Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καμπύλη Περιστροφής του Γαλαξία Καμπύλη Περιστροφής του Γαλαξία Ο Γαλαξίας μας - V Τρίτη 27/11/2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καμπύλη Περιστροφής του Γαλαξία Καμπύλη Περιστροφής του Γαλαξία Ο Γαλαξίας μας - V Τρίτη 27/11/2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καμπύλη Περιστροφής του Γαλαξία Καμπύλη Περιστροφής του Γαλαξία Ο Γαλαξίας μας - V Τρίτη 27/11/2012

2 Περιστροφή του Γαλαξία Ο Γαλαξίας δεν περιστρέφεται ως στερεό σώμα αλλά εμφανίζει διαφορική περιστροφή Κοιτώντας από τον NGP η περιστροφή είναι κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού Για τη περιγραφή της κίνησης ενός σώματος στο γαλαξία θα χρησιμοποιήσουμε τις κυλινδρικές συντεταγμένες (R,θ,z). Αν το σώμα κινείται πάνω σε τροχιά [R(t),θ(t),z(t)], τότε οι συνιστώσες της ταχύτητάς του θα είναι π.χ. Ο Ήλιος δεν ακολουθεί κυκλική τροχιά, αλλά κινείται αυτή τη στιγμή προς τα μέσα με U 0. NGP

3 Καμπύλη περιστροφής του Γαλαξία R η απόσταση του άστρου από το GC D η απόσταση του άστρου από τον ήλιο Θεωρούμε κίνηση σε κυκλική τροχιά στο γαλ. επίπεδο Καρτεσιανό σύστημα με Ο στο GC γαλ. μήκος

4 όπου Aν θεωρήσουμε ότι τότε η σχετική ταχύτητα μεταξύ του άστρου και του ήλιου, σε καρτεσιανές συντεταγμένες βρίσκεται

5 π/2 -ℓ* R o sinℓ=Rsinℓ* R o cosℓ=D+Rcosℓ* Γεωμετρική απόδειξη

6 Οι σταθερές του Oort Από το υ r μπορούμε να βρούμε το Ω αλλά όχι το R (θέλουμε το Ω(R)) Για αντικείμενα σχετικά κοντά στον ήλιο, μπορούμε να βρούμε και το υ t από την ιδία κίνηση Οπότε βρίσκουμε από τις εξισώσεις τα Ω και D και το R από την Λόγω μεσοαστρικής απορρόφησης δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο αυτή σε μεγάλες αποστάσεις από τον ήλιο Αν δηλ. Μπορούμε να κρατήσουμε όρους πρώτης τάξης ως προς

7 όμοια Όπου χρησιμποιήσαμε ότι Σταθερές Οort ο

8 Ημιτονοειδής καμπύλη με περίοδο 2π/Τ=2→Τ=π Διαφορά φάσης μεταξύ υ r και υ t 2δℓ=π/2 → δℓ=π/4 Παρατηρήσεις στην γειτονιά του ήλιου Παρατηρήσεις κοντινών αστέρων σε ίσες αποστάσεις D + προσαρμογή των παρατηρούμενων καμπυλών μας δίνουν τις σταθερές του Oort και από αυτές μέσω των για την συγκεκριμένη απόσταση

9 Εύρεση της καμπύλης περιστροφής για R<R o Λόγω απορρόφησης, χρησιμοποιούμε παρατηρήσεις σε μη οπτικά μήκη κύματος, π.χ. HI-21cm Μετράμε την ακτινική ταχύτητα με Doppler. Απόσταση??? Η μέθοδος Θεωρούμε μία ακτίνα παρατήρησης με γαλ.μ. ℓ>0, Παρατηρούμε τις σχέσεις To υ r είναι συνάρτηση της απόστασης D Υπόθεση: η Ω(R) είναι φθίνουσα συνάρτηση του R Η υ r γίνεται μέγιστη όταν η συγκεκριμένη τροχιά εφάπτεται στην ακτίνα παρατήρησης Τότε το R παίρνει την ελάχιστη τιμή D R ℓ

10 Έτσι, μετράμε το σε διάφορα γαλαξιακά μήκη ℓ, οπότε βρίσκουμε την καμπύλη περιστροφής (εντός της ηλιακής τροχιάς) Για R>Ro δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο αυτή διότι το υr δεν μεγιστοποείται για Οπότε πρέπει να μετρήσουμε την ακτινική ταχύτητα αντικειμένων των οποίων γνωρίζουμε και την απόσταση (π.χ. Κηφείδων)

11 Both the stellar density and the gas density of the Galaxy decline exponentially for large R This steep radial decline of the visible matter density should imply that M(R), the mass inside R, is nearly constant for R >~R 0, from which a velocity profile like V ~ R −1/2 would follow, according to Kepler’s law. BUT: V(R) is virtually constant for R > R 0, indicating that M(R) ~ R. Thus, to get a constant rotational velocity of the Galaxy much more matter has to be present than we observe in gas and stars. Dark matter


Κατέβασμα ppt "Καμπύλη Περιστροφής του Γαλαξία Καμπύλη Περιστροφής του Γαλαξία Ο Γαλαξίας μας - V Τρίτη 27/11/2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google