Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιότητα Συστήματα και Σήματα Ποιότητας: Ο Ρόλος τους στον Αγρο-διατροφικό Τομέα. Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Συνεργάτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιότητα Συστήματα και Σήματα Ποιότητας: Ο Ρόλος τους στον Αγρο-διατροφικό Τομέα. Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Συνεργάτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιότητα Συστήματα και Σήματα Ποιότητας: Ο Ρόλος τους στον Αγρο-διατροφικό Τομέα. Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Ευστράτιος Λοΐζου Καθηγητής Κατ/σης Αγροτικής Οικονομίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Ε ΙΔΙΚΗ Υ ΠΗΡΕΣΙΑ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ ΥΤΙΚΗΣ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

2 Ποιότητα 6. Συμπεράσματα Περιεχόμενα 2. Πλεονεκτήματα Εφαρμογής Συσ/των Ποιότητας 3. Η Στάση των Καταναλωτών 4. Συστήματα και Σήματα Ποιότητας 1. Εισαγωγή 5. Μια ΤΟΠΙΚΗ Στρατηγική Ποιότητας

3 Ποιότητα Διασφάλιση Ποιότητας Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών που καθορίζουν τη δυνατότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας να ικανοποιήσει ρητές ή εννοούμενες ανάγκες. Δυο είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα ενός προϊόντος: α) Ο πελάτης – καταναλωτής, με την πλήρη και σαφή διευκρίνιση των απαιτήσεών του. β) Ο προμηθευτής –παραγωγός, με τη διασφάλιση της ικανοποίησης όλων των απαιτήσεων του πελάτη – καταναλωτή.

4 Ποιότητα Τι πραγματικά χρειάζεται (έχει ανάγκη) ένας πελάτης; Αναγνώριση, κατανόηση & αποδοχή των απαιτήσεων των πελατών

5 Ποιότητα Ποιότητα Συστηματική Προσέγγιση Ένα συστηματικό σχέδιο για την ικανοποίηση για την ικανοποίηση των πελατών Ένα συστηματικό σχέδιο για την ικανοποίηση για την ικανοποίηση των πελατών Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας Σύστημα

6 Ποιότητα Οι επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στα συστήματα και σήματα ποιότητας που θα τους επιτρέψουν να πετύχουν καθορισμένους στόχους σε σχέση με την αγορά όπου δραστηριοποιούνται και τους καταναλωτές τους οποίους εξυπηρετούν. Τα πιστοποιητικά και τα σήματα ποιότητας λειτουργούν ως ενδείξεις διασφάλισης ποιότητας με άμεση συνέπεια τη μείωση του ρίσκου (κίνδυνου) των καταναλωτών που συνδέεται με τη δόκιμη και κατανάλωση νέων προϊόντων. Επιλογή Συστήματος Ποιότητας

7 Ποιότητα Πλεονεκτήματα από την Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας

8 Ποιότητα Ο ισχυρισμός της ανώτερης ποιότητας από μια επιχείρηση για τα προϊόντα της, είναι από μόνος του ανεπαρκής για να εξασφαλίσει οποιοδήποτε πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθημερινή πρακτική αλλά και ως καταλύτης για αλλαγές και βελτιώσεις. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση από τη χρήση ΣΠ μπορεί να επιτευχθεί, εάν το πρότυπο εγκαθίσταται και ενσωματώνονται με τις πρακτικές που η επιχείρηση έχει ήδη σε ισχύ και χρησιμοποιείται και στην καθημερινή πρακτική αλλά και ως καταλύτης για αλλαγές και βελτιώσεις. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα & ΣΠ

9 Ποιότητα Τα οφέλη που επιτυγχάνονται από την πιστοποίηση δεν προέρχονται τόσο από το ίδιο το πρότυπο, αλλά: – Εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής και τον τρόπο λειτουργίας του (μέσα σε μια επιχείρηση), – Σχετίζονται με τα κίνητρα που ώθησαν αρχικά την επιχείρηση στην πιστοποίηση. Πλεονεκτήματα από την Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας

10 Ποιότητα ΣΥΝΕΠΩΣ Η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της ανώτερης ποιότητας απαιτεί: – Την κατανόηση των ποιοτικών απαιτήσεων του καταναλωτή, – Μια μεθοδολογία μέτρησης των προσπαθειών ικανοποίησης των προσδοκιών των καταναλωτών και – Τη δέσμευση της επιχείρησης να επιτύχει και στα δύο Πλεονεκτήματα από την Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας

11 Ποιότητα Ποιότητα Στοιχείο του εμπορικού σήματος αποτελεί και η πιστοποίηση του ΣΠ που εφαρμόζεται από μια επιχείρηση. Ένα σήμα πιστοποίησης ή συμμόρφωσης με κάποιο πρότυπο είναι από μόνο του παράδειγμα προϊόντος εμπιστοσύνης (credence good) Η πιστοποίηση των ΣΠ αποτελεί καίριο παράγοντα της καταναλωτικής συμπεριφοράς τα τελευταία χρόνια, Εμπορικά Σήματα και η Στάση των Καταναλωτών και των Πελατών

12 Ποιότητα Τα πιστοποιητικά ποιότητας απευθύνονται περισσότερο σε καταναλωτές με υψηλή μόρφωση, οι οποίοι βασίζονται για την επιλογή τροφίμων σε προσωπικές επαφές και στις πληροφορίες που παρέχουν οι ετικέτες των προϊόντων. (Dimara & Skuras, 2003) Η Στάση των Καταναλωτών και των Πελατών

13 Ποιότητα Οι περισσότεροι ερευνητές (συνειδητά ή μη) υποθέτουν την ύπαρξη τέλειας πιστοποίησης. Όμως τα αναξιόπιστα ή μερικώς αξιόπιστα πιστοποιητικά των επιχειρήσεων κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και οδηγούν στη γενικότερη αποτυχία της αγοράς επηρεάζοντας το ευρύτερο σύνολο, Π.χ. η έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών, παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια διάδοσης των βιολογικών προϊόντων. Η Στάση των Καταναλωτών και των Πελατών ΣΧΟΛΙΑ…

14 Ποιότητα Η έλλειψη εμπιστοσύνης… Αποδίδεται στην ελλιπή προώθηση των σημάτων πιστοποίησης, Ωστόσο, όμως υποδηλώνει κακή χρήση των πιστοποιητικών ποιότητας και των σημάτων τους. Προκειμένου να γίνεται καλύτερη χρήση των σημάτων πιστοποίησης θα πρέπει αφενός να βελτιωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου και αφετέρου να γίνονται γνωστά στους καταναλωτές τα αποτελέσματα αυτά, ώστε να έχουν πληρέστερη ενημέρωση. Η Στάση των Καταναλωτών και των Πελατών ΣΧΟΛΙΑ…

15 Ποιότητα Οι μεγάλες αλυσίδες διακίνησης τροφίμων θέτουν τους δικούς τους όρους για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και ποιότητας προωθώντας συγκεκριμένα ΣΠ (π.χ. IFS και BRC σε Γερμανία και Μ. Βρετανία) H επιτυχία κάποιων Super Markets οφείλεται στη δυνατότητά τους να επιβάλλουν στους μεγάλους προμηθευτές αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων που εμπορεύονται. Εμπορικά Σήματα και η Στάση των Καταναλωτών και των Πελατών

16 Ποιότητα Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη και τη σημασία των προϊόντων που περιέχουν διαφοροποιημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να έχουν ευνοϊκή στάση απέναντι τους, ενώ επιπλέον, θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να καταβάλουν πρόσθετα χρηματικά ποσά (price premiums) για να αποκτήσουν αυτά τα προϊόντα. Αφετέρου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενήμερες για τις προτιμήσεις των καταναλωτών και να προσφέρουν τη ζητούμενη ποσότητα & ποιότητα στην κατάλληλη τιμή. Συνοψίζοντας …

17 Ποιότητα Πολλές επιλογές σημάτων και συστημάτων που προσδιορίζουν: – την ποιότητα των προϊόντων – τον ιδιαίτερο τρόπο παραγωγής τους (βιολογικά / φιλικά προς το περιβάλλον) – ιδιαίτερο τόπο καταγωγής τους (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε.) Ενώ υπάρχουν σήματα που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα προϊόντα που εμπορεύονται. Συστήματα και Σήματα Ποιότητας

18 Ποιότητα

19 Ποιότητα Σύνοψη… ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Τα σήματα και πρότυπα ποιότητας χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς στόχους από την πλευρά των παραγωγών ικανοποιώντας κάθε φορά διαφορετικές ανάγκες Επιδιώκουν να αυξήσουν τις ενδείξεις ποιότητας και ασφάλειας που λαμβάνει ο καταναλωτής από τη συσκευασία των τροφίμων. Τα σήματα των ΣΠ και της πιστοποίησης τους αποτελούν βασικό παράγοντα της καταναλωτικής συμπεριφοράς τα τελευταία χρόνια Στρατηγικής σημασίας η επιλογή του κατάλληλου συστήματος και σήματος ποιότητας

20 Ποιότητα Προτείνεται κατά καιρούς ότι ένα τοπικό σύμφωνο/ πρότυπο /σήμα (κλπ) ποιότητας για τα προϊόντα μιας περιοχής μπορεί να αποτελέσει μια καλή στρατηγική τοποθέτησης (positioning), Ωστόσο, η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής εμφανίζει αρκετές δυσκολίες προκειμένου να είναι επιτυχημένη (στο πολλαπλάσιο από ότι σε μια επιχείρηση) Μια Τοπική Στρατηγική Ποιότητας

21 Ποιότητα positioning Η δημιουργία μιας «Τοπικής Ταυτότητας» αποτελεί μια στρατηγική τοποθέτησης (positioning) για τα προϊόντα μιας περιοχής Το όνομα «Τοπικό» σε ένα προϊόν, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα συλλογικό εμπορικό σήμα (Collective brand). Free Riding Αν το «τοπικό προϊόν» αποκτήσει θετική αξία, θα δώσει σε επιχειρήσεις με χαμηλή ποιότητα, ένα σημαντικό κίνητρο να επωφεληθούν (Free Riding) Θα πρέπει να θεσπιστούν προδιαγραφές ποιότητας για το ποιος μπορεί και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει το Σήμα είναι η θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών και μηχανισμών ελέγχου προϊόντων και επιχειρήσεων ΜΟΝΗ λύση στο πρόβλημα ενός συλλογικού σήματος είναι η θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών και μηχανισμών ελέγχου προϊόντων και επιχειρήσεων Μια τοπική Στρατηγική Ποιότητας

22 Ποιότητα Ποιότητα Αναγκαιότητα Ελέγχων προδιαγραφές ποιότητας Προδιαγραφές ποιότητας Έλεγχος γεωγραφικής Προέλευσης τοπικών προϊόντων Προδιαγραφές προϊόντων Όροι Χρήσης Σήματος Ρήτρες & Ποινές

23 Ποιότητα Συμπεράσματα Ένα τοπικό ΣΗΜΑ ποιότητας Μπορεί να βοηθήσει την προώθηση τοπικών προϊόντων Είναι ευαίσθητο σε φαινόμενα χαμηλής ποιότητας και εξαπάτησης. (Free Riding) Απαιτεί αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου και προδιαγραφών Έκτος από Εμπορικά οφέλη Βελτιώσεις σε θέματα οργάνωσης Προώθηση από συλλογικούς φορείς και όργανα των τοπικών κοινωνιών

24 ΠοιότηταΠοιότητα Σας Ευχαριστώ Πολύ για την Προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ποιότητα Συστήματα και Σήματα Ποιότητας: Ο Ρόλος τους στον Αγρο-διατροφικό Τομέα. Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Συνεργάτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google