Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ουσία πίσω από τις λέξεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ουσία πίσω από τις λέξεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ουσία πίσω από τις λέξεις http://psifiakosdimos.gr/.

2 Οι συνθήκες αλλάζουν… Η μετάβαση στη νέα εποχή απαιτεί γνώσεις και σχέδιο δράσης Η επικοινωνιακή επανάσταση του Διαδικτύου δίνει στους πολίτες νέα εργαλεία άμεσης επαφής, συνεργασίας και οργάνωσης Ο πλούτος της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι η γνώση που εξάγεται από τη χρήσιμη, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση. Προσφέρουν εκρηκτικές νέες δυνατότητες στο σύγχρονο άνθρωπο που οδηγούν σε νέες ανάγκες και υψηλότερες απαιτήσεις από τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Διαδίκτυο - Ευρυζωνικότητα

3 Απάντηση στις Ανάγκες του Πολίτη Αιρετοί Προσωπικό του Δήμου Ηλεκτρονική παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διοίκηση Ηλεκτρονική Δημοκρατία Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» Τοπική Κοινωνία  Υπηρεσίες για τον Πολίτη  Εκσυγχρονισμός των λειτουργιών του Δήμου  Οι Τ.Π.Ε. καταλύτης ριζικού μετασχηματισμού δομής και διαδικασιών του Ο.Τ.Α.

4 Απάντηση στις Ανάγκες του Πολίτη Αιρετοί Προσωπικό του Δήμου Τοπική Κοινωνία Ηλεκτρονική παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διοίκηση Ηλεκτρονική Δημοκρατία Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» Διαφάνεια Διαφάνεια Λογοδοσία Λογοδοσία Συμμετοχή Συμμετοχή Ηλεκτρονική Δημοκρατία

5 Απάντηση στις Ανάγκες του Πολίτη Αιρετοί Προσωπικό του Δήμου Ηλεκτρονική παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διοίκηση Ηλεκτρονική Δημοκρατία Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τοπική Κοινωνία Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη σε παραδοσιακές λειτουργίες των Δήμων (πχ αιτήσεις, πιστοποιητικά) Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη σε παραδοσιακές λειτουργίες των Δήμων (πχ αιτήσεις, πιστοποιητικά) Διεύρυνση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ οικονομικές συναλλαγές, κοινωνικές υπηρεσίες) Διεύρυνση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ οικονομικές συναλλαγές, κοινωνικές υπηρεσίες)

6 Απάντηση στις Ανάγκες του Πολίτη Αιρετοί Προσωπικό του Δήμου Ηλεκτρονική παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διοίκηση Ηλεκτρονική Δημοκρατία Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» Διοίκηση δημοτικών έργων Διοίκηση δημοτικών έργων Οικονομική διοίκηση Οικονομική διοίκηση Διοίκηση προσωπικού Διοίκηση προσωπικού Ηλεκτρονική Διοίκηση Τοπική Κοινωνία

7  Τα πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη ασχολούνται σε ένα βαθμό με την εισαγωγή των ΤΠΕ στο Δήμο  Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα για τη: Μηχανοργάνωση Υπηρεσιών Χρήση Internet Δημιουργία Υπηρεσιών και την ανάπτυξη στελεχών πληροφορικής Ανάληψη έργων πληροφορικής στο Β’ και Γ΄ΚΠΣ Προετοιμασία των ΟΤΑ για ανάληψη έργων στο ΕΣΠΑ Στην πορεία για τον «Ψηφιακό Δήμο» Δεν ξεκινάμε από το μηδέν Δεκαετία ’80:Πρώτη απόπειρα μηχανο- γράφησης Υπηρεσιών Ο.Τ.Α Δημιουργία Τεχν. Υπηρεσίας Δεκαετία ’90:Επέκταση της μηχανοργάνωσης Υπηρεσιών Δικτύωση Υπηρεσιών Δημιουργία Υπ. Πληροφορικής Σήμερα:Ο.Π.Σ. Ο.Τ.Α. On-line Εφαρμογές Ευρυζωνικότητα Ιστορική Εξέλιξη των Τ.Π.Ε. Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

8 Στην πορεία για τον «Ψηφιακό Δήμο» Ποιοτικό Βήμα Προόδου Τομείς Παρέμβασης Η Τ.Η.Δ. δεν είναι μόνο θέμα υποδομών και συστημάτων, αλλά κυρίως θέμα ανασχεδιασμού διαδικασιών και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού  Επιχειρησιακός Σχεδιασμός  Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών  Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  Ανάπτυξη Υποδομών Τ.Π.Ε.

9  Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης ενταγμένου στο τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου  Δημιουργία / Αναβάθμιση Υπηρεσιών Πληροφορικής Ο.Τ.Α.  Τεχνική και Επιστημονική Στήριξη Στελεχών Πληροφορικής των Ο.Τ.Α. Στην πορεία για τον “Ψηφιακό Δήμο” Απαραίτητες Προϋποθέσεις Κλειδί είναι η αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού Πολιτικού και Υπηρεσιακού

10  Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013: ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  Εθνικοί Πόροι ΕΠ «Θησέας» ΣΑΤΑ, κλπ Προγραμματικό και Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Προγράμματα - Εργαλεία Αναβάθμιση Προγραμματικής –Διαχειριστικής Επάρκειας των Ο.Τ.Α.

11 Αποφασιστικός είναι ο ρόλος των Αιρετών Οργάνων  Στη λήψη αποφάσεων για θέματα Τ.Π.Ε. και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Στην ανάπτυξη γνώσεων στη χρήση Τ.Π.Ε. Το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Δήμος» συμβάλλει:

12 Η ουσία πίσω από τις λέξεις http://psifiakosdimos.gr/


Κατέβασμα ppt "Η ουσία πίσω από τις λέξεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google