Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση: Κινδυνεύον (ΕΝ): B2a,b(i,ii,iv), C2a(i), D Περίπτωση 1: H Aetionema carlsbergii (Cruciferae) αποτελεί πολυετή πόα. Είναι ενδημικό είδος της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση: Κινδυνεύον (ΕΝ): B2a,b(i,ii,iv), C2a(i), D Περίπτωση 1: H Aetionema carlsbergii (Cruciferae) αποτελεί πολυετή πόα. Είναι ενδημικό είδος της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση: Κινδυνεύον (ΕΝ): B2a,b(i,ii,iv), C2a(i), D Περίπτωση 1: H Aetionema carlsbergii (Cruciferae) αποτελεί πολυετή πόα. Είναι ενδημικό είδος της υψηλότερης κορυφής του Ταϋγέτου. O πληθυσμός είναι κατακερματισμένος σε ολιγομελείς ομάδες (σε εννέα το πολύ θέσεις), σε δύο κυρίως υποπληθυσμούς (απομακρυσμένοι μεταξύ τους), σε κάθε έναν από τους οποίους καταγράφονται όχι περισσότερα από 150 άτομα. Συνολικός αριθμός ωρίμων ατόμων: λιγότερα από 250. Η περιοχή κατάληψης υπολογίζεται σε λιγότερα από 500km 2. Η υπερσυλλογή από βοτανικούς, δείχνει να είναι η πιο σημαντική και πιθανή απειλή που μπορεί να εξαλείψει το είδος από θέσεις εμφάνισης. Από την άλλη, δεν φαίνεται να απειλείται από υπερβόσκηση, η οποία είναι κοινή στο υπόλοιπό βουνό.

2 Αξιολόγηση: Κινδυνεύον (ΕΝ): B2a,b(i,ii,iv), C2a(i), D Περίπτωση 1:

3 Περίπτωση 2: H Alkanna sartoriana (Boraginaceae) αποτελεί πολυετές είδος, ενδημικό της Πελοποννήσου με εμφάνιση σε μικρούς, ιδιαίτερα ασυνεχείς υποπληθυσμούς μεταξύ Τολού και Ναυπλίου της Αργολίδας. Δυστυχώς οι μικροί υποπληθυσμοί εντοπίζονται σε περιοχές με έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα (πρανή δρόμων), κράσπεδα καλλιεργημένων εκτάσεων, θέσεις που προορίζονται σε άμεση τουριστική-οικιστική αξιοποίηση. Σε κανέναν από τους πληθυσμούς δεν καταμετρώνται περισσότερα από 100 άτομα, και κάποιοι από αυτούς που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν δεν εντοπίζονται πλέον. Ο συνολικός αριθμός ενήλικων ατόμων δεν ξεπερνά τα 1500 άτομα. Λόγω τυχαίων γεγονότων (π.χ. πυρκαγιές με επακόλουθη επανάκαμψη), παρατηρείται σημαντική διακύμανση του αριθμού των ώριμων ατόμων. Οι περιοχές παρουσίας και κατάληψης, υπολογίζονται σε κάποιες εκατοντάδες και κάποιες δεκάδες km 2, αντίστοιχα. Απειλείται από την καταστροφή των βιοτόπων της. Αξιολόγηση: Κινδυνεύον (ΕΝ): B1a,c(i,ii,iv)+2a,c(i,ii,iv)+C2a(1),b

4 Περίπτωση 2: H Alkanna sartoriana (Boraginaceae) αποτελεί πολυετές είδος, ενδημικό της Πελοποννήσου με εμφάνιση σε μικρούς, ιδιαίτερα ασυνεχείς υποπληθυσμούς μεταξύ Τολού και Ναυπλίου της Αργολίδας. Δυστυχώς οι μικροί υποπληθυσμοί εντοπίζονται σε περιοχές με έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα (πρανή δρόμων), κράσπεδα καλλιεργημένων εκτάσεων, θέσεις που προορίζονται σε άμεση τουριστική-οικιστική αξιοποίηση. Σε κανέναν από τους πληθυσμούς δεν καταμετρώνται περισσότερα από 100 άτομα, και κάποιοι από αυτούς που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν δεν εντοπίζονται πλέον. Ο συνολικός αριθμός ενήλικων ατόμων δεν ξεπερνά τα 1500 άτομα. Λόγω τυχαίων γεγονότων (π.χ. πυρκαγιές με επακόλουθη επανάκαμψη), παρατηρείται σημαντική διακύμανση του αριθμού των ώριμων ατόμων. Οι περιοχές παρουσίας και κατάληψης, υπολογίζονται σε κάποιες εκατοντάδες και κάποιες δεκάδες km 2, αντίστοιχα. Απειλείται από την καταστροφή των βιοτόπων της. Αξιολόγηση: Κινδυνεύον (ΕΝ): B1a,c(i,ii,iv)+2a,c(i,ii,iv)+C2a(1),b

5 Περίπτωση 3: To Allium platakisii (Alliaceae) αποτελεί τοπικό ενδημικό της Ελλάδας και υπάρχει μόνο στη βραχονησίδα Ποντικονήσι (250 στρέμματα), απέναντι από τις ΒΔ ακτές της Κρήτης. Αποτελεί πολυετές βολβώδες είδος. Έχουν εντοπιστεί 4 θέσεις με 2-4 άτομα στην κάθε μία. Συνολικά δεν έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 20 άτομα. Σε μεταγενέστερη επίσκεψη δεν υπήρχαν ανθισμένα φυτά, αναπαράγεται όμως βλαστητικά. Η βραχονησίδα υπόκειται περιοδικά σε συνθήκες υπερβόσκησης. Αξιολόγηση: Κρισίμως Κινδυνέυον (CR) D

6 Περίπτωση 3: To Allium platakisii (Alliaceae) αποτελεί τοπικό ενδημικό της Ελλάδας και υπάρχει μόνο στη βραχονησίδα Ποντικονήσι (250 στρέμματα), απέναντι από τις ΒΔ ακτές της Κρήτης. Αποτελεί πολυετές βολβώδες είδος. Έχουν εντοπιστεί 4 θέσεις με 2-4 άτομα στην κάθε μία. Συνολικά δεν έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 20 άτομα. Σε μεταγενέστερη επίσκεψη δεν υπήρχαν ανθισμένα φυτά, αναπαράγεται όμως βλαστητικά. Η βραχονησίδα υπόκειται περιοδικά σε συνθήκες υπερβόσκησης. Αξιολόγηση: Κρισίμως Κινδυνέυον (CR) D

7 Περίπτωση 4: To Allium runemarkii (Alliaceae) αποτελεί τοπικό ενδημικό της Ελλάδας και υπάρχει μόνο σε θέση ανατολικά της Καρύστου στη Ν. Εύβοια. Αποτελεί πολυετές βολβώδες είδος. Έχει εντοπιστεί ένας μόνο πληθυσμός, κατά μήκος ενός πρόχειρου μονοπατιού που συνδέει επαρχιακό δρόμο με κοντινή αμμώδη παραλία. Στην καλύτερη περίπτωση ο αριθμός των ατόμων δεν ξεπερνά τις μερικές χιλιάδες (2.000-3.000), καθώς σχηματίζει πυκνές συστάδες μεταξύ θάμνων. Δεν έχει βρεθεί πουθενά αλλού, αν και ο βιότοπος του είδους είναι κοινός στην περιοχή. Η τυχαία διάνοιξη του μονοπατιού, στο πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης (π.χ. για καλύτερη πρόσβαση στην παραλία), θα μπορούσε να εξαφανίσει όλον τον πληθυσμό και συνεπώς το είδος. Αξιολόγηση: Κρισίμως Κινδυνεύον (CR) B1ab(i,ii,iii,v) + B2ab(i,ii,iii,v)

8 Περίπτωση 4: To Allium runemarkii (Alliaceae) αποτελεί τοπικό ενδημικό της Ελλάδας και υπάρχει μόνο σε θέση ανατολικά της Καρύστου στη Ν. Εύβοια. Αποτελεί πολυετές βολβώδες είδος. Έχει εντοπιστεί ένας μόνο πληθυσμός, κατά μήκος ενός πρόχειρου μονοπατιού που συνδέει επαρχιακό δρόμο με κοντινή αμμώδη παραλία. Στην καλύτερη περίπτωση ο αριθμός των ατόμων δεν ξεπερνά τις μερικές χιλιάδες (2.000-3.000), καθώς σχηματίζει πυκνές συστάδες μεταξύ θάμνων. Δεν έχει βρεθεί πουθενά αλλού, αν και ο βιότοπος του είδους είναι κοινός στην περιοχή. Η τυχαία διάνοιξη του μονοπατιού, στο πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης (π.χ. για καλύτερη πρόσβαση στην παραλία), θα μπορούσε να εξαφανίσει όλον τον πληθυσμό και συνεπώς το είδος. Αξιολόγηση: Κρισίμως Κινδυνεύον (CR) B1ab(i,ii,iii,v) + B2ab(i,ii,iii,v)

9 Περίπτωση 5: To Origanum sipyleum (Labiatae) αποτελεί πολυετή πόα, είδος ανατολικομεσογειακής εξάπλωσης και στην Ελλάδα εμφανίζεται σε δύο όρη της Χίου και δύο όρη της Σάμου. Στο όρος Πελίναιο της Χίου φύεται κατά συστάδες, από λίγες δεκάδες ως λίγες εκατοντάδες άτομα η κάθε μία. Ο δεύτερος πληθυσμός αποτελείται από λιγότερα από 50 άτομα. Στη Σάμο σε μία θέση καταγράφονται 80-100 άτομα, ενώ σε δεύτερη 40-70 άτομα. Μεμονωμένα άτομα εμφανίζονται διασκορπισμένα σε διάφορες θέσεις. Συνολικά η περιοχή κατάληψης των συστάδων ατόμων έχει εξαιρετικά μικρό μέγεθος και υπόκειται σε απειλή από τυχαία γεγονότα, όπως μία πυρκαγιά. Μία από τις θέσεις υπερβόσκεται. Αξιολόγηση: Τρωτό (VU) D2

10 Περίπτωση 5: To Origanum sipyleum (Labiatae) αποτελεί πολυετή πόα, είδος ανατολικομεσογειακής εξάπλωσης και στην Ελλάδα εμφανίζεται σε δύο όρη της Χίου και δύο όρη της Σάμου. Στο όρος Πελίναιο της Χίου φύεται κατά συστάδες, από λίγες δεκάδες ως λίγες εκατοντάδες άτομα η κάθε μία. Ο δεύτερος πληθυσμός αποτελείται από λιγότερα από 50 άτομα. Στη Σάμο σε μία θέση καταγράφονται 80-100 άτομα, ενώ σε δεύτερη 40-70 άτομα. Μεμονωμένα άτομα εμφανίζονται διασκορπισμένα σε διάφορες θέσεις. Συνολικά η περιοχή κατάληψης των συστάδων ατόμων έχει εξαιρετικά μικρό μέγεθος και υπόκειται σε απειλή από τυχαία γεγονότα, όπως μία πυρκαγιά. Μία από τις θέσεις υπερβόσκεται. Αξιολόγηση: Τρωτό (VU) D2


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση: Κινδυνεύον (ΕΝ): B2a,b(i,ii,iv), C2a(i), D Περίπτωση 1: H Aetionema carlsbergii (Cruciferae) αποτελεί πολυετή πόα. Είναι ενδημικό είδος της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google