Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου website: &

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου website: &"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.grmloiz@chemeng.ntua.gr website: www.uest.gr & www.ntua.grwww.uest.grwww.ntua.gr Αθήνα, Τετάρτη 12 Μαρτίου 2012 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

2 Περιβαλλοντική πολιτική για τα απόβλητα Ιεράρχηση επιλογών διαχείρισης στερεών αποβλήτων  Πρόληψη  Μείωση ποσότητας απορριμμάτων  Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων  Μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες ΠρόληψηΕπαναχρησιμοποίησηΑνακύκλωσηΑνάκτηση Ενέργειας Ασφαλή Διάθεση  Ανάκτηση υλικών με σκοπό την:  Επαναχρησιμοποίηση – χρησιμοποίηση εκ νέου των αποβλήτων για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν  Ανακύκλωση – μετατροπή των αποβλήτων εκ νέου σε προϊόντα ή υλικά ή ουσίες για την  Άλλου είδους ανάκτηση (π.χ. ενεργειακή)  Ασφαλής τελική διάθεση

3 Περιβαλλοντική Νομοθεσία Πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων  Οδηγία πλαίσιο 2008/98/EΚ για τα απόβλητα  Περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων & την οργάνωση της διαχείρισής τους (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση)  Μέχρι 2015: Διαλογή τουλάχιστον σε χαρτί γυαλί πλαστικό & μέταλλο  Μέχρι 2020: Ανάκτηση ΑΣΑ 50% κ.β. & ΑΕΚΚ 70% κ.β.  Ο νέος Ν. 4042/2012 (εναρμόνιση με 2008/98/EΚ ) θέτει επιπλέον  Ποσοτικοποιημένους στόχους χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων:  Έως το 2015 στο 5% κ.β. του συνόλου των βιοαποβλήτων  Έως το 2020 στο 10% κ.β. του συνόλου των βιοαποβλήτων  Επιβολή ειδικών τελών ταφής για τα ΑΣΑ στα οποία δεν έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας. Από το 2014 στα 35 ευρώ ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων με ετήσια αύξηση 5 ευρώ ανά τόνο έως του ποσού των 60 ευρώ ανά τόνο

4 Περιβαλλοντική Νομοθεσία Νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ  Οδηγία 1999/31/EΚ για τη ταφή των αποβλήτων  Μέχρι 2010 μείωση διάθεσης βιοαποδομήσιμων στο 75% (1995)  Μέχρι 2013 μείωση διάθεσης βιοαποδομήσιμων στο 50% (1995)  Μέχρι 2020 μείωση διάθεσης βιοαποδομήσιμων στο 35% (1995)  Οδηγία 2009/28/ΕΚ για προώθηση της χρήσης ΑΠΕ από απόβλητα  Οδηγία 2000/76/ΕΚ σχετικά με την αποτέφρωση των αποβλήτων

5  Απόβλητα υλικών συσκευασίας  Βιοαποδομήσιμα οργανικά απόβλητα  Βιολογική ιλύς  Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων  Απόβλητα εξορύξεων  Γεωργικά/Κτηνοτροφικά απόβλητα  Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους  Χρησιμοποιημένα ελαστικά Ρεύματα αποβλήτων υψηλής προτεραιότητας

6 Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level 6 Παραγωγή αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα, Eurostat (2008) Μέση σύσταση αστικών αποβλήτων για το έτος 2005 Παραγωγή και μέση σύσταση αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα

7 Διαχείριση ΑΣΑ: Ε.Ε. & Ελλάδα (Eurostat, 2008)

8 2.974 ΧΑΔΑ 2004 2011 155 ενεργοί ΧΑΔΑ που πρέπει να κλείσουν άμεσα (ΕΕΔΣΑ, 2011)

9 Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων  Διαλογής υλικών-στόχων στην πηγή  Μηχανική ανάκτηση υλικών  Βιολογική Επεξεργασία  Θερμική επεξεργασία

10 Μηχανική Διαλογή Οργανικό Κλάσμα Χαρτί Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί RDF Δευτερογενές Καύσιμο  Αερόβια ή/και Αναερόβια Επεξεργασία  Παραγωγή Βιομάζας/Βιοκαυσίμου Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Βιοξήρανση Μηχανική Διαλογή Οργανικό Πλαστικό Χαρτί Μέταλλα Γυαλί SRF Δευτορεγενές Καύσιμο Διαλογή στην πηγή Σύμμεικτα Απορρίμματα

11 Τεχνικές διαλογής υλικών-στόχων στην πηγή Διαλογή στην Πηγή υλικών – στόχων. Αφορά διαλογή ενός ή παραπάνω υλικών με χωριστή ή μη χωριστή συλλογή:  Συλλογή με τη Μέθοδο ‘Πόρτα – Πόρτα’  Συλλογή με Κάδους ανά Ομάδες Κατοικιών  Συγκέντρωση Διαχωρισμένων Υλικών – Στόχων σε Κέντρα Συλλογής  Συνδυασμός των παραπάνω σχημάτων  Συλλογή Υλικών–Στόχων από Ειδικές Κατηγορίες Πηγών Προέλευσης  Συλλογή Υλικών–Στόχων από Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες (π.χ σχολεία, αεροδρόμια) Επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών- στόχων

12 Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level Τύπος ΜονάδαςΠαραγόμενα προϊόντα Μηχανική επεξεργασία και Κομποστοποίηση  Ανακυκλώσιμα υλικά*, δευτερογενή καύσιμα (RDF)  Βιοσταθεροποιημένο υλικό: χρήση ως κόμποστ για κάλυψη ΧΥΤΑ ή αποκατάσταση εδαφών Μηχανική επεξεργασία και Αναερόβια χώνευση  Ανακυκλώσιμα υλικά*, δευτερογενή καύσιμα (RDF)  Βιοαέριο για παραγωγή ενέργειας  Ιλύς (digestate) Μηχανική επεξεργασία και Αναερόβια χώνευση και Κομποστοποίηση  Ανακυκλώσιμα υλικά*, δευτερογενή καύσιμα (RDF)  Βιοαέριο για παραγωγή ενέργειας  Εδαφοβελτιωτικό Βιοξήρανση + Μηχανική Επεξεργασίας  Ανακυκλώσιµα υλικά (µέταλλα και γυαλί)  Δευτορεγενές καύσιμο (SRF) από τα οργανικά, τα πλαστικά και το χαρτί Μηχανική και Βιολογική Επεξεργασία (ΜΒΕ) *Χαρτί, Πλαστικά, Μέταλλα, Γυαλί

13 Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level ΜΒΕ για παραγωγή RDF  Το RDF συνήθως παράγεται από την ανάκτηση των ογκωδών απορριμμάτων τα οποία απομακρύνονται πριν το στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας.  Η σύνθεση του RDF και κατά επέκταση η ποιότητά του παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση εξαιτίας σημαντικής επίδρασης που έχει η σύσταση των τροφοδοτούμενων ΑΣΑ.  Το RDF διατίθεται προς αποτέφρωση ή ταφή λόγω της σημαντική διακύμανσης της σύστασής του. Τυπική Σύνθεση RDFΜονάδεςΤιμή Calorific valueMJ/kg12.5-15.0 Πτητικά στερεά%68 Περιεχόμενη υγρασία%20-30 Περιεχόμενη τέφρα%12 Μηχανική επεξεργασία ΑΣΑ Βιολογική επεξεργασία Ανακυκλώσιμα ¨ξηρά¨ υλικάRDF Σταθεροποιημένο οργανικό υλικό

14 Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level  Η βιοξήρανση πραγματοποιείται συνήθως υπό συνθήκες εξαναγκασμένου αερισμού και χρόνο παραμονής 6-9 ημερών  H αναπτυσσόμενη θερμότητα που προκύπτει από την βιοαποδόμηση των ταχέως βιοαποδομήσιμων υλικών προκαλεί εξάτμιση περίπου του 30% της εισερχόμενης μάζας υπό μορφή υδρατμών και πτητικών στερεών.  Τα απορρίμματα μετά τη βιολογική ξήρανση εξέρχονται από τους βιοαντιδραστήρες με περιεκτικότητα υγρασίας <15% κ.β. MBE για παραγωγή SRF Τυπική Σύνθεση SRFΜονάδεςΤιμή Προσμίξεις (πέτρες, γυαλί, μέταλλα)% dry wt.1 Ανανεώσιμα υλικά (Χαρτί χαρτόνι, υφάσματα, ξύλο, οργανικά) % dry wt.65 Πλαστικό% dry wt.9 Μη ανανεώσιμα υλικά (συνθετικά υφάσματα, ελαστικά κ.α.) % dry wt.25 Calorific valueMJ/kg15 - 18 Περιεχόμενη υγρασία%15 Περιεχόμενη τέφρα%20 Βιοξήρανση ΑΣΑ Μηχανική Επεξεργασία Ανακυκλώσιμα ¨ξηρά¨ υλικά SRF &

15 Εναλλακτικά Συστήματα Μηχανικής Διαλογής  Η εφαρμοζόμενη τεχνολογία επιτυγχάνει το διαχωρισμό των σύμμεικτων ΑΣΑ στα παρακάτω υλικά – στόχους  Χαρτί,  Μέταλλα,  Γυαλί,  Πλαστικό  Το υπόλοιπο κλάσμα των ΑΣΑ αφορά κυρίως οργανικό υπόλειμμα υψηλής καθαρότητας το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί  Η λειτουργία του συστήματος επιφέρει σημαντική ανάκτηση του συνόλου των διαφόρων ρευμάτων ΑΣΑ που μπορούν πλήρως να αξιοποιηθούν

16 Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level Αερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων Συνεπεξεργασία με άλλα βιοαποδομήσιμα οργανικά απόβλητα:  γεωργικά απόβλητα  κτηνοτροφικά απόβλητα  ιλύς από Μ.Ε.Λ Μετατροπή του οργανικού υλικού σε σταθεροποιημένο τελικό προϊόν, κατάλληλο για γεωργικές χρήσεις (εδαφοβελτιωτικό, αποκατάσταση εδαφών κ.α. ) Οργανικό Κλάσμα Μικροοργανισμοί Αέρας Σταθεροποιημένο οργανικό υλικό (κόμποστ) Αερόβια επεξεργασία - Κομποστοποίηση

17 Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level Click to edit the outline text format Second Outline Level  Third Outline Level Fourth Outline Level  Fifth Outline Level  Sixth Outline Level  Sevent h Outline Level  Eighth Outline Level  Ninth Outline LevelClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level » Fifth level 17 Οικιακή Κομποστοποίηση Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Κομποστοποίηση σε μικρές κοινότητες Συστήματα Κομποστοποίησης

18 Οικιακή Κομποστοποίηση Διαλογή οργανικού κλάσματος στο σπίτι – πηγή (0.5 κιλό/άτομο/ημέρα) http://www.uest.gr/comwaste

19 www.uest.gr/drywaste  Ξήρανση οικιακών τροφικών υπολειμμάτων  Μείωση της μάζας και του όγκου μεγαλύτερη από 85% κ.β. και 60% κ.ο. αντίστοιχα  Χρήση βιομάζας για παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας (π.χ. βιοκαυσίμων & πράσινης ενέργειας) Οικιακός Ξηραντήρας Αρχική Τελική Μάζα (%) Αρχικός Τελικός Όγκος (%) Οικιακή ξήρανση βιοαποβλήτων Εναλλακτική διαχείριση σε επίπεδο οικείας

20 Κομποστοποιητές για μικρές κοινότητες 20 www.uest.gr/Morocomp  Διαλογή οργανικού στο σπίτι-πηγή  Χωρητικότητα 2-10 τόνοι  Παράλληλα συστήματα για μεγαλύτερη χωρητικότητα

21 Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης 21

22 Αναερόβια επεξεργασία των αποβλήτων (χωρίς παροχή αέρα) Συνεπεξεργασία με άλλα βιοαποδομήσιμα οργανικά απόβλητα, π.χ.:  γεωργικά απόβλητα  κτηνοτροφικά απόβλητα  ιλύς από Μ.Ε.Λ Μετατροπή του οργανικού υλικού σε σταθεροποιημένο τελικό προϊόν, κατάλληλο για γεωργικές χρήσεις (π.χ. εδαφοβελτιωτικό) και άλλες χρήσεις. Παραγωγή βιοαερίου το οποίο μπορεί, μετά από επεξεργασία, να χρησιμοποιηθεί ως αέριο καύσιμο (θέρμανση, ηλεκτρισμό) Αναερόβιες συνθήκες Οργανικό Κλάσμα Βιοαέριο + Χωνεμένο οργανικό υπόλειμμα 1 tn οργανικών από Α.Ε. δίνει: ≈ 100 m3 βιοαέριο ≈ 115 kWh ηλεκτρική ενέργεια ≈ 275 kWh θερμική ενέργεια Αναερόβια επεξεργασία οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων

23 Αναερόβια επεξεργασία – Σύμμεικτα απορρίμματα

24 1st Stage 2nd Stage Χωρητικότητα70,000 tn/yr Υλικό τροφοδοσίας Σύμμεικτα ΑΣΑ 35,000 tn/yr ΠροϊόνταΤιμήΜονάδεςΔιαχείριση Βιαέριο125-175m3/tnΗλεκτρική Ενέργεια Σιδηρούχα & Μη Σιδηρούχα Μέταλλα60-80kg/tnΑνακύκλωση Αδρανή (π.χ. γυαλί, χαλίκια)240-280kg/tnΧΥΤΑ Υγρά απόβλητα400-500kg/tnΣε μονάδα επεξεργασίας Αφυδατωμένο οργανικό υπόλειμμα160-200kg/tnΕδαφοβελτιωτικό  Επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ δίχως την απαίτηση προδιαλογής  Παραγωγή βιοαερίου υψηλής περιεκτικότητας σε CH4 (~75%)  Ανάκτηση (70-90%) υλικών στόχων με αγοραστική αξία (μέταλλα, γυαλί, πλαστικό κ.α.)  Αύξηση της απόδοσης της παραγωγής βιοαερίου με την εφαρμογή 2 σταδίων υγρής διεργασίας Α.Ε.  Παραγωγή ενέργειας από το βιοαερίο: 20% για ανάγκες λειτουργίας το υπόλοιπο στο δίκτυο Αναερόβια επεξεργασία – Σύμμεικτα απορρίμματα

25  Πρώτη ύλη: διατροφικά υπολείμματα & πράσινα απορρίμματα  Το παραγόμενο βιοαέριο (1 στάδιο Α.Ε. με ξηρή μέθοδο):  Ηλεκτρική ενέργεια: λειτουργία της μονάδας - 10 έως 15% CHP και παροχή στο δίκτυο 85 έως 90% Θερμική ενέργεια: παροχή σε παρακείμενες εγκαταστάσεις  Παρέχεται στο δίκτυο φυσικού αερίου  Αναβάθμιση (96% CH4) για την παραγωγή αερίου καυσίμου σε μηχανές εσωτερικής καύσης Χωρητικότητα14,000 τόνοι/έτος Οργανικό Υλικό Πράσινα απορρίμματα: 10,500 τόνοι/έτος Διατροφικά υπολείμματα: 3,300 τόνοι/έτος ΠροϊόνταΠοσότητεςΜονάδες Βιοαέριο (60% CH4)87.0m3/tn Ηλεκτρική Ενέργεια87.0kWh/tn Θερμότητα94.2kWh/tn Φυσικό Αέριο16.8m3/tn Αέριο Καύσιμο29.0m3/tn Κόμποστ239.1kg/tn Υγρό υλικό594.2kg/tn Αναερόβια επεξεργασία Προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα

26 Τεχνολογίες Θερμικής Επεξεργασίας  Η ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα επιτυγχάνεται και με την εφαρμογή τεχνολογιών θερμικής επεξεργασίας  Αποτέφρωση – καύση (incineration - combustion)  Πυρόλυση (pyrolysis)  Αεριοποίηση (gasification)  Αεριοποίηση με πλάσμα (plasma gasification)  Όλες οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας οδηγούν στην ανάκτηση ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών απαιτήσεων  Εκτρέπεται σημαντικό τμήμα των σύμμικτων αποβλήτων (οργανικό – καύσιμο κλάσμα) από τις διαδικασίες τελικής διάθεσης με συνέπεια τη μείωση του κόστους διάθεσης των υπολειμμάτων.  Μείωση των αποβλήτων σε χώρους τελικής διάθεσης με παράλληλη αύξηση της διάρκειας ζωής αυτών

27 Σενάρια για τη διαχείριση των Απορριμμάτων Θερμική επεξεργασία Καύση (1000oC) Πυρόλυση (400- 600oC) Αεριοποίηση(1500oC) Ενέργεια  15 -20% υπόλειμμα για ταφή  Ποσότητα 100.000 τόνοι απορριμμάτων  Μεγάλες εγκαταστάσεις  Καύσιμη ύλη  Μικρές και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις Καύση Αερίου Σύνθεσης Παραγωγή Άνθρακα Παραγωγή Αερίου Σύνθεσης  Παραγωγή Ενέργειας  Μικρές και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις Οικιακά απορρίμματα

28 Τεχνολογίες Ανάκτησης ενέργειας Θερμική Επεξεργασία - Πυρόλυση (pyrolysis)  Αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές (≈450-600οC) απουσία αέρα και οδηγεί στο διαχωρισμό των οργανικών ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα, μέσω διεργασιών θερμικής διάσπασης σε αέρια και στερεά κλάσματα.  Το παραγόμενο αέριο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του πυρολυτικού αντιδραστήρα  Χρησιμοποιείται για τη θερμική επεξεργασία σύμμικτων και προ- διαχωρισμένων αποβλήτων  Κατά την πυρόλυση των αποβλήτων, παράγονται προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενές καύσιμο ή ως πρώτη ύλη (άνθρακας)

29 Τεχνολογίες Ανάκτησης ενέργειας Θερμική Επεξεργασία – Αεριοποίηση (gasification)  Μπορεί να εφαρμοσθεί για την επεξεργασία όλων των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικινδύνων. Δεν απαιτείται προ-διαχωρισμός των αποβλήτων.  Αναπτύσσεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμικής αποδόμησης των οργανικών υλικών σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες πλεον των 1500οC, μέσα από μία σειρά εξώθερμων και ενδόθερμων αντιδράσεων.  Τα οργανικά συστατικά των αποβλήτων μετατρέπονται σε Αέριο Σύνθεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  Τα ανόργανα συστατικά των αποβλήτων τήκονται και υαλοποιούνται σε ένα σταθερό, ομογενοποιημένο στερεό υλικό που χαρακτηρίζεται από υψηλή πυκνότητα, το οποίο επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί. 29 Οικιακά Απορρίμματα (σύμμικτα) Αξιοποιήσιμο Στερεό Υπόλειμμα Ελεγχόμενη Παροχή Αέρα Ενεργειακή Τροφοδότηση Αέριο Σύνθεσης για παραγωγή ενεργειας, CO, H2, CO2, N2

30 Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης των ΑΣΑ με τη μέθοδο πλάσματος

31 Επιλογή Βέλτιστων Τεχνολογιών για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων  Υιοθέτηση των προτεραιοτήτων περιβαλλοντικής πολιτικής & νομοθεσίας  Ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες εξεταζόμενης περιοχής  Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά,  Εποχιακές διακυμάνσεις των απορριμμάτων,  Διαθεσιμότητα χώρων για τη διαχείριση των απορριμμάτων,  Κλίμακα εξυπηρετούμενων περιοχών,  Ποιότητα περιβαλλοντικών αποδεκτών,  Αναγκαιότητα συνεργασίας με όμορους δήμους  Τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τις μεθόδους, τεχνικές και τεχνολογίες επεξεργασίας ΑΣΑ  Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων & αξιολόγησής τους βάση κριτηρίων (π.χ. οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, χωροταξικά, τεχνικά). Η βέλτιστη λύση είναι αυτή που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία

32 Επιλογή Βέλτιστων Τεχνολογιών για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων  Απαιτείται η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών  Ενημερωτικές εκστρατείες,  Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού,  Διοργάνωση ημερίδων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων  Απαιτείται η πλήρης ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τις τεχνολογίες διαχείρισης των ΑΣΑ έτσι ώστε:  Να αποδεχθούν ότι η τεχνικά & επιστημονικά ορθή κατασκευή και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης ΑΣΑ είναι βιώσιμη (οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις)  Να ενισχυθεί ο βαθμός κοινωνικής συμμετοχής & αποδοχής για τη χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων.

33 L/O/G/O www.themegallery.com Σας Ευχαριστώ mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr www.uest.gr Τηλ: 2107723106 Φαξ: 2107723285 mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr www.uest.gr


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου website: &"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google