Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατασκευή και Ανάλυση Υδρογραφήματος ©Microsoft Word clipart Κλεομένης Καλογερόπουλος Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Χρίστος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατασκευή και Ανάλυση Υδρογραφήματος ©Microsoft Word clipart Κλεομένης Καλογερόπουλος Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Χρίστος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατασκευή και Ανάλυση Υδρογραφήματος ©Microsoft Word clipart Κλεομένης Καλογερόπουλος Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Χρίστος Χαλκιάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

2 Υδρογράφημα Καταγραφή της παροχής ποταμού σε ένα διάστημα Παροχή ποταμού = εμβαδό διατομής μέση ταχύτητα ποταμού X (σε μια συγκεκριμένη διατομή) Υδρογράφημα καταιγίδας Δείχνει την αλλαγή στην παροχή του ποταμού που προκάλεσε ένα διάστημα βροχής Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

3 Γιατί να κατασκευάσουμε και να αναλύσουμε ένα υδρογράφημα ? Για να δούμε τα πρότυπα παροχής μιας συγκεκριμένης λεκάνης απορροής Για να προβλέψουμε πλημμυρικά γεγονότα και ως εκ τούτου να παρθούν μέτρα για την πρόληψη των πλημμυρών ©Microsoft Word clipart Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

4 Κατασκευή ενός Υδρογραφήματος καταιγίδας ©Microsoft Word clipart Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

5 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) Βασική ροή Υποδόρια ροή Επιφανειακή απορροή Καμπύλη συγκεντρώσεως Καμπύλη εκτονώσεως Χρόνος υστέρησης mm 4 3 2 Μέγιστη απορροή Υδρογράφημα απορροής Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

6 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

7 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) mm 4 3 2 Βροχόπτωση σε mm Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

8 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) mm 4 3 2 Παροχή σε m 3 /s Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

9 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) Καμπύλη συγκεντρώσεως mm 4 3 2 Καμπύλη συγκεντρώσεως Συσσώρευση του νερού της βροχής στο ποτάμι Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

10 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) mm 4 3 2 Μέγιστη απορροή Μέγιστη τιμή της παροχής στο ποτάμι Καμπύλη συγκεντρώσεως Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

11 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) Καμπύλη εκτονώσεως mm 4 3 2 Μέγιστη απορροή Καμπύλη εκτονώσεως Το νερό της καταιγίδας στον ποταμό Καμπύλη συγκεντρώσεως Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

12 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) Χρόνος υστέρησης mm 4 3 2 Μέγιστη απορροή Χρονική υστέρηση Χρονική διαφορά μεταξύ της κορύφωσης της βροχής και τη μέγιστη παροχή Καμπύλη συγκεντρώσεως Καμπύλη εκτονώσεως Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

13 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) Βασική ροή mm 4 3 2 Μέγιστη απορροή Βασική ροή Συνήθης/κανονική παροχή του ποταμού Καμπύλη συγκεντρώσεως Καμπύλη εκτονώσεως Χρόνος υστέρησης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

14 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) Υποδόρια ροή Επιφανειακή απορροή mm 4 3 2 Μέγιστη απορροή Επιφανειακή απορροή Υποδόρια ροή + = Παροχή καταιγίδας Καμπύλη συγκεντρώσεως Καμπύλη εκτονώσεως Βασική ροή Χρόνος υστέρησης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

15 Όγκος του νερού που απορρέει επιφανειακά Επιφανειακή απορροή Υποδόρια ροή Όγκος του νερού που θα φθάσει στον ποταμό μέσω του εδάφους και των υποκείμενων στρωμάτων βράχων Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

16 Ανάλυση ©Microsoft Word clipart Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

17 Παράγοντες που επηρεάζουν ένα υδρογράφημα καταιγίδας Έκταση Σχήμα Κλίση Τύπος πετρωμάτων Έδαφος Χρήσεις γης Υδρογραφική Πυκνότητα Βροχόπτωση/Θερμοκρασία ©Microsoft Word clipart Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

18 Ερμηνεία του Υδρογραφήματος Ένταση βροχής Καμπύλη συγκεντρώσεως Καμπύλη εκτονώσεως Χρόνος υστέρησης Μέγιστη ροή σε σχέση με τη βασική ροή Ρυθμός ανάκτησης βασικής ροής Βασικά χαρακτηριστικά: Χρόνος υστέρησης 0 12 24 36 48 30 72 Ώρες από την αρχή της καταιγίδας 3 2 1 Παροχή (m 3 /s) Βασική ροή Υποδόρια ροή Επιφανειακή απορροή Καμπύλη συγκεντρώσεως Καμπύλη εκτονώσεως mm 4 3 2 Μέγιστη απορροή Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

19 Κατά την ερμηνεία του υδρογραφήματος όλοι οι παράγοντες πρέπει να εξετάζονται από κοινού ! Εδώ είναι μερικές θεωρητικές ερμηνείες των παραγόντων που επηρεάζουν ΑΛΛΑ…… ©Microsoft Word clipart Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

20 Έκταση Μεγάλες λεκάνες απορροής δέχονται μεγαλύτερο ποσό βροχής, συνεπώς δίνουν και μεγαλύτερη απορροή Μεγαλύτερο μέγεθος σημαίνει μεγαλύτερη χρονική υστέρηση, το νερό έχει μεγαλύτερη απόσταση να ταξιδέψει για την φτάσει στον ποταμό Έκταση Τύπος Πετρώματος Υδρογραφική Πυκνότητα Σχήμα Έδαφος Βροχόπτωση/Θερμοκρασία Κλίση Χρήσεις γης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

21 Σχήμα Οι επίμηκες λεκάνες δίνουν μικρότερη μέγιστη παροχή και έχουν μεγαλύτερο χρόνο υστέρησης από μια κυκλική λεκάνη ίδιου μεγέθους Έκταση Τύπος Πετρώματος Υδρογραφική Πυκνότητα Σχήμα Έδαφος Βροχόπτωση/Θερμοκρασία Κλίση Χρήσεις γης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

22 Κλίση Η ταχύτητα ροής στο ποτάμι είναι μεγαλύτερη σε μεγάλες κλίσεις, συνεπώς έχουμε απότομη καμπύλη συγκεντρώσεως και μικρότερο χρόνο υστέρησης Έκταση Τύπος Πετρώματος Υδρογραφική Πυκνότητα Σχήμα Έδαφος Βροχόπτωση/Θερμοκρασία Κλίση Χρήσεις γης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

23 Τύπος Πετρώματος Τα διαπερατά πετρώματα ευνοούν την ταχεία κατείσδυση και την μικρότερη απορροή, συνεπώς η κλίση της καμπύλης συγκεντρώσεως είναι μικρότερη (πιο ομαλή) Έκταση Τύπος Πετρώματος Υδρογραφική Πυκνότητα Σχήμα Έδαφος Βροχόπτωση/Θερμοκρασία Κλίση Χρήσεις γης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

24 Έδαφος Η κατείσδυση είναι γενικώς μεγαλύτερη σε εδάφη με χώμα Όσο μεγαλύτερη κατείσδυση υπάρχει, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο χρόνος υστέρησης συνεπώς και πιο ομαλή η κλίση στην καμπύλη συγκεντρώσεως Έκταση Τύπος Πετρώματος Υδρογραφική Πυκνότητα Σχήμα Έδαφος Βροχόπτωση/Θερμοκρασία Κλίση Χρήσεις γης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

25 Χρήσεις γης Στις αστικές περιοχές (μεγάλη συγκέντρωση τσιμέντου και ασφάλτου) σχηματίζονται στεγανές επιφάνειες με συνέπεια την απότομη κλίση της καμπύλης συγκεντρώσεως και μικρότερο χρόνο υστέρησης Η αναδάσωση αναχαιτίζει τη βροχόπτωση με αποτέλεσμα τις πιο ομαλές κλίσεις στην καμπύλη συγκεντρώσεως και την επιμήκυνση του χρόνου υστέρησης Έκταση Τύπος Πετρώματος Υδρογραφική Πυκνότητα Σχήμα Έδαφος Βροχόπτωση/Θερμοκρασία Κλίση Χρήσεις γης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

26 Υδρογραφική πυκνότητα Η μεγάλη υδρογραφική πυκνότητα προκαλεί την γρήγορη εμφάνιση της επιφανειακής απορροής Έκταση Τύπος Πετρώματος Υδρογραφική Πυκνότητα Σχήμα Έδαφος Βροχόπτωση/Θερμοκρασία Κλίση Χρήσεις γης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

27 Βροχόπτωση και θερμοκρασία Οι σύντομες έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν ταχεία επιφανειακή απορροή και απότομη καμπύλη συγκέντρωσης Αν υπήρξαν ακραίες θερμοκρασίες, το έδαφος είναι σκληρό προκαλώντας ταχεία επιφανειακή απορροή Το χιόνι στο έδαφος προκαλεί μεγάλη υστέρηση του χρόνου και συνεπώς πιο μικρή κλίση στην καμπύλη συγκέντρωσης. Μόλις αποψυχθεί αλλάζει και η κλίση της καμπύλης συγκέντρωσης Έκταση Τύπος Πετρώματος Υδρογραφική Πυκνότητα Σχήμα Έδαφος Βροχόπτωση/Θερμοκρασία Κλίση Χρήσεις γης Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών

28 Προσοχή! Αυτοί οι παράγοντες: Αλληλοεπηρεάζονται Αλλάζουν κατά μήκος του ποταμού ©Microsoft Word clipart Created by Ollie Bray – Knox Academy, East Lothian Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη διαχείριση καταστροφών


Κατέβασμα ppt "Κατασκευή και Ανάλυση Υδρογραφήματος ©Microsoft Word clipart Κλεομένης Καλογερόπουλος Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Χρίστος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google