Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.3 Πρωτόκολλο TCP.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.3 Πρωτόκολλο TCP."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.3 Πρωτόκολλο TCP

2 Εισαγωγικά TCP: Transmission Control Protocol (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης) Υλοποιείται στο επίπεδο μεταφοράς Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες σε σύνδεση Εξασφαλίζει αξιοπιστία στη μεταφορά δεδομένων και από άκρο σε άκρο επικοινωνία.

3 Εισαγωγικά TCP IP TCP IP Από άκρο σε άκρο επικοινωνία

4 Τρόπος λειτουργίας Λαμβάνει τα δεδομένα-μηνύματα από τα πρωτόκολλα εφαρμογής Τα σπάει σε μικρότερα τμήματα (segments) σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερου μεγέθους από το μέγεθος που μπορεί να σταλεί Το κάθε segment αποτελείται από την επικεφαλίδα (Ε) και τα δεδομένα Δεδομένα προς μετάδοση (πακέτο) Δεδομένα ΕΕΕ TCP segment

5 Πεδία επικεφαλίδας segment Στην επικεφαλίδα κάθε segment υπάρχουν κάποια πεδία που βοηθούν στην σωστή μετάδοση και σύνδεση των δεδομένων από την πλευρά του λήπτη. Αυτά είναι: -Αριθμός Σειράς: δείχνει τη θέση που πρέπει να τοποθετηθεί ένα segment για να συντεθεί το πακέτο δεδομένων Π.χ. αριθμός σειράς=5 δείχνει πως το συγκεκριμένο segment είναι πέμπτο στη σειρά του αρχικού πακέτου

6 Πεδία επικεφαλίδας segment -Αριθμός επιβεβαίωσης: εξασφαλίζει ότι ένα segment έφτασε σωστά στον προορισμό. Π.χ. Αριθμός επιβεβαίωσης=2000 δείχνει πως ο λήπτης έλαβε τα δεδομένα μέχρι των αριθμό οκτάδας 2000 (το πλήθος των δεδομένων μετριέται σε οκτάδες) -Σε περίπτωση σφάλματος στη μετάδοση των δεδομένων, το TCP είναι υπεύθυνο να ξαναστείλει τα δεδομένα σωστά, διαβιβάζοντάς τα στο επίπεδο δικτύου.

7 Πεδία επικεφαλίδας segment -Παράθυρο: είναι το πεδίο που χρησιμοποιεί ως μηχανισμό το TCP για να ελέγξει τη ροή των δεδομένων από τον αποστολέα στον λήπτη. Ο αποστολέας στέλνει segments ακόμα κι αν δεν έχει λάβει επιβεβαίωση για το αμέσως προηγούμενο. Π.χ. Αριθμός Επιβαιβέωσης=12500, Παράθυρο=2000 δείχνει πως ο λήπτης μπορεί να λάβει δεδομένα μεγέθους 2000 οκτάδων, από την 12500 μέχρι την 14500 οκτάδα δεδομένων (14500-12500=2000)

8 Πεδία επικεφαλίδας segment -TCP θύρες (ports): είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί των 16bit ο καθένας, που βοηθούν το πρωτόκολλο TCP να συσχετίσει τα segment που φτάνουν στον λήπτη από τους διαφορετικούς αποστολείς (αποπολύπλεξη). -Για να γίνει ο συσχετισμός, το TCP χρησιμοποιεί τα TCP ports πηγής και προορισμού. 1010

9 Πεδία επικεφαλίδας segment Τα προγράμματα των χρηστών χρησιμοποιούν συνήθως τυχαία TCP ports κατά την μετάδοση δεδομένων Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές χρησιμοποιούν σταθερό TCP port όπως π.χ. η εφαρμογή μεταφοράς αρχείων FTP χρησιμοποιεί το TCP port 21

10 Συνδέσεις TCP Κάθε TCP σύνδεση περιγράφεται πλήρως και μοναδικά με τη χρήση 4 αριθμών: α) την ΙΡ δ/νση πηγής, β) το TCP port πηγής, γ) την ΙΡ δ/νση προορισμού και δ) το TCP port προορισμού Με τον τρόπο αυτό ο λήπτης ξεχωρίζει ακριβώς από ποιες συνδέσεις προέρχονται τα δεδομένα που λαμβάνει, αφού η τετράδα αυτή των αριθμών είναι μοναδική για κάθε σύνδεση

11 Συνδέσεις TCP 21 1234 1235


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.3 Πρωτόκολλο TCP."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google