας/λογισμικού ΠΠ πολλαπλών αιτημάτων  Προσομοίωση πολλαπλών αιτημάτων – Αξιολόγηση  Αξιοποίηση και Διάχυση αποτελεσμάτων έργου

12 Επισκόπηση βιβλιογραφίας και εφαρμογών Εκτενής ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας, σε σχέση με  στρατηγικές παροχής προτεραιότητας, που έχουν αναπτυχθεί σε θεωρητικό επίπεδο,  χρησιμοποιούνται στην πράξη. Σκοπός: ο εντοπισμός των τάσεων που επικρατούν. Η ανασκόπηση επικεντρώνεται στα εξής θέματα:  Μέθοδοι και στρατηγικές που έχουν προταθεί για την ΠΠ σε ΜΜΜ με έμφαση σε αυτές που αφορούν μεταφορικά μέσα που κινούνται σε λωρίδες μεικτής κυκλοφορίας.  Μέθοδοι, στρατηγικές και συστήματα, τα οποία λειτουργούν σε διάφορα οδικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο.

13 Επισκόπηση βιβλιογραφίας και εφαρμογών

14 Αποτελέσματα ανασκόπησης:  λίγα παραδείγματα στρατηγικών σταθερού χρόνου και  πολλά παραδείγματα στρατηγικών πραγματικού χρόνου κυρίως βασιζόμενων σε κανόνες. Ίδια τάση και στις πρακτικές εφαρμογές. Παρά την αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν επαρκώς ζητήματα, όπως:  η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών αιτημάτων προτεραιότητας και  η παροχή προτεραιότητας σε συνθήκες συντονισμένου ελέγχου στο οδικό δίκτυο, οι στρατηγικές πραγματικού χρόνου που βασίζονται σε κανόνες, εξακολουθούν να παραμένουν το κύριο αντικείμενο της έρευνας και ανάπτυξης της διεθνούς κοινότητας. Επισκόπηση βιβλιογραφίας και εφαρμογών

15 Εφαρμογές συστημάτων ΠΠ  Πρώτες προσπάθειες αναφέρονται από τη δεκαετία του 1970.  Τέλη της δεκαετίας του 1980, πιο σοβαρές προσπάθειες, με ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον.  Σήμερα, πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβάνουν στα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας τους, ειδικά χαρακτηριστικά ΠΠ.  Οι εφαρμογές ΠΠ αφορούν στρατηγικές διαφόρων αρχιτεκτονικών (κεντρικές ή τοπικές) χρησιμοποιώντας ποικίλα συστήματα εντοπισμού και επικοινωνίας.  Στη συντριπτική πλειονότητα βασίζονται σε μια επενεργούμενη, βασισμένη σε κανόνες, υπό όρους λογική, η οποία ευνοεί τις κινήσεις των οχημάτων ΜΜ σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ανάλογα με τα εγκεκριμένα επίπεδα προτεραιότητας.

16 Εφαρμογές συστημάτων ΠΠ Στην Ευρώπη Η ευρωπαϊκή φιλοσοφία ΠΠ ήταν μάλλον επιθετική, με παροχή υψηλότερων επιπέδων προτεραιότητας και λιγότερη ανησυχία για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την υπόλοιπη κίνηση. Γνωστές στρατηγικές ΠΠ που χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκές πόλεις:  SCOOT, MOVA, SPRUCE, SPRINT, TUC σε UK  UTOPIA/SPOT σε Ιταλία, Ρουμανία, UK, Σουηδία  PRIBUSS σε Σουηδία  PRODYN σε Γαλλία, Βέλγιο  BALANCE σε Γερμανία και Πολωνία

17 Εφαρμογές συστημάτων ΠΠ Άλλες επενεργούμενες, βασισμένες σε κανόνες, υπό όρους στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο και εφαρμόζονται στην Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία και Ελβετία. Αξιοσημείωτο: η περίπτωση της Ζυρίχης (Ελβετία), όπου από το 1970, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα σύστημα πλήρως προσανατολισμένο στην ΠΠ. Οδήγησε σε μια σημαντική στροφή προς την χρήση ΜΜΜ. Αναφέρεται ότι ~ 42% των ταξιδιών στη Ζυρίχη γίνονται με ΜΜΜ.

18 Εφαρμογές συστημάτων ΠΠ Διεθνώς Διάφορες στρατηγικές ΠΠ και σε άλλες πόλεις στον υπόλοιπο κόσμο:  SCATS σε Αυστραλία και Καναδά  RAPID σε Αυστραλία  SCOOT σε Βραζιλία και Χιλή Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, έχουν αναπτυχθεί αρκετές άλλες επενεργούμενες, βασισμένες σε κανόνες στρατηγικές ΠΠ είτε από τις τοπικές ή τις κρατικές υπηρεσίες κυκλοφορίας. Επίσης, υπάρχουν αναφορές εφαρμογής ΠΠ και στην Ιαπωνία.

19 Ανάπτυξη μεθοδολογίας ΠΠ Αναπτύχθηκε μια νέα μεθοδολογία για την παραγωγή σε πραγματικό χρόνο προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης για ΠΠ σε ΜΜΜ υπό τον περιορισμό μιας παροχής προτεραιότητας ανά περίοδο φωτεινής σηματοδότησης (first-come-first-serve). Η μεθοδολογία είναι:  πραγματικού χρόνου,  επενεργούμενη,  βασισμένη σε κανόνες,  παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 3 επιπέδων προτεραιότητας  και δυνατότητα επιλογής κριτηρίων προτεραιότητας.

20 Ανάλογα με την τοπολογία και γεωμετρία του κόμβου, τη σύνθεση των χρηστών του και τα κρίσιμα κυκλοφοριακά ρεύματα που εξυπηρετεί, καθορίζονται οι αναγκαίες φάσεις για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και η διαδοχή τους (2-8). Ανάπτυξη μεθοδολογίας ΠΠ

21 Μεταβολή ΠΦΣ: Επιμήκυνση πρασίνου φάσεως (Green extension) Ανάκληση φάσης (Stage recall) Παράλειψη φάσης (Stage skipping) Αναδιάταξη φάσεων (Stage reordering) Ειδική φάση (Special stage)

22 Επίπεδα Προτεραιότητας (επιλογές): 1.Διατηρώντας τη διάρκεια της περιόδου και τη σειρά των φάσεων (stages). 2.Διατηρώντας τη σειρά των φάσεων μόνο (μεταβολή περιόδου). 3.Αλλάζοντας τόσο την διάρκεια της περιόδου όσο και τη σειρά των φάσεων. Μέθοδοι μετάβασης/αποκατάστασης Στις επενεργούμενες στρατηγικές, η διαταραχή της κανονικής σηματοδότησης μπορεί να είναι σημαντική για υψηλά επίπεδα προτεραιότητας. Στα επίπεδα 2 και 3, μετά την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ΠΠ, προκειμένου να επανέλθει ο συντονισμός στο δίκτυο εφαρμόζεται η περίοδος ανάκτησης (recovery cycle). Ανάπτυξη μεθοδολογίας ΠΠ

23 Περιορισμοί Ασφαλείας Η προτεραιότητα στο ΜΜΜ δίνεται τηρώντας πάντα τους περιορισμούς που αφορούν: τις ελάχιστες διάρκειες πρασίνων φάσεων (stages) και τους ενδιάμεσους χρόνους των φάσεων (intergreens). Επιπλέον, ποτέ δεν παραλείπεται κάποια φάση για 2 συνεχόμενες περιόδους. Ανάπτυξη μεθοδολογίας ΠΠ

24 Κριτήρια παροχής προτεραιότητας, δυνατότητα λειτουργίας υπό όρους  Τήρηση Συχνότητας Δρομολογίων (Headway Adherence): βάσει χρονοδιαγράμματος (προτεραιότητα μόνο σε καθυστερημένα οχήματα).  Ευνοούμενη Κατεύθυνση (Favourite Direction): δύο ΜΜΜ από αντίθετες κατευθύνσεις, επιλέγεται σε ποια θα δοθεί προτεραιότητα.  Κριτήριο κυκλοφοριακού φόρτου (σε περιπτώσεις ελέγχου ΦΣ πραγματικού χρόνου): Δίδεται προτεραιότητα μόνο όταν ο φόρτος του δικτύου δεν ξεπερνά ορισμένα επίπεδα.  Αριθμός επιβατών: Χρησιμοποιούνται πληροφορίες που αφορούν την πληρότητα του οχήματος ΜΜ (αριθμός επιβατών σε σχέση με τη χωρητικότητα του) και δίνεται προτεραιότητα μόνο αν το όχημα ΜΜ έχει πληρότητα πάνω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Ανάπτυξη μεθοδολογίας ΠΠ

25 Ανάπτυξη λογισμικού Εκπονεί το πρόγραμμα ΦΣ κατά την έλευση των μέσων μαζικής μεταφοράς στον κόμβο. Είναι παραμετροποιημένο και αναπροσαρμόζεται πολύ εύκολα σε περίπτωση αλλαγής των χαρακτηριστικών ΦΣ του κόμβου ή της διέλευσης των ΜΜΜ, μέσω αλλαγής των αντίστοιχων παραμέτρων.

26 Προσομοίωση – Αξιολόγηση Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας και των επιπτώσεων στο υπόλοιπο δίκτυο μέσω μικροσκοπικής προσομοίωσης (AIMSUN) αστικό οδικό δίκτυο των Χανίων (22 κόμβοι) με χρήση πραγματικών κυκλοφοριακών δεδομένων.

27 Προσομοίωση – Αξιολόγηση Σύγκριση  με πολλαπλές εκτελέσεις της προσομοίωσης  διαφόρων σεναρίων φόρτου και αιτημάτων και  διάφορα επίπεδα/κριτήρια προτεραιότητας. Βασικό σενάριο αξιολόγησης: πλάνο σταθερού χρόνου της υπάρχουσας κατάστασης, χωρίς ΠΠ στα ΜΜΜ. Επιπλέον, εφαρμογή και αξιολόγηση της μεθοδολογίας ΠΠ όταν στο δίκτυο εφαρμόζεται μια στρατηγική ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης πραγματικού χρόνου (στρατηγική TUC). Κριτήρια σύγκρισης:  ο χρόνος καθυστέρησης,  η μέση ταχύτητα και  ο συνολικός χρόνος ταξιδίου των ΜΜΜ καθώς και των υπόλοιπων οχημάτων που βρίσκονταν στο δίκτυο.

28 Προσομοίωση – Αξιολόγηση Πλάνο σταθερού χρόνου. Ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο, τη συχνότητα των αιτημάτων προτεραιότητας και το επίπεδο προτεραιότητας: Συνεπώς, η μεθοδολογία ΠΠ εξυπηρετεί αποτελεσματικά τα ΜΜΜ χωρίς επιβάρυνση του υπόλοιπου δικτύου. ΚριτήριοΜΜΜΥπόλοιπα οχήματα Χρόνος καθυστέρησης από -14% μέχρι -32%από -0.27% μέχρι +1.3% Μέση ταχύτητααπό +7% μέχρι +17%~ 0% Συνολικός χρόνος ταξιδίου από -7% μέχρι -15%~ 0%

29 Προσομοίωση – Αξιολόγηση Στρατηγική πραγματικού χρόνου TUC, σε σχέση με το σταθερό πλάνο, οι χρόνοι καθυστέρησης μειώνονται κατά 10.39% για τα λεωφορεία και κατά 10.26% για τα υπόλοιπα οχήματα. Αναμενόμενο! Ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο, τη συχνότητα των αιτημάτων προτεραιότητας και το επίπεδο προτεραιότητας: ΚριτήριοΜΜΜΥπόλοιπα οχήματα Χρόνος καθυστέρησης από -5.5% μέχρι -20%από -0.27% μέχρι +1.4% Μέση ταχύτητααπό +2.5% μέχρι +9.9%~ 0% Συνολικός χρόνος ταξιδίου από -2.7% μέχρι -9%~ 0%

30 Μεθοδολογία ΠΠ πολλαπλών αιτημάτων Διερεύνηση ΠΠ όταν στον ίδιο κόμβο διασταυρώνονται πολλές γραμμές (π.χ. λεωφορείων) διαφορετικών κατευθύνσεων ή μεγάλης συχνότητας διέλευσης. Η υπάρχουσα έρευνα για την αντιμετώπιση πολλαπλών αιτημάτων προτεραιότητας είναι ανεπαρκής. Συνέπειες: Πολλαπλές διαταραχές του δικτύου Ένα αίτημα μπορεί να καταστρέψει την προτεραιότητα του προηγούμενου πριν αυτό εξυπηρετηθεί. Απαίτηση για ακριβή εκτίμηση του χρόνου ταξιδίου (από την ανίχνευση μέχρι τη γραμμή του στοπ) στο σύνδεσμο (πειράματα προσομοίωσης)  Τοποθέτηση φωρατών ανίχνευσης στην αρχή του συνδέσμου  Εγκατάσταση φωρατών εξόδων  Εγκατάσταση ενός επιπλέον φωρατή μεταξύ του πρώτου φωρατή και της γραμμής του στοπ.

31 Μεθοδολογία ΠΠ πολλαπλών αιτημάτων Αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία η οποία ανάλογα με την κατεύθυνση, τη συχνότητα, τον αριθμό των επιβατών και το είδος του ΜΜΜ, ικανοποιεί κατά το δυνατόν περισσότερα αιτήματα ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιπτώσεις που επιφέρει αυτό στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Για ανταγωνιστικά αιτήματα, στην ίδια περίοδο σηματοδότησης, η στρατηγική εξυπηρετεί και τα δύο αιτήματα αν αυτό είναι δυνατόν ανάλογα με κάποιους προκαθορισμένους περιορισμούς: ι) το επίπεδο (συμφόρησης) κατάληψης του κατάντη συνδέσμου, ιι) η επιβεβαίωση ότι το προηγούμενο όχημα εξυπηρετήθηκε και ιιι) ο αριθμός των επιβατών σε κάθε όχημα προτεραιότητας.

32 Η μεθοδολογία είναι: πραγματικού χρόνου, επενεργούμενη, βασισμένη σε κανόνες, παρέχει τη δυνατότητα επιλογής επιπέδων προτεραιότητας και δυνατότητα επιλογής κριτηρίων προτεραιότητας. Επίπεδα Προτεραιότητας (επιλογές): 1.Η προτεραιότητα παραχωρείται είτε με επέκταση της διάρκειας του πρασίνου ή με ανάκληση φάσης διατηρώντας τη διάρκεια της περιόδου και τη σειρά των φάσεων. 2.Η διάρκεια της τρέχουσας περιόδου μπορεί να μεταβληθεί με την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια εφαρμόζεται η περίοδος ανάκτησης. Μεθοδολογία ΠΠ πολλαπλών αιτημάτων

33 Αναπτυχθέν λογισμικό: δυνατότητα ΠΠ  διαφορετικών επιπέδων (απόλυτη προτεραιότητα, προτεραιότητα υπό περιορισμούς περιόδου ή σειράς φάσεων, κ.λπ.),  βάσει διαφορετικών κριτηρίων (κυκλοφοριακός φόρτος, παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα του ΜΜΜ, συχνότητα διέλευσης, κ.λπ.)  και επιτρέπει την εύκολη αλλαγή παραμέτρων σε περίπτωση αλλαγής των χαρακτηριστικών ΦΣ του κόμβου ή διέλευσης των ΜΜΜ. Αξιολόγηση: με εκτεταμένες διερευνήσεις μέσω μικροσκοπικής προσομοίωσης στο αστικό δίκτυο των Χανίων, χρησιμοποιώντας ρεαλιστικές συνθήκες κυκλοφορίας. Στόχος: η εκτίμηση αποτελεσματικότητας της αναπτυχθείσας μεθοδολογίας καθώς και η αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των αποτελεσμάτων της για μια σειρά διαφορετικών σεναρίων φόρτου, συμβάντων κ.λπ. Προσομοίωση – Αξιολόγηση

34 Πλάνο σταθερού χρόνου. (πολλαπλά ή και ανταγωνιστικά αιτήματα ΠΠ ανά περίοδο ΦΣ): Συνεπώς, η μεθοδολογία ΠΠ όχι μόνο δεν επιβαρύνει το υπόλοιπο δίκτυο αλλά εξυπηρετεί αποτελεσματικά τα ΜΜΜ μειώνοντας, έστω και κατά ένα μικρό ποσοστό, και τις καθυστερήσεις των υπόλοιπων οχημάτων. Στρατηγική ελέγχου πραγματικού χρόνου TUC: Θετικά αποτελέσματα με μικρότερα ποσοστά. ΚριτήριοΜΜΜΥπόλοιπα οχήματα Χρόνος καθυστέρησης από -32% μέχρι -40%από -1.5% μέχρι -3.5% Μέση ταχύτητααπό +25% μέχρι +32%+1-2% Συνολικός χρόνος ταξιδίου από -15% μέχρι -19%- 1-3%

35 Η στρατηγική διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου περιελάμβανε δυο βασικούς άξονες δράσεων. Άξονας 1: Ευαισθητοποίηση του κοινού Άξονας 2: Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου Συγκεκριμένα  κοινοποίηση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (120)  αποστολή ενημερωτικών εντύπων σε φορείς σχετιζόμενους με τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε αστικά οδικά δίκτυα (230 Δήμους)  ελεύθερη διάθεση των έντυπων παραδοτέων του έργου στο ευρύ κοινό (6 παραδοτέα) Ανάρτηση παραδοτέων στην ιστοσελίδα του προγράμματος Καταχώρηση του έργου στην Πύλη Έρευνας & Καινοτομίας στις Μεταφορές (TRIP: Transport Research & Innovation Portal) της EE Διάχυση αποτελεσμάτων έργου

36 arximedesiii.teiwm.gr

37 Διάχυση αποτελεσμάτων έργου http://www.transport-research.info/ Καταχώρηση του έργου στην Πύλη Έρευνας & Καινοτομίας στις Μεταφορές (TRIP: Transport Research & Innovation Portal) της EE

38 Παρουσιάσεις σε 3 διεθνή συνέδρια:  2 nd International Symposium & 24th National Conference on Operational Research, Athens, Greece, September 26-28, 2013.  International Symposium of Transport Simulation (ISTS) & International Workshop on Traffic Data Collection and its Standardisation (IWTDCS), Ajaccio, Corsica, France, June 1-4, 2014.  4 th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, June 4-6, 2015. Επιστημονικά περιοδικά (3 δημοσιεύσεις):  International Journal of Engineering Research and Development (2013)  Transportation Research Procedia (2014)  IET Intelligent Transport Systems (2015) Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής: Μαλανδράκη Γ (2014). Real Time Public Transport Priority Πολυτεχνείο Κρήτης. Διάχυση αποτελεσμάτων έργου

39 Αξιοποίηση και Διάχυση αποτελεσμάτων έργου

40 Σημαντικότητα εξεταζόμενου προβλήματος Έρευνες σχετικές με τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών αστικών δικτύων απασχολούν υπηρεσίες, εταιρείες και ερευνητικά κέντρα με αυξανόμενη ένταση κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Η μακρόχρονη δραστηριότητα αντανακλά  την αντικειμενική δυσκολία του προβλήματος,  τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα βελτιώσεων. Η βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής ακόμη και κατά ένα μικρό μονοψήφιο ποσοστό αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση χιλιάδων ανθρωποωρών καθυστερήσεων, αισθητή μείωση ατυχημάτων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου

41 Ερευνητικά αποτελέσματα και χρησιμότητα αυτών Οι προοπτικές εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου σε πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού αξιολογούνται ως εν δυνάμει συμβολή στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικά, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας ΠΠ για πολλαπλά αιτήματα προάγει ευθέως την έρευνα της αντίστοιχης επιστημονικής περιοχής σε διεθνές επίπεδο. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου

42 Ευχαριστώ! Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ MIS 383583 Υποέργο 8 Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Παροχή Προτεραιότητας σε πραγματικό χρόνο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Public Transport Priority in real time Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google